Opettele olemaan itsevarma ja sanomaan ”nyt riittää!”

On tärkeää tiedostaa, milloin kannattaa sanoa saaneensa tarpeekseen.

Milloin viimeksi toit äänesi kuuluviin ja sanoit ”nyt riittää”? Sitä ei ole helppoa tehdä. Tämä askel vaatii paljon rohkeutta, ja se avaa oven emotionaaliselle vapaudelle, mutta ei ole yksinkertainen tehtävä.

Toisin kuin moni luulee, ihmiset voivat muuttua ajan myötä. Muutokset persoonallisuudessamme, arvoissamme ja asenteissamme mahdollistavat paremman sopeutumisen elämän vastoinkäymisissä.

Muutoksen sijaan ihmiset usein jatkavat samaan tapaan, ja se näkyy heidän psyykkisessä ja tunne-elämänsä terveydessä. Sen sijaan, että pelkäisimme muutosta, meidän tulisi oppia näkemään se toisena mahdollisuutena löytää onni, sisäinen rauha ja hyvä olo.

Tänään haluaisimme kutsua sinut pohtimaan asiaa yhdessä.

Opettele sanomaan ”nyt riittää!”: vapauden osoitus

Jos pysähdymme hetkeksi miettimään kaikkia ”kyllä” -sanoja, joita lausumme pitkin päivää, verrattuna sanaan ”ei”, tajuamme sanovamme ”kyllä” paljon enemmän kuin ”ei”, rehellisyyden nimissä.

Kasvaessamme kokemuksemme ovat keskittyneet siihen, että olemme yrittäneet olla kohteliaita, hyväksyen pyynnöt, antaen kiitosta ja olemalla ajattelevaisia joka tilanteessa.

Tutustu: Negatiiviset ajatukset ja tunteet vahingoittavat kehoamme

Se saattaa olla jalo teko, joka rikastuttaa meitä ihmisinä, mutta meidän täytyy opettaa lapsillemme myös tapoja olla itsevarma. Antakaas, kun selitämme.

perhosnainen ei itsevarma

Miksi on tärkeää olla itsevarma

Itsevarmuus on ennen kaikkea sitä, että puolustamme oikeuksiamme, mielipiteitämme ja tarpeitamme kunnioittavalla tavalla ottaen samalla muut huomioon.

 • Tämä ei kuitenkaan ole helppoa. Tullaksemme itsevarmemmiksi meidän täytyy ensin määritellä rajamme ja suojella itsetuntoamme.
 • Kun olemme selvillä omista rajoistamme, voimme puolustaa niitä paremmin.
 • Kyse on kunnioittamisesta ja kunnioitetuksi tulemisesta. Sen tietämisestä, kuinka kuunnella, mutta myös kuinka korottaa oma äänemme kertoaksemme selkeästi tarpeistamme, mieltymyksistämme ja siitä, mikä satuttaa meitä.
 • Älä pelkää käyttää persoonapronominia ”minä” (”En suostu kuuntelemaan, kun puhut minulle tuolla tavalla”, En kestä tätä tilannetta enää, se vahingoittaa minua”, ”Tunnen itseni aliarvostetuksi, kuin et kunnioittaisi minua.”)

Todennäköiset seuraukset, kun ilmoitat saaneesi tarpeeksi

Kaikkiin muutoksiin liittyy pelko ja epävarmuus, jotka syntyvät kuvitellessamme kaikkia mahdollisia seurauksia, joita toiminnastamme ja päätöksestämme muuttua saattaa aiheutua.

 • Jos sanomme saaneemme tarpeeksemme perhetilanteessa, tilanne on hieman monimutkaisempi. Jos kyseiset ihmiset nimittäin reagoivat asiaan negatiivisesti, he saattavat torjua meidät.
 • Jos sanomme saaneemme tarpeeksemme sietämättömässä työtilanteessa, se saattaa maksaa meille työpaikkamme.
 • Jos sanomme saaneemme tarpeeksemme lapsemme huonosta käytöksestä, se saattaa johtaa siihen, että hän sanoo esimerkiksi ”hän ei rakasta minua”.
 • Me kaikki pelkäämme kielteisiä seurauksia, mutta sen sijaan, että ajattelisimme ja pelkäisimme niitä etukäteen, meidän on lakattava ajattelemasta sitä, mitä saattaa tapahtua ja kuinka ehkä toimimme, kun kohtaamme mahdollisen negatiivisen tilanteen.
 • On usein haitallisempaa pysyä huonossa tilanteessa, kuin tehdä asialle jotakin ja sanoa ”nyt riittää”. Usko tai älä, joskus se voi avata uusia ovia, joiden ansiosta voit paremmin kuin koskaan luulit.

Tutustu: Kokeile japanilaista rentoutusmenetelmää

muutos

Pysy kosketuksissa arvoihisi

Tunne-elämän eheys on suoraan yhteydessä siihen, että toimimme oman arvojärjestelmämme ja uskomustemme mukaisesti.

Jos totumme antamaan aina periksi, jos elämme elämämme vain muita miellyttääksemme, tulee päivä, jolloin emme enää kykene tunnistamaan itseämme peilistä.

 • Sillä tavalla ei voi elää. Mutta luonnollisestihan me kaikki tiedämme, että on käytännöllisesti katsoen mahdotonta saada aina haluamansa, tai ettei ole aina soveliasta sanoa, mitä tunnemme tai ajattelemme.
 • Meidän on oltava johdonmukaisia, periaatteellisia ja kunnioittavia itseämme ja muita kohtaan.
 • Elääksemme yhdessä muiden kanssa meidän täytyy tiedostaa heidän tarpeensa ja kuunnella samalla oman sydämemme ääntä.
 • Sisäinen rauhamme ei ole neuvoteltavissa oleva asia, kuten ei myöskään oma arvomme. Jos annamme muiden ohjata elämäämme ja astua ylitsemme, menetämme itsekunnioituksemme, ja se vahingoittaa syvästi minäkuvaamme.

Kannattaa lukea myös: Nauru on sielusi puhetta

Ole tiukkana arvojesi suhteen. Kuuntele sisäistä ääntäsi, äläkä pelkää sanoa ”nyt riittää”, kun se on tarpeen.

Ihmiset muuttuvat, mutta eivät yhdessä yössä. Se on asteittainen prosessi, joka koostuu useista pienistä askelista eteenpäin kohti kasvua ja kypsyyttä.

 

UUTISIA VERKOSSA