Nunchi-menetelmä, korealainen onnellisuustekniikka

Nunchi-menetelmä kehottaa meitä ottamaan huomioon toisten tunteet ja tarpeet parantaaksemme ihmissuhteitamme. Lue täältä, mitä se on ja miten se voi auttaa sinua.
Nunchi-menetelmä, korealainen onnellisuustekniikka
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 19 huhtikuuta, 2023

Onnellisuuden saavuttaminen on kaikkien ihmisten tavoite. Sinne ei kuitenkaan ole olemassa yhtä ainoaa tietä. Eri virtaukset, tutkijat ja tieteenalat ehdottavat omia menetelmiään. Kulttuuritasolla jokaisella maalla on kuitenkin myös oma käsityksensä onnellisuudesta. Ja myös tulkinta siitä, kuinka se saavutetaan. Tutustu korealaiseen näkökulmaan, joka nimi on Nunchi-menetelmä.

Ilmeisesti Korea ei ole kansakunta, joka olisi erityisen huolissaan kansalaistensa mielenterveydestä. Itsemurhaluku on noin 26,7 jokaista 100 000 asukasta kohden (luku on selvästi korkeampi kuin maailmanlaajuinen keskiarvo, 9,35/100 000). Siksi voi tuntua yllättävältä, että jokapäiväiseen elämäämme voitaisiin lisätä jonkinlainen korealainen kulttuurielementti onnellisuuden suhteen.

Puhumme kuitenkin kollektivistisesta yhteiskunnasta, joka keskittyy yhteiseen hyvään ja sosiaalisten suhteiden luomiseen. Epäilemättä inhimillisillä yhteyksillä on keskeinen rooli tiellämme menestykseen ja täyttymykseen, ja siksi voisi olla hyödyllistä seurata sen ohjeita.

Mikä on Nunchi-menetelmä?

Nunchi-menetelmä keskittyy toisten ymmärtämiseen.
Muiden ihmisten syvä ymmärtäminen voi auttaa sinua olemaan onnellisempi.

Termi Nunchi tai Noonchi tarkoittaa “silmävoimaa” tai “silmämittaa”. Vaikka tämä kirjaimellinen käännös kuulostaa hämmentävältä eikä tarjoa paljon tietoa, se voidaan itse asiassa ymmärtää kykynä nähdä näennäistä pidemmälle ja saada syvällinen ymmärrys siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu”.

Se on erityisesti suunnattu sosiaalisiin suhteisiin, joten se tulkitaan kyvyksi intuitioida, havaita ja ymmärtää toisen ihmisen sisäinen maailma, ajatukset ja tunteet sekä toimia niiden mukaisesti. Se on käsite, joka on hyvin lähellä empatiaa ja tunneälyä (Daniel Golemanin 1990-luvulla ehdottama, suosittu teoria).

Nunchi-menetelmä on esi-isien korealainen käytäntö, joka on ollut läsnä heidän kollektiivisessa mielikuvituksessaan ikimuistoisista ajoista lähtien. Se on arvostettu ominaisuus, jota edistetään varhaislapsuudesta lähtien, koska sitä pidetään yhtä tärkeänä kuin lukemisen tai kirjoittamisen oppimista.

Itse asiassa se on enemmän kuin vain ehdotus tai suuntaus: se on sosiaalinen välttämättömyys. Työssä ja sosiaalisen menestymisen kannalta katsotaan välttämättömäksi osata lukea muiden tunnemaailmaa, joten sitä edistetään huolellisesti eri alueilla.

Kuinka ottaa Nunchi-menetelmä käyttöön

Nunchi-menetelmä kutsuu meitä koko ajan pohtimaan, että kuten meillä, myös muilla on omat ajatuksensa, mielipiteensä ja tunteensa ja että meidän on otettava ne huomioon. Se välttää individualistisia ja itsekkäitä lähestymistapoja ja kehottaa meitä katsomaan itseämme pidemmälle ymmärtääksemme toisten näkökulmia.

Tämä kyky päätellä muiden ihmisten henkisiä tiloja on osa niin kutsuttua “mielen teoriaa”. Se kehittyy noin 4-vuotiaana ja antaa lapsille mahdollisuuden ymmärtää, että muilla on oma, heidän näkemyksestään poikkeava näkemys, ja yhdistää heidän ajatuksensa ja tunteensa.

Vaikka se on ihmisen luontainen kyky, joka kehittyy kognitiivisen kypsymisen edetessä, sitä on tärkeää harjoitella. Emme aina käytä aikaa astuaksemme oman maailmamme ulkopuolelle keskittyäksemme ja yrittääksemme ymmärtää toista ihmistä. Näin ollen meidän tulisi pääasiassa toteuttaa seuraavat kaksi strategiaa.

Huomio non-verbaaliseen kieleen

Eivät vain sanat välitä tuntemuksia. Kiinnitä huomiota mukanasi olevan henkilön kehonkieleen.

Viestinnän non-verbaaliset elementit tarjoavat meille arvokasta ja erittäin täydellistä tietoa siitä, mitä toinen ajattelee tai tuntee. Hänen kehonsa, eleensä ja äänensävynsä ohjaavat meitä ymmärtämään hänen sisäistä maailmaansa. Osaaminen kiinnittää huomiota näihin signaaleihin on taidetta, jota meidän on harjoiteltava.

Vaikka tämä taito on hyödyllinen missä tahansa sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteessa, se on erityisen hyödyllinen vuorovaikutuksessa lasten tai non-verbaalisten ihmisten kanssa. Kun kieli ei ole käytettävissä kommunikaatiokeinona, nämä merkit ovat tärkeitä toisen tarpeiden ymmärtämiselle ja niihin vastaamiselle.

Lisäksi konteksti on otettava huomioon kokonaiskuvan luomiseksi ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi. Jos esimerkiksi näemme lapsen itkevän erillään ryhmästä, voimme päätellä, että hänellä on ollut ongelmia muiden kanssa tai että häntä syrjitään ja tämä aiheuttaa hänelle kipua. Tämän tarkkailun perusteella voimme toimia tilanteen mukaisesti, esimerkiksi tarjoamalla läheisyyttä tai kannustamalla integroitumista ryhmään.

Aktiivinen kuuntelu

Toisaalta on tärkeää kehittää kykyä kuunnella, ja tehdä se omistautuneesti ja aidolla kiinnostuksella. Jos kuuntelemme ihmisiä, he usein kertovat meille selvästi, mitä he tuntevat ja ajattelevat.

Olemme kuitenkin aina niin huolissamme omasta näkemyksestämme. Ajattelemme vain, miten aiomme vastata jo ennen kuin käytämme aikaa todella kuulla ja ymmärtää toista. Aktiivinen kuuntelu on ratkaisevan tärkeää Nunchi-menetelmää sovellettaessa. Tämä johtuu siitä, että se on portti muiden ihmisten sisäiseen maailmaan, jonka yritämme löytää ja jota yritämme ymmärtää.

Nunchi-menetelmä: tekniikka, joka auttaa meitä olemaan onnellisia ja menestyviä

Tässä vaiheessa saatat ihmetellä, kuinka toisten ihmisten henkisten ja tunnetilojen ymmärtäminen voi auttaa sinua olemaan onnellisempi. No, tämän taiteen osaaminen voi avata sinulle monia ovia. Nunchi-menetelmä auttaa luomaan luottamuksellisia ihmissuhteita. Se auttaa myös suhtautumaan paremmin muihin ihmisiin ja välttämään ikäviä tilanteita.

Muiden tarpeiden asettaminen samalle tasolle omien tarpeiden kanssa auttaa sinua navigoimaan sosiaalisessa maailmassa helposti. Se myös lisää ymmärrystäsi heidän tunteistaan ja ajatuksistaan. Tämä voi saada sinut tekemään hyviä liikesopimuksia, saamaan ylennyksen työpaikalla ja ansaitsemaan muiden suosiota ja arvostusta. Kun ihmissuhteemme ovat parempia ja tyydyttävämpiä, muutkin elämän osa-alueet nauttivat tästä hyvinvoinnista.

Lyhyesti sanottuna Nunchi-menetelmä voi merkittävästi parantaa hyvinvointiasi ja viedä sinut lähemmäksi tavoitteidesi saavuttamista. Sen harjoitteleminen kannattaa varmasti.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.