Logo image
Logo image

Ovatko dominointi ja alistus -tyyppiset suhteet turvallisia?

5 minuuttia
Joskus dominointi ja alistus -tyyppiset suhteet ulottuvat makuuhuoneen ulkopuolellekin ja vaikuttavat lopulta osapuolten elämään ja hyvinvointiin. Kerromme aiheesta lisää tässä artikkelissa.
Ovatko dominointi ja alistus -tyyppiset suhteet turvallisia?
Viimeisin päivitys: 26 elokuuta, 2022

Kun puhumme dominoinnista ja alistumisesta, ajattelemme yleensä tiettyjä seksuaalisia käytäntöjä, sellaisia kuin kuuluisassa 50 Shades of Grey -kirjasarjassa tai elokuvatrilogiassa. Joskus tällainen dynamiikka kuitenkin ylittää makuuhuoneen rajat ja lopulta läpäisee täysin pariskunnan elämän. Ovatko dominointi ja alistus -tyyppiset suhteet turvallisia? Ovatko ne “sopivia”? Tämä riippuu useista tekijöistä, joita käsittelemme alla.

Dominointi ja alistus -tyyppiset suhteet perustuvat valtapeliin. Jos katsomme tarkkaan, tämä komponentti on jossain määrin olemassa useimmissa pariskunnissa. Johtuen kumppaneiden persoonallisuuspiirteistä on tavallista, että toinen on ekstrovertti, päättäväisempi ja pyrkii ottamaan ohjat käsiinsä, ja toinen on passiivisempi ja altis taipumaan kumppaninsa päätöksiin ja mieltymyksiin.

Ongelma voi kuitenkin muodostua, kun nämä roolit viedään äärimmäisyyksiin, sillä ne voivat lopulta uhata molempien ihmisten koskemattomuutta ja psykologista hyvinvointia.

Some figure

Mitä dominointi ja alistus -tyyppiset suhteet ovat?

Dominointi- ja alistussuhteessa kumpikin osapuoli omaksuu tietyn roolin. Dominoiva eli hallitseva osapuoli suojelee, ohjaa ja valvoo alistuvaa, joka puolestaan on palvelevainen, mukautuva ja omistautunut. Kuten jo mainitsimme, tällainen dynamiikka on yleinen seksuaalisissa piireissä, ja ne ovat osa laajempaa luokkaa, joka tunnetaan nimellä BDSM. Tämä on kattotermi, jonka alle lukeutuu monia erilaisia seksuaalisuuden ilmentämistapoja.

Dominointia ja alistusta noudattavat pariskunnat, kumpikin osapuoli, päättävät tietoisesti ja tarkoituksellisesti omaksua nämä roolit, ja heidän välillään vallitsee yhteisymmärrys. Rooleihin liittyvistä odotuksista ja rajoista puhutaan paljon.

Niin kauan kuin kaikki tehdään yhteisymmärryksessä ja turvallisella tavalla, nämä aikuisten välillä toteutetut dynamiikat eivät aiheuta mitään ongelmia, päinvastoin, ne saattavat jopa kannustaa terveeseen seksuaalisuuteen ja nautintoon.

Usein tällainen valtadynamiikka kuitenkin läpäisee parisuhteen jokapäiväisen elämän, mikä tapahtuu yleensä ihan tiedostamatta. Toisin sanoen, tästä roolien omaksumisesta ei ole yhteisymmärrystä; siitä ei ole keskusteltu, siitä ei ole sovittu eikä rajoja ole asetettu, vaan se on yksinkertaisesti syntynyt pariskunnan vuorovaikutuksessa.

Tällaisessa tilanteessa alistuva henkilö voi kehittää voimakkaan emotionaalisen riippuvuuden, olla henkilökohtaisesti rajoittunut ja luopua useista henkilökohtaisen elämänsä osa-alueista tai vahingoittaa niitä. Hän voi eristäytyä, etääntyä ystävistään ja perheestään, joutua kumppaninsa kontrolloimaksi (henkilökohtaisella, seksuaalisella ja/tai taloudellisella tasolla) ja joutua jopa nöyryytyksen ja hyväksikäytön uhriksi, mikä vaikuttaa hänen itsetuntoonsa.

Miksi lähdemme mukaan dominointi- ja alistussuhteisiin?

Kaikki terveet parisuhteet ovat tasapainoisia, vastavuoroisia ja oikeudenmukaisia. Molempien kumppaneiden on tunnettava, että he antavat ja saavat samassa suhteessa ja että he osallistuvat ja hyötyvät samalla tasolla. Kun syntyy epätasapainoa ja kun yksi ottaa dominoivan aseman ja toinen alistetaan, syntyy kärsimystä.

Emme puhu tässä yhteydessä vapaasti valittavista seksuaalisista käytännöistä, vaan elämäntavasta, joka jyrää alleen yhden ihmisen ja rakentaa toista. Kun tällaista dynamiikkaa ilmenee, meillä on taipumus nähdä alistuva tai alistettu henkilö uhrina. Meidän on kuitenkin tiedostettava se, että suhde jatkuu, koska molemmat osapuolet ovat riippuvaisia toisistaan ja siksi vastuu on kummallakin.

Tämä saakin meidät pohtimaan, miksi jotkut ihmiset päätyvät tällaisiin parisuhteisiin, joissa yksi dominoi ja toinen alistuu, ja miksi he pitävät suhdetta yllä huolimatta sen huonosti toimivasta ja myrkyllisestä luonteesta. Katsotaanpa joitakin asiaan vaikuttavia tekijöitä:

Kiintymystyyli

Kiintymystyyli on tapa, jolla sitoudumme psyykkisesti toisiin ihmisiin. Se ilmaisee sitä tapaa, miten ajattelemme itsestämme ja muista. Kiintymystyyli muotoutuu lapsuudessa suhteissamme vanhempiimme tai ensisijaisiin hoitajiimme. Se jatkuu aikuisuuteen ja heijastuu ihmissuhteissamme koko elämämme ajan.

Turvallisen kiintymyssuhteen omaavat ihmiset pyrkivät siis muodostamaan parisuhteen sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat yhtä tasapainoisia, osaavat antaa ja vastaanottaa ja voivat olla emotionaalisesti mukana olematta riippuvaisia.

Sitä vastoin ne, joilla on ahdistunut kiintymyssuhde, etsivät läheisyyttä liikaakin, pelkäävät tulevansa jätetyksi ja voivat asettaa itsensä ja omat halunsa ja toiveensa syrjään saadakseen ja säilyttääkseen toisen henkilön kiintymyksen.

Jälkimmäisille on tavallista, että he valitsevat kumppaneita, jotka edustavat välttelevää kiintymyssuhdetyyliä, jolle on ominaista tunnekylmyys ja korkea itsenäisyyden tunne. Näiden ominaisuuksiensa takia tämä henkilö asettuu luonnollisesti dominoivaan asemaan, ja ahdistuneen kiintymyssuhteen omaava kumppani joutuu alistumaan hänen toiveisiinsa, jotta ei menettäisi häntä.

Saatat haluta lukea myös tämän artikkelin: 7 myrkyllistä tunnetta, jotka estävät onnellisuuttasi

Some figure

Itsetunto ja henkilökohtainen turvallisuus

Voimme selvästi havaita, että dominoivilla ihmisillä on yleensä hyvä itsetunto (tai ainakin siltä he vaikuttavat ulospäin) ja heistä huokuu enemmän turvallisuutta ja itseluottamusta. Juuri nämä ominaisuudet puuttuvat alistuvilta ihmisiltä, jotka ovat yleensä epävarmoja ja tarvitsevat hyväksyntää.

Näin syntyy ihannointi tai palvonta, mikä johtaa siihen, että molemmat kumppanit pitävät dominoivaa osapuolta luonnostaan ylivertaisena. Dominoiva henkilö osoittaa olevansa halukas suojelemaan, opettamaan, ohjaamaan ja kontrolloimaan; eli tekemään kaikkea sitä mitä alistuva kokee tarvitsevansa.

Tällä tavoin rooleja pidetään yllä: dominoiva henkilö (monesti henkilö, jolla on narsistisia piirteitä) saa ihailua ja omistautumista, minkä hän kokee ansaitsevansa, ja alistuva henkilö (yleensä henkilö, jolla on heikko itseluottamus) luovuttaa tahtonsa ja vastuun toiselle, joka ottaa tuon vastuun mielellään vastaan. Tämän siteen kielteisistä puolista huolimatta on ymmärrettävä, että molemmat osapuolet tuntevat olonsa mukavaksi, koska suhde vastaa kummankin puutteisiin ja tarpeisiin.

Tämäkin artikkeli saattaa kiinnostaa sinua: Tunnista myrkyllinen ystävyyssuhdetyyppi ja etäännytä itsesi siitä

Lapsuuden haavat

Varhaiset lapsuuden- ja nuoruudenkokemukset leimaavat meidät joskus negatiivisella tavalla. Erityisesti on tunnistettu 5 tärkeintä lapsuuden haavaa, jotka leimaavat luonnettamme ja vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme muihin. Jos kyseessä on dominointi ja alistus -tyyppinen suhde, alistuvassa henkilössä on todennäköisesti läsnä nöyryytyksen haava.

Tämä johtaa siihen, että henkilö tuntee itsensä arvottomaksi ja uskoo, että hän ei ansaitse hellyyttä, kunnioitusta ja huomiota. Hän häpeää sitä kuka hän on, ja pitää itseään kelvottomana. Näin tämä henkilö rakentaa riippuvaisen persoonallisuuden ja elää siinä tunteessa, että hänen arvonsa riippuu ulkoisesta hyväksynnästä. Tällä tavoin hän unohtaa itsensä omistautuakseen täyttämään kumppaninsa tarpeet ja odotukset.

Miten lopettaa dominointi ja alistus -tyyppiset suhteet ja oppia sitoutumaan terveellä tavalla

Aiemmin naiset olivat useimmiten suhteiden alistuvassa poolissa (toisin sanoen yleensä epäedullisemmassa roolissa). Nykyään tämä sukupuolten välinen ero on kuitenkin hämärtynyt, ja monet miehet jäävät parisuhteessaan varjoon tai mitätöityvät.

Oli kummin tahansa, dominointi ja alistus -tyyppiset suhteet vahingoittavat syvästi alistuvan itsetuntoa, aiheuttavat ahdistusta ja emotionaalista epämukavuutta sekä asettavat ihmisen haavoittuvaan asemaan: hän on riippuvainen toisesta.

Jos siis samaistut tähän dynamiikkaan, parasta on hakea ammattiapua. Tämänhetkisen parisuhteen lopettaminen ei yleensä riitä. Jos niitä malleja, jotka saivat ihmisen valitsemaan ja ylläpitämään tämäntyyppistä suhdetta alunpitäenkin, ei paranneta, on hyvin mahdollista, että sama kaava toistuu tulevaisuudessa tulevien kumppaneiden kanssa.

Muista, että parisuhteen on oltava turvallinen, varma paikka, joka on täynnä rakkautta ja kunnioitusta ja ennen kaikkea tasapainoa. Psykoterapia voi auttaa sinua ottamaan valtaasi takaisin tässä suhteessa ja oppimaan tervettä sitoutumista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Benjamin, J. (1996). Los lazos de amor. Psicoanálisis, feminismo y el problema de la dominación. Gaceta universitaria16. https://sodepsi.cl/wp-content/uploads/2020/09/GU-2005-1.pdf#page=16
  • Bourbeau, L. (2011). Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. OB STARE.
  • Castelló, J. (2000). Análisis del concepto dependencia emocional. En I Congreso Virtual de Psiquiatría (Vol. 5, No. 8).

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.