Trastutsumabi on hoito HER2-positiivista rintasyöpää vastaan

Trastutsumabi on edistynyt hoitovaihtoehto metastaattista rintasyöpää vastaan. Sen käyttö on hyödyllistä etenkin HER2-positiivisille potilaille.
Trastutsumabi on hoito HER2-positiivista rintasyöpää vastaan
Diego Pereira

Tarkistanut ja hyväksynyt: lääkäri Diego Pereira.

Kirjoittanut Toimitus

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Trastutsumabi on hoitomuoto onkogeeniä eli syöpägeeniä vastaan ja sen käyttö on kohdistettu etenkin HER2-positiivisille rintasyöpäpotilaille. Syöpägeeni on mutatoitunut tai muuntunut geeni, joka aiheuttaa syövän kasvua kudoksessa.

HER2-positiivinen rintasyöpä viittaa syöpätyyppiin, jonka reseptorit erittävät liikaa HER2-proteiinia. HER2-proteiinit ovat HER2-geenin tuottamien rintasolujen reseptoreita, jotka ovat tarpeellisia normaalioloissa. Nämä proteiinit mahdollistavat rintasolujen jakautumisen sekä itsensä korjaamisen.

20-30 % ihmisen rintakasvaimista on HER2-positiivista rintasyöpätyyppiä.  Asiantuntijat liittävät tähän syöpätyyppiin heikon ennusteen, sairauden toistuvuuden sekä alentuneen mahdollisuuden parantua siitä.

Millainen hoitomuoto trastutsumabi on?

Trastutsumabi on kohdistettu etenkin HER2-positiivisille rintasyöpäpotilaille.

Trastutsumabi on humanisoitu monoklonaalinen vasta-aine. Tämä lääke sisältää vasta-ainetta, jota tuotetaan immuunijärjestelmän soluissa nimeltä B-lymfosyytit.

Humanisoitu tarkoittaa tässä mielessä sitä, että lääke on yhdistelmä ihmisen vasta-ainetta pienellä annoksella hiiren tai rotan monoklonaalista vasta-ainetta. Eläimen vasta-aineannos sitoutuu kohdeantigeeniin. Samalla ihmisen vasta-aineannoksen ansiosta on epätodennäköisempää, että ihmisen immuunijärjestelmä tuhoaisi sitä.

Tässä mielessä trastutsumabi toimii maitorauhassolujen HER2-reseptorissa estämällä niiden solujen lisääntymisen, joita tässä reseptorissa erittyy liikaa. Lopulta se aiheuttaa näiden solujen kuoleman. Samalla se myös laukaisee vasta-aineita kontrolloivan immuunivasteen niitä soluja vastaan, joita HER2-reseptorissa erittyy liikaa.

Trastutsumabin hoidolliset indikaatiot

Kuten jo tiedämme, trastutsumabi on hoitomuoto metastaattista rintasyöpää vastaan, jonka kasvaimet saavat alkunsa ylierittymisenä HER2-reseptoreissa. Lääkettä voidaan antaa kahdella tavalla.

Ensinnäkin sitä voidaan antaa vain yhtenä lääkeaineena, jolloin kyse on monoterapiasta. Lääkärit voivat valita tämän antotavan, mikäli potilas on jo saanut vähintään kaksi kemoterapiakuuria metastaattiseen sairauteen.

Edelliseen kemoterapiahoitoon on pitänyt sisällyttää ainakin yksi antrasykliini ja yksi taksaani, jotka ovat syövänvastaisia lääkkeitä. Kun trastutsumabia annetaan monoterapiana, hormonireseptoripositiivisen potilaan tulee olla käytynä yksi epäonnistunut hormonihoito. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla siinä tapauksessa, mikäli hormonihoito ei ole suositeltavaa potilaalle tämän terveydentilansa vuoksi.

Toinen tapa antaa trastutsumabia on antaa sitä yhdessä taksaanin kanssa paklitakselina. Tätä vaihtoehtoa käytetään silloin, kun potilaalla ei ole takana kemoterapiaa.

Trastustumabin haittavaikutukset

Trastutsumabia voidaan antaa yksin tai yhdessä taksaanin-lääkkeen kanssa.

Aivan kuten muillakin lääkkeillä, myös trastutsumabilla on omat haittavaikutuksensa. Haittavaikutuksia ovat kaikki sellaiset ei-toivotut oireet, joita saattaa kokea lääkehoidon yhteydessä.

Eniten raportoituja haittareaktioita kliinisten kokeilujen aikana olivat perfuusioon liittyvät oireet. Tästä esimerkkinä kuume ja vilunväreet ensimmäisen lääkeannoksen jälkeen. Lisäksi 10 %:lla potilaista ilmeni seuraavanlaisia oireita:

1-10 %:lla potilaista ilmeni seuraavanlaisia haittavaikutuksia:

Loppuyhteenveto

Trastutsumabista on tullut erittäin tärkeä edistysaskel metastaattisten rintasyöpien hoitomenetelmien keskuudessa. Tämä lääke tarjoaa merkittäviä  hyötyjä metastaattisen sairauden hoidossa, etenkin HER2-potilaiden kohdalla, jotka ovat saaneet lääkettä samanaikaisesti paklitakselin kanssa.

Tästä edistysaskeleesta huolimatta, tulee tutkimuksia edelleen jatkaa. Tutkimukset pyrkivät arvioimaan lääkkeiden yhteiskäyttöä kemoterapian kanssa, kuten myös HER2-proteiinien havaitsemisen parantamista. Asioiden tarkempi selvittäminen auttaisi löytämään tehokkaampia hoitomuotoja niille potilaille, jotka sitä todella tarvitsevat.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Romond, E. H., Perez, E. A., Bryant, J., Suman, V. J., Geyer, C. E., Davidson, N. E., … Wolmark, N. (2005). Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2-positive breast cancer. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa052122
  • Slamon, D. J., Leyland-Jones, B., Shak, S., Fuchs, H., Paton, V., Bajamonde, A., … Norton, L. (2001). Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against her2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJM200103153441101
  • Findlay, V. J., & Scholar, E. (2007). Trastuzumab. In xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference. https://doi.org/10.1016/B978-008055232-3.63738-9

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.