Logo image
Logo image

Tärkeimmät erot fiksun ja älykkään välillä

3 minuuttia
Älykkyys liittyy usein kognitiiviseen kykyyn, kun taas fiksuus liittyy mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Mutta onko tämä se todellinen ero näiden kahden ominaisuuden välillä?
Tärkeimmät erot fiksun ja älykkään välillä
Viimeisin päivitys: 15 helmikuuta, 2023

Kuka on fiksu ja kuka älykäs? Onko esimerkiksi henkilö, joka saa hyvän arvosanan kokeessa, fiksu vai älykäs? Entä henkilö, joka voi kertoa, että hänen pelikaverinsa aikoo huijata?

Sekoitamme usein nämä kaksi termiä, vaikka fiksun ja älykkään välillä on kyllä eroja. Katsotaanpa, mitä ne ovat.

Mitä tarkoittaa, että on fiksu?

Usein sanotaan, että fiksut ihmiset ovat käytännöllisiä, toimivia, valppaita ja erittäin tarkkaavaisia ympäristön vihjeille. Siksi he voivat ajatella, toimia ja tehdä päätöksiä nopeasti.

Näin ollen fiksun ihmisen tärkein etu liittyy sen kontekstin rekisteröintiin, joka johtaa tilanteen tulkitsemiseen ja asianmukaiseen ja taitavaan reagointiin. Tämä sallii mahdollisuuksien hyödyntämisen.

Saatat nauttia tästäkin artikkelista: Ero aivojen ja mielen välillä

Mitä on olla älykäs?

Ensinnäkin, ennen kuin määritellään, mitä on olla älykäs, on tärkeää mainita, että se on vaikea rakennelma. Monilta osin siitä ei vieläkään ole täydellistä yksimielisyyttä tiedeyhteisössä.

Toisaalta on myös tärkeää huomata, että tämä henkinen kyky liitettiin pitkään kognitiiviseen. Sitten syntyi muita teorioita, jotka painottivat eri näkökohtia.

Esimerkiksi Gardnerin moniälykkyysteoria, joka on peräisin 1980-luvulta, oli paradigman muutos. Tutkijan mukaan on olemassa seuraavia älykkyyksiä:

 • Logiikka
 • Kielellinen
 • Ruumiillinen
 • Musikaalinen
 • Spatiaalinen
 • Naturalistinen
 • Ihmissuhteisiin liittyvä
 • Intrapersonaalinen

Gardnerin mielestä kaikilla ihmisillä on sekoitus näitä älykkyyksiä, ja niillä on enemmän tai vähemmän potentiaalia kehittyä.

Daniel Goleman puolestaan painottaa tunneälyn tärkeyttä, joka sisältää sosiaalisten taitojen sekä tunteiden hallinnan. Tälle psykologille älykkyysosamäärä ei yksin riitä.

Some figure

Ajatus yksinomaan kognitiivisista aivoista ei enää nykyään päde tieteessä. Siksi syntyi käsite useista älykkyystyypeistä.

Fiksu ja älykäs – mikä ne erottaa?

Yllä annettujen määritelmien lisäksi voimme mainita kaksi eroa fiksun ja älykkään välillä.

Yksi liittyy siihen, että älykkyyttä on tutkittu vuosia, ja siksi nykyään on olemassa määritelmä tai standardi sille, mitä älykkyys tarkoittaa ja sille on olemassa psykometrisiä testejä. Ensimmäiset niistä kehittivät Binet ja Simon. Nykyään on jo olemassa useita välineitä, mutta suurin osa niistä on keskittynyt mittaamaan sanallista ymmärtämistä, havainnollista päättelyä, työmuistia ja käsittelynopeutta.

Erilaisten älykkyysmallien edessä on syytä kyseenalaistaa, onko mainittu käsitteellistäminen riittävä. Totuus on, että henkilöä, jolla on keskimääräistä korkeampi älykkyysosamäärä, pidetään yleensä älykkäänä. Jos älykkyysosamäärä ylittää 130, voidaan puhua lahjakkuudesta tai korkeista kyvyistä.

Mitä tulee fiksuuteen, ei ole olemassa tieteellistä tai mitattavissa olevaa rakennetta. Se vastaa jokapäiväistä, tervettä ja järkevää ajattelua. Se liittyy enemmän ajatukseen ihmisestä, joka osaa hyödyntää mahdollisuudet, ottaa oppia tilanteista ja osaa ratkaista ongelmia.

Toinen ero liittyy sen kehitykseen. Kun älykkyys on jotain kiinteää ja synnynnäistä, fiksuutta taas voi kehittää. Toisin sanoen älykkyyttä voidaan täydentää, mutta älykkyysosamäärää ei voi lisätä, kun taas fiksuus voi kehittyä ajan myötä.

Kaikki tieteelliset kannanotot eivät vahvista tätä ajatusta. Jotkut katsovat, että vaikka älykkyyteen liittyy tiettyjä muuttumattomia ehtoja, on myös totta, että aivoille on ominaista neuroplastisuus, joten silloin ei voi puhua muuttumattomuudesta.

Pidätkö tästä artikkelista? Saatat haluta lukea tämänkin: Näillä vinkeillä saat nuoret ja virkeät aivot

Avaimia älykkyyden kehittämiseen

Jos pohdimme asiaa, olla fiksu vai älykäs tai kumpaakin, ne kannattaa mielummin nähdä kykyinä yhdessä.

Joitakin suosituksia molempien stimuloimiseksi ovat:

 • Terveydestä huolehtiminen. Hoida aina fyysistä kehoasi hyvin, jotta voit hyödyntää taitojasi ja kykyjäsi. Lepo, vapaa-aika, terveellinen ruokavalio ja liikunta kuuluvat tähän.
 • Osallistu uusiin kokemuksiin. Kun teet erilaisia toimintoja kuin mitä yleensä teet, voit tavata muita ihmisiä, laajentaa maailmaa ja muuttaa näkökulmaasi. Lisäksi on pidettävä mielessä, että mitä monipuolisempia nämä kokemukset ovat, sitä enemmän monipuolistat ajattelu- ja toimintatapojasi.
 • Sosiaalinen kontakti. Näin voit parantaa vuorovaikutustaitoja sekä alkaa huolehtia omista tunteistasi ja muiden tunteista.
Some figure
Terveelliset elämäntavat, kuten hyvin nukkuminen, vaikuttavat aivojen toimintaan.

Olla fiksu vai älykäs… vai vähän molempia

Hyvän toiminnan tai suorituskyvyn kannalta eri elämänalueilla on tärkeää, että sinulla on annos molempia. Tiedon omaaminen, kyky järkeillä ja ymmärtää, mutta myös viisaus ratkaista käytännön tilanteita ja lukea kontekstuaalisia signaaleja on tärkeää.

Mitä tulee fiksuuteen tai älykkyyteen, molemmat ominaisuudet voivat toimia toisiaan täydentävästi. Tilanteesta riippuen voit käyttää yhtä tai toista ominaisuuttasi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Goleman, D. (2015). El cerebro y la inteligencia emocional: nuevos descubrimientos. B de Books.
 • Goleman, Daniel. La práctica de la inteligencia emocional. Editorial Kairós, 2010.
 • Rigo, Daiana Yamila; Donolo, Danilo Silvio; Tres enfoques sobre inteligencia: un estudio con trabajadores manuales; Pontifícia Universidade Católica de Campinas; Estudos de Psicologia; 30; 1; 3-2013; 39-48
 • Vílchez, P. S. (2002). Evolución de los conceptos sobre inteligencia. Planteamientos actuales de la inteligencia emocional para la orientación educativa. Educación XX15(1).

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.