Logo image
Logo image

Platonin luolamyytti: merkitys ja opetukset

4 minuuttia
Luolamyytti on teksti, joka on jättänyt jälkensä länsimaiseen ajatteluun. Itse asiassa sen opetukset ovat edelleen ajankohtaisia.
Platonin luolamyytti: merkitys ja opetukset
Viimeisin päivitys: 17 heinäkuuta, 2022

Platonin luolamyytti on yksi tärkeimmistä filosofian allegorioista, joka on jättänyt jälkensä länsimaisten kulttuurien ajatteluun. Siinä Platon käsittelee tiedon alkuperää ja todellisuuden luonnetta ideateoriaansa perustuen.

Tätä myyttiä on tutkittu laajasti ja siitä on keskusteltu kautta historian. Sen opetukset ovat voimassa tänäkin päivänä. Katsotaanpa, mistä siinä on kyse.

Mistä Platonin luolamyytissä on kyse?

Platonin luolamyytti esiintyy Tasavallan kirjassa VII, joka on yksi Platonin tärkeimmistä teoksista. Dialogin muodossa kirjoitettu teksti heijastaa Sokrateen ja Glauconin (myös filosofi) välistä keskustelua tiedosta.

Sokrates pyytää keskustelukumppaniaan kuvittelemaan ryhmän miehiä, jotka ovat syntymästään asti olleet kahlittuina luolan syvyyksiin. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi tietää tämän tilanteen alkuperää tai syytä.

Luola on jaettu seinällä kahtia. Toisella puolella on kahlittujen vankien huone, jotka voivat katsoa vain takaseinään. Toisaalta, seinän takana ja vankien katseilta piilossa, on muita ihmisiä, jotka kantavat erilaisia ​​hahmoja (eläimiä, puita, vuoria).

Näiden ihmisten takana vuorostaan ​​palaa tuli, joka heittää näiden hahmojen varjot seinälle. Sen näkevät vangit. Siksi kahlitut vangit näkevät vain näiden hahmojen siluetin, joka heijastuu tulen valosta.

Samoin hahmojen kantajat voivat puhua toisilleen aiheuttaen kaiun, joka kaikuu luolassa. Tällä tavalla vangit eivät näe muuta kuin projisoitujen esineiden varjoja eivätkä kuule muuta kuin äänten vääristyneen kaiun ja uskovat, että se, mitä he havaitsevat, on ainoa todellisuus.

Some figure

Lue myös: “Kolmen viisaan apinan” todellinen, kiehtova opetus

Yksi vangeista pääsee pois luolasta

Yhdessä vaiheessa yksi vangeista kuitenkin uskaltaa kääntyä ympäri ja katsoa pidemmälle. Aluksi hän tuntee olonsa hämmentyneeksi ja suuttuneeksi tulen aiheuttaman valon takia. Mutta sitten hän päättää edetä uloskäynnille.

Joka kerta kun henkilö etenee kohti uloskäyntiä, epäilykset, pelko ja epämukavuus valosta saavat hänet haluamaan takaisin luolan pohjalla oleviin varjoihin. Kuitenkin pikkuhiljaa vanki tottuu uuteen todellisuuteensa ja jatkaa kärsivällisesti, kunnes onnistuu pääsemään ulos.

Ulkona ollessaan ihmisen näkö tottuu auringonvaloon. Sitten hän alkaa nähdä todellisia esineitä, jotka muodostavat todellisuuden. Yhtäkkiä pakolainen haluaa jakaa tämän kokemuksen tovereittensa kanssa. Mutta kun hän palaa, he ottavat hänet vastaan ​​pilkaten, epäuskoisesti ja halveksuen.

Platonin ideateoria

Platonin luolamyytti on allegoria hänen ideateoriastaan, joka vahvistaa kahden maailman olemassaolon: esineiden maailman ja ideoiden maailman. Ensimmäinen koostuu kaikesta, mitä voimme kokea aisteilla. Sille on ominaista moninaisuus ja puhtaus ulkonäkö sekä jatkuva muutos. Siksi se on valheellinen ja petollinen.

Toisaalta ideamaailma on totta, turmeltumaton ja muuttumaton. Siellä asuvat yleismaailmalliset ja välttämättömät ideat, jotka ovat kaiken olemassa olevan olemuksia. Siten fyysisen maailman esineet ja ruumiit ovat vain tämän maailman epätäydellinen heijastus.

Siksi luolamyytti on allegoria, joka heijastaa ja auttaa meitä ymmärtämään tapaa, jolla Platon käsitti fyysisen ja ideamaailman välisen suhteen ja kuinka ihmiset liikkuvat niiden läpi.

Luola edustaa odotetusti järkevää maailmaa, vangit ovat ihmisiä ja ulkomaailma on ideoiden maailma, josta löytyy asioiden olemus ja todellinen tieto.

Opetuksia luolamyytistä

Yleisesti ottaen Platonin luolamyytti heijastaa useita ajatuksia:

  • Totuuden olemassaolo, joka on olemassa ihmisten uskomuksista tai mielipiteistä riippumatta.
  • Petoksen läsnäolo järkevässä maailmassa, joka johtaa ihmiset pois todellisesta tiedosta.
  • Epämukavuus, pelko ja epäilys jonka ihminen kokee, kun hän tajuaa olemassa olevan todellisuuden, josta hän ei ole aiemmin ollut tietoinen.
  • Laadullinen muutos, joka tapahtuu yksilössä, kun hän pääsee käsiksi totuuteen, koska kun hän tietää totuuden, ei ole paluuta.
  • Uskomuksiinsa ja dogmeihinsa uppoutuneiden ihmisten skeptisyys.

Luolan myytin opetukset ovat edelleen erittäin päteviä nykyäänkin. Nämä voidaan heijastaa seuraavilla tavoilla.

Vääristynyt tieto

Nykyään on hyvin yleistä, että erilaiset tiedotusvälineet ja sosiaaliset verkostot levittävät vääristynyttä tietoa tosiasioista. Näin tehdessään ne aiheuttavat disinformaatiota väestössä.

Luolamyytin kanssa verraten me olisimme vankeja, kun taas hahmoja kantavat ihmiset olisivat väärän tiedon levittäjiä.

Samoin ideateoriassa Platon korostaa petoksen ylläpitämisen helppoutta ulkonäön ja ilmeiseltä näyttävän kautta. Itse asiassa nykyään vallitsee paljon väärää tietoa vääristetyn tai huonosti toteutetun todisteiden esittämisen vuoksi, mikä rajoittaa kyseenalaistamista tai väitettyä pidemmälle menemistä.

Luolamyytti: vapautuminen

Toisaalta yhden vangin itsensä vapauttaminen on samanlaista kuin henkilökohtainen vallankumous, joka voi olla mitä tahansa: jättää taakseen haitallisen henkilön, tilanteen, ideologian tai uskonnon.

Lisäksi ketjuista vapautuminen voi myös edustaa paradigman muutosta, mikä merkitsee erilaista tapaa tuntea ja lähestyä todellisuutta.

Some figure

Lue myös: Mitä filosofit tekevät ja miksi he ovat tärkeitä?

Totuuden voittaminen

Myytissä vangin meneminen ulkomaailmaan aiheuttaa hänessä turvattomuutta, epämukavuutta ja pelkoa. Tämä kuva heijastaa täydellisesti sitä, mikä liittyy syvään juurtuneiden uskomusten tai dogmien luopumiseen.

Vanhoista varmuksista luopuminen ja totuuksille avautuminen on vaikea sekä epämiellyttävä psykologinen prosessi, jota kaikki eivät ole valmiita käymään läpi.

Paluu

Lopuksi entisen vangin paluu luolaan ja hänen tovereidensa epäusko heijastavat uusien ajatusten leviämistä yhteiskunnassa, joita yleensä oletetaan ensinnäkin hämmennyksellä, halveksunnalla tai vihalla. Ne ovat ajatuksia, jotka kyseenalaistavat yhteiskunnan rakenteelliset dogmit.

Kuitenkin Platonin mukaan yksilöllä, joka onnistuu pääsemään käsiksi totuuteen, on moraalinen velvollisuus tuoda muut ihmiset tietämättömyydestään ja levittää tietoa.

Platonin luolamyytti on ajankohtainen vielä tänäkin päivänä

Luolamyytti on yksi suurista aarteista, jotka muinainen filosofia on jättänyt länsimaiselle ajattelulle. Vaikka se on hyvin vanha teksti, se epäilemättä auttaa meitä pohtimaan todellisuutta ja tapaa, jolla liikumme siinä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Partenie C. Plato’s Myths [Internet]. California: Stanford Encyclopedia of Philosophy; 2018 [consultado 06 may 2022]. Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/plato-myths/
  • Platón. República, Libro VII. Traducción de C. Eggers Lan. Madrid: Editorial Gredos; 1992.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.