Logo image
Logo image

Kansainvälinen naistenpäivä: olemme tasa-arvon sukupolvi

4 minuuttia
Kansainvälinen naistenpäivä on päivä, jolloin juhlistetaan naisten oikeuksia ympäri maailmaa joka vuosi maaliskuun 8. päivänä. Tänä vuonna Yhdistyneet Kansakunnat eli YK ehdotti, että päivän iskulauseessa tulisi korostaa yhtäläisiä oikeuksia, jotka ovat välttämättömiä naisten terveyden kannalta. Tätä iskulauseen teemaa noudattaen jaamme tässä artikkelissa mielenkiintoista tietoa naisten terveysoikeuksista.
Kansainvälinen naistenpäivä: olemme tasa-arvon sukupolvi
Viimeisin päivitys: 15 elokuuta, 2020

Kansainvälinen naistenpäivä on osa polkua, jota naiset ja feministiset liikkeet ovat kulkeneet vuosikymmenien ajan. Vuosi 2020 on sinällään erikoinen, sillä tänä vuonna vuonna juhlistettiin päivää, jolloin Pekingin konferenssista oli kulunut tasan 25 vuotta.

Pekingin konferenssi oli neljäs maailman naiskonferenssi, ja se pidettiin vuonna 1995. Kokouksen ja keskustelujen jälkeen tehtiin yhteinen julistus, joka merkitsi naisten oikeuksien historiassa tärkeää merkkipaalua ennen ja jälkeen. Konferenssiin osallistui tuolloin 15 000 virallista osallistujaa ja yli 30 000 epävirallista osallistujaa.

Pekingin konferenssin laatima suunnitelma johti lopulta siihen, että YK perusti erityisen toimielimen, jonka tehtävänä oli käsitellä naisten oikeuksiin ja terveyteen liittyviä kysymyksiä. Tästä syystä ja konferenssissa saavutetun tavoitteen juhlistamiseksi vuonna 2010 julistettiin UN Women -organisaation perustaminen.

Tänä vuonna valittu kansainvälisen naisten päivän tunnuslause on “I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights eli suomennettuna “Olen tasa-arvon sukupolvea: Naisten oikeuksien puolesta“. Tämän teemalauseen avulla pyritään korostamaan, että kulunut historia edustaa sukupolvenvaihdosta, jossa tasa-arvon ja oikeuksien saatavuuden tulisi olla loogisempaa.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Edistysaskelien ottaminen on tärkeää, mutta tietyissä naisten terveyteen liittyvissä kysymyksissä on vielä saavutettavissa olevia päämääriä. Naisten oikeuksia terveydenhuollon näkökulmasta katsottuna voidaan ja niitä tulisikin vielä parantaa.

Globaalit välineet tasa-arvoon

Some figure
Naisten oikeuksia terveydenhuollon näkökulmasta katsottuna voidaan edelleen parantaa – emmekä viittaa pelkästään terveydenhuollon ammattilaisiin, mutta myös naispuolisiin potilaisiin.

Sekä YK että muut kansainväliset järjestöt ovat perustaneet mekanismeja, työ- ja tutkimusryhmiä sekä kokouksia parantaakseen naisten pääsyä niiden oikeuksien pariin, jotka heille kuuluvat. Kansainvälinen naistenpäivä muistuttaa meitä näiden toimielinten olemassaolosta:

  • Yleissopimus kaikenlaisen naisten syrjinnän poistamisesta. Tunnetaan englanniksi lyhenteellä CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women), joka oli vuoden 1979 julistus, joka saatiin päätökseen vuonna 1981. Kyseessä on toimintasuunnitelma, jonka avulla vahvistetaan väistämättömiä naisten oikeuksia, mukaan lukien terveys.
  • Ihmisoikeusneuvosto. Ihmisoikeusneuvosto on vuonna 2010 perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on tutkia naisiin kohdistuvaa syrjintää eri maiden lakipykälissä. Tämä ryhmä raportoi YK:n ihmisoikeusneuvostolle ja analysoi, onko valtioiden lainsäädäntöelin tämän yhdenvertaisuuden periaatteiden mukainen.
  • Naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista käsittelevä komitea. Terveydenhuollon alalla esiintyy naisiin kohdistuvaa syrjintää sekä potilaita että terveydenhuollon ammattilaisia ​​kohtaan. Toimet, joita eri maat toteuttavat tällaisen syrjinnän torjumiseksi, on toimitettava kertomuksena alan asiantuntijoista koostuvalle komitealle joka neljäs vuosi. Näillä asiantuntijoilla on valta tutkia naisia syrjiviä toimia ja ehdottaa valtioille erilaisia toimenpiteitä tämän ongelman kitkemiseksi.

Sinua saattaa myös kiinnostaa: Naistenpäivä: tasa-arvoisemmalle tälle päivälle ja huomisen tytöille

Naisten oikeus terveyteen

Kansainvälisestä naistenpäivästä huolimatta YK:n ja yhteistyöorganisaatioiden teettämät toimet eivät ole riittäneet korostamaan terveydenhuollon alalla esiintyviä ongelmia naisten oikeuksien suhteen. Tästä syystä 28. toukokuuta vietetään kansainvälistä naisten terveyden päivää ehdotuksena, joka syntyi Latinalaisessa Amerikassa.

Tiedämme, että monissa kulttuureissa se terveys-sairaus -prosessi, jonka miehet ja naiset käyvät läpi, ei ole aina samanlainen. Ensinnäkin terveydenhuoltojärjestelmien saatavuus on monissa maissa erilainen, samoin hoidon saantitavat ja jopa mahdollisuus saavuttaa terveystieteiden korkeakoulututkinto.

Jokainen terveydenhuollon alalla toimiva jäsen kaikkialla maailmassa on koulutettava takaamaan naisten oikeudet terveyteen. Samoin maailman eri kolkkien terveysjärjestelmissä olisi tarjottava yhtäläinen sija sekä miespuolisille että naispuolisille työntekijöille, jotta he voisivat olla osa tätä järjestelmää; ja erityisesti johtotehtävissä, jotka yleensä varataan pelkästään miespuolisille terveydenalan ammattilaisille.

Kansainvälinen naistenpäivä: seksuaaliterveys ja lisääntymiseen liittyvä terveys

Some figure
Naisten seksuaaliterveyden ja lisääntymiseen liittyvän terveyden eteen on vielä paljon tehtävää. Monissa paikoissa on edelleen vaikeuksia saada asianmukaista tietoa erilaisista ehkäisymenetelmistä ja väärinkäytöksiä esiintyy sekä raskauden että synnytyksen aikana.

Naisten terveyden pylväs on se näkökohta, joka liittyy seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen. Suuri osa epätasa-arvoisuuteen ja saatavuuteen liittyvistä ongelmista esiintyy nimenomaan ehkäisymenetelmissä, synnytyksen aikana annettavassa hoidossa sekä gynekologisten onkologisten patologioiden, kuten kohdunkaulansyövän, seurannassa.

Maailman terveysjärjestö määrittelee seksuaaliseen ja lisääntymiseen liittyvän terveyden fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaan kaikessa, joka liittyy naisen lisääntymistä hallinnoivaan järjestelmään, sen toimintoihin ja prosesseihin. Tämä merkitsee myös naisten oikeuksia tyydyttävään ja vapaaseen seksuaaliseen elämään.

Kansainvälinen naistenpäivä ja sen puolustaminen tasa-arvoon nähden eivät missään tapauksessa hylkää naisen oikeuksia seksuaaliterveyteen ja lisääntymiseen liittyvään terveyteen. Naisilla on oltava paikasta, ajasta ja tilanteesta riippumatta aina estymätön pääsy niihin ehkäisymenetelmiin, joita he haluavat itse käyttää. Samoin heidän ei pitäisi omien valintojensa kohdalla törmätä arvoihin liittyvään kritiikkiin ​​terveydenhuollon ammattilaisten osalta.

Tähän sisältyy myös synnytyksen ja raskauden humanisoitu hoito naisten oikeuksia kunnioittaen. Tänä päivänä maailmasta löytyy edelleen monia naisia, jotka kärsivät psykologisesta kaltoinkohtelusta tai jopa pahoinpitelystä raskauden aikana sekä heitä hoitavien lääkäreiden että kätilöiden toimesta. Terveydenhuoltojärjestelmän tulisi varmistaa lämmin ja tukeva ympäristö koko tämän tärkeän prosessin ajan.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue lisää: Lähestyykö synnytys? Pakkaa valmiiksi ennen h-hetkeä

Mahdollisuus juhlistaa tasa-arvoa kansainvälisen naistenpäivän kautta

Kansainvälisen naistenpäivän juhla on mahdollisuus edistää yhtäläisiä oikeuksia. Matkaa päämäärään vielä on ja sellaisia edistysaskelia tarvitaan, joiden avulla voimme puhua todellisesta sukupuolten tasa-arvosta.

Terveydenhuollon ammattilaisten on annettava tässä tilanteessa esimerkkejä. Jokainen nainen ansaitsee parhaan mahdollisen terveydenhuollon, asui hän missä tahansa päin maailmaa ja olivat hänen omat olosuhteensa sitten mitkä tahansa. Minkäänlaista syrjintää tällä alalla ei voida sallia.

Jos tunnet, että olet vastaanottanut huonoa hoitoa, olet kokenut epätasa-arvoista terveydenhuoltoa tai luulet joutuneesi tilanteeseen jossa oikeuksiasi potilaana on loukattu, sinun ei tulisi koskaan epäröidä tehdä tilanteesta valitusta. Monissa maissa on jo erilaisia toimielimiä ja toimistoja, jotka on suunnattu kokonaisuudessaan valvomaan ja selvittämään näitä naisten terveyden oikeuksia käsitteleviä kysymyksiä. Lisätietoa naisten terveyteen liittyvistä oikeuksista ja sukupuolten välisistä eroista Suomen terveysjärjestelmässä voit lukea lisää Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen THL:n sivuilta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Valls-Llobet, Carme. Mujeres, salud y poder. Ediciones Cátedra, 2013.
  • Cook, Rebecca J., Bernard M. Dickens, and Mahmoud F. Fathalla. Salud reproductiva y derechos humanos: integración de la medicina, la ética y el derecho. Profamilia, 2003.
  • Peláez Mendoza, Jorge. “Salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes: una mirada desde la óptica de los derechos humanos.” Revista cubana de obstetricia y ginecología 34.2 (2008): 0-0.
  • Franco-Giraldo, Álvaro, and Carlos Álvarez-Dardet. “Derechos humanos, una oportunidad para las políticas públicas en salud.” Gaceta Sanitaria 22.3 (2008): 280-286.
  • Galdos Silva, Susana. “La conferencia de El Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva.” Revista peruana de medicina experimental y salud pública 30 (2013): 455-460.
  • López, A., and L. Abracinskas. “El debate social y político sobre la ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva.” Cuadernos del UNFPA, serie Divulgación (2009).

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.