Logo image
Logo image

CBD-öljy: piirteet ja käyttötavat

5 minuuttia
Kannabidiolin (CBD-öljy) terveysvaikutuksia on tutkittu laajalti. Sitä pidetään nyt liitännäishoitona kipuun, ahdistukseen ja tiettyihin neurologisiin häiriöihin. Lue tästä artikkelista, miten sitä käytetään ja mitä suosituksia sen kohdalla on hyvä ottaa huomioon.
CBD-öljy: piirteet ja käyttötavat
Viimeisin päivitys: 17 syyskuuta, 2022

CBD (kannabidioli) on yksi marijuanan (kannabiksen) tärkeimmistä vaikuttavista aineista. CBD-öljyssä ei kuitenkaan ole tetrahydrokannabinolia (THC), joka on kasvin psykoaktiivinen aine.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, ettei puhdas CBD aiheuta riippuvuutta. Siinä on sitä vastoin lääkitseviä ominaisuuksia.

Tätä uutetta saadaan Cannabis sativa -lajikkeesta, joka puolestaan luokitellaan marijuanaan ja hamppuun. CBD:tä saadaan yleensä hampusta, sillä marijuana on monissa paikoissa laiton päihde. Sitä saa öljynä, kapseleina, viinikumeina ja suihkeina.

Alla kerromme tarkemmin sen tärkeimmistä käyttötarkoituksista ja mahdollisista sivuvaikutuksista.

CBD:n käyttötarkoitukset ja terveysvaikutteet

CBD:tä käytetään yleensä öljymuodossa laittamalla tippoja kielen alle muutamaksi minuutiksi.

Sitä saa myös muunlaisina valmisteina, kuten saippuoina ja kauneudenhoitotuotteina, joskin ainoa FDA:n hyväksymä tuote on Epidiolexina tunnettu öljy, jota käytetään kahden tyyppiseen epilepsiaan.

CBD:n tarkkaa vaikutusmekanismia ei vielä tunneta. Tutkijat ovat kuitenkin havainneet, että sillä on heikko affiniteetti aivojen kannabinoidireseptoreihin, mikä selittää sen eron THC:hen nähden.

Sen uskotaan vaikuttavan kipua sääteleviin opioidireseptoreihinSe näyttäisi myös vaikuttavan glysiinireseptoreihin, jotka liittyvät “onnellisuushormoneihin”.

Mitkä sen hyödyt sitten ovat? Mitä tieteelliset tutkimukset siitä sanovat? Kannabiksen kielto on pitkälti estänyt kasvin vaikutusten tutkimisen. Sen lääkinnällisistä käyttötavoista on kuitenkin tehty tärkeitä tutkimuksia. Lue lisää alta.

Lue myös: Kannabiksen ja tupakan yhteiskäyttö

Kivun lievitys

Kannabidiolia on tutkittu sen kipua lievittävien ominaisuuksien vuoksi. Journal of Pain Research -lehden tutkimuksesta käy ilmi, että CBD voi vähentää kroonista kipua vaikuttamalla endokannabinoidireseptorien toimintaan. Tämä reseptori säätelee osaltaan useita toimintoja, kuten ruokahalua, kipua ja immuunijärjestelmän vastetta.

Sitä vastoin rotilla tehty tutkimus, joka julkaistiin Frontiers in Pharmacology -lehdessä, raportoi, että CBD-pistokset vähensivät kipuvastetta leikkausviillon jälkeen. Samankaltaisia tuloksia havaittiin toisessakin rotilla tehdyssä tutkimuksessa. Siinä selvisi, että CBD:n käyttö suun kautta voi vähentää iskiashermon kipua ja tulehdusta.

Toistaiseksi tarvitaan vielä lisää kattavia tutkimuksia ihmisillä sen arvioimiseksi, voisiko CBD:tä käyttää apuna erilaisten kipujen lievittämisessä. Tällä hetkellä useimmat tutkimukset keskittyvät THC:hen, eikä CBD:n tarkkoja vaikutuksia yksinään tunneta.

Some figure
CBD:n kipua lievittävät ominaisuudet ovat lupaavia, ertyisesti voimakkaan ja kroonisen kivun kohdalla.

Ahdistuksen ja masennuksen lievitys

CBD-öljy on suosittu apu ahdistuksen ja masennuksen lievityksessä. Sen uskotaan stimuloivan serotoniinin eli “onnellisuushormonin” tuotantoa.

Brazilian Journal of Psychiatry -lehdessä raportoidussa tutkimuksessa tehtiin tähän liittyen mielenkiintoisia havaintoja. CBD:tä suun kautta saaneet miehet kokivat vähemmän ahdistusta ennen simuloitua koetta, jossa heidän tuli pitää julkinen puhe.

Permanente -lehdessä raportoitu tapaustutkimus puolestaan raportoi, että CBD-öljy hoitaa turvallisesti unettomuutta ja ahdistusta traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsivillä lapsilla. Sitä vastoin British Journal of Pharmacology -lehden tutkimuksessa todetaan, että tämä aine torjuu masennusta.

Hermostoa suojaavat ominaisuudet

Lukuisat tutkimukset yhdistävät CBD:n käytön neurologisten häiriöiden lievittymiseen. Tutkijoiden mukaan tämä aine vaikuttaa endokannabinoidijärjestelmään ja muihin aivojen viestintäjärjestelmiin. Näin ollen se voisi hyödyttää epilepsiaa ja multippeliskleroosia sairastavia potilaita.

New England Journal of Medicine -lehdessä raportoitiin, että CBD-öljy auttoi vähentämään epileptistä aktiivisuutta Dravet’n oireyhtymästä, eräänlaisesta epilepsiasta, kärsivillä lapsilla. Journal of Psychopharmacology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa taas kuvaillaan, että se auttaa kohentamaan Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden elämänlaatua.

CBD-öljy ja sydämen terveys

CBD-öljy näyttäisi olevan hyvä täydentävä hoito sydänsairausriskin pienentämisessä. Miksi? JCI Insight -lehden tutkimuksesta käy ilmi, että se laskee korkeaa verenpainetta, erityisesti kun hypertensio liittyy liialliseen stressiin ja ahdistukseen. Näin se auttaa sydäntä pumppaamaan verta tehokkaammin.

Muita CBD-öljyn mahdollisia hyötyjä

CBD on edelleen lukuisten tutkimusten aiheena. Sillä uskotaan olevan merkitystä uusien lääkkeiden kehittämisessä tulevaisuudessa.

Tässä sen muita mahdollisia hyötyjä:

 • Schizophrenia Research -lehden tutkimukessa todetaan, että kannabidioli auttaa vähentämään psykoosin oireita skitsofreniaa ja muita psyykkisiä häiriöitä sairastavilla ihmisillä.
 • Journal of Clinical Investigation -lehdessä havaittiin, että CBD auttaa vähentämään liiallista talintuotantoa ja ehkäisee tulehdussytokiinien aktivaatiota. Nämä tekijät on yhdistetty akneen.
 • Myös syöpäpotilaat näyttäisivät hyötyvän merkittävästi CBD-öljystä. On saatu näyttöä siitä, että se auttaa lievittämään syövän aiheuttamaa kipua. Journal of Clinical Oncology -lehden tutkimuksessa kerrotaan, että CBD-öljy vähentää kemoterapian aiheuttamaa pahoinvointia ja oksentelua.
 • Substance Abuse Research -lehden katsauksessa todetaan, että CBD vähentää morfiiniriippuvuutta ja henkilön pyrkimyksiä hankkia heroiinia. Tutkijoiden mukaan se muuttaa aivojen riippuvuuksiin osallistuvia hermoverkkoja.
 • Eläimillä tehdyistä tutkimuksista käy ilmi, että CBD on potentiaalinen diabeteslääke. Se näyttäisi vähentävän diabeteksen esiintyvyyttä jopa 56 %:lla.

CBD:n vaarat ja sivuvaikutukset

On tärkeää pitää mielessä, että CBD:llä on eräitä sivuvaikutuksia. Cannabis and Cannabinoid Research -lehdessä julkaistun kliinisen tutkimuksen mukaan haittavaikutukset vaihtelevat henkilöstä toiseen.

Niihin kuuluvat:

 • Uneliaisuus
 • Suun kuivuminen
 • Pahoinvointi
 • Oksentelu
 • Ahdistus
 • Ruokahalun muuttuminen
 • Huimaus
 • Ripuli
 • Mielialanvaihtelut

Maksasairauksista kärsivät ihmiset ovat erityisen alttiita sen haittavaikutuksille, sillä CBD-öljy lisää maksan entsyymejä, mistä voi olla haittaa.

Kysy aina lääkäriltä ennen käyttöä. CBD:n käyttö ei ole sallittua raskaana oleville eikä imettäville naisille, sillä se saattaa aiheuttaa sikiön kehityshäiriöitä.

CBD:n yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa

Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että CBD:llä voi olla yhteisvaikutusta useiden lääkkeiden kanssa, mukaan lukien epilepsialääkkeet. Sen yhtäaikainen käyttö muiden lääkkeiden kanssa saattaa lisätä lääkkeiden toksisuutta tai heikentää niiden tehoa. Syynä on pääasiassa se, että ne vaikuttavat sytokromi P450:een (CYP), entsyymeihin, jotka mahdollistavat lääkkeiden vaikuttavien aineiden metabolian.

Kannabidiolilla on havaittu yhteisvaikutuksia muun muassa seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • Immunosuppressiiviset lääkkeet kuten Sandimmune® (siklosporiini)
 • Makrolidi-antibiootit kuten klaritromysiini ja telitromysiini
 • Migreenilääkkeet
 • Opioidit
 • Rifampisiini-pohjaiset lääkkeet
 • Epilepsialääkkeet kuten Tegretol® (karbamatsepiini) ja Trileptal® (okskarbatsepiini)
 • Rytmihäiriölääkkeet
 • Psykoosilääkkeet
 • Epätyypilliset masennuslääkkeet kuten Remeron® (mirtatsapiini)
 • Bentsodiatsepiinejä sisältävät rauhoittavat lääkkeet.
Some figure
CBD:llä voi olla yhteisvaikutusta epilepsialääkkeiden kanssa, minkä vuoksi epilepsiaa sairastavien potilaiden kohdalla annos on säädeltävä tarkoin.

Lue myös: Hamppumaito: ravintoaineet, hyödyt ja resepti

CBD-öljyn suositeltu annos

CBD:n sopivasta annoksesta ei ole vielä ohjeistusta. Yleensä öljyä laitetaan kielen alle. Suositellut annokset ovat tavallisesti 5–25 milligrammaa. Sopivan annoksen määrittämiseksi yksilöllisesti on kuitenkin aina käännyttävä lääkärin puoleen.

Öljyä (yksi tai useampi tippa) pidetään kielen alla 30–60 sekuntia. Muita valmistemuotoja ovat suihkeet, kapselit ja viinikumit, joilla on omat käyttöohjeensa.

CBD-öljyn käyttö: vielä muutamia suosituksia

Sen lisäksi, että selvität oikean annoksen lääkäriltä, osta sitä turvallisesta paikasta ja lue tuoteseloste huolellisesti. Jotkut valmistemuodot ovat “laajakirjoisia”, eli ne sisältävät muitakin kannabiskasvin yhdisteitä, kuten proteiineja, flavonoideja, terpeenejä ja klorofylliä. Näiden uskotaan tarjoavan laaja-alaisempia hyötyjä.

Jotkut valmistemuodot sisältävät myös THC:tä, kuten suusumute nimeltä Sativex®. Se on hyväksytty joissakin maissa multippeliskleroosiin liittyvän kivun lievitykseen. THC:tä sisältävien yhdistelmävalmisteiden valinta riippuu lääkärin tekemästä arviosta ja siitä, onko niitä laillisesti saatavilla.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • World Health Organisation (WHO). (2017). Cannabidiol (CBD) Pre-Review Report Agenda Item 5.2. Meeting Pre-Review Report (pp. 6–10). Retrieved from https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf
 • National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health Practice; Committee on the Health Effects of Marijuana: An Evidence Review and Research Agenda. The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research. Washington (DC): National Academies Press (US); 2017 Jan 12. 2, Cannabis. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK425762/
 • (2018). FDA approves first drug comprised of an active ingredient derived from marijuana to treat rare, severe forms of epilepsy. Case Medical Research. https://doi.org/10.31525/fda2-ucm611046.htm
 • Darkovska-Serafimovska M, Serafimovska T, Arsova-Sarafinovska Z, Stefanoski S, Keskovski Z, Balkanov T. Pharmacotherapeutic considerations for use of cannabinoids to relieve pain in patients with malignant diseases. J Pain Res. 2018;11:837-842. Published 2018 Apr 23. doi:10.2147/JPR.S160556
 • Genaro K, Fabris D, Arantes ALF, Zuardi AW, Crippa JAS, Prado WA. Cannabidiol Is a Potential Therapeutic for the Affective-Motivational Dimension of Incision Pain in Rats. Front Pharmacol. 2017;8:391. Published 2017 Jun 21. doi:10.3389/fphar.2017.00391
 • Costa B, Trovato AE, Comelli F, Giagnoni G, Colleoni M. The non-psychoactive cannabis constituent cannabidiol is an orally effective therapeutic agent in rat chronic inflammatory and neuropathic pain. Eur J Pharmacol. 2007 Feb 5;556(1-3):75-83. doi: 10.1016/j.ejphar.2006.11.006. Epub 2006 Nov 10. PMID: 17157290.
 • Linares IM, Zuardi AW, Pereira LC, Queiroz RH, Mechoulam R, Guimarães FS, Crippa JA. Cannabidiol presents an inverted U-shaped dose-response curve in a simulated public speaking test. Braz J Psychiatry. 2019 Jan-Feb;41(1):9-14. doi: 10.1590/1516-4446-2017-0015. Epub 2018 Oct 11. PMID: 30328956; PMCID: PMC6781714.
 • Shannon S, Opila-Lehman J. Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report. Perm J. 2016;20(4):16-005. doi:10.7812/TPP/16-005
 • Hess EJ, Moody KA, Geffrey AL, Pollack SF, Skirvin LA, Bruno PL, Paolini JL, Thiele EA. Cannabidiol as a new treatment for drug-resistant epilepsy in tuberous sclerosis complex. Epilepsia. 2016 Oct;57(10):1617-1624. doi: 10.1111/epi.13499. Epub 2016 Oct 3. PMID: 27696387.
 • Devinsky O, Cross JH, Laux L, Marsh E, Miller I, Nabbout R, Scheffer IE, Thiele EA, Wright S; Cannabidiol in Dravet Syndrome Study Group. Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome. N Engl J Med. 2017 May 25;376(21):2011-2020. doi: 10.1056/NEJMoa1611618. PMID: 28538134.
 • Chagas MH, Zuardi AW, Tumas V, Pena-Pereira MA, Sobreira ET, Bergamaschi MM, dos Santos AC, Teixeira AL, Hallak JE, Crippa JA. Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: an exploratory double-blind trial. J Psychopharmacol. 2014 Nov;28(11):1088-98. doi: 10.1177/0269881114550355. Epub 2014 Sep 18. PMID: 25237116.
 • Jadoon KA, Tan GD, O’Sullivan SE. A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study. JCI Insight. 2017;2(12). doi:10.1172/jci.insight.93760
 • Iseger TA, Bossong MG. A systematic review of the antipsychotic properties of cannabidiol in humans. Schizophr Res. 2015 Mar;162(1-3):153-61. doi: 10.1016/j.schres.2015.01.033. Epub 2015 Feb 7. PMID: 25667194.
 • Oláh A, Tóth BI, Borbíró I, Sugawara K, Szöllõsi AG, Czifra G, Pál B, Ambrus L, Kloepper J, Camera E, Ludovici M, Picardo M, Voets T, Zouboulis CC, Paus R, Bíró T. Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebocytes. J Clin Invest. 2014 Sep;124(9):3713-24. doi: 10.1172/JCI64628. Epub 2014 Jul 25. PMID: 25061872; PMCID: PMC4151231.
 • Johnson JR, Burnell-Nugent M, Lossignol D, Ganae-Motan ED, Potts R, Fallon MT. Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of the efficacy, safety, and tolerability of THC:CBD extract and THC extract in patients with intractable cancer-related pain. J Pain Symptom Manage. 2010 Feb;39(2):167-79. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2009.06.008. Epub 2009 Nov 5. PMID: 19896326.
 • Bloechl-Daum B, Deuson RR, Mavros P, Hansen M, Herrstedt J. Delayed nausea and vomiting continue to reduce patients’ quality of life after highly and moderately emetogenic chemotherapy despite antiemetic treatment. J Clin Oncol. 2006 Sep 20;24(27):4472-8. doi: 10.1200/JCO.2006.05.6382. PMID: 16983116.
 • Weiss L, Zeira M, Reich S, Har-Noy M, Mechoulam R, Slavin S, Gallily R. Cannabidiol lowers incidence of diabetes in non-obese diabetic mice. Autoimmunity. 2006 Mar;39(2):143-51. doi: 10.1080/08916930500356674. PMID: 16698671.
 • Iffland, K., & Grotenhermen, F. (2017). An Update on Safety and Side Effects of Cannabidiol: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies. Cannabis and Cannabinoid Research, 2(1), 139–154. https://doi.org/10.1089/can.2016.0034
 • Ryan SA, Ammerman SD, O’Connor ME. Marijuana Use During Pregnancy and Breastfeeding: Implications for Neonatal and Childhood Outcomes. Pediatrics. 2018;142(3) doi:10.1542/peds.2018-1889
 • Ewing, L. E., Skinner, C. M., Quick, C. M., Kennon-McGill, S., McGill, M. R., Walker, L. A., ElSohly, M. A., Gurley, B. J., & Koturbash, I. (2019). Hepatotoxicity of a Cannabidiol-Rich Cannabis Extract in the Mouse Model. Molecules, 24(9), 1694. https://doi.org/10.3390/molecules24091694
 • Welty TE, Luebke A, Gidal BE. Cannabidiol: promise and pitfalls. Epilepsy Curr. 2014;14(5):250-252. doi:10.5698/1535-7597-14.5.250

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.