Logo image
Logo image

Millä tavoin nukutus voidaan tehdä?

2 minuuttia
Nukutus voidaan tehdä joko hengitettävän kaasun avulla tai suonensisäisesti. Sen voi suorittaa vain lääketieteen ammattilainen. Nukutuksella on joitakin sivuvaikutuksia, jotka tulisi ottaa huomioon komplikaatioiden välttämiseksi.
Millä tavoin nukutus voidaan tehdä?
Mariel Mendoza

Tarkistanut ja hyväksynyt: lääkäri Mariel Mendoza

Kirjoittanut Toimitus
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Anestesia on eräänlainen farmaseuttinen lääke, jota lääkärit käyttävät leikkaussalissa nukutukseen. Tälle tilalle on ominaista keskushermoston toimintojen progressiivinen ja hallittu lamauttaminen.

Kun ihminen on nukutuksen vaikutuksen alaisena, hän menettää tajuntansa. Hän ei siis reagoi kivuliaisiin ärsykkeisiin. Halutusta vaikutuksesta riippuen lääkärit käyttävät eri tapoja nukutuksen tekemiseen. Tulokset ovat kuitenkin yleensä samanlaiset.

Esimerkiksi:

 • Tunnottomuus kivulle
 • Refleksien menetys
 • Täydellinen muistinmenetys kaikesta leikkauksessa tapahtuneesta
 • Luurankolihasten rentouttaminen
 • Tajunnan menetys

Kaikki nämä vaikutukset syntyvät keskushermoston eri alueista. Niiden kaikkien saaminen yhdellä lääkkeellä vaatisi todella suuren pitoisuuden. Tästä syystä lääkärit käyttävät yhdistelmiä. Se estää aivojen elintärkeiden alueiden peruuttamattoman lamaantumisen.

Nukutuksen ominaispiirteet

Anestesian suhteen on tehty monia suuria edistyksiä. Tutkijat eivät kuitenkaan tiedä vielä tarkkaan, mihin rakenteisiin ja mihin molekyyleihin nämä lääkkeet vaikuttavat. He tietävät kuitenkin, että ne aiheuttavat rauhoittavan tunteen ja hypnoosin. Ne tekevät sen muokkaamalla useita prosesseja ja polkuja.

Tässä joitakin tieteellisiä hypoteeseja siihen, kuinka ne toimivat:

 • Nukutus aiheuttaa määrittelemättömän vaikutuksen hermosolujen kalvojen ominaisuuksissa.
 • Meyer ja Overton kehittivät lipiditeorian, jossa väitetään, että nämä lääkkeet toimivat lipidikohteisiin tai rasvoihin. Niiden teho riippuu siis niiden rasvaliukoisuudesta.
 • Ne ovat lääkkeitä, jotka tehoavat proteiinireseptoreihin tai ionikanaviin.
 • Jännitteestä riippuvat kanavat sekä ligandista riippuvat ionikanavat ovat mukana toiminnassa.

Kun lääkärit käyttävät nukutusta, tulee heidän arvioida kolmea tekijää:

 1. Kuinka nopeasti potilas saa nukutuksen.
 2. Kuinka kauan tietty annostus kestää.
 3. Mikä nukutuksen teho, syvyys ja voimakkuus on.
Some figure
Nukutus voidaan tehdä hengitettävän kaasun avulla tai suonensisäisesti.

Hengitettävät nukutuslääkkeet

Tällainen nukutus tapahtuu aineella, jota hengitetään hengitysteiden välityksellä. Lääke ei ärsytä ja sitä käytetään yleensä nukutuksen ylläpitämiseen yhdessä suonensisäisten aineiden kanssa.

Näiden lääkkeiden teho riippuu osittaisesta paineesta tai jännityksestä, jonka nukutuslääke saa aikaan aivoissa. Osittainen paine arvioidaan yleisesti ottaen verestä.

Tässä joitakin esimerkkejä hengitettävistä nukutusaineista:

 • Typpiprotoksidi
 • Halotaani
 • Isofluraani
 • Desfluraani
 • Sevofluraani

Nämä kaikki lääkkeet imeytyvät ja kulkeutuvat limakalvojen läpi, kunnes ne pääsevät aivoihinSitten tämä imeytyminen tai diffuusio tapahtuu yleensä kolmessa vaiheessa:

 1. Keuhkojen sisäänhengitysvaihe: Vähemmän liukoiset aineet ovat nopeita käynnistymään. Liukoisemmat aineet puolestaan saavat nukutuksen aikaan hitaammin.
 2. Jakautuminen kudoksiin.
 3. Poistuminen.

Lue myös: Lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa uneliaisuutta

Suonensisäiset nukutuslääkkeet

Some figure
Vain lääketieteen ammattilaiset voivat suorittaa nukutuksen.

Nukutus voidaan tehdä myös suonensisäisesti. Siinä tavoitteena on käynnistää nukutus ja ylläpitää sitä leikkauksen aikana. Näillä aineilla on hypnoottisia, kipulääkemäisiä, anksiolyyttisia ja lihaksia rentouttavia ominaisuuksia.

Suonensisäinen nukutus nopeuttaa nukutuksen käynnistymistä. Sitä ei kuitenkaan pystytä hallitsemaan yhtä helposti kuin hengitettävää nukutuslääkettä. Lääkärit käyttävät pienintä infuusionopeutta (MIR) kliinisen nukutuksen vaatimusten laskemiseksi.

Tässä joitakin esimerkkejä suonensisäisistä nukutuslääkkeistä:

 • Natriumtiopentaali
 • Propofoli
 • Etomidaatti
 • Ketamiini

Kaikki nämä lääkkeet voivat aiheuttaa useita haittavaikutuksia. Niihin kuuluvat muun muassa hengityksen lamaantuminen, apnea, lihasjäykkyys, näön sumentuminen ja mielialan muutokset.

Sinua saattaa myös kiinnostaa: Näin hoidat suutasi viisaudenhampaan poiston jälkeen

Nukutus lääketieteellisenä toimenpiteenä

Nukutus on kaiken kaikkiaan hienovarainen prosessi. Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa se. 

Heidän täytyy olla todella huolellisia käyttämänsä lääkkeen sekä antamansa annostelun suhteen. Väärinkäyttö voi vahingoittaa potilasta vakavasti. Nukutusvaihtoehdot ovat nykyään laajat. Ne siis antavat lääkäreille mahdollisuuden vähentää haittavaikutuksia ja niiden mukana tulevia riskejä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Penna S. A, Gutiérrez R. R. Neurociencia y anestesia. Rev médica Clín Las Condes. 2017;28(5):650–60.
 • Deile M, Damm M, Heller AR. Inhaled anesthetics. Anaesthesist. 2013 Jun;62(6):493-504.
 • Gilsanz F, Guasch E, Brogly N. Mecanismos de acción de los anestésicos en el sistema nervioso central. Anales de la Real Academia de Doctores de España. 2021;6(2):261-318.
 • Bharioke A, Munz M, Brignall A, Kosche G et al. General anesthesia globally synchronizes activity selectively in layer 5 cortical pyramidal neurons. Neuron. 2022 Jun 15;110(12):2024-2040.e10.
 • Senhadji L, Wodey E, Claude E. Monitoring approaches in general anesthesia: a survey. Crit Rev Biomed Eng. 2002;30(1-3):85-97.
 • Brown EN, Pavone KJ, Naranjo M. Multimodal General Anesthesia: Theory and Practice. Anesth Analg. 2018 Nov;127(5):1246-1258.

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.