Thumb Author Leonardo Biolatto

Leonardo Biolatto

Lääkäri, erikoistumisala lääketieteellinen tarkastus sekä perhe- ja avohoitolääketiede


Leonardoonlääkäri,erikoistumisalanaanlääketieteellinentarkastussekäperhe-jaavohoitolääketiede.Hänonkirjoittanuttieteellisiäjulkaisuja,toiminutulkopuolisenaarvioijanajatoteuttanutkansanterveyshankkeitamaaseudunihmistenelämänlaadunparantamiseksi.

Kirjoittajasta

Leonardo valmistui lääketieteen opinnoista Universidad Nacional de Córdoban yliopistosta, Argentiinasta, vuonna 2008. Hän  suoritti  terveyden edistämisen ja sosiaalisen kehityksen maisterin tutkinnon Universidad Pública de Navarran julkisesta yliopistosta ja Bordeaux'n yliopistosta  vuonna 2017. Hän suoritti  perhe- ja avohoitolääketieteen asiantuntijan tutkinnon   Hospital Italiano de Buenos Aires -sairaalassa  vuonna  2012 sekä  Universidad Tecnológica Nacional  -yliopiston sertifioiman lääketieteellisen tarkastuksen tutkinnon vuonna 2019. Hän suoritti myös  terveys- ja integraalisen kehityksen koulutuksen tutkinnon Grupo Congreso de Educación  -oppilaitoksessa vuonna 2011. Leonardo on työskennellyt perusterveydenhuollon lääkärinä ja johtanut haavoittuvien väestöryhmien elämänlaadun parantamiseen liittyviä kansanterveyshankkeita. Lisäksi hän toimii u lkopuolisena tarkkailijana indeksoiduissa tieteellisissä julkaisuissa, jotka käsittelevät nuorten terveyttä, ongelmallista alkoholinkäyttöä, terveyden edistämistä ja lääketieteellistä arviointia. Hän on julkaissut tieteellisiä artikkeleita seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä nuorten alkoholismista. Hän on tehnyt yhteistyötä Argentiinan terveysministeriön  kanssa mielenterveys- ja riippuvaisuusosaston tieteellisissä töissä. Hänen suosikkiharrastuksensa on luonnon kuvaaminen kameralla.


Viimeiset artikkelit