Millä tavoin nukutus voidaan tehdä?

Nukutus voidaan tehdä joko hengitettävän kaasun avulla tai suonensisäisesti. Sen voi suorittaa vain lääketieteen ammattilainen. Nukutuksella on joitakin sivuvaikutuksia, jotka tulisi ottaa huomioon komplikaatioiden välttämiseksi.
Millä tavoin nukutus voidaan tehdä?

Viimeisin päivitys: 21 lokakuu, 2020

Anestesia on eräänlainen farmaseuttinen lääke, jota lääkärit käyttävät leikkaussalissa nukutukseen. Tälle tilalle on ominaista keskushermoston toimintojen progressiivinen ja hallittu lamauttaminen.

Kun ihminen on nukutuksen vaikutuksen alaisena, hän menettää tajuntansa. Hän ei siis reagoi kivuliaisiin ärsykkeisiin. Halutusta vaikutuksesta riippuen lääkärit käyttävät eri tapoja nukutuksen tekemiseen. Tulokset ovat kuitenkin yleensä samanlaiset.

Esimerkiksi:

 • Tunnottomuus kivulle
 • Refleksien menetys
 • Täydellinen muistinmenetys kaikesta leikkauksessa tapahtuneesta
 • Luurankolihasten rentouttaminen
 • Tajunnan menetys

Kaikki nämä vaikutukset syntyvät keskushermoston eri alueista. Niiden kaikkien saaminen yhdellä lääkkeellä vaatisi todella suuren pitoisuuden. Tästä syystä lääkärit käyttävät yhdistelmiä. Se estää aivojen elintärkeiden alueiden peruuttamattoman lamaantumisen.

Nukutuksen ominaispiirteet

Anestesian suhteen on tehty monia suuria edistyksiä. Tutkijat eivät kuitenkaan tiedä vielä tarkkaan, mihin rakenteisiin ja mihin molekyyleihin nämä lääkkeet vaikuttavat. He tietävät kuitenkin, että ne aiheuttavat rauhoittavan tunteen ja hypnoosin. Ne tekevät sen muokkaamalla useita prosesseja ja polkuja.

Tässä joitakin tieteellisiä hypoteeseja siihen, kuinka ne toimivat:

 • Nukutus aiheuttaa määrittelemättömän vaikutuksen hermosolujen kalvojen ominaisuuksissa.
 • Meyer ja Overton kehittivät lipiditeorian, jossa väitetään, että nämä lääkkeet toimivat lipidikohteisiin tai rasvoihin. Niiden teho riippuu siis niiden rasvaliukoisuudesta.
 • Ne ovat lääkkeitä, jotka tehoavat proteiinireseptoreihin tai ionikanaviin.
 • Jännitteestä riippuvat kanavat sekä ligandista riippuvat ionikanavat ovat mukana toiminnassa.

Kun lääkärit käyttävät nukutusta, tulee heidän arvioida kolmea tekijää:

 1. Kuinka nopeasti potilas saa nukutuksen.
 2. Kuinka kauan tietty annostus kestää.
 3. Mikä nukutuksen teho, syvyys ja voimakkuus on.
Nukutus voidaan tehdä hengitettävän kaasun avulla tai suonensisäisesti.

Hengitettävät nukutuslääkkeet

Tällainen nukutus tapahtuu aineella, jota hengitetään hengitysteiden välityksellä. Lääke ei ärsytä ja sitä käytetään yleensä nukutuksen ylläpitämiseen yhdessä suonensisäisten aineiden kanssa.

Näiden lääkkeiden teho riippuu osittaisesta paineesta tai jännityksestä, jonka nukutuslääke saa aikaan aivoissa. Osittainen paine arvioidaan yleisesti ottaen verestä.

Tässä joitakin esimerkkejä hengitettävistä nukutusaineista:

 • Typpiprotoksidi
 • Halotaani
 • Isofluraani
 • Desfluraani
 • Sevofluraani

Nämä kaikki lääkkeet imeytyvät ja kulkeutuvat limakalvojen läpi, kunnes ne pääsevät aivoihinSitten tämä imeytyminen tai diffuusio tapahtuu yleensä kolmessa vaiheessa:

 1. Keuhkojen sisäänhengitysvaihe: Vähemmän liukoiset aineet ovat nopeita käynnistymään. Liukoisemmat aineet puolestaan saavat nukutuksen aikaan hitaammin.
 2. Jakautuminen kudoksiin.
 3. Poistuminen.

Suonensisäiset nukutuslääkkeet

Nukutus voidaan tehdä hengittämällä nukutuskaasua.
Vain lääketieteen ammattilaiset voivat suorittaa nukutuksen.

Nukutus voidaan tehdä myös suonensisäisesti. Siinä tavoitteena on käynnistää nukutus ja ylläpitää sitä leikkauksen aikana. Näillä aineilla on hypnoottisia, kipulääkemäisiä, anksiolyyttisia ja lihaksia rentouttavia ominaisuuksia.

Suonensisäinen nukutus nopeuttaa nukutuksen käynnistymistä. Sitä ei kuitenkaan pystytä hallitsemaan yhtä helposti kuin hengitettävää nukutuslääkettä. Lääkärit käyttävät pienintä infuusionopeutta (MIR) kliinisen nukutuksen vaatimusten laskemiseksi.

Tässä joitakin esimerkkejä suonensisäisistä nukutuslääkkeistä:

 • Natriumtiopentaali
 • Propofoli
 • Etomidaatti
 • Ketamiini

Kaikki nämä lääkkeet voivat aiheuttaa useita haittavaikutuksia. Niihin kuuluvat muun muassa hengityksen lamaantuminen, apnea, lihasjäykkyys, näön sumentuminen ja mielialan muutokset.

Nukutus lääketieteellisenä toimenpiteenä

Nukutus on kaiken kaikkiaan hienovarainen prosessi. Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa se. 

Heidän täytyy olla todella huolellisia käyttämänsä lääkkeen sekä antamansa annostelun suhteen. Väärinkäyttö voi vahingoittaa potilasta vakavasti. Nukutusvaihtoehdot ovat nykyään laajat. Ne siis antavat lääkäreille mahdollisuuden vähentää haittavaikutuksia ja niiden mukana tulevia riskejä.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Mitä lääkeopioidit ovat ja mihin niitä käytetään?
Askel TerveyteenLue se täällä Askel Terveyteen
Mitä lääkeopioidit ovat ja mihin niitä käytetään?

Lääkeopioidit ovat lääkkeitä, jotka ovat vuorovaikutuksessa opioidireseptorien kanssa hermostossa. Tämän liiton tuloksena kipu lievittyy. • Evers, A. S., Crowder, C. M., & Balser, J. R. (2007). Anestésicos generales. In Goodman & Gilman: Las bases farmacológicas de la terapéutica.
 • Perouansky, M., Pearce, R. A., & Hemmings, H. C. (2010). 10 – Anestésicos inhalatorios: mecanismos de acción. In Miller Anestesia. https://doi.org/10.1016/B978-84-8086-713-9.00010-2
 • Matute González, E., & Gilsanz Rodríguez, F. (2003). Mecanismo de acción molecular de los anestésicos generales. Actualizaciones En Anestesiologia y Reanimacion.