Taolaisuuden alkuperä, piirteet ja periaatteet

Yksi taolaisuuden keskeisistä periaatteista on antaa asioiden mennä omalla painollaan täyttymyksen löytämiseksi. Lue alta lisää tästä filosofiasta.
Taolaisuuden alkuperä, piirteet ja periaatteet

Viimeisin päivitys: 15 maaliskuuta, 2022

Taolaisuus on kiinalainen filosofia, joka syntyi vuosina 600–400 eaa. Laotsen kirjoituksista. Tämän perinteen opetukset pohjautuvat harmoniseen yhteiseloon maailmankaikkeuden kanssa ja siihen, että asioiden antaa mennä omalla painollaan, kiintymättä mihinkään.

Laotsesta ei tiedetä paljoakaan, mutta hänen opetuksensa muodostavat itämaisen ajattelun perustan. Hänen mainitsemiinsa hyveisiin kuuluvat myötätunto, kohtuus, nöyryys ja luonnollisuus, jotka ovat keinoja elää täysipainoista elämää. 

Taolaisuus

Taolaisuus on yksi laajimmin harjoitettuja filosofisia ja uskonnollisia perinteitä Kiinassa. Sen sananmukainen käännös on “tien (tao) opettaminen”, ja se viittaa harmoniseen yhteiseloon taon kanssa.

Tao on tässä mielessä kaiken olemassaolevan lähde, ajaton ja rajaton maailmankaikkeutta hallitseva energia. Se on näin ollen määrittelemätön, eikä sitä voi havaita aistein. Se saa aikaan kaikki maailman ilmiöt.

Yksi taolaisuuden periaatteista on wu wei (teoton toiminta), joka merkitsee sitä, että asioiden antaa mennä omalla painollaan. Näin tao toimii itsestään asioiden noudattaessa luontaista ja spontaania kulkuaan.

Tämän filosofian pääteos on  Daodejing, joka tarkoittaa “hyveen tietä”. Sen kirjoittajana pidetään Laotsea, mutta sen kirjoitusajankohtaa ei tiedetä.

Taolaisuus on kiinalainen filosofia.

Taolaisuuden yleiset piirteet

Tämän filosofisen ja uskonnollisen liikkeen merkittävimmät piirteet ovat seuraavat:

 • Siinä korostetaan arvoja kuten myötätunto, kiltteys, hurskaus, reiluus, introspektio, harmonia luonnon kanssa, epäitsekkyys ja jalomielisyys.
 • Siinä kannatetaan ihmisten harmoniaa taon kanssa ja uskotaan asioiden eteeriseen kulkuun.
 • Siinä ylistetään hiljaisuutta harmonian saavuttamiseksi.
 • Taon symboli on nimeltään tajitu, joka koostuu yinistä ja yangista ympyrän sisällä. Se edustaa kaksijakoisuutta (kuuma-kylmä, kuiva-märkä, miespuolinen-naispuolinen) sekä jatkuvaa muutosta, joka taoa hallitsee.  Teorian mukaan on olemassa kolme keskenään vuorovaikuttavaa voimaa: yin, yang ja tao. Kaksi ensimmäistä ovat toisiaan täydentäviä ja vastavaikutteisia, mutta ne tarvitsevat toisiaan. Tao on ylin voima, joka sisältää kaksi muuta.
 • Tao uskoo kuolemattomuuteen ja pyrkii siihen. Joidenkin mukaan kuolemattomuutta ei pidä ymmärtää kirjaimellisesti, vaan pikemminkin pitkäikäisyyden saavuttamisena ja siitä nauttimisena täysipainoisesti.

Mitkä ovat taolaisuuden periaatteet?

Seuraavat taolaisuuden opetukset ovat sen kaikkein keskeisimpiä periaatteita.

 • Onni ei ole yhtä kuin materian omistaminen.
 • Taolaisuudessa onni ei ole kiinni siitä, miten paljon materiaalista omaisuutta ihmisellä on. Tähän liittyen Laotse sanoikin, että se joka ei ole tyytyväinen vähään, ei olisi tyytyväinen paljon muuhunkaan.

Halu synnyttää kärsimystä

Taolaisuuden perustaja sanoo, että ne joilla ei ole halua, eivät turhaudu. Ja ne, jotka eivät turhaudu, eivät heikkene.

Onkin tärkeää hankkiutua eroon tarpeettomista asioista ja lakata haluamasta lisää. Näin odotamme rauhassa ja tarkkailemme miten asiat tapahtuvat antamatta omien halujemme häiritä sitä rauhaa ja harmoniaa, jota asioiden luontainen kulku tarjoaa.

Rakkaus kasvun työkaluna

Taolaisuudessa pyritään vaalimaan väkivallattomuutta. Siinä rakkaus omaksutaan voimana, joka voi tehdä henkilöstä paremman. Laotsen mukaan ne, joita rakastetaan syvästi, ovat vahvoja, ja ne, jotka rakastavat syvästi, ovat rohkeita.

Taolaisuus ja Wu wei

Ilmaus wu wei merkitsee kykyä seurata asioiden luontaista kulkua ja mahdollisimman vähin ponnisteluin. Näin ollen taolaisuudessa kehotetaan näkemään asiat sellaisina kuin ne ovat huomioiden niiden hyvät, huonot ja tavanomaiset puolet.

Laotsen mukaan tärkeintä on tarkkailla kaikkia ympärillä olevia positiivisia asioita pitäen kuitenkin samalla mielessä kaikki olemassa olevat negatiiviset asiat.

Tunne itsesi

Tämä on ehkäpä yksi elämän suurimpia haasteita, eikä siinä varmastikaan onnistu koskaan täysin. Ihanteellisesti ihmisten tulisi kuitenkin tehdä päivittäin töitä sen eteen, että he ymmärtäisivät itseään.

Tämä on paras tapa ymmärtää miten reagoimme vaikeisiin tilanteisiin ja miten voimme muuttaa tiettyjä puolia itsessämme. Tähän opetukseen liittyen Laotse totesikin, että se, joka hallitsee toisia on vahva, mutta se, joka hallitsee itseään, on vaikutusvaltainen.

Keinoja toteuttaa taolaisuutta arjen elämässä

Wu wei on periaate, jota kuka tahansa voi soveltaa päivittäisessä elämässään löytääkseen rauhan ja täyttymyksen. Tämän saavuttamiseksi tärkeitä ovat seuraavat:

 • Unohda kunnianhimo ja halut, ja kiinny enemmän olemassaolon yksinkertaisuuteen.
 • Älä murehdi, sillä se pitää sinut kiinni menneessä ja saa ahdistumaan tulevaisuudesta. Usko tai älä, huolet tulvivat mieleemme koska annamme niiden tehdä niin. Yksi keino oppia päästämään niistä irti on meditaation kautta.
 • Opi hyväksymään ja arvostamaan asioiden luontaista muutosta ja anna sen tapahtua ilman, että se häiritsee tavoitteitasi ja pyrkimyksiäsi.
 • Hyväksy se tosiasia, että luot itse aktiivisesti omat ongelmasi.
 • Älä murehdi sitä, miten ongelmat esitetään mielessäsi. Näin tehdäksesi niiden on vain annettava hälvetä ajatusten virtaan.

Elä taolaisuuden oppien mukaan

Taolaisuuden filosofia voi olla monimutkaista. Se on kuitenkin elämäntapa, jota voidaan vaalia harjoittelemalla pienten tekojen kautta, jotka edistävät yksinkertaisuutta, harmoniaa luonnon kanssa ja väkivallattomuutta.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Taolaisuuden opetukset sisäisestä rauhasta
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
Taolaisuuden opetukset sisäisestä rauhasta

Taolaisuuden ohjeet perustuvat filosofisiin ja hengellisiin opetuksiin, jotka voivat auttaa meitä moderneja suomalaisiakin elämään täydemmin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.