Mitä palliatiivinen hoito on?

Vakavat krooniset sairaudet vaikuttavat merkittävästi potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatuun. Palliatiivinen hoito on hoitomuoto, joka auttaa varmistamaan, että sairauden vaikutus ei olisi niin suuri.
Mitä palliatiivinen hoito on?

Kirjoittanut Edith Sánchez

Viimeisin päivitys: 09 elokuuta, 2022

Kaikki vakavista sairauksista kärsivät potilaat voivat hyötyä palliatiivisesta hoidosta. Sen päätavoitteena on siis tarjota tukea ja helpotusta potilaille, jotka kärsivät vakavista terveysongelmista, jotka voivat johtaa kuolemaan lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

On todistettu, että palliatiivinen hoito parantaa merkittävästi vakavasti sairaiden potilaiden sekä heidän läheistensä elämänlaatua. Sekin on kuitenkin todistettu, että vain 14 % tällaista hoitoa saaneista ihmisistä saa sitä tehokkaalla tavalla.

Palliatiivista hoitoa ei ole koskaan historian aikana tarvittu enemmän kuin nyt, sillä lääketieteelliset edistykset ovat pidentäneet elinajanodotetta. Kroonisista sairauksista parantuneiden ihmisten määrä on noussut. Monet ihmiset eivät siis kuole välittömästi tautiin, vaan kärsivät sen vaikutuksista.

Mistä palliatiivinen hoito koostuu

Palliatiivinen hoito auttaa kohentamaan elämänlaatua.

Palliatiivinen hoito on lääketieteen ala, joka on vastuussa vakavasti sairaiden potilaiden kärsimyksen lievityksestä ja ehkäisystä sekä paremman elämänlaadun tarjoamisesta näille potilaille ja heidän perheilleen. Sitä tarvitsevat jotkut hengenvaarallisista sairauksista kärsivät ihmiset.

Tämän hoidon päätavoitteena on:

  • Hallita oireita, jotka aiheuttavat kärsimystä potilaalle sekä hänen läheisilleen.
  • Soveltaa hoidon tavoitteet potilaan tilaan ja mieltymyksiin.
  • Helpottaa ja ylläpitää kommunikointia potilaan, hänen perheensä sekä potilaasta vastuussa olevan lääkintätiimin välillä.
  • Tarjota psykososiaalista ja hengellistä tukea potilaalle ja hänen perheelleen.

Palliatiivinen hoito kattaa laajan määrän sairauksia. Siitä voivat hyötyä sairauden vakavassa vaiheessa olevat sekä sairautensa takia tavanomaista hoitoa saamatta olevat potilaat, kuten myös potilaat, jotka reagoivat huonosti annettuihin hoitoihin.

Mistä palliatiivinen hoito koostuu

Vakava krooninen sairaus on tilanne, joka vaikuttaa potilaan ja hänen perheensä elämän moniin eri ulottuvuuksiin. Palliatiivisella hoidolla pyritään saamaan vastaus:

  • Fyysisiin ongelmiin.
  • Käytännön ongelmiin.
  • Psykososiaalisiin näkökulmiin.
  • Hengelliseen maailmaan.

Fyysisiin ongelmiin kuuluu yleensä kipua, hengitysongelmia, uniongelmia sekä ruoansulatushäiriöitä. Näihin ongelmiin tartutaan yleensä lääkityksen, fysioterapian, ravitsemusneuvonnan sekä toimintaterapian avulla.

Tällaisissa tapauksissa ilmenee yleensä lukuisia käytännön ongelmia, jotka liittyvät lähinnä käytössä oleviin resursseihin. Kun puhumme resursseista, viittaamme niillä taloudellisiin resursseihin tai apuvälineisiin, joilla varmistetaan potilaan ja hänen perheensä hyvinvointi.

Vakavat sairaudet vaativat myös psykososiaalista tukea pelon, toivottomuuden ja kieltämisen yli selviämiseksi. Tätä tukea tarjoavat lähinnä terapia ja tukiryhmät. Lääkäreiden täytyy myös tarjota hengellistä apua uskomusten ja arvojen tutkimiseksi tilanteen hyväksymisen sekä käsittelemisen helpottamiseksi.

Kenen pitäisi tarjota palliatiivista hoitoa ja missä olosuhteissa

Palliatiivista hoitoa voidaan tarjota sairaaloissa, erityislaitoksissa tai kotona. Potilaan ja tämän perheen tulisi aina päättää, mikä on paras vaihtoehto pohtien niiden jokaisen hyötyjä ja haittoja.

On todistettu, että useimmissa tapauksissa kotihoito on todella hyödyllinen sairaille potilaille. Tämä vaihtoehto riippuu kuitenkin jokaisen perheen olosuhteista ja käytettävyydestä sekä ulkoisen tuen saatavuudesta.

Tällaista hoitomuotoa tarjoaa ihanteellisesti lääkintätiimi yhdessä potilaan perheen kanssa. Vakavasta sairaudesta kärsivä potilas tarvitsee lääkäreitä, sairaanhoitajia, fyysisen avustajan, ravitsemusterapeutin, psykologin, sosiaalityöntekijän, hierontaterapeutin sekä hengellisen ohjaajan.

Huomioon otettavia seikkoja

On erittäin tärkeää, että sekä potilas että hänen perheensä tuntevat sairauden läpikotaisin, tietävät mitä hoitovaihtoehtoja siihen on ja mikä sen ennuste on. Tämä mahdollistaa oikeiden päätösten tekemisen kaikissa vaiheissa.

Kaikilla maailman potilailla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta palliatiiviseen hoitoon. Suurituloisissa maissa melkein kaikilla potilailla on tämä mahdollisuus. Pienituloisissa maissa sen puute näkyy kuitenkin selvästi. 98 % palliatiivista hoitoa tarvitsevista lapsista elää köyhissä maissa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Pessini, L., & Bertachini, L. (2006). Nuevas perspectivas en cuidados paliativos. Acta bioethica, 12(2), 231-242.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.