Logo image
Logo image

Irtautumisen laki: näin teet elämästäsi parempaa

4 minuuttia
Irtautumisen lain soveltaminen lievittää kärsimystä ja sallii meidän elää rauhallisin mielin ja solmia terveempiä ihmissuhteita. Lue alta, mistä se koostuu ja miten sitä toteutetaan käytännössä.
Irtautumisen laki: näin teet elämästäsi parempaa
Viimeisin päivitys: 17 joulukuuta, 2022

Mitä vastaisit, jos sinulta kysyttäisiin, kuka sinä olet? Viittaisit luultavasti asuinpaikkaasi, siviilisäätyysi, työhösi tai omaisuuteesi. Määrittelemällä itsemme voimme nähdä, mihin todellisuutemme näkökohtiin takerrumme, sillä usein olemme tehneet niistä osan identiteettiämme. Irtautumisen laki kutsuu meitä olemaan vapaampia, avautumaan loputtomille mahdollisuuksille ja päästämään irti ympäristömme kontrolloimisesta.

Näin sanottuna se saattaa vaikuttaa kovin abstraktilta ja vaikeasti toteutettavalta käsitteeltä. Ja on aivan totta, että sitä ei ole helppoa soveltaa.

Se on kuitenkin loistava keino saada terveempiä ihmissuhteita, saavuttaa tavoitteet helpommin ja ennen kaikkea elää tyyneyden ja täyttymyksen tilassa, josta pelko on kaukana.

Mikä on irtautumisen laki?

Irtautumisen laki kuuluu menestyksen seitsemään spirituaaliseen lakiin, joita hindukirjailija Deepak Chopra kannattaa. Hänen työnsä perustuu luomista ohjaaviin universaaleihin lakeihin makrokosmoksen (maailmankaikkeuden) ja mikrokosmoksen (ihmisen) tasolla.

Tämän pohjalta hän ehdottaa erilaisia periaatteita, jotka arjessa sovellettuna mahdollistavat menestyksen saavuttamisen ja kärsimyksen lievittymisen.

Irtautumisen laki viittaa kykyyn luopua kiintymyksestä kaikkeen aineelliseen ja aineettomaan ja avautua epävarmuudelle ja sen äärettömille mahdollisuuksille. Toisin sanoen siinä irrottaudutaan omaisuudesta, identiteeteistä ja ihmissuhteista ja ankkuroidutaan kyseenalaistamattomaan luottamukseen todellista itseämme ja elämää kohtaan.

Irtautuminen ei tarkoita, että meillä ei ole enää tavoitteita, ettemme nauti olostamme tai että meistä tulee kylmiä ja etäisiä. Meillä voi edelleen olla aineellista omaisuutta ja tulevaisuudensuunnitelmia ja voimme edetä niitä kohti solmien merkityksellisiä ihmissuhteitaRatkaisevaa on päästää irti ohjaksista, nauttia asioista niitä kuitenkaan tarvitsematta, ja olla antamatta näiden seikkojen hallita meitä.

Some figure
Buddhalainen filosofia antaa suuren merkityksen irtautumisen käsitteelle matkalla kohti aitoa vapautta.

Neljä irtautumisen lakia

Tämä yleisperiaate jakautuu neljäksi laiksi, jotka selittävät yksityiskohtaisemmin, miten toteuttaa irtautumista päivittäin. Katsotaanpa niitä jokaista tarkemmin.

1. Olet vastuussa itsestäsi

Tämä laki kehottaa meitä hylkäämään uhrin aseman ja ottamaan vastuun olosuhteistamme ja onnellisuudestamme. Oma hyvinvointimme ei riipu kenestäkään toisesta, vain meistä itsestämme. On siis meidän tehtävämme tehdä päätöksiä, olla rohkeita ja ottaa vastuu meille tapahtuvista asioista.

Meidän ei tule antaa muiden käskyjen ja odotusten ohjailla meitä. Meidän ei tulisi hakea hyväksyntää ja arvostusta muilta. Sitä vastoin tavoitteena olla oma aito itsensä, arvoinemme ja vaistoinemme, ja toimia sen mukaisesti.

Sinua saattaa kiinnostaa tämäkin artikkeli: Meditaation hyödyt: 7 terveellistä vaikutusta

2. Elä nykyhetkessä ja hyväksy todellisuutesi

Nykyhetkessä eläminen on vaikeaa meistä jokaiselle, sillä mieli vaeltaa menneisyyden suruissa ja tulevaisuuden aiheuttamassa ahdistuksessa. Menestyksen ja täyttymyksen saavuttamiseksi on kuitenkin äärimmäisen tärkeää keskittyä vain tähän hetkeen hyväksyen todellisuuden sellaisena kuin se on.

Lakataan kärsimästä, katumasta tai syyttelemästä itseämme tai muita menneisyyden tapahtumien vuoksi; lopetetaan virtaa vastaan kamppailu. On aika irrottautua menneestä ja päästää irti turhautumisesta, joka on peräisin siitä, etteivät asiat ole kuten haluaisimme niiden olevan. Todellisuuden hyväksyminen mieli tyynenä ja tuomitsematta on ensimmäinen askel muutoksen tiellä.

3. Pyri vapauteen ja anna muidenkin olla vapaita

Vapaus on täysipainoisin, täydellisin ja tervein tila, jossa elää elämäänsä. Ihmissuhteidemme ei tulisi koskaan perustua riippuvuuteen, pelkoon tai määräilyyn. Niiden tulisi pohjautua kykyyn olla yksin, jolloin voimme valita seuramme tahtomme mukaan (ei pakosta) ja omaksi iloksemme (ei riippuvuuden vuoksi).

Luovumme vapaudesta (omasta ja muiden) yrittäessämme puuttua muiden elämään ja ratkaista heidän ongelmiaan sekä pyrkiessämme määräilemään, manipulomaan tai miellyttämään heitä, jotta he eivät poistuisi viereltämme. Tällaiset asenteet ovat peräisin pelosta ja niistä tulee luopua.

Pidätkö tästä artikkelista? Saatat haluta lukea myös tämän: Henkinen herääminen: 13 merkkiä

4. Otaksu, että menetyksiä tapahtuu ennemmin tai myöhemmin

Tämä viimeinen irtautumisen laki kehottaa meitä hyväksymään ajatuksen pysymättömyydestä: kaikki on ohimenevää, kaikki liikkuu ja muutos on jatkuvaa. Mikään ei ole ikuista; mikään ei kestä.

Menetämme sekä omaisuutemme että ihmissuhteemme jossain vaiheessa. Tämän realiteetin hyväksyminen sallii meidän elää mieli tyynempänä.

Some figure
Ymmärrys siitä, että ajankulkuun liittyy muutoksia ja ettei mikään ole pysyvää, mahdollistaa olemassaolon hyväksymisen eri silmin ja toisesta näkökulmasta.

Miten irtautumisen lakia sovelletaan

Oletko kenties jo saanut joitakin ideoita yllä olevan perusteella siitä, miten voit soveltaa irtautumisen lakia omassa elämässäsi. Tässä vielä koottuja vinkkejä:

  • Älä pyri määräilemään toisia tai tyrkyttämään omia mielipiteitäsi. Anna jokaisen ihmisen olla täysin oma itsensä.
  • Yritä olla pakottamatta mitään, äläkä pyri pakkomielteisesti etsimään ratkaisuja. Palaa keskiöösi, löydä rauha, luota ja anna asioiden mennä omalla painollaan.
  • Hyväksy epävarmuusÄlä takerru väkisin tiettyihin toiveisiin ja tavoitteisiin ja ole avoin muutokselle. Muista, että kun mikään ei ole varmaa, kaikki on mahdollista.
  • Lakkaa määrittelemästä itseäsi omaisuutesi kautta ja salli itsellesi kaikki olemisen mahdollisuudet. Ole aidosti oma itsesi äläkä ole riippuvainen muiden hyväksynnästä.
  • Ole vastuussa omasta elämästäsi ja onnestasiÄlä anna tunteidesi riippua ulkoisista olosuhteista tai ihmisistä. Sinä olet oma keskipisteesi.
  • Löydä mahdollisuuden siemen jokaisesta kriisistä ja ota opiksi jokaisesta yllättävästä tapahtumasta.
  • Anna itsesi nauttia asioista ja solmi ihmissuhteita tahtosi mukaan, älä tarpeesta.

Irtautumisen lain soveltaminen voi olla aluksi hankalaa. Olemme niin tottuneita pelkoon ja kontrollin tarpeeseen.

Voimme kuitenkin aloittaa pienin päivittäisin askelin suhtautumalla luottavaisesti ja avoimin mielin kaikkeen meille tapahtuvaan. Harjoittelun kautta tällaisesta asenteesta tulee meille vähitellen luontaisempaa ja näemme, kuinka elämämme mullistuu ja kuinka mielenrauha on jatkuva seuralainen matkallamme.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Chopra, D. (1994). Las 7 leyes espirituales del éxito. Recuperado de: https://educalibre.info/wp-content/uploads/2018/02/3015800-CHOPRA-Deepak-Las-7-Leyes-Espirituales-del-Exito.pdf
  • Wong, D. B. (2006). The meaning of detachment in Daoism, Buddhism, and Stoicism. Dao: A Journal of Comparative Philosophy5(2), 207-219.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.