Logo image
Logo image

Lapsenlapset ovat isovanhempien valo

4 minuuttia
Lapsenlapset ovat isovanhempien valo
Viimeisin päivitys: 10 tammikuuta, 2019

Isovanhemmat ovat jo eläneet läpi vanhempana olon ja lasten kasvattamisen. Lastenlasten kanssa he muodostavat usein siteen, jossa lapsista tulee heidän elämänsä valo ja onnen lähde.

Lastenlapset – uusi sukupolvi

Isovanhempien tehtävänä lastenlasten hoidossa on antaa arvoja ja tunnetason perintöä, joka auttaa lapsia tulemasta paremmiksi ihmisiksi.

Lastenlapset muodostavat uuden sukupolven, mikä luo paljon valoa ja toivoa jokaiselle perheenjäsenelle. Isovanhemmille tämä yhteys on erityislaatuinen ja erittäin hyväksi molemmille osapuolille.

Some figure

Pohditaanpa nyt jotakin hyvin tärkeää: nykyisin isovanhemmat ovat itse asiassa äärimmäisen aktiivisia, itsenäisiä ja edelleen nuoria sydämiltään. Nämä ihmiset nauttivat arjestaan ja huolehtivat lastenlapsistaan erilaisilla tavoilla kuin vanhemmat. On tehty paljon tutkimuksia sen selventämiseksi, olisiko isovanhempien myös hyvä olla vastuussa lastenlastensa kasvattamisesta.

Vaikka onkin totta nykypäivän yhteiskunnassa, että kaikki ovat kasvattajia, isovanhemman rooli perheessä on hyvin mielenkiintoinen, ja seuraavassa kerromme lisää tästä asemasta.

Jatka siis lukemista, mikäli isovanhempien ja lastenlasten suhde on kysymys, joka itseäsi koskettaa!

Isovanhemmat ja lastenlapset – psykologisen hyvinvoinnin rooli

Some figure

Isät ja äidit ovat ne henkilöt, jotka asettavat säännöt ja päätökset siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Tämä on heidän tehtävänsä kasvattamisessa. Kun siis puhumme isovanhemmista, on olemassa tiettyjä erityisiä piirteitä, joita kannattaa miettiä.

 • Isovanhemmat ovat jo kokeneet kasvattamisen vaiheen, sillä ennen kuin heistä tuli isovanhempia, he olivat itse vanhempia. He ovat siis asettaneet rajoja ja hoitaneet rooliensa vaatimat asiat. Heidän ei kuitenkaan tarvitse enää olla kovia tai päättää, mitä voidaan ja mitä ei voida tehdä.
 • Isovanhemmat ja lapsenlapset jakavat yleisesti ottaen viestinnän, jossa on kyse muustakin kuin vain sanoista. Tässä viestinnässä on myös eleitä ja symboleita, ja se on täynnä molemminpuolista ymmärrystä, hymyjä, antamista ja sopimuksia. Tämä tuo mukanaan kunnollisen psykologien hyvinvoinnin, jossa molemmat osapuolet voittavat.
 • Säännöllinen vuorovaikutus lastenlasten ja isovanhempien välillä torjuu masennusta ja surua. Se tarjoaa isovanhemmille uusia mahdollisuuksia ja lastenlapset oppivat asioita, joita he eivät voi saada isältään ja äidiltään.

Ymmärrämme tietysti sen, että kaikki isovanhemmat eivät ole samanlaisia, ja aina ei synny tällaisia tiiviitä suhteita. Joskus sanotaan, että ihmiset vanhenevat samalla tavalla kuin he elävät, eli jos et ole päässyt yli joistakin asioista, saatat edetä kypsään ikään tuntien itsesi edelleen turhautuneeksi ja negatiiviseksi.

Tämän vuoksi vanhempien tulee päättää, kuinka usein heidän lapsensa ovat vuorovaikutuksessa isovanhempien kanssa ja onko tämä suhde hyväksi vai ei. Tästä huolimatta kyseessä on yleisesti ottaen yksi kaikkein mahtavimmista yhteyksistä, joita ihmisellä voi olla.

Isovanhemmat ja lapsenlapset – ikuinen side

Some figure

Päivittäinen tuki isovanhemmilta on mahtava apu, ja se tarjoaa vanhemmille suurta helpotusta.

Tämä vastuu, joka isovanhemmilla on, ei ole mikään uusi asia: jo useat sukupolvet ovat jakaneet huolehtimisen taakan ja nuorten lasten hoidon.

Isovanhemman jättämä perintö ei ainoastaan rikastuta lastenlasten elämää, mutta se rikastuttaa myös isien ja äitien elämää, sillä he näkevät ulottuvuuksia vanhemmistaan, joita he eivät ehkä aikaisemmin ole tienneet olevan olemassa. Ja tämä ymmärrys voi auttaa vahvistamaan vanhemman ja isovanhemman välistä suhdetta.

 • Isovanhemman perintö lapsenlapselleen perustuu muuhunkin kuin vain kiintymykseen ja tunteisiin, sillä siinä on kyse myös siitä, että isovanhempi osaa antaa arvoja ja menneisyyden osia lapsenlapselleen. Tähän kuuluvat perheen muistot menneiltä sukupolvilta, jotka auttavat lasta oppimaan maailmasta sekä omasta itsestään. Tämä antaa lapselle juuret.
 • Toinen kiinnostava asia on se, että isovanhempien ajatukset, elämisen onni, nauttiminen, huolehtiminen ja auttaminen ovat hyödyksi lapselle siinä mielessä, mitä lapsi näkee ikääntymisessä. Iän mukanaan tuoma viisaus auttaa heitä olemaan pelkäämättä ajan kulua, ja sen sijaan he kokevat vanhenemisen rauhallisena.
 • Yksi mielenkiintoinen puoli, joka yleisesti ottaen nousee esiin perheen tasolla on se, että isovanhemmat ovat aina suuri rauhan lähde, joka tarjoaa resursseja jännitteiden vähentämiseen. He lievittävät riitoja ja väärinymmärryksiä.
 • Lasten kasvattaminen ei koskaan ole helppoa. Ajat ovat joskus monimutkaisia, ja nykypäivän ympäristössä monet asiat ovat erilaiset kuin ennen. Mutta kaikkein olennaisimmat asiat ovat silti samat: lapset vaativat itsenäisyyttä, he pyytävät huomiota, saavat kiukkukohtauksia ja tekevät virheitä. Ja kaiken tämän kanssa isovanhemmat voivat olla avuksi antamalla hyviä neuvoja, kuitenkaan sekaantumatta.
Some figure

Lastenlapset tuovat valoa ja onnea isovanhemmille. Tämä on asia, joka on pätenyt aina. Ihmisen kypsässä aikuisiässä, jolloin yksilö joutuu kohtaamaan elämää suuresti muuttavia asioita liittyen energiaan ja innostukseen. Lapset auttavat aina uudistamaan ihmisen “vastuita” sekä näkemään elämän jatkumona. Lapsenlapset siis auttavat isovanhempaa pitämään kiinni toivosta.

Isovanhemmat eivät halua palata aikaan, jolloin he olivat itse vanhempia. He haluavat vain nauttia kaikkein tiiviimmistä ja rikastuttavimmista kokemuksista ilman painetta tai velvollisuuksia.

Tällä tarkoitamme sitä, että vaikka aina tulemmekin olemaan vanhempiemme lapsia, meidän täytyy myös kunnioittaa isovanhempien itsenäisyyttä ja heidän oikeuttaan tehdä haluamallaan tavalla vapaa-aikanansa. Muista tämä, sillä se on hyvin tärkeää isovanhempien roolia koskien.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • KidsHealth. Vivir con los abuelos. 2016. Available at: https://kidshealth.org/es/kids/grandparents-esp.html. Accessed 11/28, 2018.
 • KidsHealth. Crear vínculos afectivos con los abuelos. 2013. Available at: https://kidshealth.org/es/parents/grandparents-esp.html. Accessed 11/28, 2018.
 • MedlinePlus. La disciplina con los niños. 2018. Available at: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002211.htm. Accessed 11/28, 2018.
 • Smorti, M., Tschiesner, R., & Farneti, A. (2012). Grandparents-grandchildren relationship. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 895-898.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.