Logo image
Logo image

Lääkkeiden haittavaikutukset: tärkeää tietoa

4 minuuttia
Lääkkeiden haittavaikutukset voivat olla sekä ennustettavia että ennalta-arvaamattomia. On tärkeää, että ennen minkä tahansa lääkityksen aloittamista käännyt ensimmäisenä terveydenhuollon ammattilaisten puoleen.
Lääkkeiden haittavaikutukset: tärkeää tietoa
Franciele Rohor de Souza

Tarkistanut ja hyväksynyt: farmaseutti Franciele Rohor de Souza

Kirjoittanut Toimitus
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Olet varmasti jossakin vaiheessa elämääsi kuullut puhuttavan lääkkeiden haittavaikutuksista tai niiden sivuvaikutuksista. Noin seitsemän prosenttia väestöstä saa jonkinlaisen haitallisen reaktion lääkkeistä, eli kyseessä on toisin sanoen merkittävä kansanterveydellinen ongelma. 

Lääkkeiden haittavaikutukset ovat elimistössä tapahtuvia reaktioita, eli mikä tahansa elimistön tuottama haitallinen tai tahaton vaste, joka kehittyy lääkkeen normaalin annostelun puitteissa. Nämä voivat olla annoksia, jotka on suunnattu erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin tai hoitoon sekä monien biologisten toimintojen palauttamiseen, korjaamiseen tai muuttamiseen. 

Näistä lääkkeistä useimmiten haittavaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä ovat erityisesti: 

 • Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet 
 • Antibiootit 

Mistä tiedän, onko lääkkeellä mahdollisia haittavaikutuksia?

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Fimea) muistuttaa, että niin terveydenhuollon ammattilaiset kuin lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa epäilemistään tai toteamistaan haittavaikutuksista suoraan Fimeaan. Koska haittavaikutusten ilmoittamisen ensisijaisena tarkoituksena on havaita lääkkeiden aiemmin tunnistamattomia harvinaisia haittavaikutuksia, on tärkeää, että mikäli lääkkeen käytön yhteydessä esiintyy erityisesti sellaisia haittavaikutuksista, joita lääkevalmisteen pakkausselosteessa ei ole mainittu, ilmoitat siitä aina Fimeaan.

Lisäksi on erittäin tärkeää, että tiedustelet aina ennen lääkkeen käyttöönottoa joko lääkäriltäsi tai apteekin henkilökunnalta mahdollisista haittavaikutuksista, joita lääke voi aiheuttaa, sekä tilanteista, joissa kyseisen lääkkeen käyttö on vasta-aiheista. 

Myös lääkkeen pakkausselosteeseen kannattaa aina tutustua ennen lääkityksen aloittamista. Löydät lääkkeen pakkausselosteesta kaikki tunnetut haittavaikutukset sekä ohjeet miten toimia siinä tapauksessa, jos niitä esiintyy. 

Kaikki markkinoilla olevat lääkkeet voivat aiheuttaa jonkin verran haitallisia sivuvaikutuksia. Näitä lääkkeitä on kuitenkin päätetty tuoda kuluttajan saataville, koska niiden käytöstä koituva hyöty on suurempi kuin niiden asettamat riskit terveyden kannalta.

Some figure

Lääkkeiden haittavaikutusten eri tyypit

Lääkkeiden haittavaikutukset voidaan yleisesti ottaen luokitella kahteen eri luokkaan: ennakoitavissa oleviin reaktioihin sekä ennalta-arvaamattomiin reaktioihin. 

Ennakoitavat haitalliset reaktiot 

Niiden osuus lääkkeiden haitallisista sivuvaikutuksista on 80 prosenttia. Reaktiot riippuvat annoksesta, eli mitä suurempi annostelu tai mitä useammin lääkettä otetaan, sitä merkittävämmät ovat myös näiden lääkkeiden haitalliset vaikutukset. Lisäksi nämä haitalliset vaikutukset on liitetty lääkkeen farmakologisiin vaikutuksiin esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Lääkkeen vaikutusmekanismiin liittyvät sivuvaikutukset
 • Yhteisvaikutukset toisen lääkkeen tai aineen kanssa
 • Yliannostus

Sinua voi myös kiinnostaa: Onko turvallista ostaa lääkkeitä verkosta?

Ennalta-arvaattomat haitalliset reaktiot 

Nämä reaktiot, toisin kuin ennakoitavissa olevat haitalliset reaktiot, eivät ole nimensä mukaisesti ennustettavissa olevia sivuvaikutuksia, joten niitä voi ilmestä annostelun määrästä riippumatta. Ne eivät myöskään liity lääkkeen farmakologisiin toimintoihin. Tämäntyyppiset haittavaikutukset onkin liitetty potilaasta riippuvaisiin tekijöihin, koska niitä esiintyy yleensä sellaisilla ihmisillä, joilla on erityinen immuuniherkkyys tai jotka ovat alttiita geneettisille eroavaisuuksille.

Arvaamattomista lääkkeiden haittavaikutuksista voimme erottaa seuraavat: 

 • Intoleranssi: Intoleranssia esiintyy silloin, kun potilas ei pysty sietämään lääkettä edes pienimmällä mahdollisella annostelulla. Esimerkiksi jotkut potilaat kärsivät vapinasta jopa kaikkein pienimmän salbutamoli-annoksen myötä.
 • Idiosynkrasia: Nämä ovat reaktioita, jotka on geneettisesti määritetty ja jotka koostuvat epänormaalista vasteesta jotakin lääkettä kohtaan, koska potilaalla esiintyy entsymaattista puutetta tai lääkkeen metaboliaan liittyviä poikkeavaisuuksia. Nämä reaktiot ovat yleensä vakavampia, mutta niitä esiintyy hyvin pienellä määrällä ihmisiä.
 • Yliherkkyysreaktiot tai allergiset reaktiot: Nämä ovat immuunimekanismin aiheuttamia epänormaaleja vasteita. Esimerkiksi allergiset reaktiot penisilliinin tapauksessa.
 • Pseudoallerginen tai anafylaktoidinen reaktio: Näitä reaktioita ei voida kliinisesti erottaa aikaisemmin mainituista reaktioista, mutta niitä tuottavat mekanismit ovat erilaiset, sillä tässä tapauksessa elimistön luonnollinen immuunijärjestelmä ei liity reaktion syntyyn millään tavalla. Tämän tyyppisiä reaktioita on tavattu muun muassa opioidilääkkeiden käytön yhteydessä.

Muun tyyppiset lääkkeiden haittavaikutukset

Some figure

Edellä mainittujen haittavaikutuksen lisäksi joillakin lääkkeillä voi esiintyä myös muita ei-toivottuja vaikutuksia. Jotkut näistä muista reaktioista tunnetaan nimellä C-tyypin haittavaikutukset.

Ne näkyvät lääkkeen pitkäaikaisen annosteluun ja ovat yleensä sekä valmistajien tiedossa sekä ennakoitavissa olevia haittavaikutuksia. Tähän ryhmään kuuluvat lääkeriippuvuudet – kuten voi esiintyä esimerkiksi bentsodiatsepiinien tapauksessa – pakkoliikkeitä erityisesti kasvojen aluella aiheuttava tardiivi dyskinesia, jota on tavattu esimerkiksi neuroleptihoidon yhteydessä tai Cushingin oireyhtymä, jota voi esiintyä pitkäaikaisen kortikosteroidien käytön yhteydessä.

Tyypin D reaktiot ovat harvinaisia ja ilmenevät yleensä jonkin aikaa sen jälkeen, kun lääkkeellä suoritettu hoito on päättynyt. Esimerkki tämän tyyppisestä reaktiosta on teratogeneesi, jolla viitataan sikiön epämuodostumiin sekä karsinogeenisuus, jolla puolestaan viitataan syöpää aiheuttavaan mutaatioon.

Toisaalta on olemassa myös joitakin E-tyypin reaktioita, joilla viitataan sellaisiin haittavaikutuksiin, jotka tapahtuvat lääkityksen hyvin äkillisen lopettamisen jälkeen. Esimerkki tällaisesta haittavaikutuksesta on lisämunuaisen vajaatoiminta kortikosteroideilla suoritetun lääkityksen äkillisen lopettamisen jälkeen, epileptiset kohtaukset epilepsialääkkeen äkillisen lopettamisen jälkeen tai angina pectoris beetasalpaajalla suoritetun lääkityksen äkillisen lopettamisen yhteydessä.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue täältä lisää: Miksi jotkut lääkkeet aiheuttavat päänsärkyä?

Lopuksi

On erittäin tärkeää selvittää ennen uuden lääkityksen aloittamista, millaisia mahdollisia haittavaikutuksia näiden lääkkeiden käyttöön liittyy, sillä kaikki lääkkeet voivat laukaista haittavaikutuksia, joista osa voi johtaa jopa henkeä uhkaavan reaktioon. Tästä syystä suosittelemme, että ennen lääkityksen aloittamista, kysyt aina lisäohjeita lääkkeen käyttöön ja sen vasta-aiheisiin liittyen joko omalta lääkäriltäsi tai apteekin henkilökunnalta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Reacciones adversas. (2004). Revista Panamericana de Salud Pública. https://doi.org/10.1590/s1020-49892004000100012
 • Corbalan Trumbull, G. (1977). Reacciones adversas a los medicamentos antimicrobianos. Revista Medica de Chile.
 • Reacciones adversas a medicamentos. Detecci??n. (2003). Revista de Enfermer??A (Barcelona, Spain). https://doi.org/10.5867/medwave.2003.05.2502

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.