Oletko sinä tunneälykäs ihminen?

maaliskuu 29, 2017
Tunneäly on jotain sellaista, jonka voi oppia ja saavuttaa ajan kanssa. Tässä artikkelissa tutustumme tunneälykkäiden ihmisten eri ominaisuuksiin ja siihen, miten näitä ominaisuuksia voi ruokkia.

Tunneälyn merkitys on muuttunut ajan myötä. Nykyisin tunneäly nähdään kykynä säädellä omia tunteita ja ajatuksia muiden suhteen. Osa meistä omaa luontaisen taipumuksen tunneälyyn, mutta tunneälyä voi myös oppia ja kehittää. Alta löydät tunneälykkäiden ihmisten tärkeimmät piirteet.

Tunneälykäs ihminen tietää kuinka saavuttaa tavoitteensa

Tunteet

 

Tunneälykäs ihminen tietää, miten hän voi parhaiten saavuttaa omat tavoitteensa. Monet ahdistuvat tai hermostuvat tiettyjen tavoitteiden edessä, ja heidän voi olla vaikeaa nähdä metsää puilta.

Tunneälykäs ihminen ei keskity tämän hetken tai lyhytaikaisten tavoitteiden tuomaan mielihyvään, vaan hän keskittyy tulevaan ja siihen, miten sen voi parhaiten saavuttaa.

Tunneälykäs ihminen on tunteidensa herra

Tunneälykkäiden ihmisten on helppo tunnistaa omat tunteensa ja ymmärtää, mistä ne johtuvat. Tunteiden tunnistaminen ja kohtaaminen auttaa niiden kontrolloimisessa – kun tiedät, mistä masentunut olo johtuu, on helpompi pyrkiä siitä aktiivisesti eroon. Tämän lisäksi on tärkeää tunnistaa ero positiivisen ja negatiivisen olotilan välillä ja ymmärtää, mitkä tekijät niihin vaikuttavat.

Tämä ymmärrys ja tieto edesauttaa erilaisten kokemusten rakentavaa tulkitsemista, jolloin niitä on helpompi käyttää hyödykseen tulevaisuudessa.

Suositeltua lukemista: Kasautuneilla tunteilla voi olla fyysisiä seurauksia

Tunneälykkyys on empatiaa

Yksi tärkeimmistä inhimillisistä kyvyistä on kyky empatiaan toisia kohtaan. Kun pystyt asettamaan itsesi toisen asemaan ja ymmärtämään heidän kokemuksiaan, maailmankuvaansa ja tunteitaan, on sinun helpompi kommunikoida aidosti muiden kanssa ja luoda kestäviä suhteita.

Empatia auttaa ihmisiä samaistumaan toisiinsa ja mahdollistaa todellisen siteen luomisen – tämä on tärkeää niin parisuhteessa, perhe-elämässä kuin työpaikalla tai ystävien kanssa.

Tunneälykäs ihminen ulkoistaa tunteensa

Kuten ymmärtää saattaa, on hyvin tärkeää pystyä ilmaisemaan itseään toisille. Suurin osa ihmisistä kaipaa muiden huomiota ja hyväksyntää, ja tunneälykkäät ihmiset pystyvät ilmaisemaan tunteensa muille joko puhuen, elein, teoin tai vaikka kirjoittaen. Tunneälykkyys tarkoittaa kykyä näyttää tunteensa aidosti.

Tunneälykkäillä ihmisillä on positiivinen asenne

Positiivinen asenne

Tunneälykäs ihminen uskoo, että kaikki kääntyy lopulta hyvin päin. Heille on tärkeää jahdata niin fyysistä kuin psyykkistä hyvää oloa ja terveyttä, ja he tietävät pystyvänsä itse teoillaan ja ajatuksillaan vaikuttavansa mielialaansa. He eivät jää rypemään itsesäälissä tai syytöksissä vastoinkäymisten jälkeen, vaan he ymmärtävät suhtautua elämään positiivisesti.

Positiivinen asenne vie elämässä paljon pidemmälle kuin negatiivisuus. Tunneälykkäät ihmiset eivät kadota persoonaansa negatiivisiin ajatuksiin, sillä he pystyvät sivuuttamaan negatiiviset ideat ja vaihtamaan ne positiivisempiin vaihtoehtoihin.

Tunneälykkäiltä ihmisiltä löytyy motivaatiota

Tunneälykkäät ihmiset ovat luontaisesti motivoituneita. Tällä motivaatiolla on kaksi osa-aluetta: he motivoivat itse itseään ja pystyvät myös jakamaan motivaationsa muiden kanssa.

Tämä on vain yksi niistä ominaisuuksista, jotka tekevät tunneälykkäästä ihmisestä loistavan johtohahmon niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin.

Haluatko tietää lisää tunneälystä? Lue: Kehitä tunneälyäsi vaikeita tilanteita varten

Tunneälykäs ihminen hyväksyy muutoksen

Tunneälykäs nainen

 

Muutoksen pelko voi halvaannuttaa ihmisen. Joskus ihmiset valitsevat tuntemattoman mutta mahdollisesti paremman tien sijasta helpon ja tunnetun tien, sillä pelko tuntemattomasta ottaa ylivallan. Tunneälykkäät ihmiset pystyvät pääsemään eroon tästä pelosta ja tekemään elämästä oman näköistä. He ymmärtävät muutoksen tuoman vapauden ja mahdollisuuden, eivätkä he suhtaudu muutokseen pelolla tai negatiivisesti.

Tunneälykäs ihminen osaa arvioida rakentavasti

Kuten varmasti tiedät, ei ole helppoa olla tuomitsematta muita. Osa meistä tuomitsee nopeasti, osa yrittää välttää tuomitsemista kokonaan. On vaikea pysyä objektiivisena muiden ihmisten käyttäytymisen ja mielipiteiden suhteen, ja ennakkoluulot voivat romuttaa objektiivisuutta entisestään.

Tunneälykäs ihminen osaa nähdä ennakkoluulojen toiselle puolen ja arvioi ihmisiä rakentavasti.

Tunneälykäs ihminen ei loukkaannu helposti

Osa ihmisistä loukkaantuu helposti. Tunneälykkäät ihmiset tutkivat tilannetta tarkasti ennen loukkaantumista, eivätkä he suhtaudu äkkipikaisesti vaikeisiin kohtaamisiin. Usein ihmiset loukkaavat muita tietystä syystä, eivät huvikseen, ja tunneälykäs ihminen yrittää selvittää, mistä loukkavaa käytös johtuu ennen tuohtumistaan.

Tunneälykäs ihminen osaa kieltäytyä

”Ei” on yksi vaikeimmista sanoista lausua ääneen. Monet meistä kokevat kieltäytymisen vaikeaksi, etenkin mitä tulee erilaisiin työelämän vaatimuksiin tai muihin velvoitteisiin. Tunneälykäs ihminen osaa kuitenkin sanoa ei, kun kokee sen tarpeelliseksi – hän ei myöskään tunne huonoa omaatuntoa asiasta.

Oletko tunneälykäs ihminen? Haluaisitko kehittää tunneälyäsi? Mieti, miten voit kehittää tässä artikkelissa mainittuja ominaisuuksia omalla kohdallasi.

UUTISIA VERKOSSA