Täytyykö kaikkien käyttää kasvomaskia koronaviruspandemian aikana?

Kasvomaskien käyttäminen koronaviruspandemian aikana on jatkuva keskustelunaihe. Jokaisella maalla on omat suosituksensa tai jopa määräyksensä niiden käyttöön liittyen, ja Maailman terveysjärjestö on myös antanut siitä oman lausuntonsa.
Täytyykö kaikkien käyttää kasvomaskia koronaviruspandemian aikana?

Viimeisin päivitys: 21 toukokuuta, 2020

Kasvomaskien käyttö on tällä hetkellä suuri keskustelunaihe, ja monet miettivät tuleeko kaikkien nyt käyttää kasvomaskia. Määräykset ja suositukset muuttuvat koko ajan, ja sekä kansa että päätöksentekijät tuntuvat olevan epävarmoja asiasta.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on myös puuttunut asiaan, kuten tulemme tässä artikkelissa myöhemmin näkemään, tämä organisaatio on antanut kasvomaskin käytöstä omat ohjeensa. Joka tapauksessa jokainen valtio on antanut omat suosituksensa; jotkut maat ovat määränneet sen käytön ehdottomaksi, ja säännön uhmaajia uhkaa jopa sakko- tai vankilarangaistus.

Kaikkien on hyvä tietää kasvomaskin käyttöön liittyvät ohjeet ja mitä kussakin tilanteessa suositellaan. On myös tärkeää ymmärtää miten kasvomaski kirurginen suu-nenäsuojus ja muut suojaimet eroavat toisistaan, sillä ne eivät ole sama asia. Kasvomaskeja on olemassa lukuisia erilaisia, etenkin nyt kun ihmiset joutuvat valmistamaan niitä itsekin kotonaan.

Tässä artikkelissa selitämme mitkä ovat kasvomaskien ja suu-nenäsuojusten eri tyypit, ja kerromme mitä Maailman terveysjärjestöllä on niistä sanottavanaan. Lopuksi annamme joitakin ohjeita kasvomaskin oikeanlaiseen käyttöön.

Kuten tulet huomaamaan artikkelin edetessä, kaikkien ei tarvitse tai edes tule käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta koronaviruspandemian aikana, mutta kasvomaskia tulee käyttää tilanteen sitä vaatiessa.

Hengityssuojainten ja kasvomaskien tyypit ja niiden käyttö koronaviruspandemian aikana

Nyt koronaviruspandemian aikana monet meistä ovat pohtineet sitä, tuleeko kaikkien käyttää kasvomaskia tai hengityssuojainta ja jos tulee, niin missä tilanteissa. Ensinnäkin meidän on noudatettava asuinpaikkamme määräyksiä, jos sellaisia on annettu. Jos paikalliset terveysviranomaiset vaativat kasvomaskien käyttöä, niitä on käytettävä.

Toiseksi, meidän on huomautettava maskien ja suojainten eroista. Otetaan ensin kasvomaskit, jotka on valmistettu materiaaleista, jotka eivät ole suodattavia. Näistä monet ovat tällä hetkellä kotona tehtyjä, esimerkiksi puuvillasta tai muista kotona löytyvistä materiaaleista. Niitä on normaalisti saatavana kaupoistakin, vaikka tällä hetkellä niitä onkin vaikea tai jopa mahdoton löytää. Mutta kasvomaski ei ole sama kuin kirurginen suu-nenäsuojain tai hengityssuojain. Kasvomaskin tehtävänä on välttää tai vähentää kantajansa hengitysteiden pisaroiden leviämistä ympäristöön. Toisin sanoen, ne eivät suojaa itse kasvomaskia käyttävää henkilöä mahdolliselta tartunnalta.

Toisena otetaan kirurginen suu-nenäsuojus, joka on klassinen suojain joita kaikki ovat varmasti nähneet sairaaloissa. Siinä ei ole myöskään suodatinta. Kuten kasvomaski, kirurginen suu-nenäsuojuskaan ei estä sen kantajaa saamasta tartuntaa, vaan vähentää pikemminkin tämän omien hengitysteiden pisaroiden leviämistä. Se on fyysinen este.

Viimeisenä ovat hengityssuojaimet tai puolinaamarit. Näitä on olemassa 3 peruslaatua, riippuen niiden suodatuskapasiteetista. Ensimmäinen taso on FFP1, ja nämä suojaimet eivät pysty pysäyttämään viruspartikkeleita. Toista ja kolmatta tasoa eli FFP2 ja FFP3 suositellaan silloin kun tartunnan vaara on todellinen ja tartunta täytyy estää. Näiden jälkimmäisten suojainten suodatuskapasiteetti on välillä 92 % ja 98 %.

Suodattava naamari
Kirurgiset suu-nenäsuojukset ja suodattavat hengityssuojaimet tulisi varata terveydenhuoltoalan henkilöstön ja muiden niitä todella tarvitsevien käyttöön. Muiden tulee käyttää kasvomaskeja.

Sinua saattaa kiinnostaa tämäkin artikkeli: Hengityselinten terveys COVID-19 -viruksen aikana

Mitä Maailman terveysjärjestö suosittelee?

Maailman terveysjärjestö (WHO) on laatinut asiakirjan, joka sisältää ohjeita siihen tulisiko kaikkien käyttää kasvomaskia koronaviruspandemian aikana vai ei. Haluamme huomauttaa, että tämän asiakirjan sisältöä muutetaan aina kun saatavilla on uusia tutkimustuloksia tai todisteita aiheesta.

WHO tähdentää, että toistaiseksi ei ole olemassa tieteellisiä tutkimustuloksia, jotka vahvistaisivat kasvomaskien käytön tehokkuuden väestön keskuudessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niiden käyttöä ei suositeltaisi tai että niiden käyttö tulisi lopettaa, vaan pikemminkin sitä, että tieteellistä näyttöä ei yksinkertaisesti ole olemassa.

Ihanteellisinta olisi, että me “tavallinen kansa” käyttäisimme kotitekoisia kasvomaskeja, jotta terveydenhuollon työntekijöille, joilla on suuri tartuntariski, riittäisi suodattavia hengityssuojaimia. Sekä kirurgisten suu-nenäsuojusten että hengityssuojaimien tai puolinaamarien saatavuus on rajallinen, ja niiden ensisijainen kohderyhmä on terveydenhuoltoalan ammattilaiset.

Jokaisen valtion päättäjien tulee ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön suositukset. WHO suosittelee, että niin kauan kuin hengityssuojaimien saatavuus on rajallinen, niiden käytön ei pitäisi olla pakollista. WHO suosittelee kaikkia maita myös valmistelemaan kampanjan, joka opettaa kaikille kansalaisilleen maskien tai suojainten oikeanlaisen käyttötavan ja käytön aiheellisuuden.

Kirurginen suojain.
Kasvomaskien, kirurgisten suu-nenäsuojainten sekä puolinaamareiden välillä on eroja. Niillä kaikilla on omanlaisensa käyttösuositukset.

Miten kasvomaskia tai hengityssuojainta käytetään

Kasvomaskeilla, suu-nenäsuojaimilla ja puolinaamareilla on omat oikeat käyttötapansa. Niiden tehokkuus riippuu niiden oikeanlaisesta käytöstä.

Kaikkien suojaimien kohdalla on välttämätöntä kiinnittää huomiota siihen, miten ne poistetaan kasvoilta kotiin saavuttaessa. Kun ne poistetaan, ne eivät saa koskea suun, nenän tai silmien aluetta. Kodissa kannattaa olla yksi tietty paikka, jossa suojaimet riisutaan ja jonne ne jätetään.

Jos maski tai suojain kostuu kun sitä käytetään julkisissa tiloissa, se on vaihdettava. Kosteus vähentää hengitysteiden pisaroiden suodatusta. Samoin maski tulisi vaihtaa kun siirrytään julkisesta paikasta toiseen, eli olisi hyvä jos mukana on aina useampi maski.

Kaikkien suojain- ja maskityyppien kohdalla on ehdotonta, että se peittää sekä suun että nenän. Niistä kummastakin lentää pienen pieniä pisaroita kun yskimme, aivastamme tai puhumme.

Pitäisikö kaikkien käyttää kasvomaskia koronaviruspandemian aikana?

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos maskin käyttöä vaaditaan omassa maassasi tai omalla alueellasi, silloin sellaista on käytettävä. Oikeanlainen käyttö ja suojaimen toimintatekniikka on hyvä tuntea. Joidenkin maskien tarkoitus on estää käyttäjänsä hengitysteiden pisaroiden leviämistä ympäristöön, kun toisten maskien on tarkoitus sen lisäksi suojata käyttäjäänsäkin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Quiroz-Romero, Fernando. “Mascarillas quirúrgicas a propósito del COVID-19: Algunos aspectos técnicos.” Revista Colombiana de Cirugía 35.2 (2020): 200-202.
  • Benitez-Peche, Jorge Marko. “Sobre el uso o no de mascarillas, tan incierto como el nuevo coronavirus.” Revista Experiencia en Medicina del Hospital Regional Lambayeque 6.1 (2020).
  • Velavan, Thirumalaisamy P., and Christian G. Meyer. “The COVID-19 epidemic.” Trop Med Int Health 25.3 (2020): 278-280.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.