Logo image
Logo image

Onnellisena oleminen ei ole utopiaa: onnellisuuden pohdintaa

7 minuuttia
Onko mahdollista olla onnellinen? Tuoko vauraus onnellisuutta? Mikä johtaa ihmisen onnellisuuteen? Psykologi Marcelo Ceberio vastaa näihin sekä muihin kysymyksiin onnellisuudesta.
Onnellisena oleminen ei ole utopiaa: onnellisuuden pohdintaa
Viimeisin päivitys: 17 syyskuuta, 2022

Vaikka meillä kaikilla onkin oikeus olla onnellisia, eivät kaikki tiedä mitä onnellisuus on ja mistä onnellisena oleminen todella koostuu. Onnellisuus on puhtaasti henkilökohtainen ja subjektiivinen käsite. Kaikki ihmiset siis määrittelevät, mitä onnellisena oleminen tarkoittaa heille itselleen.

Seuraavaksi pohdimme tätä ongelmaa, jonka ihmiset usein sekoittavat aineellisiin asioihin, aikaan jonka käytämme rahan hankkimiseen ostaaksemme aikaa, kuuluisuuteen sekä myyttiin siitä, että rahalla voi ostaa onnellisuutta. Haluamme myös huomauttaa, että toisinaan myytti johtaa katastrofaaliseen loppuun.

Voiko rahalla ostaa onnellisuutta?

Onnellisuuden hahmottaminen on vaihdellut muun muassa sosiokulttuuristen tekijöiden, kehityssyklien, teoreettisten näkökulmien sekä tieteenalojen mukaan. Kaikki aina kiinalaisista ja roomalais-kreikkalaisista filosofeista etologeihin, neurotieteilijöihin sekä psykologeihin – kuten muun muassa Darwin, Ekman, Friesen, Maslow, Freud ja Seligman – ovat yrittäneet määritellä sen, mitä onnellisuus on.

Ehkä yksi johtopäätelmä on se, että onnellisuuden määritteleminen on vaikeaa, aivan kuten minkä tahansa muunkin abstraktin käsitteen, kuten rakkauden, uskollisuuden, rehellisyyden sekä anteliaisuuden. Tämä johtuu siitä, että kaikki ihmiset kehittävät oman määritelmänsä täysin subjektiivisin ja henkilökohtaisin parametrein.

Some figure

Onnellisuuden käsite on peräisin latinankielen sanasta “felicitas“, joka tarkoittaa käännettynä “hedelmällistä”. Kyseessä on hyvin sopiva käsite, sillä kun luet ja tutkit uudelleen onnellisuuden määritelmiä, törmäät tähän käsitteeseen kaikkialla. Toisin sanoen, hedelmällisyyteen kuuluu kehitystä, projisointia, kasvua, aloitekykyä sekä edistymistä. Kaikki nämä sanat tarkoittavat pitkälti samaa kuin onnellisena oleminen.

Onnellisuus

Onnellisuuden käsite kuvaa mielentilaa, jossa ihminen tuntee olonsa tyytyväiseksi, onnelliseksi ja iloiseksi. Onnellisuus liittyy siis mielihyvään ja onnellisena olemisen tunteeseen:

  • Se ketjuttaa neuroendokriiniset biologiset tekijät.
  • Se liittyy aivojen limbiseen järjestelmään.
  • Se liittyy myös henkisiin tekijöihin, sillä onnellisuus on selvästi tunne, joka perustuu osittain iloon (yhteen Darwinin perustunteeseen).
  • Se liittyy kognitiivisiin tekijöihin ja saa ihmiset ajattelemaan positiivisella tavalla poistaen automaattiset negatiiviset ajatukset ja heikentäen sosiologisia tekijöitä.

Voit myös olla “hedelmällinen” siinä, mitä teet. Kun tunnet edistyväsi tavoitteiden saavuttamisprosessissa ja kun oikeasti saavutat ne, tunnet olosi onnelliseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hedelmällisyys johtaa onnellisuuteen. Toisin sanoen, onnellisuus liittyy myös vahvaan itsetuntoon ja itsensä arvostamiseen.

Lue myös: Miksi hevosenkengän uskotaan tuovan onnea?

Onnellisuuden tieteelliset tutkimustulokset

“Rahalla ei voi ostaa onnea” on tieteellisesti todistettu sanonta. Asiantuntijat ovat osoittaneet, että rahalle on olemassa kynnys. Ihmisen kuukausipalkka voi johtaa jopa masennukseen. Kuinka tämä voidaan selittää?

Asiantuntijat ovat tutkineet onnellisuutta jo yli 10 vuoden ajan. Itse asiassa on olemassa jatkotutkintoja onnellisuuden neurotieteeseen liittyen ja maailman onnellisuusraportit listaavat maat eri standardien mukaisesti.

Onnellisuuteen voi tietenkin liittyä tiettyjen aivojen välittäjäaineiden ja neurohormoneiden yhteenliittymistä, kuten esimerkiksi serotoniinin – rauhan, rauhallisuuden ja hyvinvoinnin tunteiden hormonin. Tässä mielessä sen puute voi johtaa masennukseen. Meitä motivoivat myös endorfiinit, ihmisen sisäinen morfiini (jota erittyy liikunnan, seksin ja naurun yhteydessä) sekä rakkaushormoni oksitosiini, jota erittyy vanhemmuustilanteissa sekä halausten ja synnytyksen aikana.

Onnellisuuden asteikot

Asiantuntijat ovat havainneet seuraavia asioita onnellisuuden asteikossa, joka koostuu eri muuttuvien tekijöiden protokollasta:

  • Vakavista talousongelmista ja merkittävästä köyhyydestä kärsivissä maissa rahan arvo liittyy onnellisuuteen.
  • Maissa, joissa asukasta kohti oleva tulotaso on varma, ei taloudellisella tasolla ole merkitystä. Toisin sanoen, se ei ole yksi onnellisuuden takaavista muuttuvista tekijöistä.

Hyvinvointimaiden kunnolliset palkat mahdollistavat ihmisille hyvän suojapaikan, ruoan, koulutuksen, hauskanpidon ja lomia sekä järjestelmän, joka tukee tätä suunnitelmaa. Tämän tulon ylittäminen vaikuttaa olevan suoraan verrannollinen sen tienaamiseen liittyviin velvoitteisiin (lisää työaikaa, lisää veroja, kiinteistöjen vaihtoa, tarpeettomien aineellisten asioiden hankintaa). Ihmisillä on siis vähemmän aikaa tehdä hauskoja asioita. Tämä voi johtaa muun muassa masennukseen, stressiin, aineiden väärinkäyttöön sekä psykotrooppisten lääkkeiden käyttöön.

Raha ja hankaluudet

Suuremman rahamäärän tienaaminen johtaa myös suurempiin hankaluuksiin. Ei ainoastaan aikaan, jonka ihmiset viettävät töissä, vaan myös veroihin, joita heidän täytyy maksaa. He myös ostavat enemmän, joten heidän luottokorttimaksunsa kasvavat ja kulut lisääntyvät, jolloin rahan hallitsemisesta tulee vaikeampaa. Rahan tienaaminen ja hankaluudet kulkevat käsi kädessä.

Some figure

Aineelliset tai silminnähtävät asiat

Kapitalistimaissa aineelliset asiat muuttuvat silminnähtäviksi asioiksi. Esimerkiksi upea talo, luksusauto, merkkivaatteet… kaikki nämä ovat vaurauden synonyymeja. Nämä ovat ostettavia asioita, jotka osoittavat ihmisen statuksen. Herääkin kysymys: kenelle sinun tarvitsee osoittaa olevasi häntä parempi ja että sinulla on enemmän rahaa kuin keskivertoihmisellä?

“Rahalla ei voi ostaa onnea” -sanontaa käytetään torjumaan rahan tärkeydestä syntynyttä myyttiä (raha toimii väylänä sellaisten aineellisten asioiden hankkimiseen, jotka oletettavasti johtavat onnellisuuteen).

Elämme elitistisessä yhteiskunnassa, joka pitää kuuluisuutta, sosiaalista tunnustusta, ammattia tai työtä, aineellisia asioita, matkustamista, vaatteita sekä ikuista nuoruutta menestyksen muuttuvina tekijöinä.

Olemme biologisesti suhteellisia olentoja, jotka luovat yhteyksiä ja hakevat hyväksyntää sekä ryhmään kuulumisen tunnetta. Kysymys kuuluukin: millä parametreillä rakennamme osallisuutta ja hyväksyntää? Jos päätät keskittyä vain aineellisiin asioihin ollaksesi onnellinen, teet suuren virheen ja eksyt oikealta tieltä.

Menestystä kuvaa enemmän “vaikuttaa olevan” kuin “on”. Aineelliset asiat voivat siis olla tällaisen tunnustuksen määrääviä tekijöitä.

Huono asenne

Jos sinulla on tällainen asenne, ajattelet enemmän sitä mitä muut ajattelevat sinusta, kuin omaa hyvinvointiasi. Kuuluisa psykologi Erich Fromm teki tutkimuksen “omistamisesta” ja “olemisesta”. On siis virheellistä uskoa, että arvosi mitataan sillä, mitä omistat.

Ihmisten on kuitenkin taipumus unohtaa hullussa rahantienauskilpailussa aineellisten asioiden ostamiseksi ja tunnustuksen saamiseksi, että aika on ainoa asia jota ei voi ostaa, ja sitä he käyttävät rahan tienaamiseen sekä onnellisuuden saavuttamiseen. He eivät kuitenkaan koskaan tule saavuttamaan tätä iloa, koska heillä ei ole riittävästi aikaa ja heidän elämänrytminsä on aivan järjetön. Kaunis ja sadistinen paradoksi.

Tässä mielessä saatat uskoa, että projekteistaan nauttivat keski- ja alaluokan perheet ovat onnellisempia kuin varakkaat pariskunnat. Yhteiskunnallisesti halu on yksi suurista pyrkimystä aiheuttavista moottoreista. Toisin sanoen, minkä tahansa asian puute aiheuttaa ihmisessä halua. Haluava asenne on mahtava motivaattori projektien tai suunnitelmien suorittamisessa. Ja tässä tarkoitamme nimenomaan halua, emme tarvetta.

Biologinen tarve

Vaikka muut tutkijat puhuvatkin välttämättömyyksistä biologisessa mielessä (esimerkiksi tarpeesta juoda vettä, koska olet janoinen), on yhä totta, että köyhemmät yhteiskuntaluokat ovat kaikista puutteenalaisimpia. He siis tarvitsevat ennemmin kuin haluavat (vaikka tämä ei tarkoitakaan sitä, että he eivät myös halua) työtä, ruokaa, terveyttä ja koulutusta.

Keskiluokkaiset (pääosin keski- ja alakeskiluokkaiset perheet) ovat ihmisiä, jotka haluavat eniten lyhyellä aikavälillä. He esimerkiksi haluavat vaihtaa autonsa parempaan tai uudempaan. He huolehtivat myös oman talon maalaamisesta tai lainan ottamisesta ostaakseen oman kodin ja lakatakseen asumasta vuokralla. Vaikka nämä eivät vaikutakaan olevan mahtailevia pyrkimyksiä, ovat ne isoja pyrkimyksiä tämän yhteiskuntaluokan väestölle. Korkeampien yhteiskuntaluokkien ei ole tapana arvostaa tällaisia tavoitteita.

Some figure

Kuuluisuus, kauneus ja raha: huono tulevaisuus

Kuten huomaat, onnellisena oleminen on täysin subjektiivinen käsite. Jokainen yhteiskunta, jokaisen yhteiskunnan jokainen konteksti, jokainen perhe yhteiskunnan kontekstissa sekä jokainen yksilö jokaisessa perheessä kehittää oman onnellisuuden käsitteensä.

Mitä ylempi sosiaaliluokka, sitä ylempi elitismin taso ja arkipäiväisyys. Taloudellinen voima tukahduttaa halun. Ihminen siis menettää pyrkimyksensä. Tämä johtuu siitä, että ihmisellä ei ole motivaatiota säilytettävänä. Lisäksi huomio keskittyy ympäristön tekemään tunnustukseen peittäen varjoonsa henkilökohtaiset arvot. Siispä “hienoissa” naapurustoissa ihmiset luovat sanatonta kilpailua. Tätä “kilpailua” käydään parhaimmasta kartanosta (kartano, ei talo) tai autosta, joka osoittaa ihmisellä olevan suurempi ostovoima.

Hollywood

Hyvä esimerkki tästä ovat Hollywood-tähdet, jotka saavuttivat kuuluisuuden, kauneuden ja omaisuuden päätyen lopulta hoitamaan riippuvuuttaan tai vakavaa masennustaan; sairauksia, jotka syntyivät heidän tultuaan kuuluisiksi ja miljonääreiksi. Tämä johtuu siitä, että heistä tuli miljonäärejä, mutta he eivät rikastuttaneet elämäänsä millään muilla tavoin. Toisin sanoen, he pystyivät tienaamaan paljon, mutta eivät kiinnittäneet tarpeeksi huomiota tunnemaailmaansa.

Tämän osoitti Harvardin yliopiston tekemä pisimpään käyty tutkimus (joka kesti 80 vuotta) maailman onnellisuudesta. Asiantuntijat tutkivat ja seurasivat 3 000 ihmistä heidän elinaikanaan. He tulivat siihen lopputulokseen, että henkiset siteet – kuten vanhempien, kumppaneiden, lasten tai ystävien kanssa luodut – ovat siteitä, jotka tarjoavat todellisen onnen tunteen. Ei raha.

Lue myös: 7 myrkyllistä tunnetta, jotka estävät onnellisuuttasi

Jos keskityt liikaa kuuluisuuteen ja rahaan, laiminlyöt väistämättä tunnemaailmaasi. Tämä johtuu siitä, että se menettää merkityksellisyyden ja arvon, joka sillä kuuluisi olla. Jos myös saavutat omaisuuden, kuuluisuuden ja kauneuden huipun, mitä haluttavaa sinulle jää?

Seuraukset

Mikäli halun ja projektion moottorina on motivaatio, jota halu tuottaa ja luot halua sillä mitä sinulta puuttuu, niin loogisesti päätellen jos sinulta ei puutu mitään, menetät halusi ja halunsa menettävä ihminen menettää olemassaoloonsa keskittymisen. Tällä voi olla tuhoisat seuraukset.

Näihin seurauksiin sisältyvät riippuvuudet sekä masennus ja itsemurhat, jotka ottavat “puutteen” paikan. Tällaiset ihmiset eivät halua mitään, koska he uskovat, että heiltä ei puutu mitään. Heiltä puuttuu kuitenkin todellinen rakkaus. Vaikka heiltä ei siis puutu mitään menestyksen tuomaa ylellisyyttä, puuttuu heiltä aidon ystävän, kumppanin tai perheen tuoma todellinen rakkaus.

He ovat yksin, sanan negatiivisessa mielessä, synonyymina hylkäämiselle ja todelliselta rakkaudelta syrjäytymiselle. Tämä johtuu siitä, että he keskittyvät vain tunnustuksen saamiseen. Sitä myöten he saavat itsestään kiinnostuneen pinnallisen rakkauden, eivät syvää ja epäitsekästä rakkautta.

Elitistiteorioita ja -kirjoja

Rich dad, poor dad tai The secret -kirjojen kaltaiset teokset ehdottavat, että elämän päätavoitteena pitäisi olla miljonääriksi tuleminen, ja tällaiset kirjat myyvät parhaiten, koska niiden teoriat perustuvat elitismiin.

Tällaisissa kirjoissa keskitytään suosittuun ideologiaan, jossa raha, tunnustus ja sosiaalinen status ovat sama kuin onnellisena oleminen. Toisin sanoen, niillä pyritään rajaamaan ihmisten arkipäiväisten asioiden unelmiksi muuttamiseen ohjaavat teot. Sitä ei voi kieltää, että niiden kirjoittajat ovat johdonmukaisia teoissaan. Tällaiset kirjat ovat tehneet niiden kirjoittajista rikkaita miljoonien myytyjen kopioiden myötä. Tällaiset kirjat siis muuttivat heidän elämänsä ja tekivät heistä kuuluisia.

Tässä vaiheessa haluan selventää, että en ole kuuluisuutta vastaan; olen kuuluisuuden väärinkäyttöä vastaan. Ihmiset pitävät tunnustuksen saamisesta. Riippuvaisuus kuuluisuudesta ja sen tekeminen elämän päätavoitteeksi on kuitenkin toinen asia.

Onnellisena oleminen ylittää tämän. Se on elämän filosofiaa. Se on tietoa siitä, että elämällä on hyväkin puolia vaikeista ajoista huolimatta. Se on myös tietoa siitä, että sinulla on ihmisiä joihin voit luottaa ja jotka rakastavat sinua. Ihmisten täytyy siis ymmärtää, että rakkaus on onnellisuuden osatekijä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • VV.AA. Harvard Study of Adult Development. https://www.adultdevelopmentstudy.org

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.