Miten ehkäistä ja käsitellä teini-ikäisen ongelmallista käytöstä?

17 huhtikuun, 2019
Jokainen äiti haluaa lapselleen vain parasta. Lapsen haastavan murrosiän aikana vanhempien tehtävänä olisikin lujittaa teinin elämässä tiettyjä elämänarvoja, jotka auttavat häntä selviämään murrosiän solmuista onnellisempana ja orientoituneempana.

Teini-ikäisen lapsen ongelmallinen käytös johtuu hänen tavastaan nähdä ja käsittää maailmaa murrosiän kynnyksellä. Välttyäksemme alituisilta konflikteilta teini-ikäisen kanssa, meidän tulisi osata tukea häntä sekä fyysisissä että psyykkisissä muutoksissa.

Murrosikä on vaihe, jossa lapsi alkaa kokea suuria muutoksia. Teini-ikäisen mielipiteillä ja mieltymyksillä on tapana vaihdella suuntaan jos toiseen ja hänen mielikuvituksensa on samalla paljon aktiivisempi. On varsin todennäköistä, että teini-ikäinen osoittaa myös kapinan merkkejä jossain vaiheessa murrosikää. Aggressiiviset vastaukset, vanhempien sivuuttaminen heidän puhutellessaan teini-ikäistä sekä ovien paukuttelu ja huutaminen ovat kaikki merkkejä siitä, että lapsi on saapunut tähän varsin haastavaan elämänvaiheeseen.

Kerromme seuraavaksi, miten voit vanhempana oppia käsittelemään teini-ikäistä parhaalla mahdollisella tavalla.

1. Kiinnitä enemmän huomiota siihen, mikä tekee teini-ikäisen onnelliseksi

Jotta voisit ymmärtää ja käsitellä paremmin teini-ikäisen epävakaata elämänvaihetta, sinun tulisi pystyä kommunikoimaan mahdollisimman avoimesti ja tehokkaasti hänen kanssaan. Pyri kuuntelemaan ja välittämään rauhallisuuden tunnetta teini-ikäisen avautuessa sinulle ja tee hänelle selväksi, että hän voi aina luottaa ja kääntyä vanhempien puoleen.

Tärkeintä olisi saada teini-ikäinen tuntemaan olonsa luottavaiseksi ja turvalliseksi keskustellessaan vanhempiensa kanssa; tällä tavalla teini-ikäisen on myös helpompi kääntyä sinun puoleesi vaikeissa tilanteissa, joissa vanhempien tuki ja turva on enemmän kuin tarpeen.

Teini-ikäisellä tulee olla tavoitteita

Tavoitteet ovat elämässä tärkeitä, sillä ne auttavat meitä jokaista kasvamaan yksilönä. Tavoitteet heijastavat edistyksen tarvetta, joka alati auttaa meitä kehittymään elämän monissa eri aspekteissa niin sosiaalisella, emotionaalisella kuin yksilölliselläkin tasolla.

Kun teini-ikäinen alkaa asettamaan itselleen tavoitteita ja tekee töitä niiden saavuttamiseksi, oppii hän luottamaan enemmän itseensä, jolloin hänestä voi hyvin mahdollisesti kasvaa myös tulevaisuuden menestynyt aikuinen. Vanhempana sinun tulisikin opettaa murrosikäiselle, miten sitoutuminen ja päättäväisyys voivat auttaa häntä kasvamaan ja saavuttamaan tavoitteensa.

Sinua voi myös kiinnostaa: Lasten ja nuorten mindfulness: onko siitä hyötyä?

Teini-ikäisellä tulee olla rakentavia ystävyyssuhteita

Teini-ikäinen tarvitsee ympärilleen rakentavia ystävyyssuhteita

Ystävät ovat suunnattoman tärkeä osa teini-ikäisen kehitystä. Tässä elämänvaiheessa nuoret viettävät yleensä enemmän aikaa ystäviensä kanssa kuin muissa aktiviteeteissa ja siksi sinun tulisikin vanhempana olla erittäin tarkkaavainen sen suhteen, miten teini-ikäisen sosiaaliset suhteet rakentuvat hänen ympärilleen. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, miten teini-ikäinen kohtelee ystäviään ja miten ystävät kohtelevat häntä. Opeta myös teini-ikäiselle, miten hänen tulisi olla sekä kunnioittava että huomaavainen myös ystäviään kohtaan.

Ystävyyssuhteista ulkopuoliseksi jääminen voi vaikuttaa teini-ikäisen itsetuntoon, jolloin turhautuminen vapautuu yleisimmin kotona ongelmallisena ja aggressiivisena käytöksenä. Jos näin tapahtuu, istu alas lapsesi kanssa keskustelemaan asiasta, jolloin voit myös auttaa häntä löytämään ratkaisun ongelmaansa.

Teini-ikäisellä tulee olla hyvä itsetunto

On täysin normaalia, että murrosiän aikaan teinin itsetunto laskee. Tämä johtuu yksinkertaisesti kaikista fyysisistä muutoksista, joita teini-ikäinen joutuu käymään läpi erityisesti tässä vaikeassa ja monimutkaisessa elämänvaiheessa. Huono itsetunto voi kuitenkin johtaa voimakkaisiin mielialan muutoksiin, masennukseen ja aggressiiviseen käytökseen.

Vanhempana sinulla on mahdollisuus kasvattaa teini-ikäisen itsetuntoa, kehumalla häntä esimerkiksi aina silloin, kun hän saavuttaa tavoitteensa tai käyttäytyy kypsästi tilanteeseen nähden. On äärimmäisen tärkeää, että teini-ikäisesi tietää, kuinka ylpeitä hänen vanhempansa ovat lapsestaan ja että hänet hyväksytään osaksi perhettä juuri sellaisenaan. 

2. Kannusta teini-ikäistä osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin

Kehittävät aktiviteetit auttavat kohottamaan teini-ikäisen itsetuntoa ja sosiaalisia suhteita

Kouluajan ulkopuolisilla aktiviteeteilla on positiivisia vaikutuksia niin mielelle kuin keholle. Esimerkiksi koulun jälkeinen liikunta auttaa parantamaan sekä nuoren suorituskykyä että fyysistä kehitystä ja mikäli onnistut rohkaisemaan teini-ikäisen mukaan taiteelliseen toimintaan, nämä aktiviteetit taas auttavat kehittämään älyllisiä kykyjä ja motorisia taitoja. Oli kyseessä sitten taiteellinen, urheilullinen tai mikä tahansa muu harrastus, tulevat ne auttamaan teiniä sekä purkamaan murrosiän tunnekuohujen aiheuttamaa turhautumista, että luomaan uusia ihmissuhteita ja löytämään itsestään uusia kykyjä.

3. Tutustuta teini-ikäinen hyväntekeväisyystoimintaan

Murrosiän aikana nuoren huolet pyörivät hänen oman elämänsä ympärillä. Teini-ikäiset stressaavat usein arkipäiväisistä asioista, jolloin heidän on vaikea nähdä, miten hyvin asiat todellisuudessa ovat. Tutustuttamalla teini-ikäisesi paikalliseen hyväntekeväisyystoimintaan voit saada lapsesi tuntemaan enemmän empatiaa myös ympärillä olevia ihmisiä kohtaan, jolloin teini-ikäinen alkaa ymmärtämään, ettei maailma pyöri pelkästään hänen ongelmiensa ympärillä. 

4. Tee kodista seesteinen paikka myös teini-ikäiselle

Seesteinen koti saa teini-ikäisen tuntemaan olonsa mukavaksi, jolloin hän alkaa viettää enemmän aikaa kotona. Tämä voi myös auttaa perheen keskeisessä kommunikoinnissa, sillä kotona aikaa viettävän teinin on helpompi kääntyä vanhempiensa puoleen tilanteissa, jotka saavat hänet tuntemaan olonsa epämukavaksi. Muista, että avoin kommunikointi teini-ikäisen kanssa on avaintekijä lapsesi mieltä painavien ongelmien ratkaisuun. 

Lue myös: 5 konseptia, jotka lapsille tulee opettaa

5. Jaa aikaasi teini-ikäisen kanssa

Vaikka suhteesi teini-ikäiseen olisi ongelmallinen, pyri omistamaan hänelle enemmän aikaa. Yhteiset hetket lapsesi kanssa vahvistavat sekä vanhemman ja lapsen välistä suhdetta että opettavat, että teini-ikäinen pystyy luottamaan sinuun myös ongelmallisissa tilanteissa. 

Lopuksi

Murrosikä on monelle nuorelle vaikea elämänvaihe. Murrosikä merkitsee nuorelle itsenäistymistä ja omien tavoitteiden asettamista, jolloin myös vanhempien tulisi osata antaa nuorelle enemmän vastuuta ja omaa tilaa.

Välttyäksesi teini-ikäisen ongelmalliselta käytökseltä, sinun tulisi pyrkiä ylläpitämään jatkuvaa ja avointa kommunikaatiota lapsesi kanssa myös vaikeissakin tilanteissa. Tällä tapaa myös tunnekuohun vallassa oleva teini-ikäinen onnistuu ilmaisemaan itseään paremmin ilman aggressiivista käytöstä, jolloin sinäkin vanhempana voit saada paremmin käsityksen siitä, mikä nuoren mieltä todellisuudessa painaa.