Logo image
Logo image

Syövän eloonjäämisaste

3 minuuttia
Kun lääkäri antaa potilaalle syöpädiagnoosin, hän ei voi täysin ennustaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Eloonjäämisasteen ansiosta voidaan kuitenkin tehdä joitakin arvioita, jotka perustuvat muiden samaa tautia sairastaneiden potilaiden kokemuksiin.
Syövän eloonjäämisaste
Viimeisin päivitys: 10 lokakuuta, 2022

Kun ihmisellä diagnosoidaan syöpä, yleisimmät ensimmäiset mieleen juolahtavat kysymykset ovat: “Mikä on mahdollisuuteni selvitä tästä syövästä?” ja “Kuinka kauan minulla on elinaikaa?” Yksi työkalu, jota käytetään näihin ja joihinkin muihin syöpäpotilaiden kysymyksiin vastaamiseen, on syövän eloonjäämisaste.

Kuten Mayo Clinicin verkkosivuilla yksityiskohtaisesti kerrotaan, lääkärit eivät voi ennustaa potilaan tulevaisuutta tämän patologian diagnoosin jälkeen, mutta he voivat kyllä tehdä arvion, joka perustuu muiden potilaiden kokemuksiin, jotka ovat jo kärsineet samasta sairaudesta. Haluatko tietää asiasta lisää? Lue sitten eteenpäin!

Mikä on syövän eloonjäämisaste?

Syövän eloonjäämisaste on lääketieteellinen tilastollinen analyysi, jossa arvioidaan, kuinka todennäköisesti syöpädiagnoosin saanut henkilö selviytyy. Yleensä eloonjäämisaste lasketaan 1, 2 ja 5 vuoden kuluttua syöpädiagnoosista.

Toisin sanoen se on analyysi, jonka avulla pyritään arvioimaan, kuinka moni syöpädiagnoosin saanut ihminen selviytyy hengissä tietyn ajan kuluessa. On tärkeää mainita, että tätä arviota ei pidä sekoittaa taudin etenemisasteeseen.

Syövän etenemisaste tai -arvio esitetään usein yhdessä eloonjäämisasteen kanssa, mutta se ei anna samaa tietoa. Tämän vuoksi lääkärin tulee aina selittää potilaalleen erot termien välillä, jotta vältytään väärintulkinnoilta.

Some figure
Syövän eloonjäämisasteen avulla ammattilaiset voivat paremmin arvioida, kuinka kauan potilaat voivat selviytyä taudin diagnosoinnin jälkeen.

Kiinnostuitko aiheesta? Siinä tapauksessa lue tämäkin artikkeli: Immunoterapia syöpään: mitä siitä tarvitsee tietää

Miten syövän eloonjäämisaste lasketaan?

Syövän eloonjäämisaste lasketaan tieteellisissä tutkimuksissa kerättyjen tietojen perusteella kunkin syöpätyypin osalta. Näihin tutkimuksiin osallistuu tuhansia ihmisiä maailmanlaajuisesti. Heitä tarkkaillaan tietyn ajanjakson ajan, jolloin seurataan sairauden kehitystä ja kuolemaan saakka kuluvaa aikaa.

Jotta voidaan päättää, että tämä analyysi tehdään jostain tietystä syövästä, on otettava huomioon seuraavat seikat:

  • Syöpätyyppi
  • Syövän vaihe
  • Potilaan ikä
  • Diagnoosista kulunut aika

On huomattava, että näissä tilastoissa ei oteta huomioon potilaan muita mahdollisia sairauksia. Toisin sanoen, jos potilaalla ei siis ole muita sairauksia, on todennäköistä, että hänen eloonjäämismahdollisuutensa ovat paremmat kuin tilastot antavat ymmärtää.

Some figure
Syövän eloonjäämisasteen antamien tietojen avulla lääkäri voi ohjata potilasta sairauden vakavuuden suhteen.

Mihin syövän eloonjäämisastetta käytetään?

Eloonjäämisaste esitetään prosentteina. Esimerkiksi 50-vuotiaiden naisten viiden vuoden elossaolotodennäköisyys varhaisvaiheen rintasyövän diagnoosin jälkeen on 97 prosenttia.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken kaikkiaan 97 naista sadasta 50-vuotiaasta naisesta, joilla on varhaisvaiheen rintasyöpä, on elossa vielä viisi vuotta diagnoosin jälkeen.

Näiden tietojen avulla lääkäri voi selittää potilaalle hänen sairautensa vakavuuden. Tiedot voivat myös auttaa sekä potilasta että lääkäriä hoitopäätösten tekemisessä.

Joissakin tapauksissa, jos syövän eloonjäämisaste on alhainen, potilas voi tuntea että hoidon taloudelliset kustannukset ja mahdolliset sivuvaikutukset eivät ole vaivan väärti. Toisaalta, joskus tilanne on päinvastainen, eli kun eloonjäämisaste antaa suurta toivoa, sen varjolla kustannukset ja mahdolliset sivuvaikutukset on helpompi hyväksyä.

Haluatko tietää aiheesta lisää? Sinua saattaa kiinnostaa tämäkin artikkeli: Näin immuunijärjestelmä taistelee syöpää vastaan

Syövän eloonjäämisasteen laskimet

Nykyään on olemassa välineitä, joilla pyritään yksinkertaistamaan tätä tietoa potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Erilaisia selviytymislaskureita on saatavilla esimerkiksi verkossa.

Näiden laskureiden avulla henkilö voi syöttää diagnoosiaan vastaavat tiedot ja saada automaattisesti näkyviin eloonjäämisasteen hänen sairautensa kohdalla. Nämä resurssit ovat yleensä saatavilla vain englanniksi.

Suomenkielisiä arvioita syövän eloonjäämisasteesta on luonnollisestikin saatavilla vähemmän, mutta niitäkin voi löytyä tieteellisistä tutkimuksista, aihetta käsittelevien laitosten verkkosivustoilta ja erikoiskirjoista.

Mitä syövän eloonjäämisasteesta on hyvä muistaa?

Syöpätapausten eloonjäämisasteita koskevat arviot antavat arvokasta tietoa sekä lääkäreille että potilaille, joilla on diagnosoitu syöpä. On kuitenkin muistettava, että tämä tieto ei ole sama kuin syövän etenemisaste, ja se todellakin on vain arvio, johon vaikuttavat jokaisen potilaat yksityiskohtaiset olosuhteet, kuten mahdolliset muut sairaudet. Vaikka syövän eloonjäämisaste etenemisaste esitetään usein yhdessä, ne viittaavat eri asioihin.

Toisaalta on tärkeää pitää mielessä, että eloonjäämisaste on tärkeä tieto hoitopäätöksiä tehdessä. Monissa tapauksissa eloonjäämisaste voi auttaa potilasta hyväksymään hoidon mahdollisesti korkeatkin kustannukset ja sen ikävät sivuvaikutukset.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Siegel, R. L., Miller, K. D., & Jemal, A. (2019). Cancer statistics, 2019. CA: A Cancer Journal for Clinicians69(1), 7–34. https://doi.org/10.3322/caac.21551
  • Cancer Research UK (n.d.).  Cancer survival statistics, Cancer Research UK. Available in https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/survival
  • Zadnik V, Žagar T, Žakelj MP. Cancer Patients’ Survival: Standard Calculation Methods And Some Considerations Regarding Their Interpretation: POPULACIJSKO PREŽIVETJE BOLNIKOV Z RAKOM: UPORABA RAZLIČNIH PRISTOPOV IN PROBLEMI INTERPRETACIJE REZULTATOV. Zdr Varst. 2016;55(2):134–141. Published 2016 Feb 11. doi:10.1515/sjph-2016-0012

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.