Logo image
Logo image

Erot farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan välillä

2 minuuttia
Siinä missä farmakokinetiikka tutkii elimistön aikaansaamia muutoksia lääkkeessä ja sen vaikuttavassa aineessa, farmakodynamiikka tutkii lääkkeen vaikutuksia elimistössä. Lue lisää farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan välisistä eroista tästä artikkelista.
Erot farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan välillä
Franciele Rohor de Souza

Tarkistanut ja hyväksynyt: farmaseutti Franciele Rohor de Souza

Kirjoittanut Toimitus
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Mitä tulee lääkkeen ominaisuuksien, sen aikaansaamien vaikutusten ja pakkausselosteen ymmärtämiseen, on tärkeää tuntea ero farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan välillä. Kumpikin termi kuuluu laajempaan farmakologian tieteenalaan.

Farmakologia tutkii erilaisia lääkkeitä käsittämällä lääkkeet kemiallisiksi aineiksi, jotka voivat tavalla tai toisella muuttaa ihmiselimistön biokemiallisia ja fysiologisia prosesseja. Lääkkeillä on sekä hoitavia että ehkäiseviä tarkoituksia.

Farmakokinetiikka tutkii, miten lääkkeet imeytyvät, jakautuvat, metaboloituvat ja erittyvät pois elimistöstä. Farmakodynamiikka puolestaan tutkii lääkkeen mekanismeja ja vaikutuksia elimistöön sen ottamisen jälkeen.

Katsotaan nyt sekä farmakokinetiikan että farmakodynamiikan pääasiallisia piirteitä.

Farmakokinetiikan piirteet

Farmakokinetiikka kuuluu siis farmakologiaan. Se tutkii tarkemmin ottaen eri prosesseja, jotka lääke käy läpi ottamisen jälkeen. Sen voi siis sanoa tutkivan niitä muutoksia, joita elimistö aiheuttaa lääkkeessä.

Prosessit, joihin farmakokinetiikassa keskitytään, tunnetaan lyhenteellä RADME:

  • Vapautuminen (release)
  • Imeytyminen (absorption)
  • Jakautuminen (distribution)
  • Aineenvaihdunta (metabolism)
  • Erittyminen (excretion)

Vapautuminen ja imeytyminen

Lääkkeen koostumuksessa on vaikuttavien aineiden lisäksi yleensä myös sellaisia yhdisteitä, jotka edistävät tiettyjä farmakokineettisiä ominaisuuksia. Jotta aktiivinen aine vaikuttaisi, sen tulee vapautua lääkkeestä.

Vapautumisen jälkeen alkaa imeytyminen. Imeytymisprosessin kautta vaikuttava aine pääsee verenkiertoon, joka jakaa sen eri elimille.

Some figure
Farmakokinetiikka tutkii elimistön vaikutuksia lääkkeeseen.

Lue myös: Alkoholihepatiitin oireet, aiheuttajat ja hoito

Jakautuminen

Kun vaikuttava aine pääsee vereen ja sydän pumppaa verta, se leviää verenkierron mukana kaikkialle elimistöön. Tapa, jolla veri jakaa lääkkeen elimistöön, voi olla:

  • Vapaasti.
  • Plasman proteiineihin yhdistyneenä: Monien lääkkeiden on sitouduttava veren proteiineihin kulkeutuakseen elimistössä. Kun ne vapautuvat niistä, ne pystyvät saamaan aikaan vaikutuksensa.

Jakautumisen kohdalla on tärkeää viitata termiin biologinen hyötyosuus, joka tarkoittaa sitä vaikuttavan aineen määrää, joka pääsee verenkiertoon lääkkeen ottamisen jälkeen. Näin ollen 100 milligrammasta lääkettä, jonka biosaatavuus on 20 %, jää 20 milligrammaa käytettäväksi ja vaikutuksen laukaisemiseksi.

Aineenvaihdunta ja erittyminen

Aineenvaihdunta on joukko kemiallisia reaktioita, jotka lääke käy läpi liuetakseen paremmin veteen ja erittyäkseen pois helpommin. Yleensä lääkkeen aineenvaihdunnasta vastaava elin on maksa.

Kun lääke on metaboloitunut ja käynyt läpi asiaankuuluvat kemialliset muutokset, vaikuttava aine voi erittyä pois elimistöstä eri reittejä. Lääke erittyy pääasiassa pois munuaisten kautta virtsan muodossa.

Tutustu myös: Lääkkeiden oikeaoppinen säilyttäminen

Farmakodynamiikan piirteet

Some figure
Farmakodynamiikka tutkii lääkkeen vaikutuksia elimistössä.

Farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan välillä on monia eroja. Toisin kuin farmakokinetiikka, farmakodynamiikka tutkii vaikuttavan aineen aiheuttamia muutoksia elimistössä, ei toisin päin.

Farmakodynamiikka tutkii siis aktiivisen lääkeaineen vaikutuksen seurauksia, tehokkuutta ja kestoa elimistössä. Se arvioi myös lääkkeen ja vaikutuskohteen välistä suhdetta.

Jotta vaikuttava aine saisi aikaan vaikutuksensa, sen tulisi sitoutua vaikutuskohteeseen. Yleensä tämä sitoutumiskohta on siellä missä on reseptoreina tunnettuja proteiineja, soluseinämissä. Aktivoiduttuaan ne laukaisevat signalointireitin, joka johtaa biologiseen vasteeseen.

Toisaalta on tärkeää ymmärtää myös lääkkeen vaikutusmekanismia. Tämä viittaa siihen tapaan, jolla lääkkeet laukaisevat vaikutuksensa elimistössä, kun vaikuttava aine pääsee kosketuksiin solureseptorien kanssa.

Erot farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan välillä: yhteenveto

Erot farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan välillä ovat siis melko selkeitä, jos ymmärrämme useita käsitteitä. Muussa tapauksessa termit on helppo sekoittaa keskenään, mikä estää ymmärtämästä kunnolla lääkkeen pakkausselosteita.

Jos sinulla on aiheesta kysyttävää, voit pyytää lääkäriä tai farmaseuttia selittämään nämä eri prosessit sinulle. Näiden molempien yhdistelmä on se, mikä lopulta saa aikaan lääkkeen hoitavan tai ehkäisevän vaikutuksen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Albelo, A. L. N., & Tallet, A. V. (2010). Farmacocinética y farmacodinámica, implicación en un uso más racional de los antimicrobianos. Revista Cubana de Farmacia.
  • Lepe, J. A., Gil-Navarro, M. V., Santos-Rubio, M. D., Bautista, J., & Aznar, J. (2010). Evaluación farmacocinética y farmacodinámica del tratamiento con vancomicina en la bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Revista Espanola de Quimioterapia.
  • Drusano, G. L., & Craig, W. A. (2000). Relevancia de la farmacocinética y farmacodinámica en la selección de antibióticos para infecciones del tracto respiratorio. Enfermedades Infecciosas y Microbiologia.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.