Logo image
Logo image

Miksi terveysvalistus on niin tärkeää?

3 minuuttia
Terveysvalistuksessa ei pitäisi keskittyä vain lapsiin ja nuoriin, vaan sen pitäisi auttaa lisäämään tietoisuutta koko väestön keskuudessa.
Miksi terveysvalistus on niin tärkeää?
Kirjoittanut Leonardo Biolatto
Viimeisin päivitys: 09 lokakuuta, 2022

Terveysvalistus on, tai ainakin pitäisi olla, nykyään kaikkien maiden ja yhteiskuntien peruspilari. Kyseessä on prosessi, jolla pyritään varmistamaan, että ihmiset hankkivat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat tehdä omaa terveyttään koskevia päätöksiä.

Vaikka monet ihmiset käsittävät terveyden vain sairauksien ja vaivojen puuttumisena, totuus on, että se kattaa hyvin paljon enemmän. Meidän on ymmärrettävä terveys henkilökohtaisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana.

Lisäksi on tärkeää pitää mielessä, että hyvän terveyden saavuttamiseksi on tarpeen edistää jokaisen ihmisen vastuullisuutta. Tämä tarkoittaa, että sen lisäksi että omaksumme terveellisiä tapoja itsellemme, yritämme vaikuttaa myös muihin.

Niinpä haluamme tässä artikkelissa kertoa terveysvalistuksen merkityksestä ja mainitsemme joitakin hyviä toimenpiteitä ja lähestymistapoja tässä prosessissa.

Miten terveysvalistus määritellään?

Terveysvalistus on viime vuosina saanut yhä enemmän tuulta purjeisiin, ja sitä pidetään yhtenä koulutuksen ja yhteiskunnan perusprosesseista. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee sen seuraavasti (vapaasti suomennettuna):

“Terveysvalistukseen kuuluu tiedonvälitys terveyteen vaikuttavista sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristöllisistä olosuhteista, yksilöllisistä riskitekijöistä ja riskikäyttäytymisestä sekä terveydenhuoltojärjestelmän käytöstä.”

Some figure

Joidenkin muiden tahojen mukaan se on prosessi, jossa ihmiset oppivat käyttäytymään tavalla, joka edistää, ylläpitää tai palauttaa terveyttä. Toisin sanoen, elämään sisällytetään terveelliset asenteet ja tottumukset.

Revista Electrónica de Conocimientos Saberes y Prácticas -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että tämän käytännön tavoitteena on mukauttaa ihmisten käyttäytymistä ja elämäntapoja terveyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Lisäksi se on tehokas menetelmä, koska se motivoi, tiedottaa ja auttaa väestöä toimimaan aktiivisesti tässä tehtävässä.

Prosessi menee vielä sitäkin pidemmälle. Sen tavoitteena on kehittää kriittistä kykyä tehdä terveyteen liittyviä päätöksiä, joiden avulla ihmiset voivat huolehtia sekä omasta terveydestään että muiden terveydestä.

Terveysvalistus auttaa myös analysoimaan kaikkia väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten tutkimalla sairauksien tai terveysongelmien ympäristöön liittyviä, sosiaalisia tai taloudellisia syitä.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue siinä tapauksessa tämäkin artikkeli: Kuinka aineenvaihdunta toimii eri ikävuosina

Miten terveysvalistus toteutetaan?

Terveysvalistus voidaan toteuttaa eri menetelmin, kuten mikä tahansa muukin koulutus- tai valistusprosessi. Ensinnäkin on olemassa suora tai kaksisuuntainen menetelmä, jossa määritellään kouluttajan ja kuulijan roolit.

Suoran tai kaksisuuntaisen menetelmän toteuttaminen edellyttää, että kouluttajan ja muiden henkilöiden eli kuulijoiden välillä vallitsee tietty läheisyys. Tämä voi olla esimerkiksi luokkahuone, jossa opettaja välittää tietoa oppilailleen, tai ryhmäkeskustelu.

Luennot ja pienryhmissä käytävät keskustelut tietyistä aiheista ovat myös yksi terveysvalistuksen muoto. Tämä saattaa kuitenkin olla tehotonta, sillä useimmiten tiedot eivät tule alan asiantuntijalta. Lisäksi erityisosaamista edellyttäviä syvällisiä aiheita ei useinkaan käsitellä.

Terveysvalistuksen suorien ja kaksisuuntaisten menetelmien joukossa ovat myös keskustelut terveydestä sekä vuoropuhelut. Yksi hyvä esimerkki vuoropuhelusta on se, kun lääkäri antaa potilaalle lääkärikäynnin aikana erilaisia suosituksia terveyteen liittyen.

Some figure

Toisaalta on olemassa myös epäsuoria menetelmiä, joita kutsutaan myös yksisuuntaisiksi menetelmiksi. Niiden perustana on se, että yksi henkilö tai taho lähettää viestin, joka voi tavoittaa suuremman määrän ihmisiä median välityksellä. Tällöin kuulija ei ota osaa keskusteluun millään tavalla, hän on vain passiivisessa tiedon vastaanottajan asemassa.

Epäsuoriin menetelmiin kuuluvat ääni- ja audiovisuaaliset välineet. Terveysvalistusta voidaan antaa esimerkiksi esitteiden, julisteiden, aikakauslehtien tai sanomalehtien avulla. Se voidaan tehdä myös radion tai televisio-ohjelmien kautta.

Sinua saattaa kiinnostaa tämäkin artikkeli: Maailman vesipäivä: ilmastonmuutos ja terveys

Internetin merkitys

On huomattava, että Internet on nykyään yksi tärkeimmistä terveysvalistuksen kanavista. Se on laajin saatavilla oleva tietolähde. Ongelmana Internetin osalta on se, että sieltä löytyvät tiedot eivät välttämättä ole kaikkein asianmukaisimpia tai totuudenmukaisimpia.

Siksi on tärkeää osata käyttää tätä työkalua ja etsiä luotettavia ja opettavaisia lähteitä. Yhä useammat sovellukset ja sivustot pyrkivät jollain tavalla edistämään terveyttä ja terveellisiä tottumuksia, mutta niiden laadussa ja todenperäisyydessä on huomattavia eroja.

Lopuksi haluamme muistuttaa, että terveysvalistus ei ole prosessi, jossa keskitytään vain lapsiin ja nuoriin, vaan siinä pyritään tavoittamaan koko väestön huomio. Koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa lisätä tietoisuutta ja ottaa vastuuta sekä omasta terveydestämme että meitä ympäröivien ihmisten terveydestä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Educación para la Salud | Blog de Enfermería basada en la evidencia. (n.d.). Retrieved April 16, 2020, from http://www.fundacionindex.com/blog_oebe/?page_id=100
  • FAPap – Recursos-utiles-en-educacion-para-la-salud. (n.d.). Retrieved April 16, 2020, from https://fapap.es/articulo/298/recursos-utiles-en-educacion-para-la-salud
  • Educación para la Salud. (n.d.). Retrieved April 16, 2020, from http://eps.aragon.es/

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.