Kaukosuhde estää halaamisen, mutta ei tunteita

lokakuu 14, 2016
Jotta voisit estää kaukosuhteeseen sisältyvän etäisyyden vahingoittamasta parisuhdettasi, on tärkeää, että molempi osapuoli ymmärtää tilanteen ja luottaa toiseen täysin.

Kahden toisiaan rakastavan ihmisen välinen etäisyys on kuin naru, joka sitoo yhteen kaksi sydäntä. Rakkaus on edelleen olemassa, mutta läsnä on aina myös pelko – pelko siitä, että osapuolten välillä olevat kilometrit tulevat rikkomaan katseen kiinteyden ja erottamaan kaksi kehoa, jotka vielä jonkin aikaa sitten olivat niin lähellä toisiaan. Tällainen on kaukosuhde.

Elämän kuluessa on tavallista, että ihminen joutuu eroamaan – mistä tahansa syystä se sitten tapahtuukin – jostakin sellaisesta henkilöstä, joka on hänelle rakas. Joskus kyseessä on romanttinen kumppani, ja joskus taas vaikkapa lapsi.

Työ on tavallisin syy siihen, että näitä pakollisia eroja tulee, ja vaikka tässä ei olekaan välttämättä kyseessä pysyvä erossa olo, kahden ihmisen väliselle siteelle ja suhteelle voi muodostua kova haaste. Epäilykset, pelot ja ennen kaikkea kaipaus toisen ihmisen luokse astuvat kuvioihin.

Vilpittömät tunteet kuitenkin mahdollistavat siteen säilymisen, jos kyseessä on kaksi sellaista ihmistä, jotka tietävät kuinka näitä monimutkaisia ja tärkeitä tilanteita hoidetaan. Tällaiset ihmiset ymmärtävät sen, että välimatkassa on kyse vain fyysisen kontaktin puutteesta – ei tunteen poissaolosta.

Tällä kertaa käsittelemmekin aihetta nimeltään kaukosuhde ja sen tuomat haasteet läheisyydelle. Oletko joskus itse ollut tässä tilanteessa ja miettinyt, kuinka suhteesi käy?

Välimatka erottaa kaksi sielua toisistaan

Kun ihmiset aloittavat parisuhteen, ei koskaan voida tietää, mitä haasteita eteen saattaa tulla. Kun siis rakennat siteen jonkun toisen kanssa, sinun täytyy olla selkeä muutamasta asiasta:

 • Rakastaminen tarkoittaa sitä, että tiedät, kuinka vaivannäkösi tulisi kohdistaa.
 • Toisen ihmisen rakastaminen on aina riski.
 • Vakaa, kypsä ja tietoinen suhde on sellainen, jossa ihmiset pystyvät sopeutumaan niihin vaikeuksiin, jotka heidän eteensä tulevat. Nämä tilanteet voivat olla sellaisia, joihin kumpikaan osapuoli ei ole valmistautunut etukäteen.

Tämän päivän muuttuvassa, kilpailuhenkisessä ja monimutkaisessa yhteiskunnassa on tavallista, että ihminen joutuu muuttamaan toiseen paikkaan parantaakseen vaikkapa taloudellista tilannettaan tai koulutustaan.

Vaikka olisikin hyvin järkevää ryhtyä näihin haasteisiin yhdessä, tämä ei aina ole mahdollinen vaihtoehto. Näin voi olla ainakin jonkin aikaa, ja tällöin tulevat usein ajankohtaiseksi eräät ongelmat, joista kerromme seuraavaksi.

 

nainen halaa kuuta

Välittäminen etäältä ja epävarmuus

Epäilys, pelko ja epäluottamus ovat yleensä kaukosuhteiden suurimpia vihollisia.

Osa sinusta on tällöin sopeutunut toiseen ihmiseen, ”toiseen puoliskoosi” eli kumppaniisi, ja sitten välillenne aukeaakin tila. Kilometrit erottavat teidät toisistanne, ja epäilys hiipii mieleen. Saatat tuntea, että menetät osan omasta itsestäsi.

Epävarmuus siitä, rakastaako toinen edelleen, on suurin ongelma kaukosuhteissa. Siksi onkin tavallista, että ihmiset vaativat näissä tilanteissa enemmän puheluita, viestejä tai muita vuorovaikutuksen hetkiä yhteyden vahvistamiseksi toiseen. Se asia, jota näiden sijaan kuitenkin tarvitaan, on pelkojen rauhoittaminen.

Kyseessä voi olla hyvinkin monimutkainen asia.

Kaukosuhde: kuka sellaiseen pystyy ja kuka ei?

Parisuhteisiin erikoistuneet asiantuntijat sanovat, että kaikki eivät ole valmiita pitämään yllä kaukosuhdetta.

 • Sellaiset ihmiset, joilla on esimerkiksi huono itsetunto, kokevat enemmän toiseen ihmiseen kiintymiseen liittyviä häiriöitä, ja he tarvitsevat välitöntä vahvistusta ja läheisyyttä, mikä ei kuitenkaan pysty toteutumaan ihmisten ollessa erossa toisistaan.
 • Jos ihmisellä on huono käsitys itsestään, huono itsetunto tai kova epävarmuus, voi ilmetä mustasukkaisuutta ja epäluottamusta, jotka sitten aiheuttavat paljon kärsimystä toiselle osapuolelle.
 • Toisaalta ne, joilla on hyvä psykologinen terveys ja jotka ovat tunne-elämältään kypsiä, voivat muodostaa sitoumuksen kumppaniinsa etenkin luottamukseen perustuen, pysyen yhteisymmärryksessä rakastamansa ihmisen kanssa.
 • Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö myös nämä ihmiset kärsisi koti-ikävästä, fyysisen yhteyden ja läheisyyden vähäisyydestä, yhteisymmärryksestä kertovien katseiden puutteesta ja muista vastaavista asioista.

Kun rakastat toista ihmistä sydämestäsi, ja kun mielessäsi on rauha, tämä on seurausta siitä, että sinulla on luottamusta etäisyydestä huolimatta.

Vinkkejä kaukosuhteen ylläpitoon

 

kaukosuhde

Kuten mainitsimme jo aikaisemmin, kummankin suhteen osapuolen persoonallisuus on elintärkeää sen kannalta, voiko ihminen pysyä vahvana sinä aikana, kun hän on erossa kumppanistaan.

On kuitenkin eräitä asioita, jotka ovat tärkeitä tekijöitä sen kannalta, onnistuuko kaukosuhde vai ei.

 • Etäisyydellänne tulee olla jokin tarkoitus, jonka molemmat suhteen osapuolet ymmärtävät, ja jonka molemmat ovat hyväksyneet. Sen tulisi olla selkeä jokaisessa sellaisessa suhteessa, jonka tarkoituksena on loppujen lopuksi luoda elämä yhdessä ja rakentaa sellainen yhteinen tila, jossa voitte viettää päivänne toistenne rinnalla ollen.
 • Jos näin ei kuitenkaan käy, ja jos et ymmärrä toista ihmistä tai käsitä sitä, miksi hänen pitää lähteä, voi olla hyvin vaikeaa pitää yllä parisuhdetta.
 • Rakenna luottamusta ja kunnioita toista jokaisella hetkellä. Huolimatta siitä että saatatte olla eri paikoissa kartalta katsoen, tämä ei tarkoita sitä, etteikö teillä edelleen olisi yhteistä tunnetason tilaa.
 • Huolimatta etäisyydestänne, sinun tulee pysyä vilpittömänä.

Jos jollakin hetkellä ei ole mahdollista ottaa Skype-puhelua, tai jos olet vaikkapa kiireinen, toisen ihmisen tulee ymmärtää tämä ilman, että se aiheuttaisi huolta ja pahimpien asioiden olettamista.

Etäisyys on vain väliaikaista. Tämä on se tärkein asia, joka tulisi muistaa kaukosuhteessa ollessa. Jos pari joutuu näin eroon toisistaan, osapuolten tulisi muistaa, että jokainen päivä joka kuluu, on yksi päivä sitä hetkeä kohti, kun ollaan taas yhdessä.

Muista se, että voimallanne, surullanne ja kaipauksellanne tulee olla tarkoitus.

 • Neustaedter, C., & Greenberg, S. (2012). Intimacy in long-distance relationships over video chat. In Proceedings of the 2012 ACM annual conference on Human Factors in Computing Systems – CHI ’12. https://doi.org/10.1145/2207676.2207785

 • Mitra, C. (2015). Spin chains: Long-distance relationship. Nature Physics. https://doi.org/10.1038/nphys3249

 • Stafford, L., & Merolla, A. J. (2007). Idealization, reunions, and stability in long-distance dating relationships. Journal of Social and Personal Relationships. https://doi.org/10.1177/0265407507072578