Logo image
Logo image

Äidin ja tyttären tunne-elämät yhdistävä tekijä

4 minuuttia
Äidin ja tyttären välinen tunteellinen side on tyypiltään muutakin kuin psykologinen, sillä siihen on myös tieteellinen selitys, joka liittyy ihmisen limbiseen järjestelmään. Tässä mielessä äideillä ja tyttärillä on saman tyyppiset toimintamenetelmät.
Äidin ja tyttären tunne-elämät yhdistävä tekijä
Viimeisin päivitys: 24 helmikuuta, 2023

Äidin ja tyttären välinen side on paljon muutakin kuin kasvatuksen, kiintymyksen osoittamisen ja sen ympäristön tuottama yhteys, jossa ihminen kasvaa ja on äitinsä kanssa vuorovaikutuksessa.

Mielenkiintoinen fakta, jota kannattaa pitää mielessä, julkaistiin ScienceDaily -lehden kuvaaman tutkimuksen yhteydessä. Lehdessä todettiin, että se aivojen rakenne, joka hallitsee ihmisen tunteita, voi tulla välitetyksi äidiltä tyttärelle.

Tämän vuoksi neurologit, psykiatrit ja psykologit ovat nyt saaneet perustan, jonka pohjalta voidaan paremmin ymmärtää taipumusta kehittää tietynlainen luonteenpiirre tai jopa omata suurempi tai pienempi riski kärsiä masennuksesta, tai lukuisia muita asioita.

Tässä kohtaa meidän tulee kuitenkin huomauttaa, että kyseinen tutkimus, jonka toteutti University of California ei väitä niin, että jos äidilläsi on tai oli taipumusta saada ahdistuskohtauksia, sinullakin tulee olemaan tällainen taipumus. Sen sijaan tutkimus yksinkertaisesti viittaa siihen, että siihen on olemassa riski eli mahdollisuus.

Lisäksi on kiintoisaa, että usean naisen kyky sopeutua vaikeuksiin sekä osoittaa odottamatonta vahvuutta monimutkaisten tilanteiden edessä on asia, joka myös tulee esiin tämän äitiä ja tytärtä yhdistävän siteen myötä.

Kyseessä on siis yhteys, joka on ihmeellinen ja poikkeuksellinen.

Seuraavassa kerromme äidin ja tyttären erityisestä siteestä lisää – jatka siis lukemista, jos haluat miettiä syvällisemmin omaa suhdettasi äitiisi tai tyttäreesi!

Näkymätön äidin ja tyttären välinen side

Nykyisin tiedetään, että tietyillä sairauksilla on melko selkeä “sukupuoli”. Esimerkiksi migreenit, fibromyalgia ja masennus ovat häiriöitä, joista kärsivät enemmän naiset kuin miehet.

On siis ikään kuin niin, että naisen aivojen rakenne ja niiden hermostollinen verkosto tai keskusjärjestelmä (jotka voivat tehdä fibromyalgian kivusta suuremman), liittyvät naisellisiin perintötekijöihin. Tiede ei kuitenkaan edelleenkään pysty selittämään, miksi asia on näin.

Mitä tulee tunteiden maailmaan, on kuitenkin annettu joitakin vastauksia siihen, miksi tietyt äidit ja tyttäret jakavat “tunteiden siteen”, joka voi olla myönteinen, mutta myös hyvin monimutkainen.

Seuraavassa katsomme tätä yhteyttä hiukan tarkemmin.

Some figure

Ihmisen limbinen järjestelmä

Haluamme ensin ottaa puheeksi sen rakenteen, joka aivoissasi on, ja joka on yhtä tärkeä kuin kyvykäskin – kyseessä on limbinen järjestelmä. Sitä voitaisiin kutsua vaikkapa tunteiden taiteilijaksi.

 • Limbinen järjestelmä vastaa siitä, että tunteiden maailmaa säädellään ja käsitellään. Lisäksi se on myös se paikka, jossa tunnetason muisti sijaitsee, ja jossa ihmisen persoonallisuuden kaavat alkavat kehittyä.
 • Limbinen järjestelmä muodostuu muiden rakenteiden ansiosta, kuten esimerkiksi hippokampuksen ja amygdalan, ja ne ovat myös vastuussa sellaisten tunteiden, kuten pelon esiintymisestä. Ne vastaavat lisäksi muistojen yhdistämisen kyvystä.
 • Manitsemamme tutkimuksen ohjaaja oli psykiatri Fumiko Hoeft, joka keskittyi tutkimuksessa lapsuuteen ja nuoruuteen. Sen tarkoituksena oli selvittää, onko sukulaisten aivojen tietyissä alueissa yhtäläisyyksiä (äiti ja tytär, isä ja poika, ja niin edelleen).
 • Tuloksina todettiin, että useiden magneettikuvausten perusteella voidaan sanoa, että äideillä ja tyttärillä on sama muoto ja neurokemiallinen aktiivisuus limbisessä järjestelmässään. Tämä alue, kuten jo aikaisemmin mainitsimme, on läheisesti yhteydessä tunteiden maailmaan.
Some figure

Taipumus kärsiä samoista tunne-elämän ongelmista

Tässä kohtaa haluamme taas toistaa, että taipumus ei ole mikään suora itsestäänselvyys, vaan kyseessä on riski ja mahdollisuus. Tämä taipumus on osoittautunut tärkeäksi lääketieteen alueella seuraavien syiden vuoksi:

 • Mikä tahansa tunne-elämän ongelma, kuten esimerkiksi stressi tai masennus, perustuvat samaan neurokemialliseen aktiviteettiin. Siinä tapahtuu vaihteluita dopamiinin, noradrenaliinin, adrenaliinin ja muiden tekijöiden tasoissa.
 • Jos äidillä ja tyttärellä on sama aivojen aktiivisuus huippuineen limbisessä järjestelmässä, tämä tarkoittaa sitä, että heidän reagointimekanisminsa voivat myös olla samanlaiset silloin, kun he ovat samojen stimulaatioiden, tilanteiden tai ongelmien edessä.

Tämä tieto saattaa ehdottomasti auttaa estämään erään tyyppisiä psykologisia sairauksia, kun kyseistä perintötekijää voidaan käyttää selvittävänä tekijänä.

Tyttäret eivät silti ole äitiensä kopioita

Tämän tiedon vuoksi on mahdollista, että jotkut ihmiset alkavat nyt uskoa, että tyttäret ovat kopioita äideistään – tai ainakin tunne-elämään liittyen.

Some figure

 

Tämä ei kuitenkaan ole totta. Jotta äidin ja tyttären välistä sidettä voitaisiin ymmärtää, kannattaa ajatella esimerkiksi seuraavia asioita: jos äidillä on korkea verenpaine, diabetes, syvä laskimotukos, tai jos hän on vaikkapa liikalihava, tämä ei silti tarkoita, että tyttärellä olisi 100-prosenttinen todennäköisyys saada juuri nämä samat ongelmat.

 • Täytyy siis katsoa tätä tietoa siten, kuin se todella ilmenee: tietona, jota voidaan käyttää mahdollisesti estääksemme joitakin asioita henkiseen terveyteen liittyen.
 • Tyttärestä ei koskaan tule äitinsä täyttä kopiota. Hänen henkilökohtainen tilanteensa on erilainen, ja hänen kasvatuksena, persoonallisuutena, asenteensa ja arvonsa voivat myös vaihdella äidin vastaavista paljonkin.
 • Joskus on niin, että lapsi kasvaa katsellen äitiään eristäytyneenä huoneeseensa, tämän kohdatessa synkän puolensa, yksinäisyytensä sekä tunne-elämänsä monimutkaisuuden. Silloin lapsi saattaa tulla tietoiseksi eräistä tekijöistä, ja hän saattaa todella haluta välttää samoja asioita tulevaisuudessaan.
 • Jokaisen ihmisen henkilökohtainen suunta on erilainen. Vaikka edellä mainittu masennustaipumus voikin olla olemassa, ihmisen kokemukset antavat hänelle sopivia strategioita kestävyyden kehittämiseksi, tulla vahvemmaksi sekä masennusta käsittävän häiriön välttämiseksi.

Lopuksi haluamme vielä kertoa, että tämä tutkimus osoitti myös sen, että kun äidin taholta tulevat perintötekijät olivat yhteydessä tunne-elämään, biologisen isän perintötekijät taas voivat olla yhteydessä lapsen lukihäiriöön tai autismiin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • University of California – San Francisco. (2016, January 26). Brain structure governing emotion is passed down from mother to daughter, says study: Research is first evidence that brain structure implicated in depression may be inherited. ScienceDaily. Retrieved December 19, 2018 from www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160126175028.htm

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.