7 merkkiä vahvasta persoonallisuudesta

Jotkut pystyvät sopeutumaan ja pääsemään yli vaikeista asioista helposti. Oletko sinä yksi näistä ihmisistä? Tällä kertaa kerromme sellaisista asenteista, jotka määrittävät kestäviä yksilöitä ja vahvaa persoonallisuutta.
7 merkkiä vahvasta persoonallisuudesta
Bernardo Peña

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Bernardo Peña.

Kirjoittanut Toimitus

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Silloin tällöin ihmiset sekoittavat keskenään termit persoonallisuus, luonne ja temperamentti. Tämä johtuu siitä, että nämä käsitteet ovat hyvin samankaltaisia merkitykseltään, mutta eivät kuitenkaan identtisiä. Siksi on tarpeen selkeyttää, mikä kertoo oikeasti henkilön vahvasta persoonallisuudesta.

Hall & Lindzey kertovat kirjassaan Theories of Personality (1957, s. 262), että persoonallisuus on se “dynaaminen systeemi ihmisessä, joka koostuu psykologisista järjestelmistä, jotka määrittävät tavanomaisen käytöksen ja ajattelun“.

Toisin sanoen se on se kokonaisuus järjestelmiä, joka vastaa ihmisen käytöksestä, ja se kehittyy menneisyyden tuloksena.

Nyt selitämme, mitä oikeastaan tarkoittaa vahva persoonallisuus, sekä kerromme vahvasta persoonallisuudesta viestivästä seitsemästä merkistä – tunnistatko tässä kuvauksessa itsesi tai kenties jonkun läheisesi?

Mitä tarkoittaa, kun puhutaan vahvasta persoonallisuudesta?

mikä viestii vahvasta persoonallisuudesta

Jotkut ihmiset, jotka eivät ajattele psykologian teorian puitteissa, sanoisivat, että tässä on kyse ihmisen luonteesta.

Teoreetikkojen keskuudessa on usein kiivasta väittelyä koskien sitä, mikä “luonne” on. Mitä tulee persoonallisuuteen, voidaan kuitenkin sanoa, että tällaisella ihmisellä on kestävyyttä.

Kestävyys on ihmisen kyky sopeutua hyvällä tavalla vaikeisiin tilanteisiin ja päästä yli hankaluuksista.

Tämä on hyvin samankaltainen asia kuin Kintsugi-perinne, joka on j apanilaisen kulttuurin tapa korjata rikki menneet keraamiset esineet vahvalla liimalla ja kultajauheella. Tämän prosessin lopussa entisöidyt esineet ovat sitten vahvempia ja arvokkaampia kuin ne olivat ennen rikki menemistään.

Eikö tämä olekin loistava esimerkki kestävyyden kauneudesta?

Merkkejä vahvasta persoonallisuudesta

Kuinka voit sitten tietää, että ihminen on kestävä tai ei? Seuraavat ovat eräitä olennaisimpia piirteitä jotka kertovat vahvasta persoonallisuudesta.

1. Optimismi

positiivinen asenne kertoo vahvasta persoonallisuudesta

Optimismi on taipumus kohdata vaikeudet hyvällä asenteella, kestävyydellä ja toivolla. Yleisesti ottaen tämä on lähestymistapa, joka mahdollistaa ratkaisujen, hyötyjen tai mahdollisuuksien löytämisen silloin, kun ajat ovat vaikeat.

Jos ihminen on positiivinen ja optimistinen, on helpompaa hyväksyä vastuuta omista teoista. Lisäksi on helpompaa käyttää aika hyvin oman itsen parantamiseksi.

2. Sietokyky turhautumisen suhteen

Tämä sietokyky mahdollistaa paremman tunne-elämän tasapainon.

On tärkeää olla suvaitseva silloin, kun joku – esimerkiksi sinä itse – tekee virheen. Muista, että kukaan maailmassa ei ole täydellinen. Me kaikki teemme virheitä. Pidä tämä mielessäsi, jotta voisit helpommin olla joustavampi itsesi ja muiden kanssa.

On kuitenkin tarjolla interventio-ohjelmia, jotka korostavat sen tärkeyttä, että ehdotetaan vaihtoehtoisia käytösstrategioita, jotta voitaisiin toimia uudella tavalla sen sijasta, että toistetaan vanhoja virheitä.

3. Tunneäly

mikä kertoo vahvasta persoonallisuudesta

Tunneäly on merkki kypsyydestä ja älykkyydestä, ja se mahdollistaa tunnetason reaktioiden säätelyn oppimisen. Yleisesti ottaen se on kykyä tunnistaa ja käsitellä omat ja muiden tunteet, ja se mahdollistaa ihmisten välisen käytöksen.

Suuri määrä tutkimusta tästä aiheesta osoittaa, että ihmisen tunneäly on yhteydessä menestykseen. Itse asiassa tämä kyky tarjoaa perustan sosiaalisille ja tunnetason kyvyille, jotka ovat tärkeitä menestykselle melkein missä tahansa työssä.

Siten tunneälyä voidaan käyttää omaksi eduksi, jotta voitaisiin parantaa tuottavuutta ja psykologista hyvinvointia.

4. Intohimo

Kirjassaan This has got to change! Alfredo Culebro (yrittäjä ja liikemies, joka on erikoistunut vahvistamaan ihmisiä ja yrityksiä menestyksen saavuttamiseksi), määrittelee intohimon ehtymättömäksi energiaksi, joka puskee ihmisiä jatkamaan – huolimatta siitä, mitkä rajat tai vaikeudet ovat vastassa.

Intohimo on hyvin hyödyllistä siksi, että se mahdollistaa täyttymyksen ja työstä nauttimisen jopa ilman, että ihminen saa tunnustusta.

Toisaalta taas tutkimus osoittaa, että positiivinen (harmoninen) intohimo tuottaa positiivisen vaikutuksen. Se saa ihmisen kokemaan voimakkaampia positiivisia tunteita, keskittymistä ja halua tehdä tietty tehtävä hyvin.

Tämä edistää sitä, että henkilö kokee itsensä kyvykkääksi sekä pystyy kohtaamaan eteen tulevat haasteet ilman ulkopuolista apua. Vaikka tämä ei olekaan ihmisen sisäsyntyinen kyky, voimme kehittää sitä.

5. Sitoutuminen ja motivaatio

työkavereilla vahva persoonallisuus

Sitoutuminen voidaan määritellä velvollisuutena, joka vaatii täyden tietoisuuden.

Se tapahtuu silloin, kun ihminen uskoo siihen mitä hän tekee ja se on hänelle tärkeää. Siten se motivoi henkilöä sekä pitää hänen käytöksensä jämäkkänä. Sen seurauksena hän ei lopeta ennen kuin on saavuttanut kaikki tavoitteensa, jotka on asettanut itselleen.

Motivaatio on sen sijaan tunne, joka syntyy korkean tason mukana olosta tavoitteen saavuttamiseksi. Se ei ole vain sitä, että tyydytetään perustarpeet, vaan myös ne, jotka liittyvät itsensä toteuttamiseen (kuten menestyksen saavuttaminen elämän eri osa-alueilla).

Halu saavuttaa tehokkuus ja laatu kuuluu myös tähän määrittelyyn.

Isaac Garrido Gutiérrez on todennut, että “tutkimus psykologian alueella vahvistaa […] toimija käyttäytyy seuraten vapaata tahtoaan, luoden voimakkaan tunteen henkilökohtaisesta vastuusta”.

Toisin sanoen motivaatio voi olla henkilön itsensä hallitsemaa ja alulle laittamaa sekä henkilökohtaisen valinnan säätelemää. Tämä edistää sitten asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Tällä tavalla motivaatiosta tulee ihmisen sisäinen moottori, joka yhdistää mielen, tahdon ja kiinnostuksen, jotta voitaisiin saavuttaa tavoitteet positiivisesti, onnellisesti ja toiveikkaana.

6. Joustavuus

Kun käymme lävitse vaikeita aikoja, on vaikeaa pysyä omassa ytimessä, vaikka ihminen olisikin hyvin tietoinen omasta itsestään.

Jos kuitenkin hyväksytään olosuhteet ja ollaan joustavia, keskittyminen mahdollistuu. Se auttaa tekemään töitä niiden asioiden suhteen, joita voimme muuttaa, ja se auttaa hyväksymään sen, mitä emme voi muuttaa, kuten myös näkemään muutokset uusina mahdollisuuksina kasvulle.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) -terapian mukaan psykologinen hyväksyntä ja joustavuus auttavat ihmisiä päästämään irti menneistä huonoista kokemuksista ja löytämään tavan elää täysillä. Siten ihminen voi keskittyä siihen, mikä on todella tärkeää.

7. Oppimishalu kertoo vahvasta persoonallisuudesta

oppimishalu kertoo vahvasta persoonallisuudesta

Kestävyys ei ole kyky, vaan pikemminkin oppimisprosessi.

Yleisesti ottaen ihminen oppii kokeilun ja erehtymisen prosessin kautta, ja emme voi tehdä sellaista, mitä emme ole oppineet.

On muistettava, että kokemukset ovat loistava henkilökohtaisen tiedon lähde. Ne ovat hyödyksi strategioiden luomiseksi, jotta voisimme kohdata elämässä eteen tulevat vaikeat tilanteet sekä päästä niistä ylitse onnellisuus mukanamme.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Henin Ribeyrolles, D., Jusseaume, P., & Laffont, F. (1974). CONDITIONNEMENT CLINIQUE ET PERSONNALITE. Revue de Medecine de Tours.
  • Loas, G., Guelfi, J. D., Gruselle, G., & Barrois, C. (1992). PERSONNALITE DEPENDANTE ET IMMATURITE. UNE ETUDE CLINIQUE ET PSYCHOMETRIQUE. Annales de Psychiatrie. https://doi.org/10.1016/j.jmii.2014.02.003
  • Petit, M., & Zann, M. (1986). PERSONNALITE PSYCHASTHENIQUE ET PERSONNALITE OBSESSIONNELLE. Revue Du Praticien. https://doi.org/10.1159/000452656

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.