5 merkkiä intuitiivisesta älykkyydestä

Toisin kuin monet luulevat, intuitiivista älykkyyttä voidaan oppia, ja alitajuntamme ja elämänkokemuksemme voivat auttaa meitä hyödyntämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla.
5 merkkiä intuitiivisesta älykkyydestä

Viimeisin päivitys: 07 tammikuuta, 2019

Intuitiivinen älykkyys on nyt muodissa. Se on kaukana siitä rationaalisesta ajattelusta, jota pääosin sovellamme elämässämme loogisine päättelyineen ja jota mitataan älykkyysosamäärän avulla.

Intuition tärkeys

Nykyään puhutaan monen tyyppisestä älykkyydestä, ja jokainen ihminen loistaa niistä yhdellä tai useammalla osa-alueella. Tässä piileekin mahtavuutemme ja näin ollen myös kykymme menestyä elämässä.

Eräät kirjailijat, kuten Howard Gardner, puhuvat ihmisen intuition tärkeydestä. Sen sijaan että näkisimme asian tiukasti tieteellisessä valossa, tiedostamme nyt että kyseessä on erittäin arvokas käsite.

Ne jotka kuuntelevat intuitiotaan, pääsevät kosketuksiin todellisen minänsä kanssa, mukaan lukien menneet kokemukset, tunteet ja se kuuluisa “kuudes aisti”, jonka avulla on mahdollista löytää luovia ratkaisuja. Intuition tärkeys korostuu monissa elämän eri tilanteissa.

Kehotamme sinua lukemaan alapuolelta ne viisi näkyvää merkkiä siitä, että käytät päivittäin intuitiivista älykkyyttäsi, verrattuna puhtaasti rationaaliseen ja loogiseen lähestymistapaan.

1. Intuitiivinen älykkyytesi kuuntelee ja ymmärtää tunteita

intuition tärkeys

 

Albert Einsteinilla oli tapana sanoa, että ainoa todella arvokas asia on intuitio. Nämä alitajunnasta tietoisuuteen saapuvat ajatukset ovat kuin lahjoja aivoilta. Ne ovat heijastus ihmisestä, joka osaa yhdistää tunne-elämän täydellisyyden aiempiin kokemuksiinsa ja kuudenteen aistiinsa.

Tunteet ovat ehdottomasti keskeinen osa tätä. Sen ymmärtäminen, mikä aiheuttaa meissä huolta ja estoja, vihastuttaa meidät tai tekee meidät surulliseksi, antaa meille selkeää ja todellista tietoa itsestämme.

Tämä on vaikeaa sellaiselle henkilölle joka ei tunne itseään niin, että saisi synnytettyä luovia ideoita ja tekisi tiettyjä päätöksiä omien tarpeidensa mukaan.

Todellinen intuitio tulee itseluottamuksesta. Voimme soveltaa aitoa intuitiivista älykkyyttä päivittäin ainoastaan silloin, kun meillä on oikeanlainen käsitys itsestämme ja tuntemuksistamme.

2. Luotat vainuusi

Ensiksi on selvennettävä, ettei “vainuun” liity taikuutta, asioiden ennalta näkemistä tai henkien ohjausta.

 • Vainu on alitajuntamme ääni. Se on nopea vastaus tietyssä tilanteessa, jolloin meidän on toimittava.
 • Kun koemme ennakkoaavistuksen jostakin, se ei ole mitään muuta kuin tämän tiedostamattoman maailman tuleminen tietoisuuteen meitä auttaakseen.

Tässä asiaa selkeyttävä esimerkki:

 • Tapaat ennalta tuntemattoman ihmisen, ja vainusi kertoo sinulle, ettei sinun pitäisi ystävystyä tai ryhtyä minkäänlaiseen suhteeseen kyseisen henkilön kanssa. Miksi tunnemme tällä tavalla? Pitäisikö tätä vainua kuunnella?

Kun tällaisia tuntemuksia tulee mieleemme, kyseessä on meidän oma intuitiomme, joka lähettää meille viestin aiempien kokemustemme, persoonallisuutemme, tunteidemme ja havaintojemme pohjalta. Intuition tärkeys korostuu monissa elämän eri tilanteissa ja kokemuksissa.

Se on kuin olisimme avanneet kokemustemme arkun löytääksemme vastauksen.

3. Olet tarkkaavainen etkä anna muiden ihmisten mielipiteiden vaikuttaa sinuun

ole tarkaavainen

 

Jotkut ihmiset eivät luota intuitiiviseen älykkyyteensä ja uskovat, ettei ihmisen pitäisi antaa tällaisten ajatusten ja tuntemuksien vaikuttaa itseensä.

Robin M. Hogarth, päätöksenteon asiantuntija ja teoksen “Educating Intuition” kirjoittaja, sanoo seuraavaa:

 • Intuitiiviset ihmiset ovat erittäin tarkkaavaisia.
 • Heillä on kriittinen näkemys asioista eivätkä he horju herkästi.
 • Päätöstä tehdessä he luottavat intuitioonsa, kuten myös kaikkiin tuntemuksiin ja ärsykkeisiin, jotka saattaisivat tuoda tilanteeseen selkeyttä.

Tästä huolimatta intuitiota kuunneltuaan he tekevät päätöksen aina tietoisella ja loogisella tavalla. Intuitio on heille vain loistava aloituspiste.

4. Nautit yksinolosta

Yksinolo tyydyttää tarpeemme päästä kosketuksiin itsemme kanssa. Se on ainoa hetki, jolloin kykenemme analysoimaan ajatuksiamme ja ymmärtämään tunteitamme.

Ihmiset, joilla on intuitiivista älykkyyttä, ovat usein yhteydessä sisäiseen maailmaansa meditaation kautta.

Yksinolo antaa jotakin tällaista—kykyä nauttia oman itsensä seurasta ja näin saada parempi yhteys myös muuhun maailmaan.

5. Olet oppinut “näkemään merkkejä”

nainen metsässä

 

Merkkien ymmärtämisellä tarkoitamme jotakin hyvin konkreettista.

Tiedät, milloin on paras hetki tehdä jotakin. Tiedostat, kun sinulle valehdellaan, kun sinun tulee toimia ja kun sinun täytyy päättää jokin ihmissuhde tai muu vastuu välittömästi.

 • Näiden merkkien seuraaminen tarkoittaa sitä, että on tarkkaavainen ja herkkä ympäristölle.
 • Sellaisen kokemuksen hyödyntäminen, josta olet oppinut jotakin, on johtanut viisauteen ja siihen, että luotat itseesi.
 • Näiden merkkien seuraaminen tarkoittaa rohkean askeleen ottamista kohti muutosta ja uutta elämänvaihetta suuremman onnen saavuttamiseksi.

Yleensä tämä kuudes aisti on kehittynyt huippuunsa 40-50 -vuotiailla ihmisillä. Tuolloin ihmisellä on tarpeeksi kokemusta ja varmuutta itsensä suhteen kyetäkseen tekemään muutoksia onnen saavuttamiseksi.

Intuitio, joka on kuin kuudes aisti, voidaan oppia sukupuolesta riippumatta. Me kaikki voimme ja meidän pitäisikin hyödyntää sitä.

Jos olet kiinnostunut tästä aiheesta, suosittelemme lukemaan seuraavat teokset:

 • Blink: The Power of Thinking Without Thinking. Malcolm Gladwell (2005). (Suom. Välähdys: alitajuisen ajattelun voima).
 • Educating Intuition. Robin M. Hogarth (2002).

 


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Gardner, Howard. Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples. Fondo de cultura económica, 2016.
 • Gardner, Howard. Inteligencias múltiples. Barcelona: Paidós, 1998.
 • Mielczareck, Vanessa. Inteligencia intuitiva. Editorial Kairós, 2009.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.