Mitä on lääkkeiden aiheuttama valoherkkyys?

Arviolta noin 3 000 lääkettä voi aiheuttaa valoherkkyysreaktioita. Mistä tässä ongelmassa on kyse? Millaisia oireita se aiheuttaa? Tästä artikkelista löydät vastaukset näihin kysymyksiin.
Mitä on lääkkeiden aiheuttama valoherkkyys?
Franciele Rohor de Souza

Tarkistanut ja hyväksynyt: farmaseutti Franciele Rohor de Souza.

Kirjoittanut Toimitus

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lääkkeiden aiheuttama valoherkkyys on melko tavallista; itse asiassa arviolta 3 000 lääkettä voi aiheuttaa tämän sivuvaikutuksen. Se voi ilmetä joko fototoksisena reaktiona tai fotoallergisena reaktiona. 

Näin ollen kaikki fototoksiset tai fotoallergiset reaktiot ovat valoherkkyysreaktioita, mutta kaikki valoherkkyysreaktiot eivät ole joko fototoksisia tai fotoallergisia. Kaikki nämä ovat haitallisia reaktioita, jotka ilmenevät iholla auringolle altistumisen ja tiettyjen lääkkeiden oton jälkeen.

Erityisesti kesäaikaan on tärkeää varoa valoherkkyysreaktioita. Tästä syystä sekä terveydenalan asiantuntijoiden että potilaiden tulisi olla perillä valoherkkyyttä aiheuttavista lääkkeistä.

Mitä lääkkeiden aiheuttama valoherkkyys on?

Lääkkeiden aiheuttama valoherkkyys on siis ihoreaktio, joka ilmenee auringonsäteiden osuessa iholle ja reagoidessa lääkkeen kemiallisten yhdisteiden kanssa.

Nämä yhdisteet, jotka reagoivat auringon valospektrin näkyvän valon ja ultraviolettisäteilyn kanssa, voivat olla sekä lääkkeen vaikuttavia aineita että joitakin sen apuaineista.

Mainitsemisen arvoista on se, että valoherkkyysreaktiot käsittävät jopa 8 % kaikista lääkkeiden haittavaikutuksista, ja riskitekijöiden joukossa on muun muassa ihon pigmentaatio. Itse asiassa mitä enemmän pigmenttiä ihossa on, sitä todennäköisemmin näitä reaktioita esiintyy.

Pigmentaation lisäksi myös muut väestöryhmät ovat alttiita valoherkkyysreaktioille:

 • Potilaat, joiden kroonista kipua hoidetaan tulehduskipulääkkeillä.
 • Syöpäpotilaat, joita hoidetaan kemoterapialla.
 • Psyykkisistä sairauksista kärsivät ihmiset, joita hoidetaan fentiatsiineilla.
 • Korkeasta verenpaineesta kärsivät potilaat, joita hoidetaan tiatsididiureeteilla.
 • Iäkkäät ihmiset ja potilaat, joilla on heikko immuunijärjestelmä.
Jotkut lääkkeet aiheuttavat valoherkkyysreaktioita
Lääkkeiden aiheuttama valoherkkyys ilmenee oireina, jotka muistuttavat auringonpolttamaa.

Mikä on fototoksinen reaktio?

Kuten jo mainittiin, fototoksinen reaktio on yhdenlainen lääkkeiden aiheuttama valoherkkyysreaktio. Toisin kuin fotoallergisessa reaktiossa, josta kerromme jäljempänä, immuunijärjestelmä ei liity fototoksiseen reaktioon

Fototoksiset reaktiot käsittävät 95 prosenttia kaikista lääkkeiden aiheuttamista valoherkkyysreaktioista. Ne voivat kehittyä muutaman minuutin tai tunnin kuluessa lääkkeen ottamisesta ja niiden pääasialliset oireet ovat seuraavat:

 • Eryteema ja ödeema
 • Kutisevat rakkulat
 • Pahaa auringonpolttamaa muistuttavat oireet

Nämä reaktiot ovat tyypillisempiä suun kautta otettavien lääkkeiden kohdalla ja ne syntyvät siksi, että ne muodostavat vapaita radikaaleja, jotka reagoivat hapen kanssa saaden aikaan hyvin reaktiivisia ja soluja vaurioittavia kemikaaleja.

Mikä on fotoallerginen reaktio?

Tämä on toisenlainen valoherkkyysreaktio. Kuten yllä mainittiin, tällaiseen reaktioon osallistuu immuunijärjestelmä. Fotoallergisen reaktion puhkeaminen edellyttää sitä, että UV-säteet aiheuttavat kemiallisen muutoksen otetussa lääkkeessä.

Lääke muuttuu toiseksi kemikaaliksi nimeltä hapteeni, joka reagoi ihon proteiinien kanssa ja laukaisee lopulta immuunivasteen.

Yleisimpiä oireita ovat eksemaattinen tulehdus, jos lääke on otettu suun kautta, tai ihottuma siinä tapauksessa, että lääkettä on käytetty paikallisesti.

Lääkkeiden aiheuttama valoherkkyys voi ilmetä ihottumana
Immuunijärjestelmä osallistuu fotoallergisiin reaktioihin. Iho-oireet ovat eksemaattisia.

Mitkä lääkkeet voivat aiheuttaa valoherkkyysreaktioita?

Monet lääkkeet voivat aiheuttaa valoherkkyysreaktion. Tästä syystä lääkkeen pakkausselosteesta tai valmisteyhteenvedosta tulisi aina tarkistaa, onko kyseessä valoherkkä lääke.

Luettelemme kuitenkin alla lyhyesti joitakin tällaisia valoherkkyyttä aiheuttavia lääkkeitä. Muista, että niitä on monia muitakin, joten käänny aina lääkärin tai farmaseutin puoleen.

 • Mikrobilääkkeet, kuten tetrasykliinit, kefalosporiinit tai tuberkuloosilääkkeet
 • Sydän- ja verisuonisairauksiin käytetyt lääkkeet: tiatsidit, ACE:n estäjät tai statiinit
 • Hypoglykemialääkkeet, eli glukoositasoa alentavat lääkkeet
 • Tulehduskipulääkkeet
 • Retinoidit
 • Psykotrooppiset lääkkeet
 • Solunsalpaajat
 • Antihistamiinit

Lääkkeen tunteminen on avainasia

On tärkeää olla perillä lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista. Tämä onnistuu lukemalla lääkkeen pakkausseloste ja valmisteyhteenveto sekä kysymällä asiasta lääkäriltä tai farmaseutilta. Lääkkeiden aiheuttamat valoherkkyysreaktiot ovat yleisiä, mistä syystä niiden ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää tietää, mitkä lääkkeet niitä aiheuttavat.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Mistä ihon reaktiivisuus johtuu ja miten sitä hoidetaan?
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
Mistä ihon reaktiivisuus johtuu ja miten sitä hoidetaan?

Ihon reaktiivisuus ilmenee ihon punoituksena, kuivuutena, ärsytyksenä ja muina oireina, jotka voidaan sekoittaa erilaisiin ihosairauksiin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.