Voidaanko ihmisen todennäköinen elinikä laskea?

Voidaanko todennäköinen elinikä laskea? Selvitä vastaus lukemalla tämä artikkeli!
Voidaanko ihmisen todennäköinen elinikä laskea?

Viimeisin päivitys: 09 elokuuta, 2022

Usko tai älä, vastaus tähän kysymykseen on kyllä. Ihmisen todennäköinen elinikä voidaan laskea. Itse asiassa on tiettyjä kaavoja, joita käytetään juuri tähän tarkoitukseen.

Kun ihmisen todennäköinen elinikä lasketaan, selviää kuinka monta vuotta hänen suunnilleen odotetaan elävän. Hänen asuinmaansa tai alueen terveydelliset, koulutukselliset ja muut sosiaaliset olosuhteet tarvitaan laskutoimitukseen. Kerätyn tiedon mukaan voidaan määritellä hänelle paras eläkkeelle jäämisen ajankohta.

On myös mahdollista verrata todennäköistä elinikää eri maantieteellisillä alueilla elävien ihmisten kesken (kansallisesti tai kansainvälisesti). Tämän tiedon avulla meillä on pääsy väestötieteen tietoihin maailmanlaajuisen väestönkasvun suhteen.

YK pitää todennäköistä elinikää yhtenä pääindikaattorina kansakunnan ihmisten kehitystason mittaamisessa.

Ihmisen todennäköisen eliniän laskentataulukot

todennäköinen elinikä voidaan laskea

Voit löytää tietoa iästä, sukupuolesta ja kuolleisuudesta elintaulukosta, joka mittaa kyseisen väestön todennäköisyyksiä.

Sen laskeminen aloitetaan oikealla tiedolla syntyvyydestä ja kuolleisuudesta väestön keskuudessa alueeseen, sukupuoleen ja ikään katsottuna. Matemaattinen kaavio muuttaa tämän tiedon todennäköiseen kuolinikään. Sitten näitä taulukoita voidaan käyttää todennäköisen eliniän määrittämiseen.

Todennäköisen eliniän laskemiseen tarvitaan kuitenkin säännöllisiä tilastotietoja väestötieteen muuttujat huomioon ottaen. Sitä ei luonnollisestikaan voida vain arvioida.

Elinajanodote syntymähetkellä on yleisin toimenpide, vaikka laskennat perustuvatkin kolmeen peruskriteeriin:

  • Sukupuoleen
  • Ikään
  • Alueeseen

Sen laskeminen on suositeltavaa kolmen vuoden välein. Se johtuu siitä, että taulukon laatiminen ja todennäköisen eliniän laskeminen on monimutkaista ja se on altis kuolemien lukumäärän kasvulle tai laskulle.

Ei ole myöskään suositeltavaa tehdä laskelmia alueille kuten kunnille tai muille asutuksille. Yhdessä vuodessa voi loppujen lopuksi tapahtua monia muutoksia.

Suosittelemme sinua lukemaan: Mikä on Cotardin oireyhtymä?

Onko sukupolvesi hypoteettinen vai todellinen?

kuinka paljon aikaa elää

Seuraavaksi, riippuen siitä onko sukupolvi hypoteettinen vai todellinen, voi tällä laskelmalla olla tietty merkitys.

Jos se on hypoteettinen, voit yrittää määrittää todennäköisen eliniän perustuen toiseen sukupolveen, jolla on samankaltaiset olosuhteet tuohon tiettyyn vuoteen tai ajankohtaan sopien.

Jos sukupolvi on todellinen ja tietyn ryhmän elämät elinvuodet ovat jaetut, voit tutkia vuosien määrää, jotka vastaavat jokaista ryhmän jäsentä.

Matemaattiset laskutoimitukset ja kaaviot

näin lasketaan todennäköinen elinikä

Matemaattiset laskutoimitukset alkavat tietyn ikäisen sukupolven elinvuosien kokonaismäärän (x) laskemisesta.

Yleisesti ottaen se analysoidaan usein syntymähetkestä, jolloin x=0. Keskiarvo saadaan, kun jaetaan elinvuosien kokonaismäärä tuon ikäryhmän alkuperäisen väestön keskuudessa olevalla tietyllä iällä.

Yleinen kaavio on ex=Tx/Lx.

  • Tx on ihmisen elämien vuosien kokonaismäärä x ikävuoden jälkeen.
  • Lx on ihmisten lukumäärä, jotka ovat selvinneet tiettyyn x ikävuoteen asti.

Lisäksi pitää myös laskea toinen kolumni, joka tarkentaa tuosta iästä eteenpäin elettyjen vuosien kokonaismäärän (Tx) jokaiselle ikäryhmälle. Se saadaan yleensä aikaisemmasta kolumnista, joka edustaa elettyjen vuosien lukumäärää tietyllä iällä (Lx), joka voidaan lisätä iästä x, jotta saadaan vuosien lukumäärä, jonka ihminen tulee elämään tuosta ajasta eteenpäin.

Eloonjäämistilastot

nainen muistuttaa

Päinvastoin kuin aikaisemmat laskelmat, kun kaaviota ei rakenneta täydellisistä taulukoista vaan lyhennetyistä, on normaalia että ikäryhmien väliset aikavälit ovat kvintiilejä. Ne tarkentavat ensimmäisen vuoden ja sitä seuraavan neljän vuoden kuolleisuuden avoimella aikavälillä. 

Todennäköisen eliniän vertaaminen

Jokaisen ihmisen todennäköisen eliniän laskemisella on monia etuja ja käyttötapoja. Sinun tulee vain tietää synnyinpaikka ja -päivämäärä sekä henkilön sukupuoli.

Tietyt tilastot antavat sinun verrata eri maiden ihmisten todennäköistä elinikää tai arvioida likimääräinen päivä, jolloin he kuolevat.

Tämä voidaan tehdä ihmisille ympäri maailmaa. Voit selvittää asutko maassa, jossa ihmiset elävät pitkään vai jossa he kuolevat nuorena.

Nämä arviot voivat vaihdella eri syistä johtuen. Vastaus kysymykseen on kuitenkin kyllä – todennäköinen elinikä voidaan laskea.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
7 ruokaa, joiden avulla elät pidempään
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
7 ruokaa, joiden avulla elät pidempään

Monipuoliseen ruokavalioon pitäisi kuulua ravinteikkaita ruokia, jotka auttavat kehoasi tekemään töitä sen eteen että elät pidempään.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.