Opeta lapselle rahan säästämistä

31 toukokuun, 2019
Rahan säästämisen opettaminen on yksi kasvatuksen avainasioista, jotta lapsesta voisi kasvaa vastuullinen aikuinen.

On monestakin syystä tärkeää opettaa lapselle rahan säästämistä. Ensinnäkin näin edistät sitä, että lapsi käyttää rahaa järkevästi ja oppii vastuulliseksi jo nuorella iällä.

Muinaisista ajoista lähtien ihmisen on tarvinnut osata säästää – tämä on yksinkertaisesti osa ihmisenä olemista. Kiinalaiset ja egyptiläiset säästivät osan keräämistään luonnontuotteista selviytyäkseen tulevista pulakausista. Myöhemmin italialaiset sitten aloittivat laajemman säästämisen.

Säästäminen on tärkeä mekanismi, sillä sen avulla säilytetään resursseja. Sillä ei ole merkitystä, onko ihminen vanha vain nuori – rahan säästäminen on tapa hallita omaisuutta.

Vanhempien tulisi jatkuvasti edistää tämän tavan kehittymistä lapsessa. Moni vanhempi ei kuitenkaan aseta tarpeeksi painoa lapsen tavoille huolehtia rahasta. Rahan säästämisen opettaminen saa siis usein jäädä taka-alalle moniin muihin asioihin verrattuna.

Siksi haluamme nyt selittää tarkemmin, miksi rahan säästämistä kannattaa opettaa jo pienillekin. Kerromme myös hyviksi havaituista neuvoista tähän puuhaan.

Miksi lasta kannattaa opettaa säästämään?

rahan säästämisen opettaminen

Syitä tähän on monia. Vanhempien tulisi edistää lapsessaan sellaista käytöstä, joka tekee hänestä tuotteliaan yhteiskunnan jäsenen. Ja onhan selvä, että monet omista hyvistä käytösmuodoistamme ovat sellaisia, jotka olemme aikoinaan oppineet vanhemmiltamme.

Säästämisen edistäminen perheessä

Vanhempien kannattaa ehdottomasti rohkaista rahan säästämistä ja fiksua rahankäyttöä. Pyri selittämään kaikki yksinkertaisella tavalla, joka sopii lapsen iälle.

Kerro kuinka tärkeää on säästää, sekä siitä mitä kaikkia mahdollisuuksia tämä tarjoaa tulevaisuudessa. Näin lapsi saa kasvaa siten, että hän ymmärtää yksinkertaisuuden arvon. Tämä on hyvin tärkeää, jotta hän sopeutuisi vaikeisiin taloudellisiin tilanteisiin, joita perheen eteen saattaa jossakin vaiheessa tulla.

Säästäminen ja fiksu rahankäyttö ovat tarpeellisia asioita turhuuden välttämiseksi. Kasvata lapsesi niin, että heille muodostuu hyvät taloustavat: anna heille pieniä töitä kotona ja anna myös viikkorahaa tai muuta vastaavaa.

Anna lapselle säästöpossu tai opeta häntä käyttämään pankkitiliä. Voit myös tarjoutua hallitsemaan lapsesi talousasioita, kunnes hän pystyy tekemään tämän itse myöhemmin – lapsesi tulee taatusti olemaan kiitollinen tästä avusta kasvaessaan.

Lue aiheesta lisää: Rahan säästäminen: 4 perusneuvoa

Rohkaise vastuullisuuteen

Rahan säästämisen opettaminen lapselle edistää hänessä vastuuntuntoa. Pieni on tietoisempi omaisuudestaan ja sen arvosta – vanhempana näet luultavasti paljon vaivaa antaaksesi lapsellesi kaiken hänen tarvitsemansa.

Vastuullisuuden edistäminen esimerkiksi säästämisen avulla auttaa lasta käyttämään opittua arvostusta muissa asioissa. Vastuullisuus on tarpeellinen ominaisuus monella elämän osa-alueella. Se auttaa häntä olemaan hyvä yhteiskunnan jäsen.

Edistä hyvää arjen hallintaa

Yleensä lapsella ei ole kovin suuria rahamenoja. Vanhempien on hyvä säädellä hänen saamaansa rahamäärää. Lisäksi on tärkeää kasvattaa lapsi ymmärtämään, mitä ovat tarpeelliset ja tarpeettomat kulut.

Hyvä rahankäyttö on ehdottomasti yksi parhaista kasvatusopeista, joita lapsi voi saada. Aloita motivoimalla pientäsi hallitsemaan omia tavaroitaan. Sitten rohkaise kunnioitusta toisten omaisuutta kohtaan ja opeta ostamaan vain se, mitä hän välttämättä tarvitsee.

Tunnusta rahan arvo

Rahalla on arvo, ja lapsen tulee oppia tunnistamaan tämä. Auta häntä ymmärtämään, että raha on väline, jota tarvitsee osata käyttää hyvin. Lisäksi opeta lastasi olemaan tuhlaamatta tarpeettomiin asioihin tai ohimenevien halujen perusteella (joita mainonta niin usein luo).

Kuten sanottu, kannattaisi rajoittaa lapsen saamaa rahamäärää. Auta häntä ymmärtämään, miten vaikeaa on ansaita rahaa ja ettei sitä ole loputtomasti. Näin lapsi oppii arvostamaan kaikkea sitä mitä rahalla saadaan, ja tämä estää sellaisia ongelmia kuten ”rikkaan lapsen syndrooma”.

Seuraukset siitä, että lapsi ei opi taloustaitoja varhaisella iällä

Jos ihminen ei opi näitä asioita lapsuudessaan, tuloksena on monia haittoja. Rahan käyttö huolimattomasti edistää turhuutta ja tulee todennäköisesti aiheuttamaan ongelmia aikuisuudessa. Lisäksi säästöjen puuttuminen tekee tietysti ihmisestä täysin avuttoman, jos eteen sattuu vaikea taloustilanne.

Lisäksi kotoa saadun talouskasvatuksen puute saa aikaan tuhlailevaa kulutuskulttuuria. Jos säästämisen tärkeyttä ei opeteta lapselle varhain, tuloksena on vastuuttomia aikuisia, jotka eivät osaa hallita omia asioitaan hyvin. Lapsi ajattelee rahan käyttämistä sellaisena asiana, joka on jatkuvaa ja itsestäänselvää.

Lopuksi

Raha on yksi suurista voimista, jotka meitä liikuttavat. Me ja lapsemme emme ole markkinoinnin ja mainonnan vaikutusvallan ulkopuolella, ja ihmisestä voi tulla kulutuksesta riippuvainen. On siis hyvin tärkeää, että äidit ja isät ovat hyvinä esimerkkeinä rahan käyttämisestä ja säästämisestä.

Lapsi kuvastaa vanhempiaan ja matkii näiden käytöstä. Yritä antaa lapsellesi muutakin kuin rahaa ja tavaroita, ja anna hänelle mallia omien tekojesi kautta. Raha on hyvin voimakas väline – tarjoa hänelle se lahja, joka rahankäytön hyvä osaaminen on.

  • Denegri, M., et al. “Prácticas de ahorro y uso del dinero en pre adolescentes (tweens) chilenos.” Universum (Talca) 23.1 (2008): 24-38.
  • Gómez, L., y Edisson, J. “Aproximaciones a la comprensión de las representaciones sociales sobre el ahorro y el uso del dinero en niños de 6 a 7 años.” Revista Finnova: Investigacion e Innovacion Financiera y Organizacional 2.4 (2018).
  • Olivas, B. Ahorrar en casa. Selector, 1995.