Autismin oireet lapsilla

Autismin oireet lapsilla on erittäin tärkeää havaita, sillä häiriötä ei voida todeta laboratoriokokeilla.
Autismin oireet lapsilla

Viimeisin päivitys: 16 toukokuuta, 2022

On tärkeää ymmärtää, mistä autismissa on kyse, kun puhutaan sen oireista lapsilla. Syynä on se, että diagnoosin tekemiseksi ei ole mitään täydentäviä tutkimuksia, kuten verikokeita tai kuvantamistutkimuksia, vaan siinä on luotettava käytöksessä ilmeneviin piirteisiin.

Autismikirjon häiriöt (ASD) käsittävät joukon kehityshäiriöitä, joilla on tiettyjä yhteisiä piirteitä.

Näiden häiriöiden syitä ei vielä tunneta. Joissakin tapauksissa niihin on liitetty geneettisiä tekijöitä, mutta ei johdonmukaisesti. Tästä syystä ei voida tehdä johtopäätöstä siitä, että autismi johtuisi jostakin tietystä tekijästä.

Autismi vaikuttaa kolmeen osa-alueeseen: sosiaaliseen käytökseen, kieleen ja kommunikaatioon. Autismikirjon häiriöistä kärsiville ihmisille on ominaista toistuva, kaavamainen käytös, johon liittyy mielenkiinnon puute ympäristöä kohtaan.

Autismin oireet lapsilla ilmaantuvat ennen kolmatta ikävuotta, ja tästä syystä se on pohjimmiltaan kehityshäiriö. Oireet pysyvät läpi elämän.

Katsotaan seuraavaksi, mitkä ovat autismin varhaiset oireet niiden kolmen merkittävän osa-alueen mukaan, joihin se vaikuttaa. Käymme myös läpi yleisimpiä merkkejä autismikirjon häiriöistä, sillä se vaikuttaa lapsen vuorovaikutukseen muiden kanssa, kommunikaatioon ja käytökseen.

Autismin oireet: kommunikaatiovaikeudet

Autismikirjon häiriöistä kärsivillä lapsilla on suuria puutteita kielenkäytössä. Heillä on tapana olla vastaamatta kysymyksiin ja puhumatta. He pysyvät usein hiljaa pitkiä aikoja.

Toinen tyypillinen piirre ovat kasvojen ilmeet ja vähäiset eleet. Tästä syystä vanhempien on vaikea tulkita, miltä lapsesta tuntuu. Kaikkihan tietävät, miten tärkeä osa kommunikaatiota eleet ovat, ja tämä seikka vaikeuttaa autistilasten vuorovaikutusta.

Jotkut lapset tunnistavat nimensä erinomaisen hyvin, mutta eivät reagoi siihen. Joskus aikuiset pitävät sitä kuulo-ongelmana ja vievät lapsen tutkittavaksi korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärille.

Toisinaan autistiset lapset tottuvat toistamaan samaa kysymystä jatkuvasti, vaikka he saisivat siihen tyydyttävän vastauksen. He eivät tee sitä kuitenkaan saadakseen vastausta, vaan se on vain osa heille tyypllistä toistuvaa käytöstä.

Autismin oireet on tärkeä havaita lasten käytöksessä varhain.
Vuorovaikutuksen puute ympäristön kanssa on tyypillistä autismikirjon häiriöistä kärsiville ihmisille.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen puute

Autismikirjon häiriöstä kärsiviltä ihmisiltä puuttuu sisimmässään tarve sosiaaliselle kanssakäymiselle. Lapsi näyttää olevan irtautunut ympäröivästä todellisuudesta, eikä hänellä ole kiinnostusta olla sen kanssa vuorovaikutuksessa.

Myös tietynlainen katse on varsin tyypillinen piirre. Autismin yksi oire on se, ettei henkilö katso muita ihmisiä suoraan silmiin. Hän siirtelee katsettaan puolelta toisella tilanteissa, jotka saattavat edellyttää suoraa katsekontaktia.

Autistiset ihmiset eivät tyypillisesti pidä intiimeistä eleistä, kuten halauksista, ja torjuvat ne jopa vihamielisesti tarvittaessa.

Autismikirjon häiriöstä kärsivien lasten leikki on yksinäistä. Heidän on vaikea ryhtyä leikkimään muiden lasten kanssa. Heidän oma leikkinsä on samanlaisena toistuvaa, tapahtuu aina saman kaavan mukaan ja aina samoilla alussa valituilla leluilla.

Käy lukemassa myös tämä artikkeli: Autistinen lapsi: 4 tärkeää harjoitusta

Poikkeava käytös autismin oireena

Autististen lasten käyttäytyminen näyttää muista ihmisistä erikoiselta. He esimerkiksi tekevät asioita, joita muut eivät tekisi, ja keksivät esineille tavanomaisesta poikkeavia käyttötarkoituksia.

Valituille leluille annetaan erilaiset tehtävät, ja he saattavat leikkiä vain osalla valitsemistaan leluista hyödyntämättä koko leikkiä. Leikki on tietenkin samanlaisena toistuvaa ja yksitoikkoista.

Toinen klassinen merkki on keinutus: autistilapset heiluvat edestakaisin samassa paikassa, joskus jopa tuntien ajan. Tähän voi liittyä tyhjyyteen tuijottava katse, joka kohdistuu aina samaan suuntaan.

Rutiinien muuttuminen on hyvin vaikea paikka autistisille lapsille. Syynä on se, että he järjestävät elämänsä rituaalien ja toistojen ympärille, ja kaikki niissä tapahtuvat muutokset ovat heille iso kriisi. Tällöin väkivaltaiset purkaukset ovat varsin yleisiä.

Autistilasten käytös on muista ihmisistä erikoista.
Autististen lasten käytös on muista ihmisistä erilaista ja outoa.

Mitä aiemmin autismin oireet havaitaan, sen parempi

Hoito on helpompaa, jos vanhemmat ovat tarkkaavaisia yllä mainittujen oireiden varalta ja terveysalan ammattilaiset osaavat ohjata diagnoosia oikeaan suuntaan. Kyseessä on krooninen sairaus, mutta sen varhainen tunnistaminen parantaa merkittävästi perheiden elämänlaatua.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Martos, J., and R. Ayuda. “Comunicación y lenguaje en el espectro autista: el autismo y la disfasia.” Revista de neurología 34.1 (2002): 58-63.
  • García-de-la-Torre, María P. “Trastornos de la comunicación en el autismo.” (2002).
  • Hervás, Amaia, et al. “Los trastornos del espectro autista.” Pediatr Integral 16.10 (2012): 780-94.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.