Mikä on ulkomaisen aksentin oireyhtymä?

Puhehäiriöitä aiheuttavia sairauksia on monia, ja jotkut niistä ovat hyvin yleisiä. On kuitenkin olemassa myös harvinaisempia sairauksia, kuten ulkomaisen aksentin oireyhtymä. Haluatko tietää, mikä se on ja mikä sen aiheuttaa? Jatka lukemista saadaksesi selville!
Mikä on ulkomaisen aksentin oireyhtymä?

Viimeisin päivitys: 06 kesäkuuta, 2021

Ulkomaisen aksentin oireyhtymä aiheuttaa muutoksia henkilön puheessa. Kyseistä oireyhtymää ei kuitenkaan vielä ymmärretä täysin ja siitä löytyviä tutkimuksia on harvoin saatavilla. Se voi kuitenkin olla merkki vakavista neurologisista vaurioista. Aikaisemmin on myös kirjattu tapauksia, jotka yhdistävät tämän oireyhtymän mielenterveyteen liittyviin häiriöihin.

Ulkomaisen aksentin oireyhtymä

Kyseessä on harvinainen oireyhtymä, joka aiheuttaa puhehäiriöitä. Ensimmäiset merkinnät tästä oireyhtymästä löytyvät vuodelta 1907. Tästä oireyhtymästä kärsivä potilas puhuu aksentilla, joka on eri kuin potilaan äidinkieli, jolloin syntyy vaikutelma siitä että potilas on ulkomaalainen.

Ulkomaisen aksentin oireyhtymä ei vaikuta ainoastaan kielen ääntämiseen, mutta se voi vaikuttaa myös lauseen muodostukseen ja sanastoon. On myös olemassa tapauksia, joiden mukaan se voi vaikuttaa lauseiden pituuteen. Oudointa on että monissa tapauksissa uusi aksentti on maasta, jossa henkilö ei ole koskaan edes käynyt.

Ulkomaisen aksentin oireyhtymän syyt

Ammattilaiset ovat pitkään liittäneet tämän oireyhtymän neurologisiin ongelmiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että potilas on joutunut tilanteeseen joka on aiheuttanut aivovaurion, esimerkiksi aivohalvauksen. On kuitenkin myös tapauksia, joissa oireyhtymän puhkeamisen syitä pidetään psykiatrisina tai sekoituksena molempia.

Neurologiset syyt

Neurologiset syyt ovat tämän oireyhtymän yleisin laukaiseva tekijä, mutta emme vieläkään tiedä tarkkaan kaikkia siihen liittyviä mekanismeja. Erilaiset neurologiset havainnointitekniikat ovat osoittaneet vaurioita aivojen eri alueilla: hallitsevan aivopuoliskon motoriikka- ja kielialueella.

Aivohalvauksen lisäksi on muita traumoja, jotka voivat vahingoittaa näitä aivoalueita. Alle olemme listanneet muutamia :

 • Päävammat
 • Aneurysmat
 • Multippeliskleroosi
 • Brian-kasvaimet
ulkomaisen aksentin oireyhtymä
Aivoverisuonitapahtumat voivat aiheuttaa monia erilaisia jälkivaikutuksia. Ulkomaisen aksentin oireyhtymä on vain yksi monista.

Psykiatriset syyt

Viime vuosina on raportoitu potilaista, joilla on ulkomaisen aksentin oireyhtymä ja joilla ei ole merkkejä aivovaurioista. He ovat kuitenkin kärsineet psykiatrisesta tai psykologisesta ahdistuksesta. Tämä osoittaa että kyseinen oireyhtymä on monimutkaisempi kuin luulimme.

Tähän oireyhtymään liitettäviä sairauksia ovat psykoosi, persoonallisuuden muutoshäiriö, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja skitsofrenia. Psykoosissa uusi aksentti tulee esiin erityisesti aktiivisen kohtauksen aikana. Se kuitenkin yleensä myös häviää kohtauksen myötä.

Sekoitus sekä psykologisia että neurologisia ongelmia

Tällaisissa tapauksissa potilas yleensä kärsii aluksi vain aivojen neurologisesta vauriosta, mutta myöhemmin kehittää jonkinasteisen psykologisen häiriön. Oireyhtymän voi siis laukaista useampi tekijä. Tätä luonnehditaan usein identiteetin menetykseksi ja uuden persoonallisuuden kehittymiseksi.

Tässä vaiheessa on syytä korostaa, että oireyhtymän muunnos on sidottu kehitykseen ja kasvuun. On olemassa todisteita tapauksista, joissa tätä häiriötä sairastavilla potilailla ei ole aivovaurioita tai psykologisia häiriöitä.

Ulkomaisen aksentin oireyhtymän oireet

Tälle oireyhtymälle on ominaista muutokset yksilön kielen ääntämisessä. Yksilö ei yleensä itse huomaa näitä muutoksia. Tällaisissa tapauksissa puheessa voi olla joko segmentaalisia tai prosodisia puutteita:

 • Segmenttivajeet: On mahdollista, että huomaat enemmän muutoksia vokaaleissa, koska potilaat yleensä pidentävät tai lyhentävät niitä lausuessaan sanoja. Toisaalta konsonanteissa voi tapahtua hyvin hienovaraisia ​​muutoksia ja ääntämisvirheitä.
 • Prosodiset puutteet: Tällä tarkoitetaan muutosta puheen rytmissä ja eri sanojen sekä lauseiden intonaatiossa. Voimme huomata muutoksia siinä miten henkilö tavuttaa sanoja ja käyttää intonaatiota.

Diagnoosi

Ihmiset, jotka kärsivät tästä oireyhtymästä, eivät yleensä huomaa sitä itse. Poikkeavan puhetavan havaitsee yleensä joku kolmas osapuoli. Asiantuntijan tulisi diagnosoida kunkin yksilön tila. Se voi kuitenkin joskus olla vaikeaa, koska on olemassa monia häiriöitä joiden oireet ovat hyvin samanlaisia.

Todellisen diagnoosin tekemiseksi lääkärin on tarkistettava henkilön sairaushistoria, sukuhistoria ja potilaan altistuminen vieraalle kielelle. Heidän tulisi myös tutkia perusteellisesti puheen tuottamiseen käytettäviä kasvojen lihaksia.

Monissa tapauksissa neurologisten vaurioiden diagnosoimiseksi käytetään erilaisia kuvantamismenetelmiä. Ne näyttävät aivojen toimintaa ja mahdollisia häiriöitä. Magneettikuvannus ja tietokoneella luotu aksiaalinen tomografia ovat kaikista yleisimpiä.

ulkomaisen aksentin oireyhtymä

 

Ulkomaisen aksentin oireyhtymän hoito

Useimmissa tapauksissa ääntämismuutokset häviävät itsestään muutaman päivän tai viikon kuluttua, joten lääketieteellisiä toimenpiteitä ei tarvita. On kuitenkin tapauksia, joissa oireyhtymästä ei häviä ja pysyy potilaan elämässä jopa vuosia.

Asiantuntijat uskovat että tämä johtuu sekä motorisista että neurologisista vaurioista. Käytetty hoitomuoto näihin ongelmiin on terapia.

Ensimmäiseksi asiantuntija keskittyy neurologiseen tai psykologiseen ongelmaan, jotka ovat häiriön perusta.

Toisaalta ammattilaiset ovat osoittaneet kieliterapioiden tehokkuuden käsitellessään ulkomaisia ​​aksenttioireyhtymiä. Kieliterapia on auttanut potilaita pääsemään eroon ulkomaalaisesta aksentistaan. Malagan yliopistossa Espanjassa tehty tutkimus osoittaa donepetsiilin olevan hyödyllinen tämä oireyhtymän hoidossa.

Oireyhtymän vaikutukset henkilön elämään

Vaikka ulkomaisen aksentin oireyhtymä ei aiheuta potilaan henkeä uhkaavaa vaaraa, voi sillä olla valtavia psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Tämä johtuu potilaan kokemista kommunikaatio-ongelmista. Muiden on usein vaikea ymmärtää mitä he yrittävät viestiä.

Yllä mainitun kaltaisia kommunikaatio-ongelmia ei kuitenkaan pitäisi jättää huomiotta. Tämä johtuu siitä, että ulkomaisen aksentin oireyhtymä voi olla merkki taustalla olevasta neurologisesta tai psykologisesta häiriöstä. Tämänkaltaisista oireista kärsivien on parasta käydä asiantuntijan juttusilla mahdollisimman pian.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Mato Díaz R, Ricart Menéndez R, Sotomayor Álvarez M, Méndez Amador T. Síndrome del acento extranjero: presentación de caso. GENOINFO. 2018;13(1).
 • Asogwa K, Nisenoff C, Okudo J. Foreign Accent Syndrome, a Rare Presentation of Schizophrenia in a 34-Year-Old African American Female: A Case Report and Literature Review. Case Reports in Psychiatry. 2016;2016:1-5.
 • Reeves R, Burke R, Parker J. Characteristics of psychotic patients with foreign accent syndrome. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 2007;19(1):70-76.
 • Vares González E. Un nuevo caso de síndrome del acento extranjero ligado al desarrollo. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. 2015;35(2):77-83.
 • Buentello García R, Martínez Rosas A, Cisneros Franco J, Alonso Vanegas M. Síndrome del acento extranjero. Archivo de Neurociencia de México. 2011;16(3).
 • Checa Moreno A, Quevedo Blasco.Revisión sistemática en el Síndrome del Acento Extranjero: intervención y terapia del lenguaje. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud. 2017;8(1):1-8.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.