Ilmastonmuutos voi vaikuttaa poikavauvojen keskenmenoihin

Japanissa tehdyn tutkimuksen mukaan globaali ilmastonmuutos voi lisätä poikavauvojen keskenmenojen määrää. Tutkimuksessa tarkasteltiin äärimmäisiä sääolosuhdemuutoksia tiettyinä ajanjaksoina.
Ilmastonmuutos voi vaikuttaa poikavauvojen keskenmenoihin

Viimeisin päivitys: 17 syyskuuta, 2022

Tutkimukset japanilaisessa Institute of Health M&K Ako -instituutissa ovat vahvistaneet, että miespuolinen väestö saattaa olla syntyvyyden osalta negatiivisesti globaalin ilmastonmuutoksen kohteena enemmän kuin naispuolinen. Tutkimus selittää, miksi äärimmäinen ilmaston muuttuminen planeetallamme voi johtaa tällaisiin seurauksiin. Tässä artikkelissa pohdimme aihetta: miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa poikavauvojen keskenmenoihin?

Ilmastonmuutoksella vaikutusta poikavauvojen keskenmenoihin

Kyseisten tutkimusten mukaan miespuolisten sikiöiden kuolemien määrä verrattuna naispuolisiin lisääntyy, mikäli lämpötilassa ilmenee epätavallinen muutos. Selkeä esimerkki tästä on tutkija Misao Fukudan esittämä tulos, jonka mukaan siksi, että Japanissa vuotuinen lämpötila on muuttunut radikaalisti sitten vuoden 1970, on tästä lähtien kyseisessä maassa syntynyt aiempaa pienempi määrä poikia tyttöihin verrattuna.

Jotta näiden tulosten saantia edellyttävää tarkastelua pystyttiin tekemään, keskityttiin tässä tutkimuksessa kahteen äärimmäiseen säätapahtumaan, joiden puitteissa analysoitiin yksityiskohtaisesti syntyneisyyttä. Ensimmäinen tapaus oli vuoden 2010 äärimmäinen kesälämpötila, ja toinen oli vuoden 2011 epätavallinen talvi. Näitä kahta äärimmäistä sääjaksoa koskien, jotka Japanese Meteorological Agency -virastossa oli havaittu, tarkasteltiin useita keskenmenoja koskevia tietoja. Nämä tiedot oli rekisteröity Japanin Vital Statistics -tietokantaan.

Ilmastonmuutoksella voi olla vaikutusta poikavauvojen keskenmenoihin.

Japanin säiden ääriolosuhteet vaikuttavat poikasikiöiden kuolleisuuteen

Näiden kahden jakson tuottamien tietojen perusteella tehtyjen päätelmien avulla pystyttiin toteamaan, että vuoden 2010 äärisääolosuhteita käsittävänä kesänä oli huomattava lisäys Japanin keskenmenoihin, ja 9 kuukautta myöhemmin poikavauvojen syntyvyys laski verrattuna tyttövauvojen syntyvyyteen. Samanlaiset tiedot saatiin tutkimuksesta koskien lisääntynyttä epänormaalia sikiökuolemaa talven 2011 aikana, ja seurauksena oli tällöinkin poikavauvojen syntyvyyden pienentyminen.

Tutkimuksessa siis todistettiin, että ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa poikavauvojen syntyvyyteen, ja tämä päätelmä perustui ainoastaan tietoihin, jotka oli saatu Japanista. Vaikka nämä tulokset ovat olennaiset, eivät ne kuitenkaan ole ensimmäiset laatuaan. Itse asiassa aiemminkin on saman tyyppisiä tutkimuksia tehty Suomessa ja Uudessa-Seelannissa, vaikka tällöin tutkimukset eivät tuottaneet sellaista yhteyttä, jonka mukaan sääolosuhteet olisivat yhteydessä syntyvien lasten sukupuoleen. Misao Fukuda totesi tätä koskien, että kyseisissä maissa tulokset eivät välttämättä ilmenneet siksi, että kumpikaan maista ei ollut altistuneena sellaisille äärisääolosuhteille kuin Japani.

Japanissa äärimmäisten sääilmiöiden on todettu vaikuttavan poikapuolisten sikiöiden kuolleisuuteen.

Ilmastonmuutoksella vaikutusta niin ympäristöön kuin sen asukkaisiinkin

Globaalisti ilmastonmuutos on muuttumassa yhä selkeämmäksi, ja sen vaikutus ulottuu ympäristöön sekä niihin eläviin olentoihin, jotka tällä planeetalla asuvat. Tällä hetkellä on vaikeaa sanoa, tuleeko seurauksena ilmaston muuttumisesta olemaan miespuolisten ihmisten selkeä vähentyminen maapallolla seuraavina vuosikymmeninä. Globaali ilmastonmuutos on tietysti erilainen alueesta riippuen, ja jotkut maat ovatkin enemmän sille alttiina kuin toiset.

Tällainen tutkimus saattaa jatkua, etenkin sellaisissa maissa, joissa ilmastonmuutos on jo aiheuttanut paljon seurauksia. Fukudan tutkimustuloksia koskien voidaan kuitenkin todeta, että on todennäköistä, että vastaavat tulokset eivät ilmene sellaisissa paikoissa, joissa viime vuosien aikana ei ole ilmennyt äärimmäisiä sääolosuhteiden muutoksia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.