Logo image
Logo image

Toimituksellinen linja

Kaikki terveyteen liittyvä herättää kysymyksiä. Ja internetin valtava tietomäärä voi vaikeuttaa päätöksentekoa. Tavoitteemme onkin yksinkertainen: tarjota terveydestä luotettavaa ja helppotajuista tietoa, joka tähtää hyvinvointisi parantamiseen.

Toimituksellinen visiomme

Olemme luotettava terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvä portaali. Käytämme selkeää ja yksinkertaista kieltä vastataksemme kysymyksiin, tarjotaksemme laadukasta tietoa ja jakaaksemme neuvoja ja suosituksia elämänlaatusi parantamiseksi.

Internetin suuren tietomäärän joukossa Askel Terveyteen takaa, että täältä löytämäsi sisältö on ammattilaisten vahvistamaa ja sisältää ajantasaista, tieteeseen pohjautuvaa tietoa.

Löydät portaalistamme luonteeltaan positiivista tietoa pitääksesi huolta itsestäsi ja parantaaksesi elämääsi. Haluamme sinun tekevän oikeat päätökset omaa ja läheistesi terveyttä koskien.

Arvomme

Askel Terveyteen -sivustolla meitä ohjaavat arvot, jotka edustavat sitä mitä sisällöltämme haluamme:

 • Luotettavuus: Täältä löytämäsi tieto on luotettavaa. Sen ovat vahvistaneet ammattilaiset ja sitä tukevat tieteelliset lähteet.
 • Inkluusio: Otamme huomioon jokaisen lukijan erityispiirteet. Emme arvostele elämäntapaasi, vaan tarjoamme työkaluja terveytesi parantamiseksi.
 • Lähestyttävyys: Käytämme ymmärrettävää kieltä uhraamatta tieteellistä täsmällisyyttä.
 • Laatu: Olemme sitoutuneet jakamaan laadukasta tietoa. Emme julkaise tietoa, jota emme voi vahvistaa tai joka saattaa herättää sinussa epäilyksiä sen todenmukaisuudesta.

Nämä arvot ohjaavat työtämme päivittäin. Ja syynä on se, että terveyttä koskeva tieto on arkaluonteista: sinä teet päätöksiä elämässäsi sen perusteella, mitä internetistä luet. Olemme sitoutuneet tarjoamaan parasta mahdollista sisältöä, joka on luotettavaa, inklusiivista, lähestyttävää ja lämminhenkistä, jotta voit lisätä hyvinvointiasi ilman riskejä.

Ylläpidämme sisältömme laatua, jotta valitsisit meidät jatkossakin luottavaisin mielin.

Äänemme

Välittääksemme terveystietoa arvojemme mukaisesti käytämme kieltä, jolla on tietyt piirteet:

 • Empaattinen: Laadimme sisältöä ihmisinä ihmisille. Askel Terveyteen on lämminhenkinen ja helposti lähestyttävä portaali, joka asettuu lukijoidemme asemaan. Ymmärrämme, että lukijamme kaipaavat tietoa luotettavasta lähteestä ratkaistakseen itseään askarruttavia asioita tai parantaakseen elämänlaatuaan.
 • Opastava: Autamme sinua parantamaan elämäntapojasi ollaksesi terveempi. Suosituksemme ovat selkeitä ja helppoja soveltaa arjessa.
 • Ennakkoluuloton: Emme arvostele. Pyrimme tarkoituksellisesti välttämään ilmaisuja, jotka saattaisivat lietsoa stigmoja tai syrjintää. Puhumme eri vaiheissa ja prosesseissa oleville lukijoille, joten keskiössä olet sinä ja mahdollisuus lisätä hyvinvointiasi.
 • Luotettava: tTeemme yhteistyötä asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa, jotka jakavat tietojaan terveydestä vahvistettuaan sen tieteellisistä lähteistä. Voit luottaa Askel Terveyteen -sivuston tietoon, sillä laatu kulkee mukana kaikissa julkaisuissamme.

Toimittajiemme noudattama tyyliopas keskittyy yksinkertaisuuteen täsmällisyyttä ja inklusiivisuutta unohtamatta. Sävymme on samaan aikaan lämmin ja ammattimainen, asiallinen ja lähestyttävä, ymmärrettävä ja tieteellinen.

Emme pyri herättämään pelkoa tai huolta, vaan innoittamaan positiiviseen toimintaan.

Tiimimme

Askel Terveyteen koostuu terveysalan ammattilaisista, jotka tarjoavat laadukasta, luotettavaa, todenmukaista ja ajantasaista tietoa. Mukana on lääkäreitä, psykologeja, ravitsemusasiantuntijoita, farmaseutteja, hammaslääkäreitä ja sairaanhoitajia. Lisäksi tiimimme kunnioittaa empatian arvoa laatiessaan sisältöjä yksinkertaisella, ymmärrettävällä ja ystävällisellä kielellä.

Portaalimme kirjoittajat ja editoijat vahvistavat lukijoille antamansa tiedot tieteellisistä lähteistä ja oman kokemuksensa kautta. Laatiessaan sisältöä he kunnioittavat edeltävää tiedonhakuprosessia osana sitä vastuullisuutta, jonka he omaksuvat tarjotessaan ehdotuksia, neuvoja ja suosituksia.

Asetamme etusijalle tieteellisistä lähteistä ja kliinisistä ihmiskokeista saadun tiedon. Tiimimme hyödyntää tunnettujen terveysjärjestöjen kliinisiä oppaita ja toteamuksia. Jos tällaisia lähteitä ei ole saatavilla, käytetään eläin- eli *in vitro* -tutkimuksista saatuja tuloksia.

Toimitusprosessimme

Askel Terveyteen valitsee sisällön sen mukaan, mitä lukijat pitävät kaikkein tärkeimpänä hyvinvoinnilleen, mikä on ajankohtaista terveysalalla ja mikä liittyy konkreettiseen tietoon, joka voi parantaa ihmisten elämänlaatua. Osa toimittajista vastaa osuvien, mutta myös alkuperäisten aiheiden ehdottamisesta toiston välttämiseksi. Jokainen aihe analysoidaan ja se joko saa tai ei saa lupaa siirtyä kirjoitusprosessiin.

Terveysuutiset valitaan aivan erityisellä tavalla. Tiimimme perehtyy päivittäin terveysuutisiin, jotka saattaisivat olla elämäsi kannalta oleellisia.

Seuraavaksi ammattilaistiimi kirjoittaa sisällön hyväksytyistä aiheista. Arvojemme ja äänemme ohjaamina he laativat lämminhenkisen, empaattisen, lähestyttävän, informatiivisen, täsmällisen, luotettavan ja tieteeseen pohjautuvan tekstin. Osa toimittajista tarkistaa ja muokkaa sisällön ennen julkaisua. Sinun on hyvä tietää, että Askel Terveyteen -sivustolla emme hyväksy plagiointia; pyrimme jakamaan alkuperäistä sisältöä artikkelien julkaisua edeltävän perusteellisen tarkastuksen kautta.

Tällä tavoin käytämme erilaisia suodattimia saadaksemme lopulta julkaistua portaalissamme tekstin, jossa on käytetty vahvistettua tietoa, miellyttävää kieltä, ajantasaisia lähteitä ja linkkejä, joista lukija voi varmistaa jakamamme tiedon.

Askel Terveyteen -sivustolta löydät positiivisia terveyssuosituksia elämäsi parantamiseksi. Ja tämä on mahdollista toimitusprosessimme ansiosta, jota noudatamme jokaisen julkaisun kohdalla.

Jonkin ajan kuluttua portaalimme sisältö käydään läpi uudelleen julkaisemisen jälkeen. Tämä tehdään siinä olevan tiedon pitämiseksi ajan tasalla, mikä on erityisen tärkeää niinkin muuttuvalla alalla kuin ihmisterveys. Aika ajoin osa toimittajista tarkistaa julkaistun sisällön lisätäkseen siihen uutta tieteellistä tietoa, muokatakseen sitä lukijoidemme ehdotusten pohjalta ja parantaakseen tekstejä. Tämä sisällön tarkistaminen on jatkuvaa, ja ajankohtaisten uutisten kohdalla siihen kuuluu tiedon päivittäminen meneillään olevien tapahtumien kulun mukaisesti.

Tarkistusmerkinnät

Askel Terveyteen -sivuston julkaisuissa näet seuraavat 4 merkintää, jotka ovat osoituksena tiedon tarkistusasteesta:

 • Faktatarkastettu: Jos artikkelissamme on tämä merkintä, sisältö pohjautuu luotettaviin tieteellisiin ja akateemisiin lähteisiin. Lopussa olevasta lähdeluettelosta voit tarkistaa nämä lähteet.
 • Näyttöön perustuva: Tällä merkinnällä on edellistä suurempi tarkistusarvo. Toisin sanoen valtaosa lähdeluettelon lähteistä on tieteellisiä tutkimuksia, jotka terveyteen erikoistuneet lehdet ovat erikseen vahvistaneet.
 • Kirjoittajan suositus: Joskus toimitusryhmämme ammattilaiset antavat neuvoja tai suosituksia pohjautuen omiin kokemuksiinsa terveysalalta. Vaikka aiheesta ei ole erillistä lähdeluetteloa, ammattilaisen hyväksyntä todentaa sisällön.
 • Tarkastettavana: Tämä merkintä kertoo, että parannamme ja päivitämme parhaillaan lukemaasi artikkelia. Toisin sanoen sisältöä laajennetaan pian ja siinä tulee olemaan uusia lähdeviitteitä.

Vastuuvapauslauseke

Askel Terveyteen -sivuston sisältö on puhtaasti informatiivista eikä sillä tulisi korvata terveysalan ammattilaisen diagnoosia, hoitoa tai suosituksia. Huomaathan, että annettu tieto ei välttämättä sovellu kaikkiin tapauksiin eikä takaa tiettyjä tuloksia.

Jos sinulla on kysyttävää tai huoli terveydestäsi, käänny luotetun lääkärin puoleen ennen kuin teet päätöksiä tai aloitat jonkin toimenpiteen tai hoidon. Jokainen on erilainen ja saattaa reagoida eri tavoin hoitoihin tai terveyssuosituksiin.

Tiivistettynä, Askel Terveyteen -sivuston artikkelit on laadittu vain informatiivisiin tarkoituksiin, tässä julkaisussa annettu tieto on ainoastaan yleisluontoista eikä se korvaa lääkärin mielipidettä tai neuvoja. Jos jokin terveydessäsi askarruttaa sinua, käänny luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään hoidon tai toimenpiteen aloittamista.

Kommentit, ehdotukset ja oikaisut

Askel Terveyteen ottaa mielellään vastaan kommentteja, ehdotuksia ja oikaisuja lukijoiltamme. Sinun osallistumisesi ääneemme ja arvoihimme on meille erittäin tärkeää voidaksemme jatkossakin tarjota laadukasta sisältöä, sillä sinä olet prioriteettimme.

Lähettämäsi viestit huomioidaan aina, niihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja ne johtavat julkaisujemme tarkastamiseen. Haluatko sanoa meille jotain? Kirjoita meille yhteydenottosivumme kautta.