Logo image
Logo image

Lääkkeen pakkausseloste: kuinka sitä luetaan?

3 minuuttia
Lääkkeen pakkausselosteessa mainitaan yleensä se annos, joka lääkettä tulee ottaa sen käyttötarkoituksen mukaan. Joskus saattaa vaikuttaa, että tietyllä lääkkeellä ei ole juuri lainkaan tai ei lainkaan vaikutusta tai että se vaikuttaa liian voimakkaasti. Älä tästä huolimatta muuta annosta omin päin ilman lääkärin ohjeistusta.
Lääkkeen pakkausseloste: kuinka sitä luetaan?
Kirjoittanut Toimitus
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lääkkeen pakkausseloste sisältää kirjallista tietoa siitä lääkkeestä, jonka mukana se tulee. Se on tarkoitettu potilaalle ja se tarjoaa tietoa lääkkeen ominaisuuksista.

Lääkkeen pakkausseloste kannattaa pitää aina kyseisen lääkkeen kanssa yhdessä, jotta voit kääntyä sen puoleen mieltäsi askarruttavissa asioissa. Tämän tiedon tarkoituksena on auttaa potilasta käyttämään lääkettä oikein noudattaen määrättyä hoitoa.

Mitä lääkkeen pakkausseloste pitää sisällään?

Some figure

Lääkkeen pakkausseloste tarjoaa tarvittavat tiedot lääkkeen käytöstä hoitotarkoituksessa, kuten käytön aiheet, annostus, varoitukset, käytön esteet, haittavaikutukset, interaktiot ja käyttö erityisissä tilanteissa.

Tämä lehtinen pitää sisällään myös lääkkeen kemiallisen koostumuksen ja ohjeet sen antotavasta, käytöstä ja oikeanlaisesta säilytyksestä.

Siinä on lisäksi yhteenveto lääkkeen kliinisistä tiedoista, farmakologisista ominaisuuksista ja prekliinisistä turvallisuustiedoista.

1. Kuvaus

Pakkausselosteen ensimmäinen osio antaa tietoa lääkkeen vaikuttavista aineista ja niiden koostumuksesta. Se kertoo käyttäjälle aineiden nimet, lääkkeen sisältämän määrän ja niiden eri muodot.

Vaikuttavat aineet on tarkoitettu hoitotarkoituksiin, kun taas inaktiiviset aineet ovat itseselitteisiä. Lääkeyhtiöiden on lueteltava mainitut aineet näissä lehtisissä, sillä osa niistä voi aiheuttaa allergisia reaktioita tai introleranssin jollakin ihmisillä.

Tutustu: Masennuslääkkeet ja 5 tärkeää faktaa

2. Lääkkeen käyttötarkoitus

Tämä osio sisältää tietoa lääkkeen valmistemuodosta.

Se kertoo myös sen lääkeryhmän, johon vaikuttava aine kuuluu, ja sen vaikutukset ihmiselimistössä. Siinä luetellaan myös ne sairaudet, joiden hoitoon se on tarkoitettu ja hyväksytty.

3. Ennen kuin aloitat lääkehoidon

Some figure

Jotkut lääkkeet eivät sovi kaikille. Tästä syystä voi olla tarpeen tehdä joitakin varotoimia tai muutoksia tapauksesta riippuen.

Tässä osiossa lääkeyritykset erittelevät tiettyjä tilanteita, jotka potilaan tulee ottaa huomioon ennen tietyn lääkkeen käyttöä. Lääkkeen pakkausselosteessa on siis seuraavat tiedot:

  • Tästä osiosta löytyvät kaikki ne tilanteet, joissa lääkettä ei tulisi käyttää.
  • Siitä löytyvät myös erityiset varoitukset, kuten lääkkeen käyttö tiettyjen ruokien tai juomien kanssa, eli tulisiko lääke ottaa ruoan kanssa vai tyhjään vatsaan ja voiko lääkkeen kanssa juoda alkoholijuomia.
  • Tästä osiosta löytyy myös suosituksia lääkkeen käyttöä koskien, esimerkiksi raskauden aikana.
  • Se pitää sisällään myös lääkkeen käyttöä koskevia suosituksia imettäville naisille.
  • Lääkkeen pakkausseloste kertoo myös sen, vaikuttaako kyseisen lääkkeen käyttö ihmisen kykyyn ajaa ajoneuvoja tai käyttää koneita.
  • Tässä osiossa eritellään myös lääkkeen interaktiot eli yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa, eli millaisia vaikutuksia potilas voi odottaa lääkkeen yhtäaikaiselta käytöltä muiden lääkkeiden kanssa. Tämä on tärkeää, sillä se voi tehostaa tai kumota jommankumman lääkkeen vaikutuksen.

4. Annos

Pakkausselosteen tässä osiossa annetaan tietoa lääkkeen käyttötarkoituksen mukaisesta annoksesta. Vaikka näyttäisi siltä, että tietyllä lääkkeellä ei ole juuri lainkaan tai ei lainkaan vaikutusta tai että se vaikuttaa todella voimakkaasti, älä muuta annosta omin päin ilman lääkärin ohjeistusta.

Joidenkin lääkkeiden kohdalla lääkärin on muutettava annosta, erityisesti kun niitä määrätään vanhuksille tai lapsille. Lääkäri saattaa muuttaa annosta myös munuais- tai maksaongelmista kärsivillä ihmisillä.

Tämä osio sisältää siis tietoa lääkkeenotosta, kuten myös tärkeää tietoa sellaisten tilanteiden varalta, joissa olet ottanut lääkettä määrättyä enemmän tai jos annos on jäänyt ottamatta.

5. Haittavaikutukset

Some figure

Kaikilla lääkkeillä voi olla sivu- ja haittavaikutuksia. Tämä pakkausselosteen osa antaa tietoa epätoivotuista reaktioista, joita tietyllä lääkkeellä voi olla elimistössä.

Huomaa, että useimmilla lääkkeillä ei ole sivuvaikutuksia ja ne ovat lieviä silloin kun niitä esiintyy. Lääkäriin tulisi ottaa yhteyttä, mikäli epätoivottuja vaikutuksia tai reaktioita ilmenee.

Sinua saattaa kiinnostaa myös: Mitä lääkeopioidit ovat ja mihin niitä käytetään?

6. Lääkkeen säilytys

Tämä pakkausselosteen osio antaa tietoa lääkkeen oikeanlaisesta säilytyksestä. Lääkettä on tärkeää säilyttää suositelluissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa.

Yhteenveto

Lääkkeen pakkausselosteen lukeminen on tärkeää, sillä se sisältää kaiken tarpeellisen tiedon kyseisestä lääkkeestä. Käänny mieltäsi askarruttavissa asioissa aina lääkärin tai farmaseutin puoleen, ja mikä tärkeintä, älä koskaan lääkitse itseäsi omin päin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Cerviño López, M. (2010). Farmacovigilancia. Albéitar: Publicación Veterinaria Independiente.

  • Rojas, C. B. (2001). Fases del desarrollo de un nuevo medicamento. Estrategias de Investigación En Medicina Clínica. El Manual Moderno.

  • Aguilar, N. G., & Girón Aguilar Nora, D. R. (2010). Sistema de distribución de medicamentos por dosis unitarias Elaborado por : Honduras OPS / OMS Rosario D´Alessio Asesora Regional en Servicios Farmacéuticos OPS / OMS Octubre 1997. Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnologia. https://doi.org/10.1101/093575


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.