Onko nesteytys avain pidempään elämään?

On selvää, että nesteytyksellä on terveydessä tärkeä rooli. Mutta onko se avain pidempään elämään? Lue alta, mitä tuore tutkimus kertoo.
Onko nesteytys avain pidempään elämään?
Leonardo Biolatto

Kirjoittanut ja tarkastanut lääkäri Leonardo Biolatto.

Viimeisin päivitys: 31 tammikuuta, 2023

Yksi tärkeimmistä suosituksista terveyden kannalta on pysyä nesteytettynä. Koska kehon koostumuksesta noin 60 % on vettä, se tarvitsee optimaalista nesteensaantia toimiakseen kunnolla. Nesteytys saattaakin tutkimusten mukaan olla jopa avain pidempään elämään ja parempaan elämänlaatuun.

Tämän osoitti eBioMedicine -lehdessä hiljattain julkaistu tutkimus, jonka mukaan riittävä vedenjuonti pienentää kroonisten sairauksien, ennenaikaisen ikääntymisen ja varhaisen kuoleman riskiä. Kyseinen tutkimus, johon osallistui 11 255 ihmistä, vahvisti riittävän nesteytyksen tärkeyden.

“Optimaalinen nesteytys voi hidastaa ikääntymisprosessia ihmisillä”

Tämän hypoteesin Yhdysvaltain kansallisen terveysinstituutin (NIH) tutkimus, joka julkaistiin 2. tammikuuta 2023 Lancetille kuuluvassa eBioMedicine -lehdessä, yritti osoittaa todeksi. Tutkijat analysoivat 11 255 aikuisen terveystietoja 30 vuoden ajalta.

Tutkimuksen asiantuntijat ehdottavat, että nesteytyksen terveyttä ja pitkää ikää edistävät hyödyt liittyvät veden rooliin seerumin natriumpitoisuuden säätelyssä. Natriumin pitoisuus kehossa kasvaa, kun nesteensaanti vähenee.

Tutkijat havaitsivat, että natriumin normaalia suurempi pitoisuus lisää kroonisten sairauksien ja ennenaikaisen ikääntymisen riskiä. Lisäksi se yhdistettiin riskiin kuolla varhaisemmassa iässä.

Tämäkin artikkeli saattaa kiinnostaa sinua: Ihon kuivumista aiheuttavia tekijöitä

Onko nesteytys avain pidempään elämään? Tutkimuksen tiedot

Terveellä aikuisella seerumin normaali natriumpitoisuus on 135–145 milliekvivalenttia litrassa (mEkv/l) tai millimoolia litrassa (mmol/l). Tutkimuksessa useimmat osallistujista olivat tämän vaihteluvälin sisällä.

Tästä huolimatta tutkijat havaitsivat, että niillä, joilla seerumin natriumpitoisuus oli yli 144 mmol/l, oli 21 % suurempi riski kuolla nuorempana ja 50 % suurempi riski vanhentua ennenaikaisesti verrattuna niihin, joilla pitoisuus oli 137-142 mEkv/l.

Lisäksi niillä, joiden seerumin natriumpitoisuus oli yli 142 mEkv/l , oli 10–15 %:n riski olla biologisesti vanhempia kuin heidän kronologinen ikänsä. Tässä otettiin huomioon useita markkereita, kuten aineenvaihdunnan ja verenkiertojärjestelmän terveys, keuhkojen toiminta ja matala-asteinen tulehdus.

Lisäksi tutkimuksessa raportoitiin, että aikuisilla, joiden seerumin natriumpitoisuus oli yli 142 mEkv/l, oli jopa 64 % korkeampi riski sairastua kroonisiin sairauksiin, kuten seuraaviin:

 • Diabetes
 • Dementia
 • Sydämen vajaatoiminta
 • Ääreisvaltimotauti eli alaraajojen valtimotauti
 • Aivohalvaus
 • Krooninen keuhkosairaus

Natalia Dmitrieva, kyseisen tutkimuksen vastuuhenkilö ja tutkija Yhdysvaltain kansallisen sydän-, keuhko- ja veri-instituutin (NHLBI) kardiovaskulaarisen regeneratiivisen lääketieteen laboratoriossa, joka kuuluu NIH:lle, kertoi lehdistötiedotteessa tuloksista seuraavaa:

“Tulokset viittaavat siihen, että riittävä nesteytys voi hidastaa ikääntymistä ja pitkittää sairaudetonta elämää. Ihmiset, joiden seerumin natriumpitoisuus on 142 mEkv/l tai enemmän, hyötyisivät nesteensaantinsa arvioinnista.”

Natriumia on pöytäsuolassa.
Ruokasuolassa oleva natrium osallistuu useisiin patologisiin prosesseihin, kun sen pitoisuus on korkea.

Tutkimuksen rajoitukset

On totta, että riittävä nesteensaanti on välttämätöntä terveydelle ja elimistön tärkeimpien järjestelmien optimaaliselle toiminnalle. Ja vaikka tämä on todistettu aiemmissa tutkimuksissa, tämän tuoreen tutkimuksen tulokset eivät osoita syy-seuraussuhdetta.

Toisin sanoen tutkimus ei sinällään osoita, että optimaalinen nesteytystila ehkäisisi kroonisia sairauksia tai pidentäisi elinikää. Tämä on edelleen pelkkä hypoteesi.

Itse asiassa yksi tutkimuksen merkittävimmistä rajoituksista on se, että osallistujien juomia nesteitä tai heidän nesteytystilaansa natriummittauksen ulkopuolella ei kontrolloitu.

Tutkijat tulivat siihen johtopäätökseen, että lisätutkimuksia tarvitaan vielä nesteytyksen ja ikääntymisen välisen yhteyden vahvistamiseksi.

Siksi näihin tuloksiin tulee suhtautua varauksella, ja vedenjuonnin ja nesteytyksen suhteen tulee noudattaa varovaisuutta. On muistettava, että myös nesteen liiallisella nauttimisella on haitallisia seurauksia, kuten hyponatremian (alhainen veren natrium) kehittyminen.

Nesteytys on tärkeää hyvinvoinnille

Optimaalisen nesteytystilan ja seerumin natriumpitoisuuden säätelyn välinen yhteys vaatii lisätutkimuksia. Tosiasia kuitenkin on, että veden ja muiden terveellisten juomien nauttimisella on merkitystä useissa terveysmarkkereissa.

Yhdysvaltain tautienhallinta- ja ehkäisykeskusten (CDC) koosteen mukaan vesi osallistuu useisiin eri toimintoihin:

 • Nivelten voitelu
 • Ruumiinlämmön säätely
 • Selkäytimen ja muiden herkkien kudosten suojaaminen
 • Kuona-aineiden poistaminen virtsaamisen, hikoilun ja ulostamisen kautta

Nesteytys on tärkeää myös sydän- ja verisuoniterveyden, hormonaalisen tasapainon, vitamiinien ja kivennäisaineiden kuljetuksen sekä muiden kehon prosessien kannalta. Nestevaje lisää kroonisten sairauksien riskiä, ja se on yhdistetty jo olemassa olevien sairauksien komplikaatioihin.

Kuinka paljon vettä päivässä tulisi juoda?

Nykyään käydään kiistaa siitä, kuinka paljon vettä ihmisten tulisi ihanteellisesti juoda päivittäin. Kahdeksaa vesilasillista päivässä pidettiin pitkään riittävänä määränä kehon nestetasapainon turvaamiseksi. Tämä määrä on kuitenkin vuosien varrella muuttunut.

Monet tahot, kuten Yhdysvaltain kansallinen lääketieteen akatemia, ehdottavat määräksi noin 2,7 litraa naisille ja 3,7 litraa miehille. Tässä suosituksessa on otettu huomioon varsinainen vedenjuonti ja vihanneksista, hedelmistä, keitoista ja teestä saadun nesteen määrä sekä muut terveelliset juomat.

On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että sopiva nestemäärä riippuu henkilöstä; se voi vaihdella iän, sukupuolen, raskauden tai imetyksen, kehon koostumuksen, fyysisen aktiivisuuden ja elämäntapojen mukaan. Jopa ilmasto tai ympäristön lämpötila on otettava huomioon.

Hyväkuntoinen nainen juo vettä.
Veden päivittäinen tarve muuttuu aktiivisuustason muuttuessa, esimerkiksi urheillessa.

Käy lukemassa myös tämä artikkeli: Veden juominen tyhjään mahaan

Riittävä nesteytys parantaa elämänlaatua

Tällä hetkellä useat hypoteesit viittaavat siihen, että riittävä nesteytys saattaa ehkäistä ennenaikaista ikääntymistä, vähentää kuolleisuutta ja ehkäistä kroonisia sairauksia. Tuorein tutkimus ehdottaa mahdolliseksi syyksi sitä, että se auttaisi säätelemään seerumin natriumpitoisuutta. Korkea natriumpitoisuus on yhdistetty terveyden heikkenemiseen.

Ja vaikka lisää tutkimusnäyttöä tämän yhteyden vahvistamiseksi tarvitaankin vielä, on selvää, että päivittäinen vedenjuonti on yleisen terveydentilan kannalta erittäin tärkeää. Oireet kuten jatkuva janontunne, väsymys, tumman keltainen ja voimakkaan hajuinen virtsa sekä kuivat ja halkeilevat huulet ovat varoitusmerkkejä nestevajeesta.

Tässä tilanteessa on kannattavaa lisätä nesteiden juontia suositeltua määrää kuitenkaan ylittämättä. Liian runsas nesteensaanti aiheuttaa nimittäin veren natriumpitoisuuden voimakkaan laskun, mikä voi myös olla vaarallista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Brinkman JE, Dorius B, Sharma S. Physiology, Body Fluids. [Updated 2022 May 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482447/
 • Manz F, Wentz A. The importance of good hydration for the prevention of chronic diseases. Nutr Rev. 2005 Jun;63(6 Pt 2):S2-5. doi: 10.1111/j.1753-4887.2005.tb00150.x. PMID: 16028566.
 • Nakamura Y, Watanabe H, Tanaka A, Yasui M, Nishihira J, Murayama N. Effect of Increased Daily Water Intake and Hydration on Health in Japanese Adults. Nutrients. 2020 Apr 23;12(4):1191. doi: 10.3390/nu12041191. PMID: 32340375; PMCID: PMC7231288.
 • Popkin BM, D’Anci KE, Rosenberg IH. Water, hydration, and health. Nutr Rev. 2010 Aug;68(8):439-58. doi: 10.1111/j.1753-4887.2010.00304.x. PMID: 20646222; PMCID: PMC2908954.
 • Stookey, J. D., & Kavouras, S. A. (2020). Water Researchers Do Not Have a Strategic Plan for Gathering Evidence to Inform Water Intake Recommendations to Prevent Chronic Disease. In Nutrients (Vol. 12, Issue 11, p. 3359). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/nu12113359
 • The National Academy of Sciences. Dietary References Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate. Available in https://www.nationalacademies.org/news/2004/02/report-sets-dietary-intake-levels-for-water-salt-and-potassium-to-maintain-health-and-reduce-chronic-disease-risk
 • Zhou HL, Wei MH, Cui Y, Di DS, Song WJ, Zhang RY, Liu JA, Wang Q. Association Between Water Intake and Mortality Risk-Evidence From a National Prospective Study. Front Nutr. 2022 Apr 12;9:822119. doi: 10.3389/fnut.2022.822119. PMID: 35495952; PMCID: PMC9039539.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.