Mitkä merkit kertovat keski-iän kriisistä?

Keski-iän kriisissä on kyse muustakin kuin kalliin auton ostamisesta tai pukeutumistyylin muuttamisesta nuorekkaammaksi. Tutustu tämän tärkeän muutosvaiheen psyykkisiin vaikutuksiin tässä artikkelissa.
Mitkä merkit kertovat keski-iän kriisistä?
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 26 elokuuta, 2022

Noin 45. ikävuoden paikkeilla monen käytöksessä alkaa ilmetä merkittäviä muutoksia. He saattavat ostaa jotain kallista, vaihtaa pukeutumistyyliä, ottaa lopputilin töistä hetken mielijohteesta tai kyseenalaistaa parisuhteensa. Nämä ja muut merkit kertovat keski-iän kriisistä, ja niillä on syvempi merkitys.

Ikääntymisen pelon kohtaaminen, vastuun ottaminen suurista henkilökohtaisista menetyksistä tai siihenastisten saavutusten tarkastelu ovat muutamia esimerkkejä siitä psyykkisestä työstä, jota tässä ratkaisevassa elämänvaiheessa tehdään. Tästä syystä, vaikka jotkut kokevatkin tämän kriisin alle nelikymppisinä ja toiset vasta 50. ikävuoden jälkeen, on hyvä tietää, mistä keski-iän kriisi tarkalleen ottaen koostuu.

Mikä on keski-iän kriisi?

Keski-iän kriisi ei ole itsessään kliininen termi eikä sitä ole tunnustettu häiriöksi missään diagnostisessa käsikirjassa. Siinä on kuitenkin kyse psyykkisistä, tunneperäisistä ja käytökseen liittyvistä muutoksista, joita ihmiset käyvät läpi tultuaan keski-ikään.

Se voidaan määritellä ahdistuksen, levottomuuden tai hämmennyksen tunteeksi, joka innoittaa elämäntapamuutoksiin. Joskus muutokset tapahtuvat vähitellen, kun taas tosinaan ne ovat äkillisiä ja näyttäviä, mistä voi olla henkilölle jopa haittaa.

Mitkä merkit kertovat keski-iän kriisistä?

Keski-iän kriisi ei ilmene samaan tapaan ja yhtä voimakkaasti kaikilla. Tietyt merkit voivat kuitenkin olla varoitusmerkki siitä, että joku käy läpi tätä sisäistä muutosta.

Se voi ensinnäkin aiheuttaa fysiologisia muutoksia, esimerkiksi nukkumistavoissa ja ruokahalussa, tai psykosomaattista kipua. Myös mielialanvaihtelut ovat hyvin tavallisia, ja henkilö voi olla ärtyisämpi, surullinen tai vetäytynyt.

Kriisiä läpikäyvä henkilö saattaa osin unohtaa velvollisuutensa ja etsiä hauskanpitoa tai alkaa käyttäytyä huonosti. Lopputilin ottaminen hetken mielijohteesta, avioeron hakeminen, avioliiton ulkopuolinen suhde tai jonkin erittäin kalliin tavaran ostaminen ovat selkeimpiä merkkejä keski-iän kriisistä. Jotkut päättävät muokata ulkonäköään, ystäväpiiriään tai elämäntapojaan.

Kalliiden tavaroiden ostelu voi kertoa keski-iän kriisistä.

Mistä keski-iän kriisi johtuu?

Keski-iän kriisi puhkeaa nimensä mukaisesti keski-iässä, mutta se muistuttaa monia muita ihmisten kokemia siirtymävaiheita. Esimerkiksi lapsuudesta nuoruuteen.

Kyseessä on tarkemmin ottaen elämänvaiheen muutos, joka tuo eteen monia näkökohtia psyykkisellä tasolla:

  • Kun huomaamme olevamme elinkaaren keskivaiheilla, saatamme alkaa pelätä ikääntymistä tai kuolemaa.
  • Alamme miettiä uudelleen elämänpolkuamme ja analysoida saavutuksiamme ja tappioitamme. Saatamme tuntea tyytymättömyyttä, turhautumista tai katumusta siitä, miten asiat ovat menneisyydessä tapahtuneet.
  • Saatamme kyseenalaistaa tärkeysjärjestyksemme ja tavoitteemme. Voi myös olla, että meille syntyy tarve muuttaa niitä.
  • Tutkimusten mukaan keski-ikä ajoittuu siihen vaiheeseen, jolloin ihminen on vähiten onnellinen (onnellisuus alkaa laskea nuoruudessa ja kasvaa jälleen lähempänä vanhuutta). Tästä syystä tyhjyyden, yksinäisyyden ja tyytymättömyyden tunteet ovat yleisempiä tässä vaiheessa.
  • Sisäisten pohdiskelujen ja analysointien lisäksi, joita tässä tärkeässä elämänvaiheessa tapahtuu, myös ulkoisilla tapahtumilla on merkittävä rooli. 45–50 ikävuoden paikkeilla voi tapahtua monia mullistavia muutoksia, kuten lasten muuttaminen pois kotoa, omien vanhempien sairaus tai kuolema tai vaihdevuodet naisilla.

Miten keski-iän kriisistä pääsee yli?

Ensinnäkin kaikki eivät koe keski-iän kriisiä, eikä se myöskään välttämättä aiheuta ongelmia kaikille.

Tähän muutosvaiheeseen voi suhtautua tilaisuutena pohtia, kasvaa ja muuttua. Omien prioriteettien tarkastelu, uusien tavoitteiden asettaminen tai tiettyjen epätyydyttävien arjen puolien muuttaminen on täysin luonnollista ja hyödyllistäkin.

Jos kuitenkin koet keski-iän kriisin stressaavana, pelottavana tai hämmentävänä aikana, nämä tunteet on käsiteltävä. Niihin tutustuminen ja niiden ilmaiseminen on erittäin tärkeää. Näin pääset positiiviseen vaiheeseen etkä pitkitä epämukavuutta.

Keski-iän kriisi voi saada pohtimaan omaa elämää.

Milloin keski-iän kriisiin tulisi hakea ammattiapua?

Keski-iän kriisi voi aiheuttaa joissakin tapauksissa haittaa, jos sitä ei käsitellä oikein. Tällöin tarvitaan ammattiapua.

Jos surun, syyllisyyden tai välinpitämättömyyden tunteet ovat voimakkaita, tulisi hakea apua. Samoin jos impulsiivinen käytös vaikuttaa haitallisesti yksityis-, työ- tai sosiaaliseen elämään, tarvitaan muiden ihmisten tukea.

Se, miten mahdollista kriisiä käsitellään, ratkaisee sen, onko muutos positiivinen vai negatiivinen. Se voi johtaa masennukseen, ahdistukseen ja epäsopivaan käyttäytymiseen. Toisaalta se voi myös innoittaa olemaan parempi ihminen, asettamaan uusia tavoitteita (jotka on aiemmin jätetty syrjään) ja luomaan itsensä uudelleen.

Jokainen kriisi on tilaisuus.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Magna, P., & Pazzagli, A. (2007). La crisis de la mediana edad: el período de la menopausia en la mujer. Tredimensioni4, 162-173.
  • Wethington, E. (2000). Expecting stress: Americans and the “midlife crisis”. Motivation and Emotion24(2), 85-103.
  • Oles, P. K. (1999). Towards a psychological model of midlife crisis. Psychological reports84(3_suppl), 1059-1069.
  • Weiss, A., King, J. E., Inoue-Murayama, M., Matsuzawa, T., & Oswald, A. J. (2012). Evidence for a midlife crisis in great apes consistent with the U-shape in human well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences109(49), 19949-19952.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.