Uusi tutkimus vihjaa, että koronaviruksesta on kaksi kantaa

Pekingin yliopistossa tehty uusi tutkimus vihjaa, että koronaviruksesta on kaksi eri kantaa, joista yksi on toista ärhäkkäämpi. Eurooppalaiset tiedemiehet suhtautuvat varauksella näihin löytöihin ja ovat jopa vaatineet lausuntojen poisvetämistä.
Uusi tutkimus vihjaa, että koronaviruksesta on kaksi kantaa

Viimeisin päivitys: 22 toukokuuta, 2020

Pekingin yliopistossa tehty uusi tutkimus vihjaa, että koronaviruksesta on kaksi eri kantaa. Tutkimusta, joka julkaistiin National Science Review -lehdessä, johti bioinformatiikan tutkija Jian Lu samaisesta yliopistosta. Tutkimuksen mukaan yksi näistä viruskannoista on toista ärhäkkäämpi.

Eurooppalaisilla tiedemiehillä on omat epäilyksensä näistä tutkimustuloksista, ja Maailman terveysjärjestökin (WHO) on vaatinut suhtautumaan löydöksiin varauksella.

Julkaisun mukaan tähän uuteen tutkimukseen kuului 103 geeninäytettä. Tulokset antoivat viitteitä kahdesta eri viruskannasta, joille annettiin nimitykset S ja L. 30 % näytteistä täsmäsi S-tyypin virukseen, kun taas 70 % täsmäsi L-tyypin virukseen.

Tutkimuksen tehneet kiinalaiset tiedemiehet luokittelivat L-tyypin viruksen aggressiivisemmaksi viruskannaksi, joka leviää paljon nopeammin. Sen sijaan S-tyypin virus on vanhempi kanta, jota on esiintynyt ihmisillä jo vuosien ajan. Tämä kanta ei kuitenkaan koskaan ole ollut hälyttävä johtuen siitä, että se aiheuttaa vain lieviä oireita.

Kiinan uusi tutkimus: koronaviruksesta on kaksi kantaa

Uusi tutkimus tehtiin Pekingin yliopistossa ja Shanghain Pasteur -instituutissa. Tutkimus korostaa sitä, että S-tyypin koronavirus on viruksen vanhempi geneettinen muoto, eli toisin sanoen se alkuperäinen virus. L-tyypin virus syntyi mutaatioiden, luonnonvalinnan ja rekombinaatioiden seurauksena. Tämän tyypin virus oli yleisempi epidemian alkuaikoina Kiinassa.

Tutkijat selittävät, että L-tyypin viruksen esiintyvyys on ollut laskemaan päin, ainakin Kiinassa. Tästä huolimatta, annettujen tietojen mukaan, 103 näytteestä 27 oli Kiinan Wuhanissa ilmenneistä tapauksista, ja niistä 96 % antoi positiivisen näytteen L-tyypin viruksesta, kun taas ainoastaan 4 % antoi positiivisen näytteen S-tyypin viruksesta.

Sen sijaan 73 muuta tutkimuksen näytettä olivat Kiinan ulkopuolella ilmenneistä tapauksista. Tässä tapauksessa viruskantojen esiintyvyys oli toisenlainen: 61,1 % täsmäsi L-tyyppiin, kun taas 38,4 % täsmäsi S-tyyppiin.

Tämä antaisi viitteitä siitä, että L-tyypin virus, se ärhäkkäämpi kanta, on levinnyt vähemmän Kiinan ulkopuolella. Tutkijoiden mukaan tämä voi johtua maassa tehdyistä tiukoista ehkäisy- ja hillintätoimenpiteistä. Se voi mahdollisesta johtua myös siitä, että tyypin S virukseen on kohdistunut heikompaa valintapainetta.

Koronaviruksesta voi mahdollisesti olla kaksi eri kantaa

Tuoreessa tutkimuksessa koronaviruksesta on tunnistettu kaksi kantaa.

Uusien tutkimusten tarve

Tällä hetkellä näiden kahden koronavirustyypin luonteesta ja kehittymisestä on vain hypoteeseja. Tästä syystä uudessa tutkimuksessa tullaan pääosin siihen johtopäätökseen, että aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta. Tutkijat tarkentavat, että luotettavia vastauksia voi saada ainoastaan yhdistämällä genomitiedon epidemiologisiin tietoihin ja koronavirukseen liittyviin potilasasiakirjoihin.

Tohtori José Antonio Pérez Molina osoitti, että kahden eri viruskannan esiintyminen on normaalia tällaisille mikro-organismeille. Pérez Molina on tartuntatautien erikoislääkäri Madridin Ramón y Cajal -sairaalassa sekä Espanjan tartuntatautien ja kliinisen mikrobiologian yhdistyksen (SEIMC) jäsen.

Tutkimus selventää myös sen, että vähemmän patogeenisten virusten yleistyminen on normaalia, koska ne kykenevät paremmin asettautumaan väestön joukkoon. Toisaalta tällaisilla viruksilla on yleensä myös parempi leviämiskyky, mutta ne ovat vähemmän tappavia.

Uusi utkimus vihjaa, että koronaviruksesta on kaksi kantaa

Koronaviruskantojen tutkimusta täytyy jatkaa, jotta siitä saadaan konkreettisempia tuloksia.

Tieteen kiistat koronaviruskantoja koskien

Jotkut tutkijat ovat haastaneet sen tavan, jolla tämän uuden tutkimuksen tuloksia on tulkittu. Tohtori Isabel Sola osoittaa, että tutkimuksesta puuttuu riittävää tietoa sen johtopäätöksen tekemiseksi, että toinen virustyyppi olisi toista virulentimpi. Sola johtaa Koronaviruslaboratoriota Espanjan kansallisessa bioteknologian keskuksessa, joka kuuluu Espanjan kansalliseen tutkimusneuvostoon.

Tohtori Oscar A. MacLean Glasgow’n yliopistosta Iso-Britanniasta puolestaan huomauttaa, että tähän päivään mennessä tämän tyyppisestä viruksesta on ilmaantunut 111 mutaatiota, mutta yksikään niistä ei ole osoittanut merkittäviä epideemisiä vaikutuksia. Hän lisää, että uusi kiinalainen tutkimus mahdollisesta kahdesta viruskannasta kärsii metodologisista rajoitteista mainiten pääasialliseksi puutteeksi näytteiden pienen määrän.

MacLean tiimeineen meni vieläkin pidemmälle. Tiimi pyysi kiinalaisia tiedemiehiä vetämään pois tutkimustuloksensa, sillä ne aiheuttaisivat vain enemmän hämminkiä. Myös Maailman terveysjärjestö varoitti näiden löydösten ylitulkitsemisesta. Lisäksi WHO ilmaisi, että nämä kaksi viruskantaa ovat pohjimmiltaan sama virus.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.