Sapioseksuaalisuus, älykkäiden ihmisten vetovoima

Älykkyys on ominaisuus, joka viettelee monia, mutta joillekin siitä voi muodostua jopa ratkaisevin tekijä silloin, kun tunnemme vetovoimaa toista ihmistä kohtaan. Oletko sinä yksi heistä?
Sapioseksuaalisuus, älykkäiden ihmisten vetovoima
Montse Armero

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Montse Armero.

Viimeisin päivitys: 26 elokuuta, 2022

Sapioseksuaalisuus on yhä laajemmin käytetty termi silloin, kun haluamme puhua romanttisista ihmissuhteista. Se tulee latinalaisesta sanasta sapiens, mikä tarkoittaa viisasta, ja viittaa siihen vetovoimaan ja seksuaaliseen haluun, jota toisen ihmisen älykkyys herättää meissä.

Vaikka sapioseksuaalisuus on vasta hiljattain kehitetty sana, itse käsite on itse asiassa jo hyvin vanha. Jo vuonna 380 eKr. Platon puhui sapioseksuaalisuudesta teoksessaan Pidot, jossa hän viittasi rakkauden ja älyn väliseen suhteeseen.

Ja on totta, että älykkyys on aina ollut houkutteleva ominaisuus monille, mutta sapioseksuaalisuudesta puhuttaessa älykkyys on se nimenomainen ominaisuus, jota kohtaan sapioseksuaaliset ihmiset tuntevat eniten vetovoimaa.

Sapioseksuaalisuus ja fyysinen vetovoima

Fyysinen vetovoima on tekijä, jonka kautta suurin osa meistä toimii, olimme sitten siitä tietoisia tai emme

Fyysinen vetovoima yksistään ei määrää sitä tosiasiaa, että pidämme toisesta ihmisestä. Tunnemme lähes aina vetovoimaa toiseen ihmisen useiden eri ominaisuuksien kautta.

Fyysisellä houkuttelevuudella on alusta alkaen ollut erittäin tärkeä merkitys monissa tilanteissa: sovelluksissa, joiden kautta etsitään uutta kumppania, kun rakastumme, kun palkkaamme uutta henkilöstöä tai jopa äänestäessämme tiettyä poliitikkoa. Fyysinen vetovoima on tekijä, jonka kautta suurin osa meistä toimii, olimme sitten siitä tietoisia tai emme.

Mutta on myös totta, että fyysinen vetovoima yksin ei ole ratkaisevaa silloin, kun alamme pitää toisesta ihmisestä. Itse asiassa suurin osa meistä ei tunne vetovoimaa yhtä ainoa piirrettä kohtaan toisessa ihmisessä, vaan kyseessä on joukko erilaisia elementtejä, jotka yhdessä herättävät meissä kiinnostusta ja seksuaalista halua toista henkilöä kohtaan.

Näin ollen toisen henkilön persoonallisuutta koostavien asenteiden, ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen summa on se, joka ratkaisee loppujen lopuksi, miten syvästi tunnemme vetovoimaa toista ihmistä kohtaan. Sitten, omista mieltymyksistämme riippuen, jokainen meistä antaa enemmän arvoa yhdelle tai toiselle komponentille, oli se sitten toisen ulkonäkö, älykkyys, ystävällisyys, huumorintaju tai itseluottamus.

Aivojen erotiikka

Sapioseksuaaliset ihmiset ottavat myös huomioon toisen ihmisen fyysiset tekijät ja persoonallisuustekijät, tätä ei ole kieltämistä. Ulkoisten ja persoonallisuutta rakentavien ominaisuuksien sijaan heitä kuitenkin kiinnostaa syvemmin niin uusien ideoiden vaihto kuin syvälliset keskustelut ja sellaiset kanssakäymiset, jotka rikastuttavat heitä itseään niin emotionaalisesti kuin älyllisestikin.

Siksi heille sanat eivät ole pelkästään tapa viestiä, vaan samalla myös tapa vietellä toista ihmistä. Paljon fyysistä olemusta, huumorintajua tai persoonallisuutta mielenkiintoisempaa ja tärkeämpää, sapioseksuaalisia ihmisiä houkuttelevat enemmän keskustelukumppanin tiedot tai se läheisyys, joka heidän on yhdessä mahdollista saavuttaa keskustelun saatossa.

Älykkyyden eri tyypit

Kun puhumme älykkyydestä, liitämme sen yleensä korkeaan kognitiiviseen kykyyn tai ihmisiin, jotka keräävät tietoa. Tänä päivänä monille tutkijoille älykkyyden määritelmä yltää kuitenkin paljon kauemmas.

Siten sellaiset psykologit ja kirjailijat, kuten Howard Gardner teoriassaan Useat älykkyydet (Multiple Intelligences, 2006) tai Daniel Goleman yhdessä tunneälyteoriansa (Emotional Intelligence, 1995) kanssa, ovat laajentaneet älykkyyden käsitettä moniin muihin tekijöihin.

Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että sapioseksuaalisia ihmisiä voi houkutella niin akateeminen tieto kuin kyky ratkaista monimutkaisia ​​ongelmia. Toisaalta taas heitä voivat myös vetää puoleensa erittäin luovat ihmiset, emotionaalisesti kypsät ihmiset tai sellaiset ihmiset, joilla on suuri kyky olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Sapioseksuaalisuus ja sen ominaisuudet

Sapioseksuaaliset ihmiset ovat usein mieleltään avoimia ihmisiä, jotka rakastavat hakea uutta tietoa ja kokeilla uusia asioita

Sapioseksuaaliset ihmiset ovat yleensä mieleltään avoimia ihmisiä. Heitä houkuttelee uutuus ja ovat erittäin uteliaita oppimaan ja hankkimaan uutta tietoa.

Älykkyyden laajemman määritelmän perusteella sapioseksuaalinen ihminen ei välttämättä eroa kovinkaan paljon muusta väestöstä. Heillä voi itse asiassa olla jopa paljon enemmän yhteistä kuin mitä voisimme ensisilmäykseltä ajatella. Voimme kuitenkin sanoa, että seuraavat ominaisuudet määrittelevät sapioseksuaalisen ihmisen hieman yksityiskohtaisemmin:

 • He ovat tottuneet olemaan ihmisiä, joilla on hyvä itsetuntemus.
 • He ovat yleensä avoimen mielen omaavia henkilöitä, jotka ovat valmiita kokemaan uusia asioita.
 • Heidän oma älykkyysasteensa on usein korkea.
 • He tuntevat vetovoimaa uutuuteen.
 • He ovat yleensä syvällisiä ja pohdiskelevia ihmisiä.
 • Heillä on suuri uteliaisuus oppia uusia asioita ja panostaa osan ajastaan ​​uuden tiedon hankkimiseen.
 • Syvällinen keskustelu viettelee heitä voimakkaalla tavalla.
 • Vaikka sekä miehet että naiset voivat olla sapioseksuaaleja, sitä esiintyy enemmän naisten keskuudessa.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue täältä lisää: Kehitä sosiaalista älykkyyttäsi; 8 päivittäistä tapaa

Sapioseksuaalisuuden huonot puolet

Älykkyys on yksi ihmisille ominainen ominaisuus, ja vaikka ensisilmäykseltä se onkin positiivinen ominaisuus, vetovoiman tunteminen erityisesti toisen kognitiivisia kykyjä kohtaan voi osoittautua haitalliseksi joidenkin ihmisten tapauksessa.

Tämä koskee niitä henkilöitä, joilla on alhainen itsetunto, ja joilla on taipumus idealisoida muita, koska heidän on helpompi mallintaa tätä ihmistä sellaiseen ihmiseen, joka ei ole todellisuudessa ole olemassa. Tämä asenne voi lopulta koitua vahingolliseksi heille itselleen ja saada heidät näin tuntemaan olonsa entistä epävarmemmaksi.

Pariskunnan keskuudessa erilaisten ominaisuuksien tunnistaminen ja ihailu on hyvin tervettä, olipa kyse sitten älykkyydestä tai muusta ominaisuudesta. On kuitenkin muistettava, että toisen ihailu ei saisi johtaa epäsymmetriseen parisuhteeseen, jossa vertailemme alituisesti omia piirteitämme kumppanin piirteisiin tai joka saa meidät tuntemaan itsemme alempiarvoiseksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Danvila, I. & Sastre, M. A. (2010). Inteligencia Emocional: una revisión del concepto y líneas de investigación. Cuaderno de Estudios Empresariales, Vol. 20, 107-126.
 • Gardner, H. (2005). Inteligencias múltiples veinte años después. Revista de Psicología y educación, Vol. 1, Núm. 1, 27-34.
 • Gignac, G. E., Darbyshire, J. &  Ooi, M. (2018). Some people are attracted sexually to intelligence: A psychometric evaluation of sapiosexuality. Intelligence, 66, 98-111.
 • Gray, P. B., & Garcia, J. R. (2013). Evolution and human sexual behavior. London: Harvard University Press.
 • Walton, M. T., Lykins, A. D., & Bhullar, N. (2016). Beyond Heterosexual, Bisexual and Homosexual: A Diversity on Sexual Identity Expression. Archives of Sexual Behavior, 45(7), 1591-1597.
 • de Landázuri, M. C. O. (2017). ¿ Es el concepto platónico del amor intelectualista? Eros como impulso contemplativo y desiderativo en Platón. In Anales del Seminario de Historia de la Filosofía (Vol. 34, No. 2, pp. 9-25). Universidad Complutense de Madrid.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.