Logo image
Logo image

7 seurausta lapselle narsistisesta äidistä

4 minuuttia
Jos äiti on narsistinen, sen seuraus lapselle voi olla että hän ei pysty aikuisena huolehtimaan itsestään. Hän saattaa jatkuvasti yrittää täyttää ympärillään olevien tarpeet, jättäen itsensä kakkoseksi.
7 seurausta lapselle narsistisesta äidistä
Kirjoittanut Okairy Zuñiga
Viimeisin päivitys: 16 syyskuuta, 2022

Vanhemmat ovat lapsensa auktoriteettihahmoja. Samalla he toimivat lapselle roolimalleina, ja he ovat ensimmäinen kontakti ympäröivään yhteiskuntaan. Narsistinen äiti vaikuttaa lapsen kehitykseen lukuisalla tavalla. Lue lisää aiheesta tämän päivän artikkelista.

Kaikki vanhemmat eivät anna parasta mahdollista esimerkkiä lapsilleen. Jotkut voivat jopa aiheuttaa vakavia ongelmia lastensa elämässä. Nyt haluamme kertoa eräästä tällaisesta tilanteesta, eli siitä mitä voi seurata narsistisen äidin kanssa kasvamisesta.

Jos tunnistat seuraavia piirteitä itsessäsi tai äidissäsi, kannattaa ryhtyä toimiin jotta voisit välttää ne tunne-elämän ongelmat joita narsistinen äiti saattaa lapsessaan saada aikaan – olitpa kummassa roolissa tahansa.

Mitä tarkoittaa, että äiti on narsistinen?

Ennen kuin alamme kertoa tarkemmin miten narsistisuus äidissä vaikuttaa lapseen, on tärkeää ymmärtää mitä tällä käsitteellä tarkoitetaan.

Ensinnäkin tulee tietää, mitä narsistisella ihmisellä yleisesti ottaen tarkoitetaan – tällainen henkilö rakastaa itseään ylenmääräisesti, itsekeskeisyyteen saakka. Siten hän saattaa vaatia paljon huomiota läheisiltään, ja voi olla vaikeaa saada hänet tyytyväiseksi.

Vaikka tällainen vaativuus voikin saada henkilön itsensä ja lapset saavuttamaan erinomaisia tuloksia elämässä, tunnetasolla taakka tulee olemaan yhtä lailla suuri.

Katsotaan sitten, kuinka tämä piirre äidissä voi vaikuttaa lapseen.

1. Narsistisen äidin lapset unohtavat usein omat tarpeensa ja halunsa

Some figure

Narsistinen ihminen tarvitsee aina huomiota, ja hän on ylimielinen sekä manipuloi toisia. Hän tekee näin siksi, että hän kokee ansaitsevansa parempaa.

Kun tämä laitetaan perheen kontekstiin, eräs vaikutus äidin narsistisuudesta on se, että lapset kasvavat kokien tarvetta miellyttää häntä.

Tässä prosessissa lapset eivät koe olevansa yksilöitä, joilla on omat tarpeet ja halut. Tyypillisesti lapsista tulee heijastus siitä mitä heidän äitinsä haluaa, ja he tekevät kaiken sen mitä heiltä odotetaan.

Kun he saavuttavat asetetut tavoitteet ja päämäärät, äiti palkitsee heidät, ja siten he oppivat jatkuvasti hakemaan tätä kiintymystä. Tämän vuoksi käy niin, että kasvaessaan lapsilla ei ole tietoisuutta omasta tilastaan, ja he yrittävät tyydyttää toisten tarpeet ennen omiaan.

2. Heillä on alhainen itsetunto

Toinen seuraus siitä, että lapsella on narsistinen äiti, on se että hän saa kiintymyksen osoituksia äidiltään vain silloin, kun tämä haluaa jotain. Ongelmana on myös se, että nämä äidit ovat niin vaativia että lapsen on vaikeaa täyttää asetetut odotukset.

Siksi käy niin, että äiti antaa merkkejä tai viestejä lapsilleen osoittaakseen, että he eivät ole tarpeeksi hyviä. Seurauksena tästä lapset tulevat aina tuntemaan että he ovat epäpäteviä ja että heidän taitonsa eivät ole riittävät. He ovat ahdistuneita ja heidän itsetuntonsa on alhainen.

3. Lapsella on vaikeuksia rakastaa itseään

Some figure

Siksi, että hän ei koe olevansa tarpeeksi hyvä, narsistisen äidin lapsella on vaikeuksia rakastaa ja hyväksyä itsensä.

On normaalia, että saamme selville sellaisia asioita itsestämme joista emme pidä ja jotka haluaisimme muuttaa. Ne, joilla on vakaat vanhemmat, kasvavat kuitenkin siten että he pystyvät huomaamaan itsessään myönteisiäkin puolia.

Yksi vaikutus siitä että äiti on narsistinen, on se että lapsella on ongelmia löytää itsestään asioita joista hän pitäisi.

Vaikka hän pääsisikin asetettuihin tavoitteisiin ja saavuttaisi kaiken sen mihin hän tähtää, mikään ei koskaan tule riittämään.

4. Lapsi tuntee olevansa pikemminkin ystävä kuin tytär tai poika

Some figure

Tästä syystä lapset muuttuvat psyykkiseksi tueksi vanhemmalleen sekä tulevat osallisiksi sellaisiin tilanteisiin joissa heidän ei tulisi olla mukana. Nämä lapset ottavat niin monia vastuita, että he unohtavat olevansa lapsia. He ovat psyykkisesti enemmänkin kavereita kuin lapsia narsistiselle äidilleen.

Ihmiset, joilla on tämän tyyppinen vanhempi, tuntevat käyttäneensä koko elämänsä vanhempansa ongelmien ratkaisemiseen.

Vaikka tämä voikin olla positiivinen asia siinä mielessä että lapsi on todennäköisesti oppinut ratkaisemaan ongelmia ja olemaan itseriittoinen, hän kokee kantavansa suurta taakkaa eikä pysty helposti luottamaan toisiin.

5. Lapsi puhuu aina negatiivisesti

Some figure

Jos äiti on narsistinen, lapsi saa jatkuvasti negatiivisia viestejä. Siksi lapsi oppii puhumaan itselleen kriittisesti ja loukkaavilla sanoilla.

Tämä saa aikaan peiliefektin, ja lapsi oppii näkemään elämän samalla tavalla kuin äiti sen näkee, ja koska hän on saanut äidiltä negatiivisia viestejä, hän puhuu itselleen samalla tavalla.

6. Lapsi opettelee kätkemään todellisen luonteensa

Yksi seuraus äidin narsistisuudesta on se, että lapsi oppii kieltämään osan omaa luonnettaan, jotta voisi näyttää äidille olevansa hänen odotustensa mukainen. Ajan kanssa tämä itsensä kieltämisen tai piilottamisen prosessi muuttuu sitten lapselle normaaliksi asiaksi.

Aikuisina nämä ihmiset saattavat kokea vaikeaksi tunnistaa se mitä he todella ovat, mitkä heidän todelliset halunsa ovat sekä mitä he odottavat elämältään ja muilta ihmisiltä.

7. Hän sabotoi itseään

Kun äiti on narsistinen, lapsi saa aina sen viestin että hän ei ole tarpeeksi hyvä. Tämä valmistaa hänet odottamaan pahinta lopputulosta jokaisesta tilanteesta.

Kun lapsi kasvaa, hän välttää tunteidensa laittamista peliin, jotta voisi pitää itsensä niin turvassa kuin mahdollista. Hän saattaa esimerkiksi välttää rakastumista, jotta hän ei tulisi hylätyksi.

Tämä tietysti saa aikaan haitallisen jatkumon, joka johtaa entistä voimakkaampaan ahdistukseen ja epävarmuuteen.

Mitä sinun tulisi tehdä, jos sinulla on narsistinen äiti?

Tämän tyyppinen suhde voi aiheuttaa psykologisella tasolla vahinkoa, jolla voi olla suuri vaikutus ihmisen elämään.

Jos äitisi on narsistinen, sinun kannattaisi hankkia apua tai neuvoja jotta voisit käsitellä ne viestit jotka olet oppinut ajan kuluessa, jotta voisit kokea elämän tyydyttävämmäksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.