Mitä lääkemyrkytyksen tapahtuessa tulee tehdä

Lääkemyrkytyksen taso riippuu muun muassa nautittujen lääkkeiden määrästä sekä ihmisen ominaispiirteistä.
Mitä lääkemyrkytyksen tapahtuessa tulee tehdä
Mariel Mendoza

Reviewed and approved by lääkäri Mariel Mendoza.

Written by Toimitus

Last update: 21 joulukuuta, 2022

Lääkemyrkytyksen oireet ja seuraukset riippuvat lääkityksestä, mutta ne kaikki voivat olla yhtälailla kuollettavia. Tässä artikkelissa tarkastelemme eri myrkytystyyppejä, viitteitä niiden tunnistamiseksi sekä välittömiä toimenpiteitä, joita tulee noudattaa.

Lääkemyrkytyksen viisi tyyppiä

Lääkemyrkytyksen takia voi mennä taju.

Lääkemyrkytykseen liittyy eri oireita ja seurauksia. Kaikki riippuu lääkityksen tyypistä, määrästä sekä yksilön ominaispiirteistä.

Lääkemyrkytyksen viisi tyyppiä perustuvat eri tekijöihin ja ne riippuvat:

1. Kliinisten komplikaatioiden suuruudesta

Kun on kyse lääkemyrkytyksestä, vaihtelevat sen komplikaatiot lievästä kohtuulliseen ja vakavaan.

2. Lääkemyrkytyksen ilmestymisen ominaispiirteistä

Lääkemyrkytyksen oireet voivat olla välittömät tai viivästyneet, sillä jotkut lääkkeet ovat nopeasti tehoavia, kun taas joidenkin teho ilmenee vasta tietyn ajan jälkeen.

 • Peruuttamaton tai parannettavissa oleva myrkytys: Kun on kyse parannettavissa olevasta myrkytyksestä, pystyy ihminen toipumaan heti kun kyseinen aine poistetaan kehosta. Vahinko on kuitenkin peruuttamatonta päinvastaisessa skenaariossa. Kaikki riippuu vahingoittuneesta elimestä ja sen toiminnasta. Peruuttamattomat ja parannettavissa olevat oireet voivat tapahtua samanaikaisesti.
 • Paikallinen tai systeeminen myrkytys: Paikallista myrkytystä tapahtuu silloin, kun myrkyllinen aine aiheuttaa vahinkoa samassa paikassa, jonka kautta se on kosketuksessa kehon kanssa. On kuitenkin joitakin aineita, jotka voivat vaikuttaa elimistöön systeemisellä tai yleisellä tavalla. Näiden molempien yhdistelmiä voi myös esiintyä.

3. Oireiden puhkeamisajasta

Riippuen oireiden puhkeamiseen kuluvasta ajasta, voimme luokitella myrkytykset seuraavalla tavalla:

 • Akuutti myrkytys: Tällaisissa tapauksissa oireet syntyvät alle 24 tunnissa ja niiden kehitys voi vaihdella.
 • Subakuutti myrkytys: Tällaiset tapaukset tapahtuvat eri tasoilla ja siten oireet eivät ilmesty välittömästi, vaan useiden päivien jälkeen.
 • Krooninen myrkytys: Nämä tapahtuvat myrkyllisen aineen jatkuvan tai toistuvan imeytymisen jälkeen. Se voi imeytyä pienissä määrin, mutta se kerääntyy kehoon. Tämä on kaikista vaikeiten hoidettavissa oleva lääkemyrkytyksen tyyppi.

4. Lääkemyrkytyksen aiheuttajasta

Ottamalla huomioon sen kuinka lääkemyrkytys tapahtuu, voimme jakaa ne:

 • Tahallisiin: Kyseessä ovat tahalliset myrkytykset, kuten itsemurhayritykset.
 • Vahingollisiin: Tällaisia tapahtuu melko usein, kun on kyse lääkityksestä. Ne johtuvat lääkkeiden sekoittumisesta, yliannostuksesta tai muihin lääkkeisiin tai aineisiin, kuten alkoholiin, yhdistämisestä.

5. Lääkkeenottotavasta

Voimme luokitella ruoansulatusmyrkytykset lääkkeenottotavasta riippuen. Se voi olla joko sisäänhengitettävää, ihon ja limakalvojen läpi otettavaa tai suonen kautta otettavaa lääkettä.

Lääkemyrkytyksen merkit

Naisen päätä särkee.
 • Huimaus ja päänsärky ovat yleisiä oireita lääkemyrkytyksestä kärsivillä potilailla. Potilailla voi kuitenkin olla myös muita kliinisiä esiintymistapoja.
 • Lääkemyrkytyksen oireet riippuvat siihen liittyvästä lääketyypistä, lääkkeenottotavasta sekä yksilön ominaispiirteistä. Seuraukset voivat siis myös vaihdella ja saattavat olla joissakin tapauksissa kuollettavat.

Lääkemyrkytyksen oireet

Tässä joitakin ensimmäisiä merkkejä tai oireita, jotka voivat olla yleisiä ja ei-spesifisiä:

 • Huimaus, päänsärky ja sekavuus
 • Uneliaisuus tai hyperaktiivisuus ja vaikeus liikkua
 • Sydän- ja hengityshäiriöt
 • Pahoinvointi ja oksennus
 • Näön ja puheen muuttuminen
 • Ripuli, vatsakipu
 • Huulten ja suun polttelu ja/tai punoitus sekä joissakin tapauksissa myös ihottuma

Mitä lääkemyrkytyksen tapahtuessa tulee tehdä?

Sinun tulee toimia nopeasti ja pysyä rauhallisena, mikäli epäilet jonkun kärsivän lääkemyrkytyksestä. Myrkytyksen oireiden ilmaantuminen saattaa kestää hieman. Jos epäilet myrkytystä, älä jää odottamaan ensimmäisten oireiden ilmestymistä.

Ensimmäinen asia, joka sinun täytyy tehdä, on soittaa välittömästi paikalliseen myrkytyskeskukseen. Lääkäri vastaa ja voit sitten selittää tilanteen, oireet ja epäilemäsi otetut lääkkeet sekä kertoa muita lääkärin pyytämiä yksityiskohtia, jotta hän voi auttaa.

Jos tiedät myrkytykseen johtaneen lääkkeen, voi lääkäri antaa sinulle ensiapuohjeita. Tai jos on tarpeen, voi hän pyytää sinua soittamaan hätänumeroon.

Tarkkaile ja arvioi sillä aikaa myrkytetyn henkilön hengitysteitä, hengitystä ja pulssia. Älä pakota häntä oksentamaan, ellei terveydenhuollon ammattilainen pyydä sinua tekemään niin.

Yhteenveto

Lääkemyrkytystapauksessa antamasi ensiapu ennen ammattilaisten apua voi pelastaa ihmishengen. Pidä mielessä, että sinun täytyy tehdä niin aina lääketieteen ammattilaisen valvonnan ja neuvonnan alaisena.

It might interest you...
Unilääkkeiden mahdolliset haitat
Askel Terveyteen
Read it in Askel Terveyteen
Unilääkkeiden mahdolliset haitat

Unilääkkeiden käyttö tulisi rajoittaa vain ja ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa asiantuntija on hyväksynyt käytön ja henkilön tilanne on arvio...
Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.