Pähkinöiden on osoitettu parantavan siemennesteen laatua

Länsimainen ruokavalio on yhdistetty siemennesteen laadun asteittaiseen heikkenemiseen. Tuoreet tutkimukset ehdottavat, että pähkinöiden syönti voi auttaa parantamaan sitä.
Pähkinöiden on osoitettu parantavan siemennesteen laatua
Maryel Alvarado Nieto

Kirjoittanut ja tarkastanut lääkäri Maryel Alvarado Nieto.

Viimeisin päivitys: 17 syyskuuta, 2022

Viime vuosikymmeninä länsimaisilla miehillä on havaittu siemennesteen laadun asteittaista heikkenemistä. Tämän seurauksena on ilmaantunut useita teorioita, jotka esittävät ilmiön johtuvan epäterveellisistä elämäntavoista. Ryhmä tiedemiehiä yrittää nyt osoittaa, että pähkinöiden syönti voi auttaa parantamaan siemennesteen laatua.

Ruokavalio on yksi tekijä, joka vaikuttaa teollistuneita yhteiskuntia vaivaaviin merkittävimpiin sairauksiin. On siis varsin luonnollista ajatella, että puutteellinen ravitsemus liittyy myös seksuaaliterveyden ongelmiin.

Miten siemennesteen laatu mitataan?

Miehen hedelmällisyyden tutkimus on varsin laajaa ja moniulotteista. Sitä lähestytään monialaisesti, sillä sen syytkin ovat varsin moninaisia. On kuitenkin yksi laboratoriotutkimus, jota käytetään yleisesti juuri hedelmällisyyden ongelmiin: siemennesteanalyysi.

Näytteen kerääminen

Siemennestenäytteen keräämiseksi on tiettyjä yleispäteviä suosituksia. Se on kannattavinta hankkia masturboimalla käsien ja sukupuolielinten puhdistamisen jälkeen.

Astian tulisi olla steriili, lämmin ja suuaukoltaan leveä, jotta näytettä ei mene hukkaan. On tärkeää korostaa, että miehen tulisi pidättäytyä seksuaalisesta kanssakäymisestä vähintään kaksi edeltävää päivää, mutta ei yli seitsemää päivää.

Näytteen keräämisen tulisi tapahtua mieluiten yksityisessä tilassa, joka on tarkoitettu nimenomaan tähän tarkoitukseen. Jos tämä ei onnistu, näytettä kuljetettaessa lämpötilan tulisi pysyä 20–40 celsiusasteessa.

Siemennesteen makroskooppiset piirteet

Alustava arvio tulisi tehdä mahdollisimman pian. Tässä tarkastelussa selvitetään seuraavat fysikaaliset piirteet:

 • Nesteytyminen
 • Ulkonäkö
 • Viskositeetti
 • Määrä
 • pH
Siemennesteen laatu voidaan selvittää siemennesteanalyysillä.
Siemennesteanalyysi on vakiotutkimus siemennesteen laadun selvittämiseksi.

Siemennesteen mikroskooppiset piirteet

Siittiösolujen tutkimukseen kuuluu niiden määrän laskeminen, mutta myös liikkuvuus, elinvoima ja elävien siittiöiden osuus tulisi selvittää. Morfologiaa voidaan tarkastella eri menetelmin mikroskoopissa.

Pieniä määriä siemennestettä otetaan pipetillä. Myös muut näytteessä olevat solunosat ja agglutinaation voimakkuus tulee selvittää.

Siemennesteen laatua laskevat tekijät

Miehen hedelmällisyyttä on vaikea ilmaista määrällisesti. Näin ollen on tärkeää ottaa selvää monista eri tekijöistä, jotka liittyvät miehen hedelmällisyysongelmiin.

Tiedetään, että heikon siemennesteen laadun ja eräiden epäterveellisten mutta varsin yleisten tottumusten välillä on mahdollinen yhteys. Lisäksi länsimaiset ihmiset altistuvat useille ympäristötekijöille, joilla on haitallinen vaikutus:

Voiko ympäristöllä olla vaikutusta hedelmällisyyteen?

Myös tietyillä fysikaalisilla tekijöillä ja kemikaaleilla on vaikutusta siemennesteen laatuun. Siihen vaikuttavat seuraavat ympäristötekijät:

 • Säteily ja elektromagneettiset kentät. Näihin kuuluvat matkapuhelinten säteilemät aallot.
 • Lämpö, sillä se vahingoittaa siittiöitä.
 • Epäpuhtaudet, kuten torjunta-aineet ja liuottimet.
 • Altistuminen raskasmetalleille, joista tutkituimmat ovat lyijy ja elohopea, sillä ne aiheuttavat vaurioita siittiöiden DNA:han.

Saksanpähkinät, hasselpähkinät ja mantelit: parantavatko pähkinät siemennesteen laatua?

Pähkinöillä on suuri ravintotiheys, joskin niiden koostumus vaihtelee lajeittain. Niissä on paljon rasvahappoja, vitamiineja ja hivenaineita.

Nykyinen suositus onkin syödä pähkinöitä säännöllisesti. Niiden vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei kuitenkaan ollut riittävän vankkaa näyttöä, jotta ne olisi voinut suoraan yhdistää siemennesteen laadun paranemiseen.

Rasvahapot osallistuvat useisiin tärkeisiin toimintoihin, sillä ne ovat osa itse solujen rakennetta. Erilaisilla tyydyttymättömillä rasvahapoilla, kuten Omega-3:lla, on suotuisa vaikutus siemennesteen laatuun.

Miten siemennesteen laatututkimus tehtiin?

Tutkimus alkoi, kun siihen oli saatu värvättyä joukko 18–35-vuotiaita terveitä miehiä, joilla kaikilla oli yhteistä se, että he noudattivat säännöllisesti tavanomaista länsimaista ruokavaliota.

Heidät jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään. Ensimmäiselle ryhmälle annettiin 60 grammaa pähkinöitä päivittäin 14 viikon ajan. Toinen ryhmä toimi kontrolliryhmänä.

Länsimaiset ruokavaliot ovat ravitsemuksellisesti puutteellisia. Tästä syystä ravintotiheiden ruoka-aineiden, kuten juuri pähkinöiden, lisääminen tuntui tutkijoista järkevältä.

Tutkimuksessa käytettiin pähkinäseosta, joka koostui 30 grammasta saksanpähkinöitä, 15 grammasta manteleita ja 15 grammasta hasselpähkinöitä. Yhteensä pähkinöitä oli siis 60 g, joka vastaa kahta kourallista päivittäin.

Näytteet otettiin tutkimuksen alussa ja 14 viikon jälkeen. Siemenneste kerättiin kolmen päivän seksistä pidättäytymisen jälkeen. Myös siittiöiden DNA:ta eristettiin tutkimuksissa.

Tutkimuksessa käytettiin kahta kourallista pähkinöitä päivittäin, yhteensä 60 grammaa päivässä.

Siemennesteanalyysistä parempia tuloksia

14 viikon kuluttua tutkimuksen alkamisesta siemennesteanalyysin arvoissa havaittiin merkittäviä eroja. Pähkinöitä syöneiden miesten siittiöiden määrä lisääntyi, ja niiden liikkuvuus sekä morfologia paranivat.

DNA:n metylaatio ja siemennesteen laatu

Tutkimuksessa havaittiin pieni mutta merkittävä ero 36 genomialueen metylaatiossa pähkinöitä syöneillä miehillä. Tämä on osoituksena siitä, että ulkoisilla tekijöillä todella on kyky muokata geenien ilmenemistä.

Näillä muutoksilla on ajan myötä vaikutusta hedelmällisyyteen. Terveelliset elämäntavat, joihin kuuluu tasapainoinen ruokavalio, ovatkin seksuaaliterveyden olennainen pilari.

Tutkimus on vasta alkamassa

Tällä tutkimuksella on rajoitteensa, ja yksi niistä on se, että sen kohteena oli vain pieni otos ihmisiä. Näiden havaintojen vahvistamiseksi tarvitaankin lisää näyttöä.

Pähkinöiden säännöllinen syönti on kuitenkin aina positiivista johtuen niiden lukuisista yleisistä terveyshyödyistä. Erityisesti jos lisähyötynä on siemennesteen laadun paraneminen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Salas-Huetos, A.; James, E.; Salas-Salvadó, J.; Bulló, M.; Aston, K.; Carrell, D.; Jenkins, T.; Sperm DNA Methylation Changes after Short-Term Nut Supplementation in Healthy Men Consuming a Western-Style Diet; Andrology; 9: 260 – 268; 2020
 • Salas-Huetos, A.; Blanco, J.; Anton, R.; El Consumo de Frutos Secos Mejora la Calidad del Semen; Universitat Autònoma de Barcelona; UABDivulga; 2019
 • Giraldo, A.; La Fertilidad Masculina, el Zinc y los Ácidos Grasos; Universidad de Valladolid; 2017
 • Villaverde, V.; Epidemiología de la Esterilidad. Influencia de los Factores Ambientales; Revista Iberoamericana de Fertilidad; 31: 31 – 37; 2014
 • Rivera, M.; Factores y Tratamiento Nutricional para Fertilidad Humana Masculina; Universidad de Valladolid; 2017
 • Balitán, C.; Blanco, D.; Cabrera, A.; Hernández, Y.; Factores Asociados a la Baja Calidad del Esperma; Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; Revista Universidad y Ciencia; 8(12): 13 – 26; 2015
 • Lane, A. R., Magallanes, C. A., & Hackney, A. C. (2019). Disfunción reproductiva por entrenamiento físico: el” hipogonadismo masculino producto del ejercicio”. Arch. med. deporte, 319-322.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.