Logo image
Logo image

Oletko rationaalinen vai intuitiivinen ihminen?

4 minuuttia
Oletko rationaalinen vai intuitiivinen ihminen?
Viimeisin päivitys: 14 tammikuuta, 2019

Saatat olla yksi sellaisista ihmisistä, joilla on “fiiliksiä”: tuntemuksia tai intuitioita sitä, minkälainen päätös sinun tulisi jollakin tietyllä hetkellä tehdä. Jos et kuitenkaan koe olevasi tällainen, saatat olla enemmän rationaalinen, ja silloin ajattelet asioita syvällisesti ennen kuin teet päätöstä mihinkään suuntaan.

Tässä artikkelissa kerromme sinulle eroista näiden kahden ajattelutavan välillä, ja voit sitten arvioida kumpaan ryhmään itse enemmän kuulut – selkeämmin rationaalisiin vai intuitiivisiin ihmisiin.

Intuitiiviset ja rationaaliset ihmiset

Tämä tyypittely ei tietenkään ole kaikenkattava. Jokaisella on varmasti joskus intuitiivisia tuntemuksia, ja jokainen tietysti joskus ajattelee ongelmiaan ja muita asioita ennen kuin tekee päätöksen näitä koskien. Ei voi kuitenkaan kieltää sitä tosiasiaa, että jotkut ihmiset vain ovat impulsiivisempia kuin toiset. Jotkut myös antavat tuntemustensa johtaa heitä eteenpäin, kun taas toiset ovat varovaisempia, ja miettivät asiat perinpohjaisesti ennen kuin tekevät selkeän liikkeen tiettyyn suuntaan.

Nämä tavat käyttäytyä ja päättää asioista ovat usein yhteydessä omaan persoonallisuuteesi. Eräs mielenkiintoinen seikka on kuitenkin se, että intuition perässä meneminen ei ole täysin irrationaalista, vaikka ensiajattelemalta näin voikin vaikuttaa. Itse asiassa asiantuntijat sanovat, että todellisuudessa monet päätöksistäsi perustuvat nimenomaan intuitioihin tai tunteeseen jostakin asiasta. Nämä eivät kuitenkaan ole spontaaneja ilmiöitä, eli kaksi ajattelun puolta ovat aina yhteydessä toisiinsa. Seuraavassa selitämme tarkemmin tätä kysymystä kahdesta näennäisesti vastakkaisesta ajattelutavasta.

1. Intuitiivinen ajattelutapa

Some figure

Tuntemukset ja aavistukset… Me tiedämme kyllä kaikki mitä tällaiset ajatukset ovat. Ne ovat äkillisiä tunteita, jotka kertovat sinulle, että on parasta valita jokin tietty suunta tietyllä hetkellä. Ne antavat tunteen siitä, että esimerkiksi joku ihminen ei ole sinulle hyväksi, ja että häntä on parasta välttää.

Emme aina kuitenkaan halua hyväksyä näitä tuntemuksia tai aavistuksia, koska ne eivät vaikuta mitenkään järkeviltä. Ovathan ne vain tunteiden tai muiden vastaavien tuotteita, eivätkä aivojen, mikä sitä vastoin tekisi tällaisesta päättelystä loogisen ja johdonmukaisen ajattelun tuloksen.

Tämä ei kuitenkaan ole totuus asiasta. Aavistukset ovat itse asiassa nopeita päättelyitä ja tilanteiden arviointeja, jotka ovat seurausta omista persoonallisuuksistamme ja menneistä kokemuksista. Kaikki se, mikä tapahtuu elämässäsi tallentuu ja jää muistiin, kuten myös jää se tunne, joka tapahtuneeseen tilanteeseen liittyi.

Tämän tuloksena on se, että kun sitten koet jonkin sellaisen ärsykkeen, joka vastaa tiettyä mennyttä tilannetta, saattavat äkilliset tuntemukset tulla esiin, ja ne kertovat sinulle esimerkiksi “tee näin, mene tuonne suuntaan, valitse tuo ihminen, ota riski, peräänny…”. Nämä aavistukset ovat siis ilmiöitä, jotka perustuvat päätöksiisi jotka teit jo menneisyydessä. Ne ovat myös sidoksissa persoonallisuuteesi.

Niin paljon on kätkettynä intuitioiden monimutkaiseen maailmaan – kaikki nuo äkilliset tunteet, jotka hyppäävät mieleesi ilman, että edes itse tietäisit miksi näin käy. On ihmisiä, jotka aina seuraavat intuitiotansa, eivätkä he koskaan jätä näitä ajatuksia huomiotta. He ottavat siis vakavasti sen, mitä moni kutsuu vaistoksi, ja seuraavat tätä.

Ole kuitenkin hieman varovainen. Tulisi pitää mielessä, että koska nämä mielen pintaan syvyyksistä hyppäävät tunteet ja kätketyt aavistukset ovat hyvin nopeita, eivät ne aina ole paras tai kunnollinen vastaus ongelmaan. Ne eivät siis aina toimi toivotulla tavalla. Siksi on olemassa ihmisiä, jotka ovat varovaisia tällaisten tuntemusten suhteen, ja vaikka vastaavat aavistukset ilmaantuisivat heillekin, haluavat he mieluummin lakaista ne sivuun ja katsoa asioita varauksella. Näillä ihmisillä on siis enemmänkin rationaalinen persoonallisuus.

2. Rationaalinen ajattelutapa

Some figure

Rationaalinen ajattelu perustuu tietoiseen informaatioon: mitä sinulla on edessäsi, mitä voit nähdä ja koskettaa, ja mitä vertauksia voit tilanteesta tehdä perustuen muuhun käytössäsi olevaan tietoon?

Päätökset, joita rationaaliset ihmiset tekevät, ovat paljon hitaampia ja varovaisempi kuin intuitiivisilla ihmisillä. Heillä ei kuitenkaan ole vähemmän resursseja päätöksenteossa, vaan he ovat vain harkitsevaisempia ja myös mahdollisesti hieman epävarmempia itsestään. Joskus tämä on kuitenkin hyvä asia, sillä se pakottaa ihmisen käymään läpi tietynlaisen “laadunvarmistuksen” ennen kuin mikään päätös syntyy. Tällaiset ihmiset pelkäävät myös virheiden tekemistä, ja he etsivät aina oikeaa vastausta sekä parasta vaihtoehtoa.

Tästä seuraa se, että rationaaliset ihmiset ovat varovaisempia, mutta joskus ihmiset eivät kuitenkaan voi käyttää kovin paljon aikaa päätöksiä tehdessään. Joskus ei myöskään ole mahdollista saada käyttöön kaikkea tarvittavaa tietoa, joka olisi tärkeää ennen päätöksentekoa. Et esimerkiksi voi tietää kaikkea ihmisestä ennen kuin teet päätöksen rakastua tai olla rakastumatta häneen. Tällainen päätös vain syntyy, ja siksi todellisuudessa useimmat ihmiset ovat myös intuitiivisia. Tunteet ovat aina olleet voimakkaampi tekijä ihmisen elossa kuin järki. Ihminen on itse asiassa äärimmäisen tunteellinen olento.

On siis parasta säilyttää tasapaino näiden kahden maailman välillä. Älä hätiköi päätöksiä tehdessäsi, mutta älä ole liian varovainenkaan. Epävarmuus on usein seurausta jonkinlaisesta kärsimyksestä. On siis ehdottomasti parasta säilyttää tasapaino näiden ihmisen kahden puolen välillä.

Oletko itse tätä mieltä? Kuinka näet oman itsesi – voittopuolisesti rationaalisena vai intuitiivisena ihmisenä?


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Thompson, V. A., Prowse Turner, J. A., & Pennycook, G. (2011). Intuition, reason, and metacognition. Cognitive Psychology. https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2011.06.001

  • Dörfler, V., & Ackermann, F. (2012). Understanding intuition: The case for two forms of intuition. Management Learning. https://doi.org/10.1177/1350507611434686

  • Witteman, C., Van Bercken, J. Den, Claes, L., & Godoy, A. (2009). Assessing rational and intuitive thinking styles. European Journal of Psychological Assessment. https://doi.org/10.1027/1015-5759.25.1.39


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.