Logo image
Logo image
Gilberto Adaulfo Sánchez Abreu

Gilberto Adaulfo Sánchez Abreu

Lääketieteellinen ryhmä
Kirurgi

Gilberto Adaulfo on yleiskirurgi. Hän on työskennellyt lääkärinä maaseutuolosuhteissa, SEO-analyytikkona, sisällöntoimittajana ja lääketieteeseen liittyvien tekstien kääntäjänä.

Kirjoittajasta

Gilberto Adaulfo valmistui kirurgiksi Zulian yliopistosta, joka sijaitsee Venezuelassa, vuonna 2016. Hän on suorittanut useita kursseja liittyen sairaalan ulkopuolisten ja sairaalan sisäisten hätätilanteiden hallintaan, kuten aikuisten peruselvytys, vaikeat hengitysteiden hallintatilanteet ja toimintaprotokollat lasten hätätilanteissa.

Hän osallistui yliopistokoulutuksensa aikana useisiin terveydenhuoltoon liittyviin kongresseihin kotimaassaan Venezuelassa, joista mainittakoon mm. IV Jornada Científica Integral, I Exposición Multidisciplinaria e Innovadora del Hospital Coromoto, IV Congreso y XIII Jornadas Científicas “Dr. José Trinidad Martínez” ja XVIII Jornadas de Neumonología y Cirugía Torácica.

Vuodesta 2016 lähtien Gilberto Adaulfo on työskennellyt päivystyslääkärinä, ja tässä työssä hänellä on kokemusta eri terveyskeskuksista. Tällä hetkellä hän työskentelee yleiskirurgina Maracaibon yliopistollisessa sairaalassa Venezuelassa. Lisäksi hän toimii freelancerina lääketieteeseen liittyvien tekstien kääntäjänä sekä terveyteen liittyvien artikkelien kirjoittajana ja toimittajana.


Viimeisimmät tarkistetut artikkelit