5 luottamusta rakentavaa harjoitusta lapsille, nuorille ja aikuisille

Luottamusta rakentavat harjoitukset parantavat sekä yksilöllistä että ryhmässä suoriutumista. Tässä hyvin mielenkiintoisessa artikkelissa esittelemme viisi tällaista harjoitusta.
5 luottamusta rakentavaa harjoitusta lapsille, nuorille ja aikuisille

Viimeisin päivitys: 26 toukokuuta, 2021

Itseluottamus on erittäin tärkeässä roolissa henkisen terveyden kannalta. Ilman sitä saatat tuntea olosi turvattomaksi uuden edessä tai ryhmätilanteessa. Tästä syystä esittelemme viisi luottamusta rakentavaa harjoitusta, jotta pystyisit toimimaan paremmin ryhmätilanteissa, sillä on hyvin tärkeää tuntea olonsa mukavaksi muiden ihmisten seurassa.

Sen lisäksi, että luottamus mahdollistaa miellyttävien ja turvallisten tilanteiden luomisen, se myös helpottaa henkilökohtaista vuorovaikutusta muiden kanssa. Ymmärtääksesi sen tärkeyden voit ajatella tuntemuksiasi sekä niiden fyysisiä ilmenemismuotoja ollessasi sinulle vieraassa ympäristössä.

Mieleesi saattaa tulla ensimmäiseksi jännittynyt keho ja huolestunut mieli. Ajattele seuraavaksi, kuinka olosi muuttuu ollessasi tutussa paikassa tai tutun henkilön seurassa. Tunnet olosi varmasti täysin erilaiseksi!

Luottamus ei kuitenkaan rakennu yhdessä yössä, vaan se vaatii aikaa ja asteittaista edistymistä. Tästä syystä tässä artikkelissa esittelemämme viisi luottamusta rakentavaa harjoitusta, jotka voivat toimia hyvänä lähtökohtana.

5 luottamusta rakentavaa harjoitusta kaikenikäisille

Voit kokeilla näitä viittä luottamusta rakentavaa harjoitusta niin lasten, nuorten kuin muiden aikuisten kanssa. Niissä yhdistyy myös leikkimielisyys, joten ne ovat viihdyttäviä kaikenikäisille.

Näissä harjoituksissa on hyvä olla mukana yksi ohjaaja, joka keskittyy ohjeiden antamiseen osallistujille sekä sen varmistamiseen, että kaikki sujuu suunnitellusti. Lisäksi ohjaajan tulee pysyä tarkkaavaisena, toimia roolimallina omalla asenteellaan sekä muistaa, että harjoituksissa työstetään myös muita sosiaalisia ja emotionaalisia kykyjä.

Jotta ihmisen on mukava olla ryhmässä, hänen on hyvä harjoittaa luottamustaan.

1. Kaatumisharjoitus

Yksi tärkeä luottamusta rakentava harjoitus parantamaan ryhmän jäsenten välistä luottamusta on kaatumisharjoitus. Jotta harjoitus voidaan tehdä, ryhmän tulee jakautua pareittain suuressa tilassa. Mitään välineitä ei harjoituksessa tarvita.

Ohjaajan tulee varmistaa, että parien osapuolet eivät ole täysin yhteensopivia, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa sitä että he eivät ole samankaltaisia fyysisiltä ja kehollisilta ominaisuuksiltaan.

Parin osapuolten tulee olla kasvokkain, varpaiden koskiessa toisiaan. Heidän tulee myös pitää toisiaan käsistä kiinni.

Kun parin osapuolet ovat asemissaan, ohjaaja antaa merkin, jolloin parien osapuolet alkavat kaatua taaksepäin, mutta heidän parinsa suojelee heitä kaatumiselta.

Parien osapuolten ensimmäinen tunne saattaa olla epävarmuus ja jonkin verran myös pelkoa, mutta sitten kaikki ryhmän jäsenet alkavat tuntea olonsa rentoutuneemmaksi. Tämän jälkeen ohjaaja voi tehdä harjoituksesta hieman vaikeamman pyytäen osallistujia suorittamaan joitakin lisäliikkeitä.

Harjoitus voi päättyä määrätyn ajan kuluessa tai lisähaastetta tuovien tehtävien jälkeen.

2. Huojuva puu -harjoitus

Tämä luottamusta rakentava harjoitus on sovellus edellisestä luottamusharjoituksesta. Harjoitusta varten tarvitaan huivi tai muu kangas silmien peitoksi, ja ihanteellista olisi tehdä harjoitus avoimessa tilassa.

Osallistujien tulee seistä ringissä. Yksi vapaaehtoinen menee seisomaan ringin keskelle silmät sidottuina. Osallistujien tulee rentouttaa kehonsa.

Kun ohjaaja antaa merkin, muiden osallistujien tulee työnnellä ja liikuttaa keskellä olevaa henkilöä puolelta toiselle. Muutaman minuutin jälkeen joku toinen vapaaehtoinen voi mennä silmät sidottuina ringin keskelle.

Harjoituksen kesto riippuu siitä, haluavatko kaikki osallistujat käydä ringin sisällä vai ei. Muuten harjoitus voi kestää noin 15-20 minuuttia.

3. Kävelyharjoitus

Tätä luottamusta rakentavaa harjoitusta voi tehdä parin kanssa avoimessa tilassa. Tähän avoimeen tilaan asetetaan erimuotoisia esineitä joka puolelle, jotka merkitsevät niin lähtö- kuin maaliviivankin.

Ryhmä jaetaan pareihin ja toinen pareista on silmät sidottuna. Toinen pareista ohjaa silmät sidottuina olevaa henkilöä antaen tälle ohjeita, jotta hän saa suoritettua radan turvallisesti.

Silmät sidottu oleva osapuoli saa ohjeita, kuten “käänny oikealle”, “hyppää renkaaseen” tai “ota kaksi askelta vasemmalle” riippuen siitä, miten esineet on tilaan asetettu. Käytettäviä esineitä voivat olla erilaiset renkaat, kartiot tai köydet. 

Harjoituksen ajallinen kesto riippuu radasta, jonka parin tulee suorittaa. Parin osapuolet vaihtavat rooleja harjoituksen aikana. Sillä ei ole merkitystä, kuinka kauan radan suorittamiseen menee aikaa. Tärkeintä on kulkea rata turvallisesti sekä tuntea olonsa luottavaiseksi rataa suorittaessaan.

Tämä harjoitus vahvistaa ryhmäläisten luottamusta toisiinsa. Ainoa tapa saavuttaa maaliviiva on tehdä yhteistyötä, mikä tarkoittaa sitä että tämä harjoitus saa ihmiset ymmärtämään paremmin tiimityön merkitystä.

4. Kehumisharjoitus

Itseluottamusta voidaan työstää iskostamalla henkilökohtaisten positiivisten ominaisuuksien arvoa. Tähän harjoitukseen vaaditaan kuusi osallistujaa sekä suuri tila, jotta osallistujat voivat seistä ringissä.

Ryhmän jäsenten tulee jo tietää toisistaan jonkin verran. Ryhmän jäsenet tarvitsevat jokainen oman paperin ja kynän.

Ohjaaja pyytää kirjoittamaan paperiin osallistujan oman nimen. Tämän jälkeen ohjaaja pyytää osallistujia antamaan oman paperinsa ringissä vasemmalla puolella istuvalle henkilölle.

Tämän jälkeen ohjaaja pyytää osallistujia kirjoittamaan paperille jotakin positiivista tai jotakin miellyttävää siitä henkilöstä, jonka nimi paperissa on. On tärkeää selventää, että paperille ei saa kirjoittaa ilkeitä eikä sopimattomia kommentteja. 

Kun kaikki osallistujat ovat kirjoittaneet jokaisen ryhmän jäsenen paperille jotakin positiivista, ohjaaja alkaa lukea papereita tai pyytää vapaaehtoisen lukemaan niitä. Halutessaan osallistujat voivat kaivaa pintaa syvemmältä ja kirjoittaa paperille lisää jokaisesta osallistujasta.

Tämän harjoituksen tarkoituksena on parantaa itseluottamusta sekä itsetuntoa perustuen siihen, miten muut sinut näkevät.

Toinen tapa tehdä tämä harjoitus on laittaa paperit laatikkoon, ja jokainen osallistuja piirtää paperille toisen ryhmäläisen.

5 luottamusta rakentavaa harjoitusta - kehumisharjoitus.
Työympäristöt hyötyvät luottamusta rakentavista harjoituksista, sillä ne auttavat luomaan tuotteliaampia työryhmiä.

5. Kerro, mitä piirrät

Viimeisessä luottamusta rakentavassa harjoituksessa ryhmä jaetaan pareiksi, ja jokaiselle parille annetaan paperi sekä kynä. Toinen parista alkaa piirtämään kuvaa niin, ettei toinen parin osapuoli näe kuvaa. Aikaa kuvan piirtämiseen on muutaman minuutin ajan.

Kun jokainen on saanut kuvansa piirrettyä, ohjaaja antaa merkin jolloin kuvan piirtäneen henkilön tulee alkaa antaa toiselle osapuolelle ohjeita, jotta hän osaisi jäljentää piirtämänsä kuvan paperille näkemättä itse kuvaa. Koska harjoituksessa osallistujat joutuvat antamaan erilaisia selityksiä, se auttaa heitä kehittämään ja parantamaan ilmaisuaan sekä kommunikointitaitojaan.

Harjoitus päättyy siihen, kun parin toinen osapuoli on saanut jäljennettyä piirustuksen omaan paperiinsa.

Luottamusta rakentavien harjoitusten yksi tavoite on tunteiden jakaminen

Kun lapset, nuoret tai aikuiset ovat saaneet nämä viisi luottamusta rakentavaa harjoitusta päätökseen, heidän tulee arvioida, mitä he tunsivat, mistä he pitivät eniten ja mistä he eivät niinkään pitäneet harjoituksia tehdessään. Tämä mahdollistaa tunteiden ilmaisun ja hallitsemisen.

Ohjaaja pyytää osallistujia muodostamaan ringin ja jakamaan omia kokemuksiaan harjoituksista. Harjoitukset on tärkeää liittää asiayhteyteen, ja jokaisen on tärkeää tulla tietoiseksi luottamuksen ja hyvien ihmistenvälisten suhteiden tärkeydestä ryhmässä.

Tämä auttaa luomaan ilmapiirin, jossa jokainen tuntee olonsa turvalliseksi jakaakseen omia kokemuksia. Lisäksi se vahvistaa ihmisten välistä kunnioitusta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Yáñez Gallardo, Rodrigo, Luis Ahumada Figueroa, and Félix Cova Solar. “Confianza y desconfianza: dos factores necesarios para el desarrollo de la confianza social.” Universitas Psychologica 5.1 (2006): 9-20.
  • Valdés, Nelson, et al. “Proceso de cambio psicoterapéutico: análisis de episodios relevantes en una terapia grupal con pacientes adictos.” Psykhe (Santiago) 14.2 (2005): 3-18.
  • Avalos, Santiago Maximiliano Troncoso, César Jesús Burgos Dávila, and Jeanette Magnolia López-Walle. “Climas motivacionales, liderazgo y cohesión grupal en contexto deportivo universitario.” Educación Física y Ciencia 17.1 (2015): 1-12.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.