Montessori-tekniikat auttavat lapsen vihan hillinnässä

· marraskuu 5, 2016
Montessori-tekniikoihin kuuluu, että tunteet ja sosialisaatio ovat toisiinsa yhteydessä olevia asioita. Vanhemmilla on perustavanlaatuinen rooli lapsen kehityksessä.

Vaikka onkin totta, että Montessori-tekniikoita on ihailtu yhtä paljon kuin niitä on kritisoitu, aihe on aina kiinnostava. Tekniikat voidaan ottaa esille opetuksessa ja kotona, ja ne voivat olla osa lapsen jokapäiväisestä kasvatusta.

Tällä kertaa kerromme erityisesti vihasta ja ärtymykseen liittyvistä purkauksista, joita ilmenee nuorilla lapsilla. Nämä tilanteet ovat aikuiselle vaikeasti ohjattavia, hallittavia ja ymmärrettäviä.

Yksi kaikkein hyödyllisimmistä käsitteistä, jotka Maria Montessori meille antoi, on niin kutsutut ”herkät jaksot”. 0-6 -vuotiaat lapset kokevat ilmiön, joka tunnetaan nimellä ”mahdollisuuden ikkunat”. Nämä mahdollisuuden hetket ovat niitä aikoja, jolloin lapsilla on sisäsyntyinen valmius oppia ja omaksua eräitä kykyjä ja taitoja.

Tämä aika on parhaiten sopivinta siihen, että lapselle opetetaan kuinka käsitellään ja ymmärretään sitä monimutkaista tunnetason maailmaa, joka joskus saa lapsen tuntemaan olonsa kovin musertuneeksi.

Tänään kerromme siis eräistä helposta tekniikoista, joiden avulla joitakin lapsesi tunnetiloja voidaan käsitellä paremmin.

Montessori-tekniikat kiukunpuuskien ja vihan hallinnassa lapsilla

Me kaikki tiedämme suurinpiirtein, minkälaista oppimista tapahtuu sellaisissa tarhoissa, joissa on käytössä Montessori-menetelmät.

Yksinkertaistettuna nämä tarhat asettavat lapsen itsenäisyyden etusijalle. Tässä keskitytään pääasiassa siihen, että lapsi on vastuussa omasta oppimisestaan tutkimalla omaa uteliaisuuttaan ja vuorovaikutustaan kaiken sen kanssa, mitä hänen ympäristönsä hänelle voi tarjota.

Moni isä ja äiti kuitenkin miettii, kuinka Montessori-menetelmät voivat auttaa häntä luomaan läheisemmän ja ensisijaisemman ympäristön, joka sijaitsee tietysti kotona. Loppujen lopuksi lapsen koti on välitön ympäristö, jossa hän voi saada kaikkein perustavanlaatuisimmat kasvatuksen resurssit.

Katsotaan seuraavaksi eräitä neuvoja, joita kannattaa pohtia – ne auttavat suuresti kaikkia vanhempia hallitsemaan niitä vihan hetkiä, joita lapsilla niin usein voi olla.

Montessori -tekniikkaa vihaan

Sosio-tunteellinen kasvatus

Maria Montessori ei koskaan puhunut ”vain” tunneälystäTämän kuuluisan opettajan mukaan tunteet ja sosialisaatio kulkevat käsi kädessä.

Kun lapsella on vihanpurkaus, hän kokee yksinkertaisesti sosiaalisen ympäristönsä kyvyttömyyttä mukautua hänen omaan kokemukseensa. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat seuraavat:

 • Lapsi ei voi saada sitä mitä hän haluaa, tai hän tuntee itsensä loukatuksi tai ärsyyntyneeksi jonkin tai jonkun suhteen, tai kyvyttömäksi odottamaan palkintoaan. Tämä kaikki saa sitten aikaan kyyneleitä, kiljuntaa ja potkimista.
 • Tunteet tulevat pintaan siinä sosio-tunteellisessa yhteydessä, joka lapsella on ollessaan vuorovaikutuksessa aikuisten tai muiden lasten kanssa, ja tämän seurauksena lapsi ei pysty erottamaan asioita toisistaan.
 • Huolimatta siitä, että joku on kritisoinut Montessori-menetelmää siksi, että se tarjoaa lapselle niin kutsutun vapauden ja itsenäisyyden, ei tulisi unohtaa erästä hyvin tärkeää asiaa:

Aikuinen on oppaan asemassa, aikuinen mahdollistaa lapsen oppimisen, ja ennen kaikkea aikuinen on malli, jota lapsi imitoi ja seuraa.

 • Näinä herkkinä jaksoina, jotka ymmärretään 0-6 ikävuoden aikana tapahtuviksi, ilmenee avainvaiheita lapsen kokemuksessa. Tällöin vanhempien tulee olla läsnä vastaamassa jokaiseen lapsen kysymykseen, ja heidän tulee käsitellä jokaista lapsen kokemaa tunnetta.

Tekijöitä, jotka ovat olennaisia lapsen tunne-elämän käsittelyssä

 • Montessori-tekniikoiden mukaan ei tulisi jättää huomiotta jotakin tiettyä lapsen sanaa tai käytöksen osaa, eikä tulisi tehdä vertailua toiseen ihmiseen. Nämä asiat tulevat tekemään lapsesta vain entistä vihaisemman.
 • Varmista, että lapsesi tuntee olonsa varmaksi jokaisella hetkellä. Sinun kannattaisi esimerkiksi varmistaa, että hän on tarpeeksi varma puhuakseen sinulle, ja että hän on itsevarma löytääkseen maailman, puhuakseen toisille lapsille, leikkiäkseen muiden kanssa, luottaakseen ihmisiin sekä luodakseen asioita.
 • Anna lapsesi tehdä virheitä. Tarjoa hänelle neuvoja, mutta anna hänen ratkaista omat virheensä omillaan. Lapsen tulee tehdä asioita yksinään, jotta hän pystyy kokemaan itsensä kyvykkääksi nostamaan itsetuntoaan.
 • Kun lapsesta tulee vihainen, tämä tarkoittaa sitä, että on jokin sellainen asia, jota hän ei osaa ilmaista. Vaihtoehtoisesti tämä voi myös tarkoittaa sitä, että hänen ympäristössään on jokin tekijä, josta vanhemman tulisi tietää ja jota hänen tulisi ymmärtää.
 • On siis tärkeää, että vanhemmat opastavat lastaan rauhassa ja kärsivällisesti. Älä koskaan jätä huomiotta lapsen ärtymykseen liittyviä purkauksia, ja älä tee näin etenkään, jos ne ovat pieniä. On tarpeen selvittää niiden lähtökohta ja tarjota strategioita niitä vastaan taistelemiseksi.

”Rauhalliset pullot”

Muutamana viime vuonna niin kutsutut ”rauhalliset pullot” ovat tulleet hyvin suosituiksi, ja niitä käytetään stressin ja ahdistuksen lievittämiseksi lapsilla. On kuitenkin tärkeää olla selvillä siitä, mikä niiden tarkoitus on ja kuinka niitä tulisi käyttää.

Rauhallinen pullo

 • Rauhallinen pullo on visuaalinen ärsyke, johon lapsi kiinnittää huomionsa muutaman tovin ajaksi. Tämä on pullon sisällä olevan kimaltelevan hileen ansiota.
 • Lapsen tulee aina käyttää näitä pulloja vain aikuisen ollessa läsnä.
 • Lapsi voi esimerkiksi ottaa rauhallisen pullonsa sänkyynsä joka päivä. Kun lapsesi tutkii pulloa ja liikuttaa sitä, voit kysellä, kuinka hänen päivänsä meni, mikä häntä huolestuttaa tai mikä häntä pelottaa, ja mistä hän pitää tai mistä ei pidä.
 • Sinun tulisi esittää näitä kysymyksiä oikealla tavalla, ei lasta tuomiten, ja myös niin, että kysymyksiä ei tarvitse suoraan kysyä. Sen sijaan esittämäsi kysymykset ovat osa peliä, joka edistää lapsesi tunteiden ulospääsyä.

Rauhalliset pullot ovat yksinkertaisia työkaluja, jotka auttavat vanhempia suuresti, ja niitä voidaan helposti valmistaa myös kotikonstein.