Logo image
Logo image

Diabetes ja koronavirus

4 minuuttia
Diabetestä sairastavat ihmiset, kuten muutkin riskiryhmään kuuluvat ihmiset, ovat huolissaan koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta. Tästä syystä heidän on ryhdyttävä moniin ehkäiseviin toimenpiteisiin tämän tilanteen edessä, ja tässä artikkelissa haluammekin jakaa muutamia yleisiä suosituksia, joiden avulla diabetestä sairastavat ihmiset voivat toimia ennakoivasti laskeakseen tartunnan ja sen tuomien komplikaatioiden todennäköisyyttä.
Diabetes ja koronavirus
Viimeisin päivitys: 26 elokuuta, 2022

Koronavirukseen liittyvien hälytysten vuoksi monet diabetestä sairastavat ihmiset ja heidän hoitajansa ovat pakotettuja toteuttamaan lukuisia tartunnan vaaraa ehkäiseviä toimenpiteitä. COVID-19 -pandemia on hyvin tuore tapaus, minkä vuoksi sen toimintaan liittyy edelleen lukuisia kysymysmerkkejä. Näin ollen myös diabetes ja koronavirus ovat uusi ja tutkimaton yhdistelmä.

Toistaiseksi meillä ei vielä ole tarkkaa tietoa esimerkiksi viruksen leviämisestä, sen toimintatavasta sekä viruksen patofysiologiasta. Tietyt riskiryhmät on kuitenkin kyetty tunnistamaan ja näihin ryhmiin kuuluvat esimerkiksi diabetestä sairastavat ihmiset, iäkäs väestö sekä elimistön immuunijärjestelmää heikentäviä sairauksia sairastavat ihmiset.

Vaikka koronavirus (COVID-19) on patogeeni, joka ei aiheuta suurta kuolleisuutta normaaleissa olosuhteissa, edellä mainituilla riskiryhmillä voi esiintyä vakavia komplikaatioita ja pahimmassa tapauksessa jopa kuolemaan johtavia seurauksia. Tässä yhteydessä haluamme korostaa erityisesti yhtä näistä riskiryhmistä: diabetestä sairastavat ihmiset.

Tänään haluamme kertoa tarkemmin siitä, miten diabeetikot voisivat ottaa käyttöön muutamia tehokkaita tartunnan ehkäisyyn suunnattuja menetelmiä sekä jaamme joitakin ruokavaliosuosituksia, joista voi olla hyötyä diabeetikon vastustuskyvyn parantamisessa sekä terveyden ylläpidossa.

Koronaviruksen ehkäiseminen

Some figure

Yksi tärkeimmistä ehkäisevistä toimenpiteistä koronaviruksen tapauksessa on käsien asianmukainen pesu.

Diabetestä sairastavien ihmisten, kuten kenen tahansa muunkin, tulisi vahvistaa käsien hygieniaa koronatartuntaa ehkäisevänä menetelmänä. Vaikka virus voi mahdollisesti pysyä jonkin aikaa aktiivisena joillakin pinnoilla, asiantuntijoiden mukaan se on herkkä saippualle, vedelle ja alkoholille.

Tästä syystä on erittäin tärkeää pestä kädet perusteellisesti ja usein, sekä desinfioida sellaiset esineet joita käsittelemme usein, mukaan lukien mobiililaitteet. Lisäksi kaikkien, etenkin riskiryhmiin kuuluvien, tulisi pyrkiä olemaan poistumatta kotoa välttääkseen kosketusta muihin ihmisiin.

Kahden metrin etäisyys ihmisten välillä pitäisi olla riittävä ehkäisemään viruksen leviämistä puhumisesta aiheutuvan syljenerityksen vapauttamien pisaroiden kautta.

Asiantuntijat eivät kuitenkaan ole löytäneet viitteitä siitä, että koronavirus voisi tarttua ruoan kautta. Mahdollisten riskien välttämiseksi on kuitenkin suositeltavaa, että kuumentamista vaativat elintarvikkeet keitettäisiin tai paistettaisiin aina kauttaaltaan.

Sinua saattaa myös kiinnostaa: Kehitteillä olevat lääkkeet ja rokotteet koronavirukseen

Diabetes ja koronavirus: miten tilanteeseen voidaan puuttua?

Hoitoon hakeutuminen ei ole hyvä idea, elleivät oireet ole kehittyneet vakavaan suuntaan. Tästä syystä paras vaihtoehto onkin aina oikea suunnittelu ja on välttämätöntä, että jokaisen diabeetikon kotoa löytyisi aina kattava lista kaikista terveydenhuollon puhelinnumeroista, jotka voivat tarjota apua tilanteen kehittyessä.

Toisaalta taas on erittäin tärkeää, että kotoa löytyy riittävästi ruokaa, mikä antaa sairastuneille mahdollisuuden selviytyä eristyksissä niin pitkään, kunnes viruksen inkubaatio ja itse tartunta ovat päättyneet. Lisäksi on välttämätöntä, että diabetestä sairastavien ihmisten kotoa löytyy valmiiksi verensokerin seurantaa suorittavia laitteita sekä riittävästi potilaalle määrättyjä lääkkeitä tämän parametrin hallitsemiseksi.

THL:n kanta (15. maaliskuuta) on ollut, että koronavirusnäytteitä otetaan pääasiassa oireilevilta riskiryhmiin kuuluvilta ihmisiltä sekä heitä hoitavilta ammattilaisilta. Jos diabetestä sairastava henkilö uskoo saaneensa tartunnan, aivan ensimmäiseksi hänen on tarkastettava alituiseen tahtiin päivitettävät ohjeet THL:n sivuilta ja toimittava niiden mukaan. Lievissä tapauksissa sairaalaan ei tulisi mennä, sillä tämä voi altistaa muut sairaalassa olevat potilaat ja työntekijät tartunnalle.

Jos oma yleiskunto kuitenkin heikkenee tai hengitysvaikeuksia ilmaantuu, potilaan on aina syytä hakeutua hoitoon. Ensimmäisenä on hyvä ottaa yhteyttä puhelimitse omaan terveyskeskukseen, työterveyshuoltoon tai päivystysnumeroon ja odottaa ammattilaiselta lisäohjeita. Lisäksi on huomattava, että olemassa olevaa lääkitystä ei pidä keskeyttää, ellei hoitava lääkäri toisin määrää.

Eräät asiantuntijat vakuuttavat, että jotkut tulehduskipulääkkeet voivat vaikeuttaa taudin etenemistä, ja toiset taas väittävät, että ne toimivat tässä tilanteessa päinvastaisesti. Näin ollen on paras, että potilas välttää itsensä lääkitsemistä, seuraa THL:n julkaisemia toimintaohjeita ja noudattaa tarkkaan ammattilaisen antamia suosituksia.

Ruokavalio tulehduksia ja koronavirusta vastaan

Some figure

Osa terveellisen ja tasapainoisen ruokavalion sisältämistä elintarvikkeista voi olla hyödyllisiä myös diabeetikoille.

Koronavirus voi sen vakavimmassa muodossa johtaa keuhkokuumeeseen, joka voi olla hengenvaarallinen. Tästä syystä ruokavalion tulisi keskittyä aina tulehduksen vähentämiseen. Tieteelliset tutkimukset ovat todenneet, että tietyillä elintarvikkeilla, kuten valkosipulilla tai ristikukkaiskasveilla, on tulehduksia laskevia ominaisuuksia. Tästä syystä myös niiden lisääminen ruokavaliossa voi omalta osaltaan auttaa tehostamaan elimistön vastustuskykyä.

Lisäksi jotkut tämän päivän tutkimuksista ovat myös viitanneet siihen, että kurkuma voi mahdollisesti auttaa ehkäisemään sekä helpottamaan joidenkin keuhkosairauksien oireita. Korkean antioksidanttipitoisuuden ja tulehduksia vastaan taistelevien ominaisuuksiensa ansiosta kurkuma voi säännöllisesti käytettynä olla hyödyllinen liittolainen silloin, kun puhumme tiettyjen tautien ehkäisemisestä.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue täältä lisää: Kuinka ehkäistä koronavirustartunta ostoksilla käydessä

Diabetes ja koronavirus: viimeiset suositukset

Koska terveydenhuollon viranomaiset eivät vielä tunne tarkkaan tämän viruksen toimintatapaa, kaikkien on tarpeen noudattaa erityistä varovaisuutta, ja varsinkin silloin, jos sairastat diabetestä tai kuulut muuhun riskiryhmään. Lisäksi on ennen kaikkea välttämätöntä pyrkiä ylläpitämään mahdollisimman hyvää hygieniaa tartunnan ehkäisemiseksi sekä välttää kokonaan kotoa poistumista; poikkeuksena tähän tietysti ylivoimaisen esteen sattuessa.

Riskiryhmiin kuuluvat ihmiset voivat kärsiä muita todennäköisemmin vakavammista oireista. Tästä syystä heille on oltava selvää se, miten sellaisissa tilanteissa tulisi toimia, jos koronaviruksen oireita alkaa esiintyä. Terveellisen ja tasapainoisen ruokavalion noudattaminen voi auttaa helpottamaan taudin oireita, vaikka sen ja koronaviruksen välisestä yhteydestä ei ole vielä tehty erityisiä tutkimuksia, koska kyseessä on alalle edelleen hyvin uusi ja tuntematon patologia.

Lopuksi on vielä huomattava, että on ehdottoman tärkeää pyrkiä välttämään terveysjärjestelmän romahtamista. Tämän vuoksi sekä riskiryhmään kuuluvien että siihen kuulumattomien ei tulisi suunnata lievien oireiden yhteydessä sairaalaan, jotta terveydenhuollon kapasiteetti pysyisi mahdollisimman hyvässä valmiustilassa sellaisten potilaiden hoitamiseksi, joilla esiintyy hengitysvaikeuksia, kovaa kuumetta tai yleiskunnon romahtamista. Tartuntaa epäiltäessä henkilön on seurattava THL:n antamia ohjeita ja ilmoitettava mahdollisesta tartunnasta toimivaltaisille viranomaisille.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Lelli D., Sahebkar A., Johnston TP., Pedone C., Curcumin use in pulmonary diseases: state of the art and future perspectives. Pharmacol Res, 2017. 115: 133-148.
  • Xu C., Mathews AE., Rodrigues C., Eudy BJ., et al., Aged garlic extract supplementation modifies inflammation and immunity of adults with obesity: a randomized, doublé blind, pacebo controlled clinical trial. Clin Nutr ESPEN, 2018. 24: 148-155.
  • Wu Z., McGoogan JM., Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72314 cases from the chinese center for disease control and prevention. JAMA, 2020.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.