Logo image
Logo image

6 muutosta, jotka mies käy läpi tullessaan isäksi

5 minuuttia
Raskauden vahvistaminen kääntää ylösalaisin sekä naisen elämän, mielen että kehon. Samaa prosessia käy läpi myös tuleva isä, sillä muutokset, joita isyys tulee miehelle merkitsemään vaikuttavat niin hänen mieleensä, ihmissuhteisiinsa, elämäntapaansa kuin jopa miehen anatomiaan. 
6 muutosta, jotka mies käy läpi tullessaan isäksi
Kirjoittanut Thady Carabaño
Viimeisin päivitys: 16 syyskuuta, 2022

Raskauden aikana eletyt intensiiviset hetket ja lapsen saapuminen maailmaan eivät vaikuta pelkästään naisiin, sillä myös tulevat isät elävät suurta muutosta ja isäksi tuleminen antaa heidänkin elämälleen täysin uuden suunnan.

Erityisesti miehet, jotka innostuvat ja sitoutuvat koko olemuksellaan uuteen perheenjäseneen, kokevat nämä muutokset vieläkin vahvempina. Näille miehille isyys merkitsee täysin uutta roolia, kun taas ne isät, jotka etääntyvät lapsestaan jo ennen syntymää eivät todennäköisesti koe yhtä suuria muutoksia elämässään.

Miten isyys muuttaa miestä?

Vaikka muutokset, joita nimenomaan naiset kokevat raskauden aikana, ovat sekä ilmiselviä että laajalti tutkittuja, myös tulevat isät löytävät itsensä täysin uusista fyysisistä ja emotionaalisista tilanteista. Esittelemme seuraavaksi 6 muutosta, jotka mies käy läpi tullessaan isäksi.

1. Miehen hormonitasot muuttuvat

Australialaisessa 225 pariskunnalla teetetyssä tutkimuksessa todettiin, että myös miehen hormonaaliset tasot muuttuvat silloin, kun uutinen tulevasta perheenjäsenestä vahvistetaan.

Tutkimuksessa todettiin, että miehen kumppanin ollessa raskaana, mieshormonin eli testosteronin tasot alkoivat laskea. Alimmillaan mieshormoni oli kolme viikkoa ennen laskettua aikaa, jolloin tasot olivat tutkimukseen osallistuneilla miehillä laskeneet jopa 33 prosenttia tavallista pienemmiksi.

Toisaalta taas tulevilla isillä prolaktiinin eli maitohormonin tasot kasvoivat jopa 20 prosentilla. Prolaktiini on osallisena muun muassa täysin uudenlaisten aistien kehittymisessä; näistä esimerkkeinä kuuloaistin herkistyminen silloin, kun vauva itkee sekä seksuaalisen vietin laskeminen kumppanin raskauskuukausien aikana.

Sinua voi myös kiinnostaa: Lähestyykö synnytys? Pakkaa valmiiksi ennen h-hetkeä

2. Mies kokee sympatiaraskautta

Some figure

Osa tulevista isistä voi kehittää raskauden aikana niin kutsutun Couvaden oireryhmän eli sympatiaraskauden. Tällöin esimerkiksi tulevan isän paino voi alkaa nousta aivan kuin hän itse olisi raskaana, ja samalla mies voi kokea myös muita raskauden tuomia oireita, kuten pahoinvointia, huimausta tai jopa selittämättömiä ruokahimoja.

Tämä oireyhtymä tosin on varsin harvinainen, mutta sitä voi ilmetä joillakin isillä nimenomaan kolmannen raskauskuukauden ja lasketun ajan välimaastossa. Vastuussa tästä ilmiöstä on jo aikaisemmin mainittu maitohormoni eli prolaktiini, joka nousee kumppanin raskauden aikana joillakin miehillä normaalia paljon korkeammalle tasolle.

3. Miehen stressitasot nousevat

Ilon myötä kuvioihin astuu myös stressi, jolloin tuleva isä saattaa uppoutua häntä huolettaviin ajatuksiin esimerkiksi siitä, onko hän kykenevä ylläpitämään ja tukemaan kumppaniaan ja tulevaa vauvaansa sekä taloudellisesti että psyykkisesti. Monia tulevia isiä huolettaa erityisesti ajatus siitä, että he eivät pysty täyttämään kumppaninsa odotuksia raskauden ja synnytyksen aikana. Nämä huolet taas heijastuvat usein sekä parisuhteeseen että työhön, mikä taas vain aiheuttaa tulevassa isässä lisää stressiä.

Argentiinalainen psykologi Laura Gutman valaisee kirjassaan “Äitiys ja kohtaaminen omalla varjollaan”, että myös tuleva isä elää omaa sopeutumisprosessiaan. Isäksi tullessaan miehen rooli suhteessa, jossa molemmat huolehtivat toisistaan muuttuu; nyt miehen uutena roolina on sekä tuoreesta äidistä että vastasyntyneestä lapsesta huolehtiminen ja tukeminen.

Suuri vastuu synnyttää miehessä stressiä, joka voidaan vahingossa tulkita myös sitoutumisen puutteeksi. On kuitenkin totta, että miestä harvemmin tuetaan raskauden tuomassa prosessissa, eikä häneltä usein kysytä siitä, miten hän itse kokee raskauden tuomat tunteet.

4. Miehen prioriteetit muuttuvat

Monet tulevat vanhemmat, niin miehet kuin naisetkin, haluavat uskoa, että vauvan saapuminen maailmaan ei estäisi heitä nauttimasta vanhasta elämäntavastaan, ystävistään ja omasta laatuajastaan. Halusivat he tai eivät, isyys ja äitiys tulevat muuttamaan elämän prioriteetteja suuresti. 

Tulevat isät huolehtivat myös kumppaninsa raskaudesta. Raskauden tuomat epämukavuudet ja pahoinvointi etäännyttävät kumppanin monista sosiaalisista tapahtumista ja aktiviteeteista, eikä vastasyntyneen vauvan kanssa sosiaalisen elämän ylläpitäminen ainakaan helpompaa tule olemaan.

Isyys tarkoittaa sitä, että nämä muutokset sosiaalisessa elämässä tulisi ottaa vastaan ilman pelkoa, sillä ne tulevat olemaan tärkeä osa isäksi tulemista. Tietysti kaipuu vanhoihin ystäviin ja aktiviteetteihin on täysin normaalia, mutta yhteiset aktiviteetit ja lasten kanssa yhdessä tekeminen voi jatkua päivänä, jolloin myös miehen ystävät tulevat isiksi ja ymmärtävät, millaista on olla isä. 

Lue myös: Kuinka selvitä keski-iän kriisistä

5. Mies löytää itsestään täysin uusia taitoja

Some figure

Isäksi tuleminen voi synnyttää miehessä täysin odottamattomia uusia kykyjä, kuten kumppanin turvonneiden jalkojen oikeaoppista hierontaa, vauvan huoneen sisustamista, kumppanin tukemista ja valmistelua tulevaa synnytystä varten sekä vastasyntyneen vauvan hoitoa.

Miehen pystyessä elämään ja omaksumaan raskauden ja isyyden tuoman roolin voi auttaa myös herättämään tulevassa isässä uusia tunteita ja luovuutta, jotka antavat hänelle mahdollisuuden osallistua ja sopeutua uuteen tehtäväänsä tulevan perheenjäsenen isänä ja huolehtijana.

Vastasyntyneen vauvan vaativan hoitotaakan jakaminen yhdessä kumppanin kanssa auttaa sekä vahvistamaan isän ja lapsen välistä suhdetta että vapauttaa isän ja äidin välistä raskauden aikana syntynyttä jännitystä ja stressiä uudesta tulokkaasta. 

6. Miehen aivotoiminta muuttuu

Kun mies on mukana vauvansa hoidossa, oksitosiinin eli niin sanotun rakkaushormonin tuotanto kasvaa. Oksitosiini auttaa vahvistamaan isän ja lapsen välistä kiintymystä sekä kehittää heidän kahden välistä suhdetta.

Oksitosiinin määrä vaikuttaa myös tuoreen isän aivotoimintaan. Yhdysvaltalaisessa Hormones and Behavior -tiedelehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan, että aktiivisesti vauvan hoidossa mukana olevilla miehillä vahvan siteen kehittyminen lapseen heijastuu myös miehen aivotoiminnassa.

Lisäksi raskauden aikana koettu stressi haihtuu vastasyntyneen hoitoon osallistumisen myötä. Oksitosiini kasvattaa tuoreissa isissä hyvänolon tunnetta, jota myös mies tarvitsee tunteakseen olonsa onnelliseksi uudessa roolissaan isänä ja kasvattajana.

Vinkkejä tuleville äideille

Miehille opetetaan usein, että tunteita ei saa näyttää vaikeissakaan tilanteissa. Vauvauutiset voivat olla valtava shokki myös miehelle ja sitä tapahtuu enemmän kuin uskoisimmekaan.

Jotkut tuoreet äidit eivät syystä tai toisesta anna tai halua miehensä osallistuvan vauvan hoitoon. Ääritapauksissa mies voi alkaa tuntea olonsa hämmentyneeksi, eikä pysty sopeutumaan uusiin muutoksiin, jolloin pahimmassa tapauksessa hän etääntyy sekä kumppanistaan että lapsestaan.

Jos olet raskaana ja sinusta tuntuu että kumppanisi on alkanut vieraantua sinusta raskauden aikana tai pelkää isyyttä, keskustele kumppanisi kanssa päivittäin siitä mitä sinä tunnet ja mitä hän tuntee. Voit myös helpottaa kumppanisi oloa antamalla hänen osallistua valmisteluihin ja kutsumalla hänet mukaan lääkärintarkastuksiin. Lapsen odottaminen tulisi olla yhteinen ja onnellinen asia.

Loppujen lopuksi niin tuleva äiti kuin isäkin käyvät läpi raskauden aikana suuria muutoksia. Sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen on monimutkaista, mutta rakkaus toisiaan kohtaan auttaa sekä tulevaa äitiä että isää jakamaan yhdessä tämän tärkeän ja uskomattoman kokemuksen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.