Kahvin ja sydänkohtausten välinen yhteys

Kahvin ja sydänkohtausten välillä on todettu olevan yhteys, mutta vielä on epäselvää, onko tämä yhteys positiivinen vai negatiivinen. Ihmisten tapa valmistaa ja nauttia kahvia on avainasemassa juoman kardiovaskulaariseen terveyteen aiheuttaman vaikutuksen suhteen.
Kahvin ja sydänkohtausten välinen yhteys

Viimeisin päivitys: 15 marraskuuta, 2020

Kahvin ja sydänkohtausten välillä on yhteys, mutta tieteellisten tutkimusten luomat näkemykset aiheesta eroavat toisistaan. Joidenkin tutkijoiden mielestä kahvin kulutus parantaa kardiovaskulaarista toimintaa, kun taas toisten mielestä se heikentää sitä. 

Kahvia juodaan melkein kaikkialla maailmassa ja jostakin syystä kahvinjuonti on tapa, joka korvaa toisinaan jopa aamiaisen. Kahvin juomisessa on myös kyse vuorovaikutuksesta, sillä kahvilla käyminen on mainio syy tavata ihmisiä ja keskustella.

Meitä kaikkia kuitenkin kiinnostaa varmasti kahvin vaikutus terveyteen. On monia kuluttajia, joiden pitäisi parantaa kahvinjuontitottumuksiaan silloin, kun heidän hyvinvointiinsa kohdistuu todellinen riski.

Kahvinjuonnilla on yleisesti ottaen huono maine kofeiinin ja sydän- ja verisuonitautien välisen yhteyden takia. Sydänkohtauksen saaneille potilaille on siis tavallista, että he lopettavat kahvinjuonnin itse ilman lääkärin ohjeistuksia. 

Kofeiini on nimenomaan aine, jota ennen tutkittiin kahvinjuonnin ja sydänkohtausten välisen yhteyden selvittämiseksi. Se sai ihmiset tajuamaan, että kofeiinia on myös monissa muissa juomissa, kuten esimerkiksi energiajuomissa. Ruotsissa tehty tieteellinen tutkimus kuitenkin paljasti, että kahvin ongelmallisuus riippuu vain tavasta nauttia sitä, eikä välttämättä sen sisältämästä kofeiinista.

Kuinka tapa juoda kahvia vaikuttaa riskiin saada sydänkohtaus?

Göteborgin yliopiston tutkimusryhmä tutki kahvin eri valmistustapojen vaikutusta sydämeen. On mielenkiintoista huomata, kuinka jokainen modaliteetti vaikuttaa tutkittavien ryhmien kuolleisuuteen.

Tämän tutkimuksen mukaan suodatus on merkittävä määrittävä tekijä kahvin valmistuksen ja sydänkohtausten välillä. Kahvin suodatus pitää keholle haitallisia vaikutuksia aiheuttavat aineet loitolla. 

Nämä aineet pystyvät lisäämään huonon kolesterolin (LDL) määrää nostaen ja muuttaen siten sydämen sykettä. Kaikki tämä on haitallista sydämelle sekä valtimoille. Ongelma on kuitenkin pahempi, jos kyseessä oleva yksilö kärsii myös muista terveysongelmista, kuten liikalihavuudesta tai esidiabeteksesta.

Ruotsalaisten tutkijoiden mielestä suodattamaton kahvi sisältää 30 kertaa enemmän myrkyllisiä aineita kuin suodatettu. Tämä ero voi olla terveyden kannalta merkittävä.

Vastakkaiset tutkimustulokset

Päinvastoin kuin ruotsalaisten tutkijoiden löytämät tulokset, käyttävät jotkut meta-analyysien puolestapuhujat kahvia sydämen suojaamiseen. He eivät siis pidä kahvia riskitekijänä. Kahvi oli itse asiassa viime vuosikymmenellä osa sydämen terveyteen liittyviä suosituksia.

Journal of the American College of Cardiology -lehden julkaisemassa meta-analyysissä selvitettiin, että kahvin kulutuksen ja sydänkohtauksien välillä ei ole minkäänlaista yhteyttä. Tutkimuksesta ilmenneet vaikutukset paljastivatkin puolestaan kahvin tuomat hyödyt.

Analysoiduilla koehenkilöillä, jotka joivat enintään neljä kupillista kahvia päivässä, oli 18 % alhaisempi riski kuolla muita aikaisemmin. Säännöllisesti sekä kohtuudella kahvia juovilla ihmisillä oli suurempi mahdollisuus elää terveellisempää elämää.

Selitys saattaa piillä kahvin sisältämissä antioksidanteissa, joita saamme myös kofeiinista. Nämä ainesosat ovat merkittäviä solujen ikääntymisen kannalta, sillä ne estävät ihmisten tuottamien sisäisten myrkkyjen määrää, joita pelkkä elossa pysyminen tuottaa. 

Kortisoliongelma – kahvinkulutus ja sydänkohtaukset

Kahvin ja sydänkohtausten yhteyttä ei ole täysin selvitetty.

Kofeiini lisää kortisolin (stressihormoni) tuotantoa kehossa, kun sitä vapautuu ihmisen puolustusreaktion ja valppaana pysymisen lisäämiseksi.

Sydämen syke kasvaa, kun kortisolia on liikaa. Verenpaine siis lisääntyy myös hieman. Kumpikaan näistä tilanteista ei ole toivottavaa sydänpotilaalle tai kardiovaskulaarisen sairauden aiheuttamasta riskistä kärsivälle ihmiselle.

Säännöllisesti kahvia juovat ihmiset tottuvat tähän hieman kohonneeseen kortisolitasoon. Verenpaineen kohoaminen ei siis ole merkittävä asia, eikä se vaikuta lisäävän sydämen sykettä. Ihmiset jotka pitävät kahvinjuontia pahana asiana, välttävät yleensä sen juomista juuri tästä syystä.

Ei ole vielä selvää, johtaako kahvin kulutus sydänkohtauksiin kortisolin takia, mutta tutkimuksia tehdään koko ajan. Kyseisen hormonin pitäminen asianmukaisella tasolla on yksi tapa taistella korkeaa verenpainetta vastaan.

Tulisiko kahvia siis nauttia?

Yhteenvetona voidaan todeta, että voit toki juoda kahvia, jos pidät siitä. On kuitenkin tärkeää juoda kahvia kohtuudella mahdollisten haittavaikutusten välttämiseksi.

On myös tärkeää ymmärtää, että kahvin juominen itsessään ei aiheuta sydänkohtauksia. Sydän- ja verisuonijärjestelmän terveyteen vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten ruokavalio sekä kehon aktiivisuus. Terveellisten tapojen noudattaminen on viime kädessä se asia, joka pitää meidät hyvässä kunnossa.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Terveellisesti syöminen edistää sydämen terveyttä
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
Terveellisesti syöminen edistää sydämen terveyttä

Ruokavalio vaikuttaa suoralla tavalla elimistön hyvinvointiin. Näin terveellisesti syöminen edistää sydämen ja verisuonten hyvinvointia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Ding, Ming, et al. “Long-term coffee consumption and risk of cardiovascular disease: a systematic review and a dose–response meta-analysis of prospective cohort studies.” Circulation 129.6 (2014): 643-659.
  • Tverdal, Aage, et al. “Coffee consumption and mortality from cardiovascular diseases and total mortality: Does the brewing method matter?.” European Journal of Preventive Cardiology (2020): 2047487320914443.
  • Medina, Jaime Bonilla. “Los beneficios del consumo de café.” Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca 19.2 (2017): 47-48.
  • Krittanawong, Chayakrit, et al. “ASSOCIATION BETWEEN COFFEE CONSUMPTION AND RISK OF HEART FAILURE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS.” Journal of the American College of Cardiology 71.11 Supplement (2018): A865.

Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.