5 itsevarman ihmisen piirrettä, joita voit kehittää itsessäsi

5 itsevarman ihmisen piirrettä, joita voit kehittää itsessäsi

Viimeisin päivitys: 26 elokuuta, 2022

Itsevarmoilla ihmisillä on monia etuja, jos heitä verrataan itsestään vähemmän varmoihin henkilöihin, sillä he pystyvät ilmaisemaan mielipiteensä hyvin. Itsevarman ihmisen tunnistaa myös siitä, että hän puolustaa omaa näkökulmaansa.

Kaikkein tärkein asia on kuitenkin se, että itsevarmat ihmiset kunnioittavat aina toisten oikeuksia ilmaistessaan itseään varmalla tavalla. Itsestään varmat osaavat myös ilmaista tunteensa, mikä on asia, jonka kanssa moni vähemmän itsevarma henkilö kamppailee.

Tällä kertaa haluammekin kertoa 5 tärkeimmästä piirteestä, jotka itsevarmoilla ihmisillä yleisesti ottaen voidaan havaita. Löydätkö itsestäsi näitä piirteitä? Haluatko kehittää niitä itsessäsi?

1. Itsevarman ihmisen merkki: itseluottamus

itsevarman naisen kasvot

Kun ikäännymme, usein käy niin, että itsevarmuutemme vähenee. Sen voi kuitenkin aina saada takaisin, mutta tähän tarvitaan suurta vaivannäköä.

Jos olet tällä hetkellä itsevarma, sitten olet jo omalla kohdallasi käynyt lävitse tämän haasteellisen prosessin. Tällöin tunnet jo itsesi hyvin sekä tunnustat sen, että sinun ei tarvitse pelätä näyttää sitä, kuka todella olet.

Sen sijaan itsestään epävarmoilla ihmisillä on aina päällään kuori tai panssari, jonka avulla he suojaavat itseään. Näin he ovat aina puolustuskannalla, ja heiltä jää käyttämättä monta elämän tarjoamaa mahdollisuutta.

Voidaan tiivistäen sanoa, että itsevarmat ihmiset tietävät että heillä tulee olla luottamusta itseensä, jotta elämästä voi saada irti maksimaalisesti.

2. He kunnioittavat toisten mielipiteitä

Itsevarmat ihmiset tietävät, kuinka kunnioittaa toisten mielipiteitä kun he ilmaisevat omiaan, vaikka he eivät olisikaan samaa mieltä. He tietävät, että erilaiset ajatukset saavat ihmisessä aikaan kasvua, ja että tämä on asia, jota tulee aina kunnoittaa.

Kyseinen piirre mahdollistaa sen, että itsevarmat henkilöt pystyvät tekemään toisten tunteista arvokkaita. Toisin sanoen tämä sallii sen, että itsevarmat ihmiset oppivat kuinka hyväksyä toisten tunteet ja kuinka oppia niistä kaikista erilaisista olosuhteista, jotka saatavat saada ihmisen toimimaan tietyllä tavalla.

Totuus on se, että jokaisella on omat huonot päivänsä. Siksi tällainen hyväksyminen ja ymmärtäminen voi huomattavasti parantaa ihmisten välisiä suhteita.

3. Itsevarman ihmisen merkki: aktiivinen kuuntelu

itsevarman ihmisen merkki on kuuntelu
Kun puhumme nyt kuuntelusta, saatat ajatella sellaista kuuntelemista, jota kaikki osaavat toteuttaa. Totuus asiasta on kuitenkin, että vain harvat tietävät, miten todellinen kuuntelu tapahtuu – kyseessä on niin kutsuttu aktiivinen kuuntelu.

Kuinka sitten kuunnellaan aktiivisesti? Tähän vaaditaan enemmän kuin vain huomion kiinnittämistä toisen suusta tuleviin sanoihin, ja itse asiassa täytyisikin tarkastella sitä, miltä toisesta tuntuu ja mitä hän ilmaisee tunteiden tasolla.

Jos pystyt tähän, voit päästä paljon rauhallisemmalla tavalla yli kaiken tyyppisistä konflikteista, joita sinun ja toisten välille saattaa kehittyä.

Kuunteleminen vapauttaa sinut ahdistuksesta ja stressistä, joita saatat kokea kiistatilanteiden tullessa vastaan. Lisäksi tämä piirre sallii sinun myös hallita omia tunteitasi tehokkaammin.

4. He valitsevat ystävänsä

kahvilla

Tämä saattaa tuntua turhalta huomiolta, mutta itse asiassa moni meistä ei kuitenkaan valitse ystäviään. Sen sijaan annamme usein toisten valita meidät ystävikseen. Itsevarmat ihmiset tätä vastoin tietävät, että tällainen asenne ei ole oikea tapa suhtautua ystävyyteen. Siksi he valitsevatkin itse ne, jotka haluavat pitää rinnallaan.

Tämä on myös syy siihen, miksi itsevarmat ihmiset ovat mahtavia kaiken tyyppisten myrkyllisten ihmisten kohtaamisessa, eli niiden, jotka yrittävät täyttää heidän elämänsä negatiivisilla tunteilla. He osaavat kohdata toisten negatiivisuuden sekä pystyvät pakenemaan tällaisilta henkilöiltä.

Lyhyesti sanottuna itsestään varmat ihmiset valitsevat ystävänsä, eivätkä vain tyydy niihin, jotka haluavat olla heidän kanssaan.

5. He hyväksyvät itsensä ehdoitta

Yksi kaikkein mahtavimmista piirteistä joita itsevarmoilla ihmisillä on, on juuri tämä – he eivät välitä siitä, mitä muut heistä ajattelevat. Tämän vuoksi he voivat hyväksyä itsensä sellaisina kuin he ovat, vikoineen ja hyveineen. Tämä parantaa sitten heidän itseluottamustaan.

Lisäksi itsensä hyväksyminen ehdoitta mahdollistaa myös sen, että ihminen tuntee omat rajoitteensa, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilö rajoittaisi itse itseään.

Itsevarmat ihmiset tietävät, kuinka taistella esteitä vastaan kaikin voimin, jotta tulos olisi paras mahdollinen ja jotta he näin voisivat saavuttaa unelmansa.

Onko sinulla itselläsi näitä piirteitä? Kuten voit huomata, itsestään varmat henkilöt pystyvät pääsemään yli monista niistä perusteettomista peloista joita meillä usein on, ja siten he voivat tulla ulos kuorestaan ja uskoa itseensä.

Ihmisen mukavuusalue, epävarmuudet ja muut näihin kysymyksiin liittyvät asiat voivat saada aikaan rajoittumista, mutta tämä ei päde itsevarman ihmisen kohdalla.

Oletko sitä mieltä, että nämä piirteet ovat ihmisellä jo syntyessä? Luuletko, että itsevarma ihminen on aina uskonut itseensä? Näin ei ole, sillä itsevarmakin henkilö on joskus ollut siinä tilanteessa, josta kenties itsesi nyt löydät – epävarmuudesta.

Heistä on tullut itsevarmoja siten, että he ovat nähneet suuresti vaivaa sekä omaksuneet yritteliään asenteen. Tämän ansioista heistä on sitten voinut kehittyä parempia ihmisiä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.