Hermoromahdus: kun jaksamisen raja tulee vastaan

Negatiiviset ajatukset, loppuun palaminen, keskittymisvaikeudet... Mitä oikein on meneillään? Nämä ovat hermoromahduksen tyypillisiä merkkejä. Tässä artikkelissa kerromme lisää sen oireista ja hallinnasta.
Hermoromahdus: kun jaksamisen raja tulee vastaan

Viimeisin päivitys: 29 tammikuuta, 2021

Kun jaksamisen raja tulee vastaan, etkä kykene tekemään mitään. Tunne siitä, että koko maailman paino lepää sinun harteillasi. Vaikeudet muistaa asioita tai tehdä päätöksiä. Tätä kaikkea tunnemme, kun kärsimme hermoromahduksesta, tilasta, joka kehittyy voimakkaasta ja pitkittyneestä stressistä. Tässä artikkelissa kerromme, miten hermoromahdus ilmenee ja mitä sille voi tehdä.

Fyysinen ja psyykkinen uupumus ovat nykyään jatkuvasti läsnä, eikä paineita ole yhä enemmän vain töissä. Jos jokin on selvää niin se, että huoltemme vyyhti jatkaa kasvuaan, ja tämä puolestaan vaikuttaa haitallisesti mielialaan. Olo tuntuu lamaantuneelta, ja tämä voi myöhemmin aiheuttaa terveysongelmia.

Kuten Pablo Nerudalla oli tapana sanoa, joskus kyllästymme jopa olemaan ihmisiä. Ehkä tämä pitää paikkansa. Ihmiset saavat itsensä yhä monimutkaisempiin ja vaativampiin skenaarioihin, jotka sitten myöhemmin vaativat heiltä veronsa. Ja vaikka onkin yleistä, että tunnemme romahtaneemme ja olevamme jumissa, meidän on ymmärrettävä miksi niin käy voidaksemme oppia käsittelemään sitä.

Mikä on hermoromahdus ja mitkä ovat sen oireet?

Hermoromahdus ei ole itsessään sairaus eikä diagnosoitava kliininen tila. Se on itse asiassa oire, jonka voimakas stressitila voi laukaista. Se on usein reaktio vastoinkäymisiin ja sen voi aiheuttaa huonojen uutisten kuuleminen, traumaattinen tapahtuma, erityisen tunteikas ero ja niin edelleen.

Toisin sanoen hermoromahdus voi syntyä suuren henkisen kuormituksen johdosta. Kuten Leipzigin yliopiston tekemässä tutkimuksessa mainitaan, “hermoromahdus liittyy kohonneeseen stressiin, ja sen pääasiallinen seuraus on tunne fyysisestä ja psyykkisestä uupumuksesta”.

Tässä tilassa aivot vapauttavat ylen määrin neurokemikaaleja, kuten adrenaliinia tai kortisolia, mikä johtaa ylikuormituksen tunteeseen. Tämä tunteiden kasautuminen ja psykofysiologiset muutokset vaikuttavat lopulta haitallisesti kognitiivisiin kykyihimme ja fyysiseen jaksamiseen.

Hermoromahdus voi syntyä pitkittyneestä ja voimakkaasta stressistä
Hermoromahduksen merkittävin aiheuttaja on hallitsematon stressitila, joka kuluttaa meitä lopulta psyykkisesti.

Hermoromahdukseen liittyvät oireet

Jotkut mieltävät hermoromahduksen “hermojen menemiseksi” ja liittävät siihen ulkoiset oireet kuten stressaantuneisuuden, voimakkaat tunteet ja hermostuneisuuden, mutta todellisuudessa hermoromahduksissa tapahtuu periaatteessa psyykkinen lamaannus. Katsotaan tätä alla hieman tarkemmin.

Mitä psyykkisiä oireita voi odottaa, jos kärsii hermoromahduksesta

 • Keskittymisvaikeudet
 • Päättelyvaikeudet; saatat huomata että mielesi on ikään kuin sumea
 • Muistiongelmat
 • Epätodellinen olo, aivan kuin ympäristö ei olisi todellinen
 • Mielialamuutokset; ärtyisyys tai haluttomuus ovat erityisen yleisiä
 • Kyvyttömyys suoriutua päivän velvoitteista normaaliin tapaan; motivaation ja tahdon puute sekä kyvyttömyys keskittyä käsillä olevaan tehtävään

Fyysiset oireet

Lisäksi hermoromahduksiin liittyy lukuisia fyysisiä oireita, jotka voimistuvat mitä pidempään stressi kestää. Oireita ovat yleensä seuraavat:

 • Jatkuva uupumus ja tunne siitä, että vaikka kuinka kovasti yrittäisit tai haluaisit, sinulla on vaikeuksia reagoida asioihin
 • Lihaskipu, erityisesti raajoissa
 • Muutokset nukkumistottumuksissa (unettomuus tai sitä vastoin liika nukkuminen)
 • Paine rinnassa ja nopeutunut sydämensyke
 • Huimaus
 • Päänsäryt
 • Tunne siitä, että liikut tavanomaista hitaammin

Kuinka hermoromahdusta hallitaan?

Onko hermoromahdukseen mitään hoitoa? Todellisuudessa ei ainakaan mitään yhtä tiettyä. Hermoromahdukset vaativat itse asiassa moniulotteista selviytymisstrategiaa. Analysoidaan seuraavaksi joitakin sen ydinkohtia.

Menetelmä stressin lievittämiseksi

Tämä lähestymistapa on osa Lazaruksen ja Folkmanin stressinhallintamallia. Siinä sovelletaan erilaisia tekniikoita, jotka pyrkivät lievittämään stressiä vähä vähältä. Tämä edellyttää kuitenkin eräiden kykyjen kehittämistä, joiden tarkoituksena on luoda uusia, terveitä ajatusmalleja ja vähentää näin ahdistusta.

Seuraavat vaiheet voivat olla tässä avuksi:

 • Kognitiviinen uudelleenmuotoilu: tunnista kielteiset ajatukset ja pakkomielteet ja korvaa ne terveemmillä.
 • Käytä rentoutusmenetelmiä, kuten syvähengitystä.
 • Tee muutoksia rutiineihisi hallitaksesi stressiä. Mieti, mitä muutoksia tarvitset voidaksesi paremmin. Joskus olomme voi kohentua, kun otamme etäisyyttä tiettyihin tilanteisiin ja aloitamme uusia projekteja.
 • Opettele tunteidenhallintamenetelmiä.
Hermoromahdusta voi hallita opettelemalla rentoutusmenetelmiä
Yksi menetelmä, jota voimme käyttää hermoromahduksen hallintaan, on opetella ongelmanratkaisumenetelmiä. Myös rentoutustekniikoiden harjoittaminen kannattaa.

Ongelmanratkaisumenetelmät

Tässä eräs mielenkiintoinen fakta: hermoromahdus johtuu suurimmaksi osaksi liiallisista ongelmista, joita emme käsittele. Tietämättä lähes itsekään kuinka, yksi ongelma sekoittuu toiseen; emme osaa ratkoa joitakin ongelmia ja niin ne kaikki sitten ajan myötä kasautuvat.

Tämän jälkeen olo tuntuu kuormittuneelta ja tunnemme olevamme psyykkisesti jumissa. Tämän hyvin yleisen tilanteen käsittelemiseksi on tärkeää opetella eräitä tekniikoita. Alla kerromme joistakin kohdista, jotka voivat auttaa.

 • Tunnista ongelma ja kuvaile se.
 • Jaa se pienempiin osiin. Jokainen haaste ja huolihan koostuu oikeastaan lukuisista yksiköistä.
 • Selvennä itsellesi, mitä haluat saavuttaa.
 • Ota käteen kynä ja paperia ja kirjoita mieleesi tulevia ratkaisuja. Älä pitäydy vain yhdessä; harjoituksen ideana on kirjoittaa ylös useita mahdollisia ratkaisuja.
 • Toimi näiden ratkaisujen mukaan.
 • Arvioi tekemiäsi toimia: oliko tulos sitä mitä odotit?
 • Käsittele tunteet, joita nousee esiin jokaisessa vaiheessa.

Hermoromahdusta voi hallita

Meidän tulisi pitää mielessä, että kriisin tai epävarmuuden aikoina hermoromahdus on hyvin yleinen ilmiö. Ajan antaminen itsellemme, tarpeistamme huolehtiminen ja terveiden stressinhallintamenetelmien omaksuminen voivat auttaa.

On sanomattakin selvää, että jos emme kykene hallitsemaan näitä tunteita, paras ratkaisu on hakea ammattiapua. Tapaaminen psykologian alan ammattilaisen kanssa on ratkaiseva askel, jotta löydämme muita selviytymisstrategioita ongelman hallitsemiseksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Azizoddin, D. R., Jolly, M., Arora, S., Yelin, E., & Katz, P. (2020). Longitudinal Study of Fatigue, Stress, and Depression: Role of Reduction in Stress Toward Improvement in Fatigue. Arthritis Care and Research72(10), 1440–1448. https://doi.org/10.1002/acr.24052
 • Yaribeygi, H., Panahi, Y., Sahraei, H., Johnston, T. P., & Sahebkar, A. (2017, July 21). The impact of stress on body function: A review. EXCLI Journal. Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors. https://doi.org/10.17179/excli2017-480
 • Kocalevent, R. D., Hinz, A., Brähler, E., & Klapp, B. F. (2011). Determinants of fatigue and stress. BMC Research Notes4. https://doi.org/10.1186/1756-0500-4-238

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.